Lagen om offentlig upphandling - hur gör man?

Stefan Eriksson, Älvdalens kommun och Cecilia Bogg och Carina Engberg från upphandlingsenheten i Mora/Orsa/Älvdalen
Idag har vi haft besök här på kommunen av Cecilia Bogg och Carina Engberg som båda arbetar på
Mora kommuns inköpscentral som har nära samarbete med Orsa och Älvdalen.
Cecilia och Carina har mycket kunskap som de delade med sig till oss som lyssnade och vi diskuterade hur vi på kommunen arbetar.
Själv har jag inte så mycket erfarenheter av offentlig upphandling men jag tycker att det är jättespännande och kul att lära vad som gäller och hur man kan gå tillväga för att få små entreprenörer att vara med vid upphandlingar. Det finns ju möjligheter även för mindre företag att lämna anbud!
Cecilia och Carina berättade om ett nytt datasystem som skall förenkla upphandlings- och anskaffningsprocessen både för brukarna i kommunen som gör beställningar  men även för leverantörer att lämna anbud. Systemet prövas nu i Mora och skall efterhand även implementeras i Orsa och Älvdalen.
Vi på näringslivskontoret kommer givetvis att informera företagare i kommunen när det börjar fungera och vi skall försöka skapa ett bättre samarbete mellan företag så att man kan lämna anbud tillsammans.
Vill du läsa mer om upphandling finns det mycket bra information på länken nedan.
Där hittar du även kontaktuppgifter till Cecilia och Carina som gärna hjälper till och svarar på frågor!
http://www.mora.se/Kommun--politik/Upphandling/
Vi ser fram emot det nya systemet och förenklade ansökningsprocesser - det gynnar det lokala näringslivet!

//Karin Hellström