Fiberutbyggnaden Älvdalens kommun

Som vi skrivit om i tidigare arbetar Älvdalens kommun kontinuerligt med att ansluta kunder till stadsnätet. Men den utbyggnad kommunen gjort hittills hade inte varit lika framgångsrik utan alla fiberföreningarna. I Älvdalens kommun finns det idag 10 fiberföreningar som med sina initiala insatser och positiva engagemang varit och är en drivkraft för vidare utveckling av det numer väl utbyggda fibernätet i kommunen.


Föreningarna var tidiga med att engagera bybor för att ansluta sig till "framtidens kommunikationsnät" och sökte landsbygdsstöd för att utveckla bygden. Det drev på utvecklingen och Älvdalens kommun hjälpte många föreningar genom att göra stora investeringar, delvis med stödmedel, för att skapa möjlighet för det stora lokala engagemanget att lyckas med sina föresatser om en levande landsbygd.

Kommunen jobbar idag nära alla föreningar för att vidare utveckla och utöka möjligheten att ansluta sig till vårt stadsnät genom att exempelvis samordna stödmedel för att bygga ut nätet i föreningarnas närområden.

Just nu är nedanstående anslutningar på gång:

•    Kringelfjorden

•    Särnaheden

•    Himmelfjäll

•    Idre fjäll

•    Idre Golf

•    Gränjesåsvallen

•    Idre och Älvdalens tätorter med omnejd

Kommunen kommer inte att lyckas ansluta alla under 2022 men jobbar kontinuerligt för att i möjligaste mån ansluta kunder löpande. Under 2023 fortsätter arbetet att ansluta nya kunder till nätet. Kommunen uppmanar alla att så snart som möjligt teckna avtal för att kunna planera anslutningar på ett effektivt sätt. 

Under 2023-2025 fortsätter kommunen med utbyggnad i tidigare nämnda områden samt:

•    Rämma (2023)

•    Nybo, Floåsen, Vassbo (2023-2025)

•    Gammelsätervallen, Brunnavallen (2023-2025)

•    Rörmyrvallen (2023-2025)

•    Nysätervallen, Lemsjövallen (2023-2025)

•    Ytterområdet kring Särna by (2023-2025)

•    Bleckstugan, Vålsbo, Bredvad, Trängslet (2023)

•    Evertsberg (2023-2025)

Kommunen jobbar även kontinuerligt med efteranslutningar i samtliga redan utbyggda områden. Kontakta fiberansvarig för mer info.


Läs mer:
Frukostmöte på Rots Skans
Co-work i Älvdalen
Nyhetsbrev näringsliv november - december
Välkommen på frukostmöte på Rots Skans
Fem företag nominerade i Dalarna Business Stjärngalan//Frida Torsein