Sammanfattning från frukostmötet på Rots Skans

Idag hölls frukostmöte på Rots Skans i Älvdalen. Det var ett 30-tal besökare fysiskt på plats och ett 15-tal digitala deltagare för att lyssna till bland annat Johanna Petersson som berättade om Rots skans och Elfdalens Hembygdsförening, om Almis och Rekryteringslots erbjudanden till företag samt en sammanfattning från Företagarkonferensen.
Peter Nygren, ordförande Företagarna Älvdalen
och Kajsa Kihlén, Almi

Först ut var i vanligt ordning näringslivssamordnare Frida Torsein och ordförande för Företagarna Älvdalens ordförande Peter Nygren som hälsade välkomna.

Johanna Petersson, verksamhetsledare på Elfdalens hembygdsförening. Johanna berättade att hembygdsföreningen är över hundra år gammal, och att själva skansen är från 1677. Under de här åren som hembygdsföreningen funnits har de samlat på sig inte bara en herrans massa fotografier och brev, utan även byggnader. Älvdalens besparingsskog äger byggnaderna på Rots skans, vilket är en fördel för föreningen. Föreningen har tre personer anställa. Förutom Johanna är det en vaktmästare och en receptionist. Ett par gånger om året arrangerar de "Fotoarkivets dag" som brukar vara ett välbesökt event. Förutom det har de även stort firande vid midsommar, på Sveriges nationaldag, medarrangör till barnteaterveckan och en julmarknad som anses som en av de man bör besöka i Dalarna.

Efter Johanna var det Almi och Kajsa Kihléns tur. Kajsa berättade om Almis erbjudande till företag. Förutom lån och riskkapital erbjuder de även företagsrådgivning. Nytt för i år är Almis "grönt lån" som är till något lägre ränta än deras andra lån, men som ska gå till olika insatser som kan bidra till att uppnå EUs miljömål. Den 16 december har Almi en digital lunchföreläsning. Den är kostnadsfri och du anmäler dig här. Kontakta Kajsa för rådgivning.
Theres Persson, Rekryteringslots.

Rekryteringslots och Theres Persson var nästa punkt på dagordningen. Rekryteringslots är en förening där företag är medlemmar och således också tar del av det som Rekryteringslots erbjuder. Bland aktiviteterna och insatserna finns bland annat medflyttarservice till resterande familj där ett företag anställt en person som flyttar till oss med sin familj. De har också nätverk, där det tex vid varsel kan vara så att den uppsagda personalen får träffa andra företag och kanske hitta nya jobb bland via nätverket. Lär med om Rekryteringslots på deras hemsida. Passa också på att kontakta Theres om du är intresserad av medlemskap eller har frågor.

Hannah Risander var nästa person till rakning, så att säga. Hannah höll i den Företagarkonferens som Företagarna Älvdalen arrangerade 11-12 november i Tällberg. Det som framkom från den konferensen mynnade ut i en vision - "Det goda samhället - Älvdalens kommun 2030". Materialet kommer också att ligga till grund för den nya näringslivsstrategi som ska tas fram. Dan handlingsplan som tagits fram kommer också att gås igenom vid de samrådsmöten kommunen kommer att återupprätta med företagarföreningarna. Hannah poängterade att detta arbete är något som alla gör tillsammans för att förbättra kommunens näringslivsklimat.
Nulägesanalysen över olika fokusområden.


Den stora Vårfesten berättade Torbjörn Wallin om efter Hannah. Biljetterna till middagsshowen är helt slut, men biljetter till eftersläppet finns kvar. Hotell Älvdalens har börjat sälja middagsbiljetter att äta där för de som inte hunnit med att köpa till Vårfesten på ishallen. Den stora vårfesten går av stapeln den 28 april 2023. Torbjörn passade även på att berätta att Musik och Motorfestivalen nästa år arrangeras för 20 gången. Första festivalen var 2002. Invigningen på torsdagen klockan 15:00 ska därför andas tjugoårsjubileum. Just nu saknas en arrangörsförening och en person som kan arrangera traktorcruisning på fredagskvällen. Hör av dig till Torbjörn om du vill arrangera traktorcruising.

Bosse Hermansson på Masexpressen berättade om Masexpressens satsning på gratis skidbuss i Grövelsjö- och Idreområdet. Men han berättade också om den busslinje som Masexpressen har som möjliggör för människor att åka buss mellan Stockholm och Älvdalen. Att det finns en busslinje från Stockholm till Älvdalen och vice versa, kan var en möjlighet för att skapa paket med resa och boende till Älvdalen.

Eftersom det under torsdagen blev ett avhopp från en av de som enligt programmet skulle varit med lämnades ordet fritt, och Eva Kallersand på Mora Tidning fick ordet och berättade om deras satsning på en redaktion i Älvdalen. Lördag den 14 januari är det öppet hus i de nya lokalerna och det kommer även finnas aktiviteter för barn. Kontakta Eva om du har tips till artiklar!

Kristin Haga som är ny enhetschef på Samhällsenheten sedan den 11 oktober presenterade sig. Kristin har ersatt Runi Wold som nyligen arbetat sin sista dag och nu går i pension. Kristin har en bakgrund inom skogsbranschen, är utbildad jägmästare och bor i Brunnsberg med sin familj.

Louise Eriksson förde talan för kommunens räkning när det gäller den policy som ska tas fram när det gäller klotter och skadegörelse. Kommunen vill gärna ha in företagens förslag på hur ett samarbete skulle kunna se ut när det gäller klotterhantering. Även om det finns förslag på vad som ska ingå i en klotterpolicy (vad, varför, hur) och om kommunen bör ha en samordnande roll gällande klottersanering. Andra förslag på andra typer av åtgärder mottages också tacksamt. Skicka in dina förslag till kommunen! Har du frågor, kan de besvaras av Lina Håmås.

På slutet var det återigen dags för näringslivssamordnare Frida Torsein att berätta om lite kommuninformation. Bland annat om den bankenkät som sammanställts och lagts ut på kommunens hemsida. Även några korta ord om fiberutbyggnaden under 2023-2025 samt om att vi i år har rekordmånga företag som är nominerade till Dalarna Business Stjärngala. Preliminära datum för frukostmöten 2023 i Älvdalen är 10 februari, 12 maj, 08 september och 8 december.

Sist ut på programmet var Peter Egardt, kommunalråd i Älvdalens kommun. Peter berättade om att han har fått det finaste uppdraget man kan ha att vara kommunstyrelseordförande. Han berättade även om att han ser fram emot att jobba mot den vision som togs fram på Företagarkonferensen och att komma igång och träffa företag mer.

En sista spontan röst kom från Calle Jakobsson, på räddningstjänsten, om att det är viktigt att stävja klotter och skadegörelse eftersom det kan leda till värre saker om det inte stävjas i tid.

Stort tack till alla som kom, och alla som följde frukostmötet via kommunens hemsida! Frukostmötet går att se på hemsidan i ungefär två veckor till.


Läs mer:// Frida Torsein