Hur goda exempel på samverkan stärker attraktionen att bo och besöka Älvdalen

Det är med nyfikna ögon som jag lär känna Älvdalen.
Delar med mig av några iakttagelser som några av er kanske dagligen uppskattar och några kanske blivit hemmablinda inför. Jag vill med dessa exempel lyfta vad man kan åstadkomma genom god samverkan mellan markägare, näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor som t ex kommunen. 
Det var idag i samband med en lunchpromenad längs Dalgatan - Villavägen - Älvpromenaden via campingen och tillbaka genom centrum till kommunhuset som jag noterade följande.
Först den fantastiska Älvpromenaden 


Med tydlig skyltning, tillgänglig för alla oavsett funktionshinder och underlättar för kommunens invånare att hålla sig i fysisk god form med utegymstationer. Noterar att det har realiserats genom ett samarbete mellan Älvdalens köpmangata, Älvdalens kommun och Älvdalens besparingsskog. Bra jobbat alla inblandade!
Vidare vandrar jag in i ett vackert och bördigt granskogsområde och möts av en skylt som berättar om Kyrkoreservatet Västra Knapperön. Skogen sjuder av liv och en grönska tillsammans med älvens försiktiga brus gör det fullständigt förståeligt att man valt att göra detta område till ett kyrkoreservat. Personligen hade jag inte hört talas om s.k. kyrkoreservat tidigare men ett fint exempel på att tillgängliggöra en naturlig arena för rekreation. Bra Västerås Stift!Till sist på väg tillbaka från Älvdalens camping till Kommunhuset, promenerar jag igenom ett område som bjuder in till en samlingsplats både för unga som för gamla. Där en prydlig boulebana, väl underhållen samodlingsområde samt tillsynes ny näridrottsplats samsas på en yta på ca 2000 m2. Vilka initiativtagare och aktörer som genomfört detta har jag inte hunnit forskat fram men vill ändå passa på att med mina utifrånögon uppmärksamma detta som utmärkta exempel på samverkan i offentlig miljö som stärker attraktionskraften för platsen både för besökare och boende. Bra jobbat även ni!

Nu undrar man ju om jag upplever allt detta på en 30 min spontanpromenad, vilka fler goda exempel finns det på samverkan mellan markägare, näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor!? Samt vilka fler initiativ ligger och väntar på att en eldsjäl ska sparka igång och samla alla goda krafter i lokalsamhället, för att genomföra det? 
Det här mina vänner är goda exempel på hur vi tillsammans bygger en attraktiv plats att bo, leva, verka från samt gör det attraktivt att besöka.
// Daniel