onsdag 27 februari 2019

Upphandling av Älvdalens Näringslivskontors blogg · Inlägg konsult för centrumutveckling


Just nu pågår en upphandling av en konsult som skall vara ett stöd i arbetet av centrumutveckling i Idre och Älvdalen, berättar Mattias Graaf vår planarkitekt. Vidare förklarar han engagerat att projektplaner för centrumutveckling redan är framtagna och så snart upphandlingen är klar kommer arbetet att dra igång på riktigt.

 
Projektledaren med förslaget till ny översiktsplan
 samt projektplaner för centrumutveckling.
En centrumutvecklingsgrupp har satts samman i Idre och Älvdalen. I dessa ingår relevanta tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från Företagarna och Köpmannaföreningen. Arbetet kommer bland annat att innefatta stadsvandringar och workshops där allmänheten ges möjlighet att delta.
Resultatet är tänkt att redovisas i centrumutvecklingsplaner som sedan ska verka som underlag för fördjupade översiktsplaner.
 
 
Nedan kan ni läsa utdrag ur anbudsförfrågan:

2.1 Bakgrund
Älvdalens kommun har tagit fram en ny översiktsplan som går mot ett antagande i kommunfullmäktige i mars
2019. Ett följduppdrag i översiktsplanen är att kommunen ska ta fram fördjupade översiktsplaner för
centralorten Älvdalen och de två större tätorterna Särna och Idre. I Älvdalen och Idre ska detta föregås av
centrumutvecklingsplaner.


2.2 Upplägg
Centrumutvecklingsarbetet i Idre och Älvdalen är tänkt att löpa parallellt. På respektive ort har det satts
samman centrumutvecklingsgrupper, med relevanta tjänstepersoner från kommunens sida tillsammans med
representanter från köpmän och företagare på orten. (se bilagda projektplaner)
Målet är att ta fram centrumutvecklingsplaner med konceptuella visualiseringar för hur centrum skulle kunna
se ut. Dessa ska sedan verka som underlag för hur marken ska disponeras i de fördjupade översiktsplanerna.
Arbetet kommer att innefatta bl.a. stadsvandringar, öppna workshops, sammanställning av underlag samt
framtagande av handlingar.


2.3 Konsultens roll
Konsultens roll är främst att vara ett stöd till projektledaren. Att med sina specialistkunskaper vara med och
planera arbetet samt närvara vid projektmöten, stadsvandringar och workshops. Med ”närvara” menas fysisk
närvaro, i vissa fall kan det vara acceptabelt med digital närvaro. Projektledaren kan även delegera vissa
arbetsuppgifter åt konsulten, exempelvis framtagande av texter, illustrationer m.m.Du finner upphandlingen: Konsult för centrumutveckling och översiktsplaner i Idre och Älvdalen AK KS 2018/00538 här.

Upphandlingar

Kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Endast ca 15 procent av små och medelstora företag lägger anbud och deltar i dessa upphandlingar. Jag vill här uppmuntra er att ta chansen eftersom Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in små och medelstora företagare, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling till ett seminarium. Här kan ni lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Läs mer här.
 
Älvdalens kommun har en gemensam upphandlingsenhet för Mora, Orsa och Älvdalen. Ni finner aktuella upphandlingar här. (När du har klickat på länken ska du skrolla ner för att finna de aktuella upphandlingarna)
 
Vi har samlat länkar till andra ställen som vi vet att det finns offentliga upphandlingar som ni kan vara med på, kanske passar något ditt företag. Du finner dem här.
 
Nyligen upplagda upphandlingar som vi spridit på bloggen finner ni nedan:
 
  • Nyföretagarcentrum söker rådgivare till Norra Dalarna, läs mer här.
  • Upphandling av skötsel av natur och friluftslivsanordningar, läs mer här.


// Karin Ardefelt och Mattias Graaf
 

tisdag 26 februari 2019

Nyföretagarcentrum söker rådgivare till Norra Dalarna


Nyföretagarcentrum Norra Dalarna planeras starta under våren 2019 och nu söker vi en rådgivare med lokal förankring, nätverk och god kännedom om näringslivet i Norra Dalarna. 

Nyföretagarcentrums uppdrag är att stimulera ökat nyföretagande. Verksamheten finansieras av näringslivet, organisationer och kommunen. Den personliga rådgivningen på NyföretagarCentrum är alltid kostnadsfri, objektiv och konfidentiell.

