Nätverksträff med ALMI:s mentorprogram

Igår kväll var det nätverksträff med ALMI Mentor Eget Företag i Mora. Cirka 25 personer fanns på plats; företagare, mentorer, ALMI, Länsstyrelsen, Dalalyft mfl lyssnade på intressanta föreläsningar, nätverkade´, ställde frågor och utbytte erfarenheter.
Mentor Eget företag ger dig som är nyföretagare möjlighet att få en mentor i ett år som agerar bollplank och kan ge stöd och råd i starten. Det har varit mycket populärt och Marianne Gottfridsdotter Nåhem, projektledare, har en kö på adepter som vill delta i mentorprogrammet nästa år.

Från Älvdalen fanns det tre företagare på plats; Direktrisbyrån, Braf Görans Timmring och snickeri och Dahlbergspojken. Övriga företagare kommer från Mora, Orsa med omnejd.
Är Du intresserad av att delta i mentorprogrammet?
Läs mer på http://www.mentoregetforetag.se/ eller kontakta marianne.nahem@almi.se

Några bilder från kvällen:

Marianne Gottfridsdotter Nåhem, projektledare för Mentor Eget företag och företagare nätverkar  

Ulrika Ebenhard, ny på ALMI Innovation, berättade om möjligheter för innovationsstöd

Frida Torsein, Direktrisbyrån samtalar med sin mentor och andra företagare
Dahlbergspojken pratar företagsstöd med Sergeij från Länsstyrelsens Näringslivsenhet
Jennie Fredriksson från Dalalyft visar hur man registrerar sitt företag för att få ta del av kompetensutveckling med Dalalyft

Har Du ett nystartat företag? Vill Du ha ett bollplank som stöttar Dig och Ditt företag?
Anmäl Dig till Marianne och Mentor Eget företag!
//Karin Hellström