Frukostmöte på Idre Himmelfjäll

I onsdags förra veckan höll näringslivskontoret tillsammans med företagarna Särna-Idre-Grövelsjön frukostmöte på Idre Himmelfjäll. Strax över 65 deltagare kom, och vi fick lyssna till bland annat Himmelfjäll, Idre Fjäll, Almi, Dalapop och Region Dalarna.
Stefan Nordin, Torbjörn Wallin, Andreas Starenhed,
Fredrik Melin
Först ut var Stefan Nordin, Företagarna SIGs ordförande, som berättade om de ekonomipubkvällar de arrangerar för företagarnas medlemmar i Särna den 22 januari och Idre den 23 januari. Den 11 januari arrangerar de även mexikansk afton i på kulturhuset i Idre, och där är alla välkomna. Man ska anmäla sig till marie.dahlstrom@supermarket.ica.se. Stefan slog även ett slag för Företgarnas juridiska rådgivning som du som medlem kan utnyttja. Numret dit är 0771 - 45 45 45.

Näste talare var Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjälls VD, som berättade om framtidsplanerna. Bland annat kommer investeringarna för 2018-2019 landa på 231 miljoner, och fram till och med år 2020 kommer det ha investerats ca 1,7 miljarder. Denna första säsong kommer det att finnas 30 personer direkt anställda på Himmelfjäll, och lika många entreprenörer. Torbjörn berättade även om det gemensamma destinationsbolag som Idre Fjäll, Fjätervålen och Himmelfjäll startat tillsammans, med Lars Ericson (som tidigare drev Fjätervålen) som VD. Nytt för i år är det gemensamma Idrepasset, som gör det möjligt för besökarna att ha tillgång till 77 nedfarter på såväl Himmelfjäll som Idre Fjäll och Fjätervålen. Under hela vintersäsongen finns varje helg ett antal aktiviteter för Himmelfjälls besökare.

Anderas Starenhed, VD på Idre fjäll, var näst på tur. Han berättade att Idre fjäll har tre tydliga säsonger: vintersäsongen som sträcker sig mellan vecka 52 till påsk, sommarsäsongen som pågår mellan vecka 25-34 samt försäsong vinter som sträcker sig över vecka 41-51 och som till står del består av träningsläger. Idre Fjäll har fyra nya restauranger, och kommer har fyra större event under vintern. Andreas berättade att Idre Fjäll under de kommande 15 åren kommer att investera ungefär 1 miljard i liftar, backar, boende och annat. Just nu finns planerade investeringar i nya backar, boenden och liftar, men även investeringar i form av renoveringar av lokaler och logi. Även förtätning och nyproduktioner nära backarna i form av boende av olika slag.

Hans Ericson, VD på Fjätervålen, som tyvärr fick förhinder strax före frukostmötet, skickade med en hälsning till frukostmötet om att Fjätervålen kommer att påbörja sitt detaljplanearbete januari/februari, och förhoppningen är att byggnationen kan börja under sommaren 2021. Det handlar om gondollift, hotell och nytt snösystem.

Fredrik Melin, ägare av Fred's Food Court, är en ny entreprenör på fjället som har restaurangtältet på Himmelfjäll. Han startade verksamheten i Stockholm 2012 och var bland de första i landet att ha en "food truck". Nu ska Fred's se till att Himmelfjälls gäster blir mätta och maten som serveras är inspirerad från USA och går under devisen "american ski food". Tacos, hamburgare, pizza och BBQ står på menyn.
Lars-Erik Liss, Anna Hanspers, Therese Nielsen,
Pelle Andersson, Cissi Forslund och Ulf Backéus,
Lina Håmås och Johan Hed.
Lars-Erik Liss, på Region Dalarna, berättade efter Fred's om de olika företagsstöd som finns. Stöden är "Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling", "Regionalt investeringsstöd", "Konsultcheck", "Mikrostöd", "Samverkansprojekt" och "Affärsutvecklingscheck". Ansökan för till något av stöden finns på www.minansokan.se. Läs mer om företagsstöden, och i menylisten till vänster kan du leta fram de olika stöden.

