Upphandling av Älvdalens Näringslivskontors blogg · Inlägg konsult för centrumutveckling


Just nu pågår en upphandling av en konsult som skall vara ett stöd i arbetet av centrumutveckling i Idre och Älvdalen, berättar Mattias Graaf vår planarkitekt. Vidare förklarar han engagerat att projektplaner för centrumutveckling redan är framtagna och så snart upphandlingen är klar kommer arbetet att dra igång på riktigt.

 
Projektledaren med förslaget till ny översiktsplan
 samt projektplaner för centrumutveckling.
En centrumutvecklingsgrupp har satts samman i Idre och Älvdalen. I dessa ingår relevanta tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från Företagarna och Köpmannaföreningen. Arbetet kommer bland annat att innefatta stadsvandringar och workshops där allmänheten ges möjlighet att delta.
Resultatet är tänkt att redovisas i centrumutvecklingsplaner som sedan ska verka som underlag för fördjupade översiktsplaner.
 
 
Nedan kan ni läsa utdrag ur anbudsförfrågan:

2.1 Bakgrund
Älvdalens kommun har tagit fram en ny översiktsplan som går mot ett antagande i kommunfullmäktige i mars
2019. Ett följduppdrag i översiktsplanen är att kommunen ska ta fram fördjupade översiktsplaner för
centralorten Älvdalen och de två större tätorterna Särna och Idre. I Älvdalen och Idre ska detta föregås av
centrumutvecklingsplaner.


2.2 Upplägg
Centrumutvecklingsarbetet i Idre och Älvdalen är tänkt att löpa parallellt. På respektive ort har det satts
samman centrumutvecklingsgrupper, med relevanta tjänstepersoner från kommunens sida tillsammans med
representanter från köpmän och företagare på orten. (se bilagda projektplaner)
Målet är att ta fram centrumutvecklingsplaner med konceptuella visualiseringar för hur centrum skulle kunna
se ut. Dessa ska sedan verka som underlag för hur marken ska disponeras i de fördjupade översiktsplanerna.
Arbetet kommer att innefatta bl.a. stadsvandringar, öppna workshops, sammanställning av underlag samt
framtagande av handlingar.


2.3 Konsultens roll
Konsultens roll är främst att vara ett stöd till projektledaren. Att med sina specialistkunskaper vara med och
planera arbetet samt närvara vid projektmöten, stadsvandringar och workshops. Med ”närvara” menas fysisk
närvaro, i vissa fall kan det vara acceptabelt med digital närvaro. Projektledaren kan även delegera vissa
arbetsuppgifter åt konsulten, exempelvis framtagande av texter, illustrationer m.m.Du finner upphandlingen: Konsult för centrumutveckling och översiktsplaner i Idre och Älvdalen AK KS 2018/00538 här.

Upphandlingar

Kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Endast ca 15 procent av små och medelstora företag lägger anbud och deltar i dessa upphandlingar. Jag vill här uppmuntra er att ta chansen eftersom Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in små och medelstora företagare, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling till ett seminarium. Här kan ni lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Läs mer här.
 
Älvdalens kommun har en gemensam upphandlingsenhet för Mora, Orsa och Älvdalen. Ni finner aktuella upphandlingar här. (När du har klickat på länken ska du skrolla ner för att finna de aktuella upphandlingarna)
 
Vi har samlat länkar till andra ställen som vi vet att det finns offentliga upphandlingar som ni kan vara med på, kanske passar något ditt företag. Du finner dem här.
 
Nyligen upplagda upphandlingar som vi spridit på bloggen finner ni nedan:
 
  • Nyföretagarcentrum söker rådgivare till Norra Dalarna, läs mer här.
  • Upphandling av skötsel av natur och friluftslivsanordningar, läs mer här.


// Karin Ardefelt och Mattias Graaf