Information från visit dalarna - Lokal handlingsplan

Det lokala arbetet för Älvdalens kommun organiseras bland annat genom en affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. Affärsutvecklaren leder Visit Dalarnas arbete på det lokal planet och i Älvdalens kommun är det Linnéa Johansson som är affärsutvecklare.

Påbörjad lokal handlingsplan i Älvdalen

Linnéa arbetar även med Malung-Sälens kommun, så för att skapa mer närvaro i hela kommunen kommer även Carina ”Kina” Martinsson som till vardags håller till på Turistbyrån i Idre, att täcka upp och delta i vissa sammanhang.

Linnea Johansson


I Älvdalen har vi påbörjat ett arbete med en s.k. lokal handlingsplan, det är ett arbete som alla kommuner i Dalarna genomför tillsammans med Visit Dalarna.
Den lokala handlingsplanen ska tydligt visa specifika förutsättningar, aktiviteter och rollfördelning.
Den hjälper till att samla företagen och prioritera val av strategiska utvecklingsområden, teman och produkter.

Nyhetsbrev - en bra kanal för att få veta vad som är på gång i Dalarna

Anmäl dig gärna till Visit Dalarnas nyhetsbrev för besöksnäringen, här får du veta vad som är på gång i Dalarna. Klicka på bifogad länk för att anmäla dig till kommande nyhetsbrev:
Länk nyhetsbrev 

// Lis Karlsson