Ny affärsmöjlighet att köra ut matlådor till äldre

Älvdalens kommun kommer inte längre att leverera matlådor till hemmet. Uppgiften är inte en grundverksamhet för kommunen, och nu bjuds istället näringslivet in för att skapa större valfrihet och billigare matlådor för de personer som behöver hemleverans av mat.


I Älvdalens kommun är det Kostenheten som gör matlådorna och hemtjänsten som kör ut matlådorna till äldre personer. Det handlar om cirka 70 personer totalt i kommunen som idag har insatsen genom beslut av biståndshandläggare. Matlådorna har haft ett fast pris och möjlighet att kunna välja maträtt varit begränsad.

Nämnden för social myndighetsservice, där Älvdalen ingår tillsammans med Mora och Orsa kommuner, har nu beslutat att sluta med hemleverans av matlådor. Den som är i behov av att få hem lunchmat kommer kunna lösa detta på andra sätt genom att handla direkt från butik. Just nu pågår ett arbete där man undersöker vilka alternativa lösningar som finns i våra kommuner och där näringslivet förfrågas om möjligheter att vara delaktiga.

- Det här ett beslut som vi tror blir både bättre och billigare för den enskilde, säger Anette Eriksson (S), ordförande i den gemensamma nämnden för social myndighetsservice för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

I Älvdalen rör det sig om ca 50 matlådor om dagen, och något mindre i Särna och Idre. Det finns ca 250 hemtjänstkunder i hela kommunen och det betyder att antalet matlådor per dag skulle kunna bli betydligt fler än dagens.

Som befolkningsutvecklingen ser ut nu, kommer antalet personer över 75 år att öka kraftigt inom bara några år. Det gör att tillagning och utkörning av matlådor sannolikt kommer att öka inom några år.

Vill du få mer information om hur du gör för att bli matleverantör till äldre?
Kontakta Elisabeth Fransson, förvaltningschef Vård och Omsorg på Älvdalens kommun:
mejla elisabeth.fransson[at]alvdalen.se eller ring 0251-31487.Läs mer om näringslivsarbetet:
Invigning på Idre Himmelfjäll
Frukostmöte på Idre Himmelfjäll
Företagsbesök på Byggevallens el och Jannicas Ayurvediska
Företagsbesök E. Nymans åkeri
Företagsbesök Turistgården i Särna
Företagsstafett hos Mikael Smitz
Kompetensförsörjningsträff VVS och el


//Frida Torsein