Är du intresserad av att söka projektstöd från LeaderDalälvarna?

Den 30 september måste din ansökan vara inlämnad till kansliet i Gagnef om du vill söka projekt-stöd från LeaderDalälvarna
Har du en idé som du vill förverkliga?
Det finns möjligheter att söka projektstöd från LeaderDalälvarna till att utveckla en idé. Den 30 september måste din ansökan vara inlämnad på kansliet i Gagnef, då är det sista chansen att söka pengar från LeaderDalälvarna i denna programperiod.
Nedan kan du läsa om kriterierna:

Projekten ska bidra till bygdens utveckling
Projekten ska vara väl förankrade i den lokala bygden. Därför har Leader DalÄlvarna en nära koppling till de landsbygdsutvecklare som finns i kommunerna. Med förankring menas att projektägaren ska ha ett nära  samarbete med de tre sektorerna (offentlig, privat, social). Genom detta samarbete kan projekten hitta fler infallsvinklar och eventuell ytterligare finansiering. Projekten ska ju leda till verksamheter som gör att bygderna överlever och utvecklas.

Projekten ska vara ekologiskt hållbara
Varje projekt ska ställa sig frågan rörande det ekologiskt hållbara samhällets uthållighet. Miljöaspekten ska alltid finnas med.

Projekten ska vara kommersiellt hållbara
Det är viktigt att man vid projektansökan ställer sig frågan om vad som händer efter projekttidens slut. Leader DalÄlvarna har som ambition att projekten ska leda till en fortsättning efter projektets genomförande. Hur ser det som skapats ut efter 1 år? Hur kan projekten ekonomiseras efter projekttiden?

Projekten ska skapa sysselsättning över tiden
Projekten ska vara inriktade på att skapa framtida sysselsättning i bygden/bygderna. Det är viktigt att de har en framtida långsiktig näringslivsprägel.

Projekt under rubriken Landsbygd i förändring
Projekt under denna rubrik ska vara väl förankrade i bygden samt leda till kompetenshöjande insatser för partnerskap i bygden. Dessa projekt ska ha köns-, integrations- och ungdomsperspektiv.

Vill du veta mer?
Läs mer på hemsidan:
http://leaderdalalvarna.se/

Du kan även kontakta Elsa Wolf på kansliet i Gagnef. Telefon: 0241-15514

//Karin Hellström