tisdag 12 juni 2018

Tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter

Träffarna vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror och med mera. 
Det vill säga, företag med automatiserade processer.

Vill du bli bättre på̊ att förstå̊ potentialen och affärsnyttan med digitalisering?


Välkommen till tre träffar som ger insikt och inspiration om digitaliseringens möjligheter!
Projektet F7 och FindIt bjuder under hösten in till tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter.
Ta chansen att bli inspirerad av andra företagares digitaliseringsresor och få tips på̊ vilka digitala möjlighet det finns för din verksamhet.

Träffarna är kostnadsfria och vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror etc.Under hösten kommer kickstart genomföras på 3 områden i Nordvästra Dalarna.

Grupp 1: Mora, Orsa & Älvdalen
Träff 1: 4 september kl. 9–16
Träff 2: 18 september kl. 12–16
Träff 3: 2 oktober kl. 12–16

Grupp 2: Leksand, Rättvik & Tällberg
Träff 1:6 september kl. 9–16
Träff 2: 20 september kl. 12–16
Träff 3: 4 oktober kl. 12–16

Grupp 3: Vansbro, Malung & Lima
Träff 1:5 september kl. 9–16
Träff 2: 19 september kl. 12–16
Träff 3: 3 oktober kl. 12–16

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Lena Norrström
FintIt
lena.norrtsrom@sandviken.se

Camilla Garbergs
Projektledare F7
camilla.garbergs@alvdalen.se

Mer info och anmälan görs via:

Denna länk: F7/Kickstart

Mer om Kickstart: 

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.

Mer om F7: 

F7 är en gemensam satsning mellan kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora.
Det övergripande målet för F7 är att öka tillväxten hos lokala småföretag.
Genom rådgivning, workshops, företagsbesök, seminarium, föreläsningar och affärsstöd ska lokala företag få verktyg, idéer och kunskap för att öka tillväxten.

Mer om FindIt: 

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

// Lis Karlsson

fredag 8 juni 2018

Information om förbudet mot terrängkörning på barmark

Som en del i Naturvårdsverkets informationssatsning om förbudet mot terrängkörning på barmark så vill naturvårdsverket berätta om uppdaterad och ny information. Sprid gärna vidare till kollegor som kommer i kontakt med frågan till exempel de som arbetar med naturvård, turism, friluftsliv och trafik.
En enkätundersökning till länsstyrelserna har visat att det är ett ganska stort problem i delar av landet med uppkörda stigar och sönderkörda myrmarker.

Gratis folder och mer information

Information om förbudet finner du här
Beställ gärna gratis eller ladda ner den nya foldern här
Det finns även en längre text om lagstiftningen som kompletterar den kortare foldern här
Naturvårdsverket har precis lanserat en kort tecknad film om terrängkörning på barmark som finns på Youtube.
Länk till film på Youtube här


Informationen kommer från: Malin Almquist, handläggare terrängkörningsfrågor, malin.almquist@naturvardsverket.se och
Nils Hallberg, Miljöjurist nils.hallberg@naturvardsverket.se

// Lis Karlsson

Idre och Sälen först i Sverige med hållbarhetsmärkning för destinationer

 I går den sjunde juni delades diplom ut av den norske näringsministern på departementet i Oslo. Det var sju nya resmål som blivit godkända enligt den norska hållbarhetsmärkningen för destinationer ”Baerekraftigt reisemål/Sustainable Destination”, varav två av dem är de svenska destinationerna Sälen och Idre, de första utanför Norge att få märkningen.

Idre och  Sälen GODKÄNDA och diplomerade som Baerekraftigt reisemål/ Sustainable destinations –Sälen och Idre har under perioden 2016-2018 varit piloter för den norska modellen ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen bedriver sitt hållbarhetsarbete på ett systematiskt sätt.
Följer du pilen så ser du vårt kommunalråd Peter Egardt som tagit emot den fina utmärkelsen.


”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018.
 I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart på företagsnivå.
 Projektet har samarbetat med Innovasjon Norge som stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige och arbetet har följts av Tillväxtverket, Region Dalarna och Visit Dalarna.
 Att inneha märkningen Sustainable Destination ger till exempel destinationen en internationell konkurrensfördel, bättre lönsamhet, bättre samverkan och sammanhållning, bättre bevarande av naturen som används för turistiska aktiviteter, fler enskilda företag som miljöcertifierar sina företag, bättre avfallshantering och en energibesparing.
 .
 Märkningen kommer att revideras om tre år, för att bli godkänd igen förutsätter märkningen att man visar progression och att arbetet har följande övergripande innehåll/ eller insatsområden under de kommande tre åren:
• En ökad insats för miljön genom att förbättra den interna infrastrukturen och genom fler miljöcertifierade företag och kommuner
• En förbättrad avfallshantering genom projektet Fjällsortering
• En bättre och mer skonsam hantering och användande av naturen genom att utveckla leder och skyltning för skidor, cykel och vandring på fjället
• Stärka arbetet med internationalisering och exportmognad genom samarbete med de övriga destinationerna i SITE. Som alla nu innehar samma hållbarhetsmärkning.
 .
 Vill nå nya målgrupper i Europa
 Sälen är Nordens största vintersportdestination och Idre är Sveriges fjärde största.
 Genom SITE – projektet arbetar båda dessa destinationer med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.
”Arbetet med hållbarhet är väldigt viktigt då destinationerna i regionen har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa.” säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.
 .
Norsk processmodell
 Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.
”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet sker i samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer” säger Camilla Lind.
 Som pilot har SITE – projektet arbetat efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet.
”Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer har varit stort i många länder under många år. Att två utländska resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under annorlunda administrativa system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt” säger särskild rådgivare Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.
 .
 Om SITE
• Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är de fyra kommunerna i SITE-regionen (Trysil och Engerdal ligger i Norge).
• SITE-samarbetet startade 2010 och har delfinansierats av EU genom Interreg samt regionala aktörer både i Dalarna och Hedmark.
• I SITE II projektet var målsättningen att regionen SITE certifieras som Bærekraftig reisemål genom den norska certifieringsmodellen som Innovation Norge förvaltar.
• Nu 2018 är hela SITE-regionen en hållbar region genom Innovation Norges märkning.
.
 För ytterligare information:
 Camilla Lind huvudprojektledare, 070-5255543, camilla@sitedestination.com
 Ingunn Sørnes, särskild rådgivare, +47 95778663, ingunn.sornes@innovasjonnorge.no
 Innovation Norges pressmeddelande:
https://www.innovasjonnorge.no/…/rekordoppslutning-rundt-n…/
Foto: Johan Andersson


