Destinationsdesign Särna - läs resultatet på bloggen

"Med uppdraget att hitta Särnas kärna och utifrån den bidra med en plan för byns utveckling och gestaltning checkade vi – en designgrupp på fem personer – in på STFs Vandrarhem en söndag i slutet av augusti. Innan resan hade var och en tagit reda på så mycket som möjligt o Särna och det var med stor nyfikenhet och öppenhet vi insöp varje del av Särna, bit för bit under tre dagar. "
Citat från Destinationsdesign Särna.

Nu har gruppen redovisat sitt arbete med destinationsdesign Särna.
Läs den inspirerande skriften här:
http://www.alvdalen.se/Upload/Karin%20H/Destinationsdesign_S%c3%a4rna_2011.pdf


 Läs mer om GävleDala Designlab på http://www.gavledaladesignlab.se/
//Karin Hellström