Inlägg

Fritidhus & frilufsmässan 2-3 juni 2018

Företagsbesök Särna Camping

Paneldebatt om ”Det lokala näringslivet och dess förutsättningar ”

After work presentation - utmaningar och underlag diskussioner

Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd.

Gör fler och bättre affärer med norge!

Hur vill du påverka din by?

Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll

Aktuella upphandlingar -boendeplatser socialpsykiatri

Sommarjobbsentreprenör - för ungdomar födda 2001-2002

Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll

Centrumutveckling i Älvdalen

En liten film från Älvdalen-Utan företagare stannar landsbygden

Träff på gång: AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN

Välkommen till Frukostmöte i Särna tisdagen 17 april

Är du i riskzonen att förlora ditt servitut/dina nyttjanderätter?

Påminnelse, Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet bjuder in till möte ang. kommunala serviceplaneringen 10/4 i Gröveldalens bygdegård

Projektet Service i Samverkan