Varning för företag som skickar bluffakturor!

Varning för erbjudande från ett företag som förknippas med bluffakturor! Vi har fått kännedom om att det florerar ett erbjudanden från ett företag som heter Bolagsupplysningen bland företag i vår kommun. Vi vill göra er alla uppmärksamma på detta.

Detta företag finns med på Varningslistan: http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/Svensk-Handel-Varningslistan/Bolagsupplysningen/
men också på Företagarnas sida: http://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Dalarna/Opinion/Nyhetsarkiv/2014/Varning-for-nytt-blufforetag/ samt i en artikel på Driva eget.se: http://www.driva-eget.se/nyheter/bluffakturor/se-upp-for-erbjudandet-fran-bolagsupplysningen-se

En företagare i vår kommun fick detta erbjudande i förra veckan. Det är ett erbjudande om att fylla i sina uppgifter för att finnas med i deras digitala företagsregister. Bolagsupplysningen är i sin tur ett företag som inte har sitt säte i landet och som förknippas med bluffakturor. Bolagsupplysningen finns heller inte hos kreditupplysningsföretag, så det är inte registrerat i Sverige.

Läs mer om detta på Varningslistans hemsida, länk finns längre upp.
Får du ett sådant här hem i brevlådan - undvik att svara om du inte vill betala över 4000 kronor per år, och där avtalet förlängs med ett år i taget såvida du inte säger upp det.

Bolagsupplysningen förknippas med bluffakturor.

Älvdalens kommun har nyligen skickat ut formulär där företag/skogs- eller jordbruksfastighetsägare får fylla i sina kontaktuppgifter för att synas på det företagsregister som kommer att finnas på kommunens hemsida. Ingen kostnad är förknippad med det för företagen, och det framgår tydligt att det är från kommunen eftersom kommunens brevmall och kuvert används, och vi hoppas vårt brev inte ska förväxlas med ”Bolagsupplysningens” erbjudande.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/03/hur-ska-man-hantera-bluffakturor.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/01/manga-amnen-behandlades-pa-foretagarnas.html//Frida Torsein