Jordbruksverkets nya stöd för företag på landsbygd

Jordbruksverket har nu två nya stöd för investeringar som kan sökas av företag på landsbygden. Enligt Jordbruksverket definieras Älvdalens kommun som en landsbygdskommun och därmed är alla företag i kommunen som uppfyller kraven i övrigt berättigade att söka, såväl lantbrukare som övriga företagare. Passa på att läsa mer om detta!

Beskrivning av Förädlingsstödet 
Stödet ska göra att du kan förädla fler egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel och sedan sälja dem på en lokal marknad eller att det genom förädling av jordbruksprodukter till livsmedel gör att det blir fler arbetstillfällen på landsbygden.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar/foradlingsstod.4.6ae223614dda2c3dbc44f34.html

Beskrivning av investeringsstödet Nya jobb på landsbygden
Du kan få stöd för investeringar i anläggningar, utrustningar och maskiner i företag inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang samt kultur och nöjen. Investeringen ska bidra till att det skapas flera arbetstillfällen på landsbygden.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar/nyajobbpalandsbygden.4.6ae223614dda2c3dbc44fca.html

För båda stöden är maximalt stödbelopp 40 % av investeringen.

Pengarna till stöden är begränsade och då är det extra viktigt att göra en bra ansökan. Vi vill därför tipsa om Hushållningssällskapet, som har stor erfarenhet av den här typen av ansökningar och kan hjälpa de företag som önskar det. De har en kostnadsfri webbinformation  om de två nya stöden.

Inbjudan från Hushållningssällskapen om en information om de nya stöden som du tar del av i din egen dator via webben.

Webbinformationsmöte om de nya investeringsstöden Förädlingsstödet och Nya Jobb på Landsbygden
Tid: 13 oktober 2015 kl. 13.00 - 14.00
Plats: vid din egen dator, surfplatta eller surftelefon
Anmälan senast: 6 oktober 2015 till HS Konsults växel, 018-56 04 00 eller hskonsult@hush.se
Program: Information till dig som
- driver företag på landsbygden inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang, kultur och nöjen och som vill investera i ditt företag för att öka konkurrenskraften och skapa fler arbetstillfällen
- vill bredda din verksamhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäringen för att förädla fler jordbruksprodukter till livsmedel eller för att skapa fler arbetstillfällen
Få information om villkoren och hur Hushållningssällskapets rådgivare kan hjälpa dig med ansökan.
Avgift: Kostnadsfritt

Kontaktpersoner på Hushållningssällskapet:
Ylva Belin, 072-565 31 80 eller ylva.belin@hushallningssallskapet.se (båda stöden)
Frida Hedin, 0727-419 414 eller frida.hedin@hushallningssallskapet.se (Nya jobb på landsbygden)


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/05/besok-i-byggevallen-utanfor-sarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsstod-jordbruksverket.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/08/skogsstyrelsen-utlyser-foretagsstod_12.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/04/foretagsstod-fran-lansstyrelsen.html


//Frida Torsein