Stödåtgärder för företag

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och reseplaner och många företag tappar stora intäkter på grund av detta. Älvdalens kommun har beslutat om följande åtgärder för att stödja företagen. Vi vill även passa på att återigen tipsa om de stödåtgärder som erbjuds för företag med anledning av coronavirusets framfart och stora påverkan på näringslivet.
Företag har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller inte för de kommunala bolagen. Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller inte för de kommunala bolagen. Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura. Mer information om förlängd betalningstid och justerat betaldatum.

Stödåtgärder
På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Tillväxtverkets information om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna.

Almi får förstärkning i lånefonden från regeringen med tre miljarder för att kunna stötta företag ytterligare.

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna coronaviruset medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör coronaspridningen och hur den påverkar svenska småföretagare.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att coronavirus sprids.

Information från Försäkringskassan angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Information från Regeringen gällande bl.a. stöd till företag.

Hjälp oss att kartlägga konsekvenserna av coronaviruset 
Vi behöver Din hjälp att kartlägga konsekvenserna av coronaviruset för näringslivet i Älvdalens Kommun. Mejla oss en kort lägesbild. Kartläggningen syftar till att kunna vara väl förberedda med underlag när satsningar kommer och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer som kan bidra till att stärka näringslivet.

Rådgivning och stöd
För dig som driver ett nystartat företag upp till tre år
Nyföretagarcentrum finns tillhands på telefon och digitalt om du behöver rådgivning. Kanske kan vi komma på nya lösningar tillsammans för ditt företag. Rådgivningen är alltid kostnadsfri och riktar sig till företag upp till tre år gamla. Mejla norradalarna@nyforetagarcentrum.se för att boka rådgivning.

Forum Älvdalen
Boka ett möte med kommunens tjänstepersoner för samordning och vägledning när du har ett ärende som rör flera områden. Kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Älvdalens kommun ställer in företagarfrukost och andra sammankomster
På grund av rådande omständigheter kring Corona-pandemin (Covid-19) kommer Älvdalens Kommun att ställa in alla planerade event och sammankomster i väntan på att situationen är under kontroll. Företagarfrukostarna är inställda från och med 17 mars. Övriga sammankomster fram till och med april kommer att riskbedömas för varje tillfälle. Anledningen är att all personal behövs i den ordinarie verksamheten och för att undvika smittspridning.


Läs mer om näringslivsarbetet:
Stödåtgärder med anledning av Corona-virus
Digitaliseringsprojekt
Frukostmöte på Särna Camping 18 mars
Visit Dalarnas rundabordssamtal
TRIVAS - föreningen som stöttar ungdomar
Frukostmöte på Brittgården
Företagsbesök på Idre Ren
Dialogmöte om matleveranser till äldre personer
UF-mässa i kommunhuset i Älvdalen 31 januari
Frukostmöten under 2020


//Frida Torsein