TRIVAS - en ideell förening som jobbar för att stötta barn och ungdomar i skolvärlden

Kanske har ni läst i tidningen eller sett något inlägg på facebook om TRIVAS, som stöttar barn och unga genom att vara närvarande, trygga vuxna i barn och ungas dagliga miljö i skolan? I alla fall kan du som är företagare vara med och stötta TRIVAS i arbetet med att finnas där för ungdomar i skolan.


TRVIAS står för Trygghet Respekt Inflytande Värderingar Ansvar Självkänsla. TRIVAS, som är en ideell förening, jobbar med att ge barn och unga möjlighet att utvecklas som individer med syfte att stärka deras känsla av att vara delaktiga i, och känna ansvar för vårt samhälle! Direkt på plats i skolan som ett TRIVAS sociala team! För många barn och unga kan det vara avgörande för att få stöd i livet!

I Älvdalen planerar TRIVAS att bland annat genomföra insatser med målet att de ungdomar som kör EPA-traktorer ska välja att inte spela musik långt in på nätterna och att köra lugnt. TRIVAS vill samverka med övriga aktörer i Älvdalen och vara en del i Musik- och motor festivalen. TRIVAS kommer gärna och besöker ert företag för att berätta mer!

För att förändring ska vara hållbar över tid behöver vi jobba med:
• Tålamod och förståelse inför varandras utgångslägen.
• Ha ett ickedömande förhållningssätt.
• Bära med oss att vi alla gör så gott vi kan utifrån vårt nuläge.
• Att vi når fram genom kommunikation och fysiska möten.
• Att anknytning och goda relationer öppnar upp för möjligheten att hjälpa varandra
på olika sätt.
• Att bygga broar mellan olika verksamheter, att jobba med öppenhet, kreativitet,
närvaro och glädje! Mjuka möten ger mjuka människor och skapar hållbar förändring
över tid.

Vill du veta mer om TRIVAS arbete för att stötta ungdomar i vår kommun? Vill du sponsra verksamheten? Kontakta: info@trivas.nu eller zebastian@trivas.nu


Läs mer om näringslivsarbetet:
Tolfte Företagsstafetten: Stråkens el
Företagsbesök på Idre Ren
Dialogmöte om matleveranser till äldre personer
UF-mässa i kommunhuset i Älvdalen 31 januari
Frukostmöten under 2020//Frida Torsein