Hur arbetar näringslivskontoret under rådande coronakris?

Coronakrisen lett till att näringslivskontoret ställt in frukostmöten och företagsbesök, har det blivit att vi fått ställa om arbetssättet en del mot tidigare. Det gör vi för att så gott vi kan hänga med i vad som händer i omvärlden och för att kunna hjälpa dig i de utmaningar just du befinner dig i nu. För att visa vad vi gör har vi listat ett antal av de åtgärder och tjänster som vi jobbar mest med just nu.
Rådgivning/LotsVi lyssnar in, bollar idéer eller lotsa vidare de företag som kontaktar oss kring de olika stödpaketen. Du som driver företag och behöver rådgivning, lotsning eller bolla idéer kring hur du kan hantera de omställningar som är nu är varmt välkommen att höra av dig till oss via hemsidan, mejl eller telefon 0251-313 00.

Omvärldsbevakning
Vi bevakar regionala och nationella initiativ. Vi har kontinuerliga digitala möten med näringslivskontoren i länet samt de företagsfrämjande aktörerna såsom Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almi, Region Dalarna, Mellansvenska handelskammaren, Invest in Dalarna och många fler.

Påverkansarbete
När vi får in en signal från något företag i kommunen där vi märker att tex en stödåtgärd inte går att tillämpa, lyfter upp våra lokala företags situation och utmaningar mot politiker/tjänstepersoner lokalt, regionalt och nationellt. Här tar vi också hjälp av de företagsorganisationer som finns för att få ytterligare stöd i påverkansarbetet.

Vi har ökat vår kommunikation via hemsidan, facebookblogg och nyhetsbrev, för att kunna förmedla det senaste gällande åtgärder och insatser som är riktade mot företagare. På vår hemsida hittar ni samlade länkar till aktuella insatser och stöd. Vill du ha information från kommunen och vårt nyhetsbrev rekommenderar vi dig att registrera dig.

Igår, den 2 april, genomfördes det första digitala samrådsmötet med representanter från Företagarna SIG och Älvdalen, LRF, Älvdalens köpmangata, Destinationsutveckling i Idre, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen, Särna turistförening, Svenskt Näringsliv, Almi, Site 3 och Visit Dalarna. Nya idéer och förslag på åtgärder kom fram som vi kommer arbeta vidare med. Samrådsmötena är återkommande och kommer nu att ske tätare än de vanligtvis brukar göra. Tidigare skedde Samrådsmötena 1-2 gånger per år och nu kommer vi att hålla dem ett antal gången per månad så länge behovet finns.

Förutom ovanstående aktiviteter och tjänster planerar vi för framtiden genom att bevaka utlysningar och söka projektmedel för kommande kompetenshöjande insatser. 


Hör gärna av dig, vid frågor, funderingar eller förslag. 

Mejla Camilla Garbergs
Mejla Frida Torsein