Hur får vi ungdomar mer företagsamma? Del 6

Förra veckan berättade vi om de aktiviteter som vi genomfört i projektet. Denna gång ska vi sammanfatta det första året med Framsteg, och gå vidare och berätta om fortsättningen - Framsteg 2.0.
Bild från kursen i personlig utveckling där vi vid ett kurstillfälle
var utomhus i vår tipi.
Vår slutsats efter ett år med Framsteg är att vi är mycket nöjda. Vi är nöjda med de härliga ungdomar vi har fått träffa genom projektet. Vi är nöjda med det jobb som ungdomarna har gjort. Det är stort, att gå från att inte våga ringa ett enda samtal, till att våga ringa flera stora företag och erbjuda sina tjänster. Det är stort att också våga överge sin affärsidé när man känner att den antagligen inte kommer att fungera (idag, i framtiden kanske tiden är rätt för just den affärsidén). Vi är nöjda med de mål vi har uppnått. Vi är till och med nöjda med de mål vi inte uppnått.

Men hur ser då framtiden ut för Framsteg? Jo, vi fortsätter ett år till... Framsteg 2.0 kommer att pågå från 1 oktober 2018 till och med 30 september 2019. Så jag hoppas att vi får tillfälle att träffa fler ungdomar som vi kan lära saker, och att de kan lära även oss som är anställda i projektet något.

Tack till alla som bidragit - och välkomna att fortsätta bidra till vår verksamhet! Kanske kan vi komma och besöka just ditt företag på ett studiebesök med ungdomarna inom målgruppen? Eller så kanske du känner en ungdom som du tror att Framsteg skulle passa bra för?
Frida och Daniel
Vilka är förresten vi som arbetat i Framsteg? Jo, vi heter Frida Torsein och Daniel Modigh. Frida är tjänstledig från näringslivskontoret på Älvdalens kommun för att driva projektet Framsteg, och Daniel är arbetsmarknadscoach på Arbete och utveckling på Älvdalens kommun.

Kontakta gärna Frida och Daniel som arbetar i Framsteg: frida.torsein@alvdalen.se, 0251-31232 eller daniel.modigh@alvdalen.se, 0251 31239.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framstegFramsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.