Vi påminner: Viktig information till företag och föreningar

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

Ny lag: Registrera verklig huvudman senast 1 februari

En ny lag trädde i kraft den 1 augusti 2017 om registrering av verklig huvudman.
Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. Företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti 2017 när lagen började gälla måste anmäla senast den 1 februari 2018.
Företag och föreningar som registreras från och med den 1 augusti 2017 och framåt, måste anmäla inom fyra veckor.
                                                                           

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.


Anmälan till registret

Det är obligatoriskt att anmäla Bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.
En behörig företrädare eller ett ombud loggar in i e-tjänsten, anmäler och skriver under med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

Gratis till och med 1 februari 2018

Till och med den 1 februari 2018 anmäler ni gratis i e-tjänsten. Sedan kommer det att kosta 250 kronor.

Läs mer och och anmäl ditt företag eller  förening på Bolagsverkets hemsida:  Länk Bolagsverket

// Lis Karlsson