Hela Sverige ska leva söker lokala processledare i Dalarna till projektet "Service i samverkan"

Service i samverkan är ett pilotprojekt finansierat av Tillväxtverket Projektägare och ansvarig är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projekttiden är beräknad till 26 månader med start hösten 2017. Projektets budget är drygt 16 miljoner kr. Nu söker de en processledare med stationering i Särna!

Projektet kommer att genomföras i elva kommuner i sammanlagt sex län. Projektet har över 20 projektpartners som medfinansierar och bidrar aktivt i arbetet.

Tjänsten är på 50% i Älvdalens kommun. Arbetsplats för den lokala processledaren kommer att ordnas på lokalkontoret i Särna – Älvdalens kommun.
Det är Särna som är stationeringsort för processledaren.
FOTO: Nisse Schmidt
Arbetsuppgifter: 
Etablera kontakter med den första nivån/ lokala utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet för att mobilisera och skapa en eller flera lokala strukturer som framöver kan vara en förankrad samverkanspart med aktuell kommun.

Genomföra träffar och föra dialog med de lokala intressenterna och/eller med kommunbygderåd på de ställen där sådana existerar samt med kommunens representanter.

Medskapa en struktur/modell som är långsiktigt hållbar och som samverkar med kommunen kontinuerligt i framtagande av planer for servicetillgång och skapande av exempelvis lokala servicepunkter på landsbygden. Arbetet genomförs utifrån lokala behov, förutsättningar och underbyggd faktainsamling med verktyg som betalanalysverktyget (PIPOS), lokalekonomisk analys (LEA), lokala utvecklingsplaner, kommunfakta, etc

I det dagliga arbetet ingår att sköta rapportering, administration och ekonomi av de kostnader som uppkommer i kommunen. Underlag för rekvisitioner av projektmedel från

Tillväxtverket ska levereras varje månad till Hela Sverige ska leva.

Vi vill att du
·       har erfarenhet av att leda projekt och processer
·       helst är lokalt förankrad i den kommun du ska arbeta i
·       har erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete
·       är en god processledare och vill anordna inkluderande möten med olika aktörer
·       är en god administratör och kan hantera ekonomiuppgifter lokalt
·       är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl i ord och skrift
·       har lätt för att samarbeta med andra och driva projektet framåt
·       kan arbeta självständigt och är duktig på att lösa lokala situationer som uppkommer
·       har god datorvana, körkort och tillgång till egen bil

Meriterande är
·       tidigare erfarenhet av servicearbete lokalt eller annat lokalt utvecklingsarbete
·       vana att arbeta i team
·       vana att arrangera möten

Vi förutsätter att du delar Hela Sverige ska levas värderingar och är intresserad av att bidra till landsbygdens serviceutveckling.

Tillträde: så snart som möjligt

Arbetsgivare:
Anställningen kommer att vara hos Riksorganisationen Hela Sverige ska levas kansli, Stortorget 7, 111 29 Stockholm.

Frågor om tjänsterna besvaras av:
Hela Sverige ska leva Dalarna: ordförande Leo Persson 0251-710 25, 070-595 93 77,  leo.projektcenter@gmail.com eller Lisa Fröbel 070-336 02 22 lisa@4eu.se.

Vi vill ha din ansökan senast den l oktober 2017 till info@helasverige.se. Märk ansökan med "Service i samverkan-Dalarna". För mer info se www.helasverige.se/dalarna

Välkommen med din ansökan!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/las-om-det-valbesokta-frukostmotet-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/08/behover-din-forening-inspiration.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/samakning-och-transportlosningar.html//Frida Torsein