Samrådsmöte med uppföljning efter företagarnas konferens

I veckan hade vi ett samrådsmöte där våra företagarföreningar träffades tillsamans med tjänstemän och politiker för att titta närmre på olika frågor som identifierades under företagarnas konferens i november 2016 där näringslivsklimatet i vår kommun var på dagordningen.

På mötet inledde regionscheferna för företagarna Dalarna Lisbeth Hedin-Sahlin och Sohrab Fadai genom att blandannat berätta om företagarnas Vision

Lisbeth Hedin-Sahlin och Sohrab Fadai

 

Vårt varför- vår visionFöretagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är ett av de bästa att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem. Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare @foretagarna generationer.


Därefter gick vi raskt vidare för att titta på den handlingsplan som togs fram efter företagarnas konferens. Vi tittade på några konkreta frågor som vi på kommunen redan nu har börjat att arbeta med. Som exempel kan nämnas:

Nästa samrådsmöte kommer att hållas den 16 maj 2017.


Tillsammans blir vi starka
// Karin Ardefelt