Upphandlingsdialog Dalarna startar upphandlingsakut

Den pågående coronapandemin innebär allvarliga påfrestningar för Dalarnas näringsliv. Åtskilliga stödaktiviteter har redan startats inom region och kommuner. Men även den offentliga upphandlingen kan vara ett viktigt stöd, framför allt för små och medelstora företag. Därför startar Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) nu en upphandlingsakut.

Passa på att ta hjälp av Upphandlingsdialog Dalarna
om du ska delta i en offentlig upphandling!

– Projektet vänder sig främst till företagen i Dalarna, berättar Kerstin Angberg Morgården, Länsstyrelsens projektledare för UDD. Vi kommer nu att erbjuda både kostnadsfri utbildning och fem timmar kostnadsfritt individuellt stöd vid anbud. Vi kommer att arrangera webbseminarier och introducera en upphandlingsblogg där vi berättar om möjligheter, erfarenheter och vad som är på gång. Vi kommer dessutom samverka med kommunernas näringslivsutvecklare och med Dalarnas bransch- och intresseorganisationer.

– Det kan handla om utökade möjligheter för direktupphandlingar, snabbare betalningar till leverantörer, lägre krav på formalia och på kreditvärdighet under krisen, utbildningsinsatser, att säkra upp leveranser genom att upphandla i närområdet och mycket annat, säger Kerstin.

Mari Jonsson, kommunalråd i Borlänge och ordförande i UDD’s styrgrupp, är positiv till satsningen.

– Jag tycker detta är ett utmärkt initiativ från UDD. Vi vill alltid få med de lokala och regionala företagen i våra upphandlingar och under krisen kan den offentliga upphandlingen verkligen bidra till att ge våra företag fast mark under fötterna.

Karin Ringsby, ordförande i Företagarna Dalarna och medlem i UDD’s styrgrupp, tror att upphandlingsakuten kan få stor betydelse.

– Jag har i många år arbetat för att få fler företag att lämna anbud i upphandlingar. Det är inte alltid enkelt att delta men det kan ha en stor långsiktig betydelse för företagen när det blir dåliga tider. Jag är väldigt glad åt UDD´s initiativ och tror att Upphandlingsakuten kan betyda mycket för näringslivet i Dalarna.

För mer information, kontakta kerstin.angberg.morgarden[at]lansstyrelsen.se

Detta blogginlägg baseras till fullo på Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev.Läs mer om näringslivsarbetet:


//Frida Torsein