Söker du personal till ditt skogs- eller lantbruk?

Den pågående pandemin ställer samhället inför nya utmaningar. Samtidigt som många varslas eller förlorar sina arbeten finns det branscher som ropar efter arbetskraft då rörelse mellan olika länder begränsas. I ett samarbete gör myndigheter i Dalarna en satsning för att matcha arbetsgivarnas behov med den tillgängliga arbetskraften.

Länsstyrelsen Dalarna skriver i sitt nyhetsbrev om satsningen:
Tidigare år har många arbetsgivare inom skogsnäringen förlitat sig på utländsk arbetskraft under sommarsäsongen. I år är den möjligheten kraftigt begränsad och Arbetsförmedlingen har i ett samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Region Dalarna och Skogsstyrelsen inventerat tillgänglig arbetskraft med kompetens och erfarenhet av skogligt arbete för att söka möjliga lösningar på företagens kompetensbehov. 

Hjälp i skogen behövs snarast
– Skogsnäringen har bland annat ett stort behov av personal som kan arbeta med plantering eller röjning av skog. Denna verksamhet pågår framförallt under den tidiga sommaren, så behovet av att komma igång är akut, säger Rune Arvidsson, Skogsstyrelsen. 
Den nuvarande situationen sätter fingret på en skör konstruktion och ett utvecklingsbehov när det gäller arbetskraft till de areella näringarna, som identifierats, bland annat länets regionala handlingsplan för livsmedelsstrategin och regionala skogsprogrammet.

Länsstyrelsen samordnar arbetet och arbetsförmedlingen matchar arbetskraften
Länsstyrelsen Dalarna har ett regionalt samordningsansvar och har tillsammans med berörda aktörer diskuterat länets utmaningar och hur vi tillsammans kan främja länets utveckling och mota de negativa effekterna av den pågående coronapandemin. 

Arbetsförmedlingen har gått igenom sina register för att hitta arbetssökande som har grundkompetenser för arbete i skogen eller lantbruket såsom erfarenhet av plantering, körkort för röjsåg eller motorsåg, erfarenhet av arbete med lantbruksdjur med mera. Sökandet visar att det finns förutsättningar till matchning. 
– Vi tycker att det är positivt att vi samverkar kring lösningar och att vi kunnat identifiera olika möjliga vägar framåt för att bistå företagen i de areella näringarna säger Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

Har du som arbetsgivare ett behov av arbetskraft?
Kontakta: Edla Nilsson, Tel: 010-488 87 21, edla.nilsson[at]arbetsformedlingen.se 

Du behöver kunna ange:
Kravprofil/arbetsbeskrivning – vilket jobb handlar det om? 
Vad ingår i arbetsuppgifterna? 
Krävs någon formell utbildning?
Hur stort behov av arbetskraft har du – hur många medarbetare behöver du anställa? 
Över vilken tidsperiod?
Arbetsvillkor – arbetstider, lönenivå, möjligheter till individuella anpassningar etc.
Kort beskrivning av ditt företag och er verksamhet.Läs mer om näringslivsarbetet://Frida Torsein