Länet har beviljats ett projekt för att mildra effekterna av pandemin

Förutom Älvdalens kommuns egna projekt, Framåt, har Dalarnas län har beviljats ett projekt som Europeiska Socialfonden beviljat medel till och som riktar sig till varslad och permitterad personal och kompetensutveckling av personalen. Personalen ska vara varslad eller permitterad med anledning av covid-19. Projektet riktar sig till hela Dalarna och går under namnet Lyftkraft Dalarna.


Lyftkraft Dalarna - ett projekt för hela Dalarnas permitterade och varslade personal
Dalarna har beviljats medel för kompetensutvecklingsinsatser för att stötta permitterad, varslad och anställd personal i företag som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin. De beviljade projekten är ett led i åtgärderna från statligt håll för att stärka kompetensförsörjningen i en situation där  arbetsmarknaden står inför stora förändringar. Projektägare för projektet är Falun Borlänge-regionen och projektet sträcker sig över perioden 2020-08-01 till 2022-12-31. 

Nu söker de en projektledare för projektet som ska verka i hela Dalarna. Som projektledare ansvarar du för hela processen; forma, bygga, informera om och genomföra projektet. Låter det intressant? Skicka då in din ansökan till jobbet som projektledare för det projektet till eva.mikkelsen[at]fbregionen.se så snart som möjligt! Ansökan stänger den 21 juni. De kommer att gå igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller om Falun Borlänge-regionen som organisation? Hör av dig till Eva-Lena Palander, VD: 0243-248041.


Passa på att läsa mer om Älvdalens kommuns egna projekt som beviljats medel från Europeiska Socialfonden, som går under namnet Framåt. Just nu söker vi en projektledare som kan leda projektet med start första augusti 2020 fram till och med sista maj 2022.


Läs mer om näringslivsarbetet:


//Frida Torsein