Nominera Årets Nyföretagare och Årets Företagare

Nu vill vi ha hjälp med att nominera Årets Nyföretagare och Årets Företagare i Älvdalens kommun. Självklart finns det kriterier för detta - men de behöver inte du ta hänsyn till, utan nominera på bara! Företagarna Älvdalen och Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön korar Årets Företagare och Älvdalens kommun korar Årets Nyföretagare. Juryarbetet sker med ordförandena för företagarföreningarna och näringslivskontoret.

Kriterier Årets Nyföretagare

Företagaren ska…

 • ha max 3 årsbokslut
 • ha ett aktivt företag (inte vilande)
 • företagaren ska äga eller vara delägare i företaget
 • företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
 • visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer
 • inte ha betalningsanmärkningar
 • verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat
 • företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
 • företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar

Årets Nyföretagare 2021, Norrdala bygg överst och
Årets Företagare 2021, Älvdalsfrakt nederst.

Kriterier Årets Företagare

Företagarna delar ut Årets Företagare för att vi vill lyfta fram människan bakom företaget. Vi vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha.

Nominera Årets Företagare här!

Förebilder
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.

Tillväxt jobb och välstånd
Årets Företagare är ett samarbete mellan Företagarna och landets kommuner. Samarbetet har av naturliga skäl växt sig allt starkare genom åren, då ett gott företagande är grunden till samhällsutvecklingen.

Det råder inget tvivel om att den svenska tillväxten i mångt och mycket ligger i händerna på de svenska företagarna. De kommersialiserar och säljer goda idéer. Dessa företagare gör att människor har något att köpa. Det är det som skapar tillväxt, leder till arbetstillfällen och i sin tur till välstånd. Därför ligger det i allas intresse att lyfta fram de goda förebilderna. Det är därför cirka 225 av landets kommuner är delaktiga i arbetet kring utmärkelsen Årets Företagare.

Kriterier
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas. Företagaren ska...

 • inneha ett betydande ägande av företaget
 • aktivt driva företaget
 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
 • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
 • ha uthålligt god lönsamhet
 • inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
 • inte nyligen vara dömd i domstol
 • Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar). Juryn bedömer kriterierna; genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare samt visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.

Årets Unga företagare
Företagarna delar i år även ut pris i kategorin Årets Unga Företagare. Kriterierna är:
Är en person under 35 år som leder och driver ett lönsamt företag, som inspirerar andra och som är kreativ och innovativ. Vinnaren går vidare till den regionala finalen Årets företagare i Dalarna.

Självklart görs en kontroll av företagets ekonomi även i denna kategori.


Läs mer:
Elever i Älvdalens kommun deltog på Industrinatta
Gymnasieprograminformation för högstadieelever i Älvdalens kommun
Företagsbesök på Idre Adventure
Företagsbesök på Grövelsjön Alpacka
Företagsbesök på Experience Grövelsjön
Kreativ träff om outdoor i Älvdalen och Idre//Frida Torsein