Hur kan man som företag i Dalarna skapa affärsnytta samtidigt som man anpassar verksamheten både socialt och miljömässigt hållbart?

Företagare i Älvdalens kommun, nu har ni chansen! Under många företagsbesök i kommunen har vi fått höra att det är alldeles för långt för att kunna ta del av företagsfrämjande föreläsningar som finns på olika ställen i Dalarna. Nu gör vi ett försök att livsenda föreläsningar ut i vår kommun så att även du får tillgång till kompetensutveckling på nära håll. Jag hoppas att ni tar chansen. Du som företagare kan komma till Älvdalen eller Särna. Detta gör det möjligt även för exempelvis Grövelsjö företag att ta del av dessa föreläsningar. Vi hoppas att du kommer. Mer information finner du nedan. Nedan kan du dessutom exempelvis läsa om ett inspirerande exempel i från vår kommun. Du kan läsa om STF Grövelsjön Fjällstation vilka är ett lyckat praktexempel på att arbeta med hållbar utveckling.
 


Hur kan man som företag i Dalarna skapa affärsnytta samtidigt som man anpassar verksamheten både socialt och miljömässigt hållbart? Det är temat på en workshopserie i fyra delar under våren arrangerat av F7 företagsutveckling i samarbete med Dalarnas Science Park och Rättviks kommun. Med start den 28 mars kl 8.00 - 9.30, bjuds företagare in till en gratis föreläsning med Kairos Future, ett analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.

”Marknaden ställer nya och tydligare krav på att företagen agerar ansvarstagande för att möta de globala miljöutmaningarna. Vi vill hjälpa småföretagen i Norra Dalarna att bli bättre på att ta vara på affärsnyttan i de starka trenderna hållbart företagande, cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Därför hämtar vi in ledande kunskaper i ämnet och möjliggör kostnadsfritt för småföretagen att tanka kunskap och inspiration till sina egna verksamheter.” - Camilla Garbergs, projektledare på F7 berättar om tanken bakom eventet.

Den 28 mars kan ni följa livesändningen från Hotell Älvdalen eller Särnakontoret, Anmäl dig här -> Och läs mer på vårt facebookevent.
Vi har redan goda inspirerande exempel på företag här i Älvdalens kommun som stärker sitt varumärke och kundrelation tack vare ett genomarbetad strategiskt plan för hållbarhetsarbete. T ex STF Grövelsjön Fjällstation vars platschef Charlie Ekberg säger så här om hur de arbetar med hållbart företagande: Det genomsyrar hela vårt arbete. Vi kan t ex stolt säga att sedan 1 januari i år så kommer 100% av vår elförsörjning från svensk solel. Vi har sedan länge byt ut vår gamla värmecentral till en anläggning som utnyttjar geotermisk energi. Därmed gick vi från att bränna 1000-tals liter olja till förnybar energi som vi också sparar mycket pengar på varje år. Göra det enklaste först är, det också oftast roligaste. Se över alla ljuskällor och byt till lågenergi. Kompostera avfall. Använd inga engångsmaterial förutom vid hygienhantering o.s.v. Sen är det självklart att berätta för kunderna och målgruppen om stora händelser som t ex att nu är vi ett KRAV certifierat café.

Har du egna goda exempel på företag i bygden som du vill framhålla som goda exempel i ämnet?
Kommentera gärna detta inlägg på F7 facebooksida. Kanske kan det inspirera andra att ta nästa kliv i sitt hållbarhetsarbete och samtidigt tjäna affärsnytta!

Daniel Nilsson, affärscoach F7 företagsutveckling
E-post: daniel.nilsson@alvdalen.se
Facebooksida F7//Karin Ardefelt