Upphandling av vinterväghållning ute nu

Nu ligger en offentlig upphandling ute som rör vinterväghållning i Älvdalens kommun - och sista anbudsdag är den 17 augusti.


Kommunen förvaltar ca 70 km gator och vägar, det som nu ska upphandlas är snöröjning, halkbekämpning, hyvling och sandupptagning på dessavägar/gator.

Kommunen förvaltar ca 70 km gator och vägar

Förfrågan är fördelad på tre områden Idre - Särna - Älvdalen

Nu vill vi uppmuntra våra lokala företag att lägga anbud i denna upphandling - och för att komma till upphandlingen klickar du på denna länk.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/04/offentliga-upphandlingar-sa-har-kan-du.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/06/offentliga-upphandlingar-i-alvdalens.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/04/vill-du-lara-dig-mer-om-offentlig.html


//Karin Ardefelt