Årets Kooperativ i Dalarna finns i Älvdalens kommun

Vi vill passa på att gratulera den förening som blev Årets Kooperativ i Dalarna 2015, närmare bestämt Storbo-Flötningen fiberförening! Det är helt fantastiskt, vad ni har kämpat, men nu har ni ett gott resultat. Grattis!

Så här lyder motiveringen:
Ju längre ut i glesbygden man kommer, desto viktigare med utveckling för bygdens överlevnad! Det har man tagit fasta på i de små byarna Storbo, Flötningen och Sorkmyren där bybor och fritidshusägare gått samman och bildat en ekonomisk förening med huvudsyftet att fiberansluta fastigheterna. I nätet har de ett stort antal tjänsteleverantörer att välja bland, som kan förse dem med TV-, telefoni- och datatjänster av högsta kvalitet. Mycket av arbetet har skett i samverkan med Coompanion Dalarna och Älvdalens kommun, men framför allt har befolkningen i byarna, med projektledaren Agne Fredriksson i spetsen, engagerat sig. Storbo-Flötningens fiberförening är ett föredöme och de har visat att samarbete lönar sig!
Det var på årsstämman på Västanviks Folkhögskola i Leksand som Årets kooperativ i Dalarna utsågs. Stort grattis till Storbo-Flötningen fiberförening! Vi hoppas att denna utmärkelse kan fungera som inspiration till alla andra fiberföreningar i kommunen.


Läs mer:
http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiber-till-sorkmyren-belonadeshttp://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiber-till-sorkmyren-belonadeshttp://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiber-till-sorkmyren-belonadesbelonadeshttp://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiber-till-sorkmyren-belonades
fiber.htmlfiber.htmlfiber.htmlhttp://www.ffhprojekt.se/flotningenstorbofiber/http://www.ffhprojekt.se/flotningenstorbofiber/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/idre-fiber-pa-gang.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/05/nu-ar-flotnigen-pa-vag-att-bygga-fiber.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/fiber-i-centrala-alvdalen.html//Frida Torsein