Älvdalens kommun söker mark- och exploateringsingenjör

Älvdalens kommun söker dig som vill vara med och driva utvecklingen av Dalarnas nordligaste turistkommun. Älvdalens kommun består av tre tätorter - Älvdalen, Särna och Idre - där du kommer ansvara för mark- och exploateringsfrågor i hela kommunen.

Som Mark- och exploateringsingenjör kommer du arbeta på Samhällsenheten som ligger under Älvdalens kommuns Service- och utvecklingsförvaltning. Dina närmaste kollegor är planarkitekter samt gatuingenjör. 

Vi ger dig utvecklingsmöjligheter och ett flexibelt arbete med intressanta och betydelsefulla arbetsuppgifter i en växande kommun. Du får ta del av ett generöst friskvårdsutbud, flexibel arbetstid, fler semesterdagar efter fyllda 40 år, busskort till bra pris samt möjlighet att arbeta hemifrån när det fungerar för verksamheten. 

I dina arbetsuppgifter ingår ansvaret för förvaltning av kommunens mark så som allmän plats, skog och mark avsatt för naturvårdsändamål och rekreation. Du är också ansvarig för kommunens kulturfastigheter och du är kommunens kontaktperson vid förfrågningar avseende företagsetableringar och andra frågor som rör kommunens mark.

Vi söker dig som är lantmätare eller ingenjör med inriktning samhällsbyggnad, agronomi, skog eller har annan likvärdig högskoleutbildning.

Du ska ha erfarenhet av fastighetsrätt - köp och försäljning, upprättande av avtal och upplåtelser samt erfarenhet av genomförande av beslutade detaljplaner vid exploatering.

Meriterande är kunskap om Plan- och bygglagen, Jordabalken och andra relevanta lagar samt kunskap om detaljplaner och infrastruktur. Erfarenhet av förhandlingar, projektledning och arbete i en politiskt styrd organisation är även det meriterande.

Då tjänsten innebär resor ska du ha B-körkort.

Du ska kunna förmedla dig väl i svenska i såväl tal som skrift.

Läs mer och ansök!Läs mer:
Elever i Älvdalens kommun deltog på Industrinatta
Gymnasieprograminformation för högstadieelever i Älvdalens kommun
Företagsbesök på Idre Adventure
Företagsbesök på Grövelsjön Alpacka
Företagsbesök på Experience Grövelsjön
Kreativ träff om outdoor i Älvdalen och Idre//Frida Torsein