Projektet Framsteg förlängs ytterligare ett år

I slutet på förra veckan fick vi det mycket glada beskedet att projektet Framsteg, som finansierats genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), får förlängt ytterligare ett år. Detta trots mycket hård konkurrens, 49 ansökningar har kommit in till MUCF men endast 20 projekt fick beviljat. Framsteg är ett av dem.


Just nu pågår första året i projektet som riktar sig till ungdomar mellan 16-25 år som varken arbetar eller studerar. Målgruppen är svenska såväl som nyanlända ungdomar samt tjejer såväl som killar. Målet är att få igång kreativiteten och väcka företagsamheten i de deltagande ungdomarna och uppmuntra dem till jobb och/eller praktik, start av eget företag, egenanställning eller studier. Framsteg är kort och gott ett ungdoms-, näringslivs-, och integrationsprojekt. Den 30 september i år avslutas första projektomgången. År två av projektet drar igång 1 oktober i höst och pågår till 30 september 2019.


Hittills har vi i projektet haft företagarkurs, kurs för att öka självkänsla och självkännedom, studiebesök på företag, arrangerat egna föreläsningar och deltagit på föreläsningar arrangerade av andra projekt och organisationer. I gruppen som gått företagarkurs har fyra ungdomar deltagit, varav en ungdom från en av våra grannkommuner som såg möjligheterna med projektet och tog chansen att vara med. Utöver de fyra ungdomarna i företagarkursen finns personer som deltar i projektet genom att lära sig mer om företagande individuellt och/eller för att få företagsrådgivning. I förlängningen av projektet har språkstödjare tillkommit, för att underlätta för för målgruppen nyanlända att delta i projektet.

I styrgruppen för Framsteg finns Företagarna Älvdalen med en representant, Arbetsförmedlingen med en person, integrationssamordnaren på Älvdalens kommun samt enhetschefen för Arbete och Utveckling på Älvdalens kommun, förutom projektledare. I det beviljade projektet som drar igång 1 oktober arbetar projektledare 100%, coach 50% och språkstödjare 50%. Beroende på vilka språkgrupper som deltar i Framsteg kommer språkstödjarens tjänst eventuellt delas upp på flera personer.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/sammanfattning-av-frukostmote-pa-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/12/frukostmote-i-alvdalen-6-december-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/06/alvdalens-kommun-har-beviljats-narmare.html


//Frida Torsein