Älvdalens kommuns projekt inom kompetensutveckling och digitalisering beviljat

Älvdalens kommun har under vårvintern arbetat med en ansökan inom kompetensförsörjning och digitalisering för företagare och deras anställda. Vi har nu fått veta att projektet (som går under namnet "Framåt") blivit beviljat, vilket innebär att Älvdalens kommun kommer att kunna erbjuda seminarier och workshops för arbetsgivare och deras anställda från 1 augusti 2020 till och med 31 maj 2022. Vi söker nu en projektledare som är beredd att leda projekt Framåt under tiden projektet pågår.

I mars undersökte vi intresset bland företag i kommunen att delta i ett projekt inom kompetensförsörjning och digitalisering för företagare och deras anställda i Älvdalens kommun. Vi har nu fått det glada beskedet att ansökan blivit godkänd. Projekt Framåt startar 1 augusti 2020 till sista maj 2022. Älvdalens kommun kommer att få 2 033 981 kr för detta projekt i EU-medel. Denna summa innebär en heltidstjänst som projektledare och 25% i projektekonomi. Det är Europeiska Socialfonden som finansierar projektet.

Passa på att söka jobbet som projektledare för detta projekt! Som projektledare ansvarar du för projektets genomförande, upphandlingar och budget. Att planera och hålla i informationsmöten och föreläsningar samt att möta företagare och deras anställda kommer vara en stor del av din vardag. Arbetsfältet är Älvdalens kommun. Företagsbesök och resor kommer vara en del av din vardag som projektledare.

Detta är de tänkta seminarier företag och deras anställda kan ta del av:
 • Öka din kompetens inom E-handel.
 • Digital marknadsföring och kommunikation.
 • Digital omvärldspaning inom besöksnäringen.
 • SEQ – Så funkar sökordsoptimering.
 • Digitalisera ekonomi och redovisning.
 • Omvärldsspaning kring automatisering och robotisering i byggbranschen.
 • Marknadsföring på sociala medier.
 • Storytellning – forma ditt digitala budskap.
 • Så fungerar cirkulär ekonomi
 • Analysera data med hjälp av Excel
 • Avtal och dokumentationer med Word
 • Arbeta smartare med Office 365
 • Skapa digitala formulär och utvärderingar


Läs mer om näringslivsarbetet://Frida Torsein