tisdag 12 februari 2019

Kommunen och företagen vill ta ett samlat grepp


Under företagarnas konferens i november träffades lokala företagare, politiker och tjänstepersoner för att lyftes fram tillväxtmöjligheter och eventuella tillväxthinder. Ett tillväxthinder som identifierades var kort och gott finansiering. Det är helt enkelt så att det är svårt för företagen här hos oss att få tillgång till finansiering för investeringar. Något som efterfrågas stort hos många av våra företagare är något så enkelt som personlig kontakt med banktjänstepersoner vilka har lokalkännedom. En bank med lokalkännedom identifierades som en nyckel, en möjlighet till förändring i denna fråga.Det var en arbetsgrupp under konferensen som resonerade kring frågan finansiering, det framkom bland annat under deras diskussionerna att det saknas lokal förankring hos banker här i vår kommun. Enighet fanns i gruppen om att en lokal bank skulle öka den lokala kännedomen om företagens förutsättningar. Ett exempel som lyftes var att det i vissa banker sitter med lokala företagare i bankernas styrelser, vilket är ett exempel på hur man enkelt kan underlätta lokalkännedomen hos banker.

Finansierings gruppen kom fram till att de bankupphandlingar som kommunen gör med jämna mellanrum är ett kraftfullt och bra verktyg som kan brukas för att få till en bättre finansiell service här hos oss. Exempelvis så pekade gruppen på att detta i en förlängning skulle kunna innebära en lokal bank med lokalkännedom hos oss.
På bilden ser ni arbetsgruppen som arbetade med finansieringsfrågan under Företagarnas konferens.


Det som vi nu tittar närmare på i Älvdalens kommun är att ta ett bredare grepp för att attrahera fler banker att vara med i den kommande upphandlingen. Detta tror vi kan leda till bättre lokal finansiell service. De som ofta får de finansiella uppdragen i kommunerna brukar vara våra stora banker och när de är få banker. När det är få banker med i upphandlingarna så är det svårare att ställa krav på en god lokal service till företag och privatpersoner.

Arbetsgruppen visadepå på att åtgärd måste vidtas för att den finansiella marknaden inte fungerar på entreprenörernas nivå, likaså saknas god service till privatpersoner. Situationen är inte unik i Älvdalen, utan så här ser det ut på många håll i Sverige. Detta är ett tillväxthinder vilket är tillräckligt för att Älvdalens kommun och näringen tillsammans tagit tag i frågan för att göra någonting åt den rådande situationen.

Arbetsgruppen var på det klara med att om detta ska kunna bli verklighet så krävs det i ett första steg en tidig dialog mellan kommunen och företagen inför den kommande lokala bankupphandlingen som Älvdalens kommun inom kort ska göra. I denna fråga behöver helt enkelt företagen och kommunen arbeta tillsammans.Steg 1, Som sagt i denna process är första steget att bjuda in företagen till dialog. Av den anledningen flaggar jag redan nu för ni företagare är inbjudna till dialog under frukostmötena i Idre den 19 mars och i Älvdalen den 21 mars. Där vi tillsammans går vidare med att undersöka behoven och utreda förutsättningarna för en lokal bank med lokalkännedom. Spara datumen! Inbjudan kommer här inom kort.


På frukostmötet kommer vår ekonomichef Jonas Källman som är projektledare för den kommande upphandlingen samt Ronny Svensson som är expert på området att delta för att leda denna process.
Frågeställningarna som vi kommer att fokusera på under frukostmötet är:
 
Jonas Källman Ekonomichef 
  • Vilka behov av finansiering och övriga banktjänster finns det här hos oss.
  • Behov av en dialoggrupp finns, men vilken/vilka entreprenörer kan vara representanter i en framtida dialoggrupp.
  • Vilka frågor är det viktigt att vi tar med i dialoggruppen.
 
Nu håller vi tummarna för framtiden och hoppas på stor uppslutning i från er företagare på frukostmötena. Vi behöver ha dialog med såväl stora som små företag. Tillsammans kan vi bli starka.

