Tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter

Träffarna vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror och med mera. 
Det vill säga, företag med automatiserade processer.

Vill du bli bättre på̊ att förstå̊ potentialen och affärsnyttan med digitalisering?


Välkommen till tre träffar som ger insikt och inspiration om digitaliseringens möjligheter!
Projektet F7 och FindIt bjuder under hösten in till tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter.
Ta chansen att bli inspirerad av andra företagares digitaliseringsresor och få tips på̊ vilka digitala möjlighet det finns för din verksamhet.

Träffarna är kostnadsfria och vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror etc.Under hösten kommer kickstart genomföras på 3 områden i Nordvästra Dalarna.

Grupp 1: Mora, Orsa & Älvdalen
Träff 1: 4 september kl. 9–16
Träff 2: 18 september kl. 12–16
Träff 3: 2 oktober kl. 12–16

Grupp 2: Leksand, Rättvik & Tällberg
Träff 1:6 september kl. 9–16
Träff 2: 20 september kl. 12–16
Träff 3: 4 oktober kl. 12–16

Grupp 3: Vansbro, Malung & Lima
Träff 1:5 september kl. 9–16
Träff 2: 19 september kl. 12–16
Träff 3: 3 oktober kl. 12–16

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Lena Norrström
FintIt
lena.norrtsrom@sandviken.se

Camilla Garbergs
Projektledare F7
camilla.garbergs@alvdalen.se

Mer info och anmälan görs via:

Denna länk: F7/Kickstart

Mer om Kickstart: 

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.

Mer om F7: 

F7 är en gemensam satsning mellan kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora.
Det övergripande målet för F7 är att öka tillväxten hos lokala småföretag.
Genom rådgivning, workshops, företagsbesök, seminarium, föreläsningar och affärsstöd ska lokala företag få verktyg, idéer och kunskap för att öka tillväxten.

Mer om FindIt: 

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

// Lis Karlsson