Medarbetare på Samhällsenheten - Anders Wallin

Sedan lite mer än ett halvår tillbaka har vi en ny kollega på på kommunen, nämligen Anders Wallin som sedan i höstas arbetar som gatuingenjör. Vi passade på att intervjua honom för att lära oss mer om vad en gatuingenjör arbetar med.
Anders Wallin, gatuingenjör
Hej Anders! Berätta om vad du arbetar med på Älvdalens kommun.
Jag arbetar som gatuingenjör på Älvdalens Kommun, mina arbetsuppgifter är att sköta om kommunens gator, vägar och även gatubelysningen. Arbetet innebär bl.a. att ha dialog med de entreprenörer vi har avtal med för driften av våra anläggningar. En stor del av arbetet består också av att svara i telefon och mail på de synpunkter och önskemål kommunens medborgare har.

Hur länge har du arbetat här?
Jag började arbeta hos Älvdalens Kommun i Oktober 2015.

Vad brukar du göra på din fritid?
Min fritid ägnar jag förutom åt mina barn och mitt barnbarn till stor del åt jakt och mina 3 jakthundar.


Tack för att vi fick intervjua dig!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/medarbetare-pa-samhallsenheten-solveig.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/medarbetare-pa-samhallsenheten.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/03/nya-kollegor-pa-byggsidan.html


//Frida Torsein