Vad gäller om du vill ta in en asylsökande på praktik?

Eftersom det nu är fullt möjligt för företag att ta in asylsökande som praktikanter, kan det vara läge att informera om vilka regler som gäller. En av de viktigaste bitarna är att praktikplatsen och Migrationsverket skrivit under ett avtal, innan praktiken påbörjas.


Det finns företag i vår kommun som redan tagit in praktikanter från asylboendet i Trängslet. Läs mer om ICA Olssons i Älvdalen.

Det är Migrationsverket som tecknar avtal om praktik för asylsökande. I avtalet framgår vilka villkor som gäller för praktiken. Att det finns ett avtal är en förutsättning för att den asylsökande ska vara försäkrad under tiden han eller hon praktiserar hos dig. Det är därför viktigt att den asylsökande inte påbörjar praktiken förrän du och Migrationsverket har undertecknat avtalet. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Avtalstiden gäller för max tre månader i taget. Praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på samma arbetsplats. Du behöver teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om du vill förlänga praktiktiden.

Om du som arbetsgivare behöver säga upp avtalet ska du göra det skriftligen. Det gäller också om Migrationsverket behöver säga upp avtalet i förtid. Migrationsverket kan till exempel behöva säga upp praktikavtalet innan avtalstiden på grund av att den asylsökande har fått uppehållstillstånd eller att han eller hon ska lämna Sverige.

Underskrivet avtal innan praktiken börjar
Innan en asylsökande kan börja praktisera på ditt företag behöver du som arbetsgivare och Migrationsverket skriva under ett avtal. För att Migrationsverket ska kunna teckna avtalet, behöver vi få in blanketten Underlag för avtal om praktikplats för asylsökande, som ska innehålla uppgifter om:
- vem som är kontaktperson
- hur många som arbetar i företaget
- hur många som redan praktiserar i företaget
- vilka uppgifter praktikanten kommer att ha
- omfattningen på praktiken.

Du skickar in blanketten till Migrationsverket tillsammans med ett registerutdrag från Skatteverket och ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Läs mer:
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/frukostmote-pa-salem-i-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/12/bjornjakten-under-luciahelgen.html


//Frida Torsein