Projekt med syfte att fler förtag i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder bara i Dalarna. För en företagare finns därför stora möjligheter till goda affärer. Fler regionala leverantörer behövs i Dalarna.


Offentlig upphandling mindre företagUpphandlingsdialog Dalarna, får 3,5 miljoner till projektet UDD 2.0, 2018-2020 som syftar till att fler företagare i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar.
- Vi vänder oss främst till mindre företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Det är målgrupper som företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.
I projektet är det fokus på innovationer, miljö och social hållbarhet. Dessutom kommer kurser att erbjudas för små- och medelstora företag med liten kunskap eller erfarenhet av vad som krävs för att delta i offentliga upphandlingar. Det finns också en möjlighet till individuellt stöd till ett subventionerat pris. Länk: Upphandlingsdialog Dalarna

//Lis Karlsson