Läs mer: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/rekordoppslutning-rundt-norsk-barekraftordning/


// Karin Ardefelt

tisdag 5 juni 2018

Driv företag som sommarjobb!

Har du en idé som du vill testa? Eller vill du kunna styra över din egen arbetstid och vara din egen chef? Nu har du chansen att testa din idé som ditt sommarjobb. Och har du ingen idé och ändå är sugen att testa så är du ändå välkommen! Älvdalens kommun erbjuder även i år möjligheten att driva sommarlovsföretag som sommarjobb. Är du född 1999-2002 och vill testa vingarna som entreprenör? Det finns 10 platser och ansökningarna beviljas i den ordning de kommer in, så det är med andra ord ”först till kvarn” som gäller.
Driva företag som sommarjobb? Sök senast
22 juni genom att eposta Björn Tegnér!
Vi har totalt 10 platser och programmet pågår under fem veckor. Första veckan är en utbildningsvecka och sen driver du ditt företag under fyra veckor, samtidigt som du får stöd och råd under tiden. Du får 2000 kronor som startkapital för att kunna börja företagandet. Utbildningsveckan startar vecka 27 och du driver sommarlovsföretag under veckorna 28-31. Sök senast den 27 juni genom att e-posta Björn Tegnér.

VAD: Driva företag som sommarjobb - sommarjobbsentreprenör
NÄR: Vecka 27-31
FÖR VEM: För dig som är född 1999-2002 och är folkbokförd i Älvdalens kommun
ANSÖKAN: Maila namn, adress och e-postadress till bjorn.tegner@alvdalen.se senast den 22 juni. Först till kvarn gäller.


Läs mer: 


//Frida Torsein

måndag 4 juni 2018

Projektet Framsteg förlängs ytterligare ett år

I slutet på förra veckan fick vi det mycket glada beskedet att projektet Framsteg, som finansierats genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), får förlängt ytterligare ett år. Detta trots mycket hård konkurrens, 49 ansökningar har kommit in till MUCF men endast 20 projekt fick beviljat. Framsteg är ett av dem.


Just nu pågår första året i projektet som riktar sig till ungdomar mellan 16-25 år som varken arbetar eller studerar. Målgruppen är svenska såväl som nyanlända ungdomar samt tjejer såväl som killar. Målet är att få igång kreativiteten och väcka företagsamheten i de deltagande ungdomarna och uppmuntra dem till jobb och/eller praktik, start av eget företag, egenanställning eller studier. Framsteg är kort och gott ett ungdoms-, näringslivs-, och integrationsprojekt. Den 30 september i år avslutas första projektomgången. År två av projektet drar igång 1 oktober i höst och pågår till 30 september 2019.


Hittills har vi i projektet haft företagarkurs, kurs för att öka självkänsla och självkännedom, studiebesök på företag, arrangerat egna föreläsningar och deltagit på föreläsningar arrangerade av andra projekt och organisationer. I gruppen som gått företagarkurs har fyra ungdomar deltagit, varav en ungdom från en av våra grannkommuner som såg möjligheterna med projektet och tog chansen att vara med. Utöver de fyra ungdomarna i företagarkursen finns personer som deltar i projektet genom att lära sig mer om företagande individuellt och/eller för att få företagsrådgivning. I förlängningen av projektet har språkstödjare tillkommit, för att underlätta för för målgruppen nyanlända att delta i projektet.

I styrgruppen för Framsteg finns Företagarna Älvdalen med en representant, Arbetsförmedlingen med en person, integrationssamordnaren på Älvdalens kommun samt enhetschefen för Arbete och Utveckling på Älvdalens kommun, förutom projektledare. I det beviljade projektet som drar igång 1 oktober arbetar projektledare 100%, coach 50% och språkstödjare 50%. Beroende på vilka språkgrupper som deltar i Framsteg kommer språkstödjarens tjänst eventuellt delas upp på flera personer.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/sammanfattning-av-frukostmote-pa-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/12/frukostmote-i-alvdalen-6-december-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/06/alvdalens-kommun-har-beviljats-narmare.html


//Frida Torsein