måndag 2 juni 2014

Nytt från Leader Dalälvarna

I slutet på maj var jag på ett möte med Leader Dalälvarna för att ta del av hur arbetet med den nya Leaderperioden kommer att se ut.

Leadermetoden som arbetats fram under de senaste årens Leader-perioder kommer att följa med in i nästa period, och namnet Lokalt Ledd Utveckling, LLU, kommer att läggas till i nästa Leaderperiod. Vi fick även mer information, som jag förstås redan får nys om på mötet med Region Dalarna för ett par veckor sedan, om att den nya perioden kommer innebära att det finns andra EU-fonder förutom landsbygdsfonden där LLU-projekt kommer att kunna söka medel ifrån - tex. socialfonden och regionalfonden.
En annan mycket intressant nyhet var det att LLU sannolikt kommer kunna erbjuda mikrostöd till företag - under förutsättning att det är minst 2 företag som ska samverka. Detta mikrostöd ska stimulera nya affärsidéer, innovationer, marknadssatsningar, förstudier, kompetensutveckling med mera. Stöden till ungdomsprojekten kommer att finnas kvar även i nya perioden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en lokal strategi för LLU Dalälvarna. Denna strategi ska gå hand i hand med de riktlinjer som kommer från Jordbruksverket och EU 2020. Kommunerna som är med i Leader Dalälvarna ska vara med och skriva denna lokala strategi.

Fördelningen av de medel som LLU Dalämvarna kommer ha till sitt förfogande ser ut såhär:
Turism och kulturhistoria 36%
Bygdeutveckling 30%
Näringslivs, exkl. turism 11%
Fritid 8%
Övrigt (exempelvis skolor, service, förnybar energi, miljö) 15%


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/nu-finns-det-pengar-att-soka-till.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/nyhetsbrev-oktober.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/03/mote-med-landsbygdsutvecklare-och.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/01/leader-dalalvarna-inspiration-for.html//Frida Torsein