Ronny Svensson
Jag vill sammanfatta detta med att vi tillsammans vill ta ett nytt grepp, nu när upphandlingen av ett nytt bankavtal ska inledas. Visionen är att kommunen ska inkludera näringens efterfråga i den kommande finansiella upphandlingen.


Förenklat innebär detta att vi vill baka ihop hela kommunens finansiella tjänster till en produkt, vilket kommer ge oss möjlighet att ställa helt andra krav när kommunen gör sin finansiella upphandling. Förhoppningen är att detta leder till en lokal bank med god lokalkännedomen om företagens förutsättningar. Tidigare har det inte varit formellt möjligt att lägga in önskemål och krav i en upphandling men nu finns den chansen.


Vi vill nu helt enkelt ta ett samlat grepp för att väcka intresse hos fler banker att komma in på vår marknad.

// Karin Ardefelt

En kort film om Fulufjället

Ur Fulufjälls projektet har en kortfilm tagits fram. Det är en saga som utspelar sig i vår nationalpark, i två länder. Kanske ger den dig inspiration, kanske kan du använda den i din marknadsföring eller också får den dig kanske att öppna ögonen. Ibland är det som ordspråket säger: "Det är svårt att se skogen för alla träd".


Titta gärna på sagan Fulufjällets National Park, använd den och sprid den gärna. Du finner den här. 
https://vimeo.com/300464762
Klicka på bilden och se filmenKarin Ardefelt

fredag 8 februari 2019

Vasaloppet Business Forum 28 feb

Vasaloppets vintervecka närmar sig och traditionsenligt så arrangeras Vasaloppet Business Forum, ett öppet frukostmöte med intressanta talare och föreläsare som i år leds av älvdalskullan Jennie Mörk.


Frukosten huvudföreläsare är Markus Torgeby. Som ung var Markus Torgeby en lovande löpare med drömmar om en karriär inom idrott. Men han hoppade av och levde fyra år i en kåta i skogen och livnärde sig på havregryn. Markus föreläsning tar sitt avstamp från åren i skogen och handlar om vad som händer med en människa som vågar gå sin egen väg. Vågar välja bort den ständiga uppkopplingen och vilken kraft det finns att hämta i stillheten, i det avskalade.
  • Datum: 28 februari
  • Tid: Frukost och mingel från 07:00, programmet startar 08:00, avslut 10:30
  • Plats: Restaurangen, Vasaloppsmässan i Mora.


Träffen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.
Mer info finns på här


//Karin Ardefelt
Bedriver du och ditt företag handel med Storbritannien då ska du se hit.


Nytt är att det nu finns möjlighet för företag som bedriver handel med Storbritannien att söka en internationaliseringscheck för att utreda frågor kopplade till Brexit.
 Är detta av intresse för ditt företag , då ska du skicka en intresseanmälan till Annika Eriksson på Region Dalarna.
annika.eriksson@ltdalarna.se
 

// Karin Ardefelt

torsdag 7 februari 2019

Vi kommer att finnas på Älvdalens företagsmässa 10-11 maj

Den 10-11 maj arrangeras Älvdalens företagsmässa för den trettonde gången. Programmet är digert och som vanlig kommer dagarna vara fyllda av möten, utställare, aktiviteter och redan nu finns ett fulltecknat spännande scenprogram med intressanta gäster så som landshövdingen Ylva Thörn, Frida Hansdotter, systrarna Kallur med flera. Älvdalens kommun har en monter och just nu pågår arbetet för full att planera innehåll och aktiviteter.En sak är dock redan klart, under mässan finns möjlighet att träffa kommunens tjänstepersoner och få veta mer om kommunens olika verksamheter. Ta chansen att ställ dina frågor kring exempelvis:
 
LIS-områden,
Bygglov
Tillstånd kring livsmedel,
Brand och säkerhet mm.
 
Vi på näringslivskontoret har bjudit in våra företagsfrämjande kollegor från Almi, Dalarnas Science Park och Region Dalarna som lovat att de kommer för att berätta mer om deras erbjudande och tjänster för dig som vill starta företag eller som redan driver företag.
 
 

// Camilla Garberg Karin Ardefelt