Almi var näst på tur och det var affärsutvecklare Anna Hanspers som berättade om vad Almi gör för företagare. Almi riktar sig till små och medelstora företag med ambitionen att växa och utvecklas inom alla branscher. I Almis portfölj finns lån, riskkapital och affärsutveckling. De erbjuder seminarier, workshops, coachning och mentorskap. Du kan kontakta Almi i frågor som rör finansiering, utveckling av dina affärer, riskkapital och ägarskiften. Läs mer om Almi.

Therese Nielsen, som arbetar på det nystartade Nyföretagarcentrum Norra Dalarna, berättade om vad de erbjuder. Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri och objektiv rådgivning, seminarium för att öka kunskap och bygga sitt företag hållbart samt Mentorprogram. Nyföretagarcentrum ska främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher, utveckla nätverk som har till uppgift att stimulera nyföretagandet samt verka för en breddning av det lokala näringslivet. Nyföretagarcentrum finansieras av Älvdalen, Mora och Orsas kommuner samt företag och företagarföreningar.

Efter Nyföretagarcentrum var det dags för Pelle Andersson på Dalapop. Dalapop stöttar och hjälper artister, band, producenter och arrangörer inom musikbranschen, och är ett resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna. Verksamhetsområdena för Dalapop är artistutveckling, branschutveckling samt inspelning och marknadsföring av Dalarnas musikliv. Inom Dalapops paraply med tjänster finns även juridisk rådgivning. Eftersom Älvdalens kommun ingår i Dalapop är de musiker som finns i vår kommun välkomna att kontakta Dalapop för att bolla tankar och idéer. Läs mer om Dalapop.

Näst sist kom Visit Dalarna med Ulf Backéus och Cissi Forslund i spetsen. Ulf berättade om det gemensamma skyltsystem som tagits fram gällande vandring och cykel i hela Dalarna. Visit Dalarna har utvecklat koncepten Biking Dalarna och Hiking Dalarna, där detta är ett led i det arbetet. Cissi berättade om det hållbarhetsprojekt Visit Dalarna håller i vars syfte är är att genom en metod för hållbar destinationsutveckling, utveckla Dalarna till att bli en hållbar destination, för såväl besökare som dess invånare, där besöksnäringen specifikt skall bidra till en hållbar samhällsutveckling. Visit Dalarna och dess företagare erbjuds förberedas med ökad kunskapsnivå för att kunna arbeta med hållbar utveckling , för att på så vis driva Agenda 2030 genom offentlig och privat sektor. Målet med projektet är att utifrån tre pilotkommuner i Dalarna (där Älvdalens kommun är en av pilotkommunerna), hållbarhetsgranska destinationen och presentera en GAP-analys och hållbarhetsrapport.

Sist ut var Lina Håmås, Älvdalens kommun och Johan Hed, kommunpolis. De berättade om arbetet med "brottsförebyggande lägesbildsarbete" som kommun och polis arbetar tillsammans med. I arbetsgruppen ingår analytiker från polis/kommun, säkerhetssamordnare, områdespolis, personal socialtjänst, fritidsgårdar, skola och förskola, Räddningstjänst, fastighetsbolag, företagare, lokalt föreningsliv Johan tryckte även på vikten av att anmäla alla brott, eftersom det är det som avgör hur många poliser som finns i vårt område. Kommer det inte in anmälningar blir det tyvärr mindre polisnärvaro. Har du ett tips att lämna till polisen eller vill göra en polisanmälan - gå in på hemsidan, eftersom det på telefon 114 14 kan vara lång kö.


Läs mer om näringslivsarbetet:
Företagsbesök på Byggevallens el och Jannicas Ayurvediska
Företagsbesök E. Nymans åkeri
Företagsbesök Turistgården i Särna
Företagsstafett hos Mikael Smitz
Kompetensförsörjningsträff VVS och el
Samarbetet med Dalapop/Frida Torsein