Du har väl inte glömt att det är dags att söka till Trängslets Regleringsfond?

Nu är det november, och det är bara en dryg månad kvar att lämna in ansökan till Tränglsets regleringsfond. Vi vill uppmana er att börja fila på er ansökan om bygdemedel, om ni inte redan gjort det. Vi vill även berätta lite mer om alternativa medel att söka som kanske skulle passa just ert projekt, exempelvis stipendier och Allmänna Arvsfonden.
Koka dig en kopp kaffe och börja fila
på en ansökan till Trängslets Regleringsfond
Trängslets Regleringsfond
Kommunstyrelsen satte förra mandatperioden upp ett antal kriterier som en ansökan ska uppfylla, och de kriterier är: Förbättringar avseende miljö, energi, jämställdhet, integration, mångfald. Investeringar som främjar näringsliv, service för bygden och ungdomars tillvaro är prioriteringshöjande.

Bidraget får inte lämnas till flyttbara investeringar.

Det brukar vara många som slåss om dessa bygdemedel och därför är det många som går igenom ansökningarna innan de beslutas. Näringslivskontoret, kultur och fritid samt kommunbyarådet är de som brukar få uppdraget att prioritera de ansökningar som kommer in utefter ovan nämnda kriterier. Därefter lämnas ett förslag till prioriteringar till Samhällsutskottet som i sin tur skickar vidare till Kommunstyrelsen och dessa beslutar om prioritering av ansökningarna och lämnar förslaget till Länsstyrelsen Dalarna. Det är Länsstyrelsen Dalarna som fattar det slutgiltiga beslutet om fördelningen. Blankett för ansökan hittar du här och information om hur du ansöker finns här.

Stipendier
Det finns mängder av fonder och stiftelser, där du som enskild eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Gå in och titta om det är något som du eventuellt kan söka på denna sida. På denna sida som Allmänna Arvsfonden har hittar man också olika stöd.

Allmänna Arvsfonden
Kanske har din förening en idé som skulle kunna platsa som en ansökan till Allmänna Arvsfonden. Allmänna Arvsfonden erbjuder två sorters stöd: projektstöd och lokalstöd. I båda dessa kategorier måste vissa kriterier uppfyllas:

1. Målgruppen ska vara med
Vi vill att våra målgrupper ska vara aktivt delaktiga i projektet från det att projektidén föds tills projektet avslutas. Personer ur målgruppen kan till exempel ingå i referens- och styrgrupper före och under projekttiden, frågor kan ställas direkt till målgruppen genom enkäter, och organisationer som företräder olika grupper kan involveras i projektet. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande förebilder och sprida idéerna över landet.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet
Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Det betyder att den ska skilja sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning som inkluderar fler målgrupper.

3. Plan för överlevnad
Det är viktigt att projektet ges förutsättningar så att det kan drivas vidare när finansieringen från Arvsfonden upphör. Därför ska en ansökan alltid innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. Till exempel att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/11/trangslets-regleringsfond-allmanna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/03/beslut-gallande-trangslets.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/12/glom-inte-att-gora-ansokan-for-medel-ur.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/12/vi-vill-passa-pa-att-onska-er-en.html


//Frida Torsein