Som rådgivare för nyföretagarcentrum arbetar du som fristående konsult med eget företag. Du arbetar självständigt med stort ansvar för att stötta blivande entreprenörer och att skapa aktiviteter som stimulerar nyföretagandet. Det är ett utåtriktat arbete som innebär kontakt med privatpersoner och företag inom olika branscher och målgrupper. Att planera och hålla i informationsmöten och föreläsningar samt att nätverka med företag, organisationer och föreningar kommer vara en del av din vardag. Uppdraget motsvarar ca 20-30% av en heltidstjänst.

Arbetsfältet består av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Intresserad? 
Skicka en intresseanmälan till: norradalarna@nyforetagarcentrum.se 
För mer info kontakta Klaus Csucs på telefon: 0250-552118

// Camilla Garbergs

Vill du ta del av 20 miljarder kronor?
Kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Endast ca 15 procent av små och medelstora företag lägger anbud och deltar i dessa upphandlingar. 

Nu bjuder Upphandlingsdialog Dalarna in små och medelstora företagare, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling till ett seminarium. Ni får lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. 

Ort: Mora
Plats: Moraparken
Datum: 20 mars 
Tid: 08:00-12:00
Avgift: Seminariet kostar 400 kronor exklusive moms. 
För mer info och anmälan se: upphandlingsdialog dalarna 

Ur innehållet: 
o Lagen om offentlig upphandling.
o Hur det går till att lämna anbud. Upphandlingsprocessen, från var man hittar 
annonserna till hur man kan överpröva ett beslut.
o Exempel på förfrågningsunderlag. Vad ska man tänka på när man svarar utifrån 
ställda ska-krav och hur du som företagare förbereder dig. 
o  Efter träffen finns möjlighet att få individuellt stöd till subventionerat pris, 350 kr/timme, upptill fem timmar. 

Arrangör: Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med länets kommuner. 

// Camilla Garbergs

lördag 23 februari 2019

Trafikinformation inför vasaloppets vintervecka 2019

Sportlov och Vasaloppsveckan innebär mycket trafik på vägarna i slutet av februari och början av mars. I detta inlägg finner du information om vilka vägar man rekommenderad till och från fjällen under denna perioden, vilka vägar som är avstängda, alternativ väg mellan Sälen och Mora hela vinterveckan samt viktig information om vägarna under Kortvasan 22 februari, Öppet Spår söndag 24 februari, Öppet Spår måndag 25 februari, Stafettvasan 1 mars, Nattvasan 1 mars samt Vasaloppet 3 mars.


Trafikinformation finner du lätt här.


http://www.vasaloppet.se/lopp/skidlopp/halvvasan/trafik-och-transport/trafikinformation/
Om du vill se bilden i större format, klicka på bilden

 
// Karin Ardefelt
 
 

fredag 22 februari 2019

Upphandling av skötsel av natur och friluftslivsanordningar


🌳🔨Länstyrelsen söker företag som kan utföra underhåll, byggnationer, transporter, ledmarkering och renhållningsarbete i natur och friluftsanordningar. Ta chansen att delta, bara i Älvdalens kommun har vi 70 olika reservat som årligen kräver skötsel och underhåll. 

Exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella för avrop:
▪️ underhåll av anordningar som spänger, trappor, enklare gångbroar, vindskydd, dass, informationsskyltar och vägvisare,
▪️ tjäroljning av friluftsanordningar, till exempel spänger och trappor, 
▪️ renhållning, till exempel skräpplockning och städning av dass,
▪️ ledmarkering med stolpar eller färg,
▪️ grästrimmining längs leder och av mindre ytor,
▪️ röjning och huggning i samband med naturvårdsskötsel,
▪️ borttagande av vindfällen över led och fällning av farliga träd,
▪️ byggnation av enklare anordningar som spänger och enklare gångbroar,
▪️ transport av ved/material, både bilväg och terräng,
▪️ underhåll av stängsel för betesdjur.

Kan ditt företag utföra denna typ av arbete? 
Då kan ni ansöka om att få ansluta er till Länsstyrelsen dynamiska inköpssystem (DIS) för naturskötsel. 
Företag som är godkända och anslutna får möjlighet att lämna anbud på kommande förfrågningar på uppdrag inom natur- och friluftslivsskötsel. Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande.
För att läsa mer och anmäla ditt företag behöver du skaffa ett kostnadsfritt konto i VismaTendSign. Läs mer på: www.lansstyrelsen.se/dalarna/DISnaturskotsel

// Camilla Garbergs


Nyfiken på solceller?

Producera din egen el med hjälp av solen! Vilka möjligheter finns för företag, villor, fritidshus och bostadsrätter. Dalarnas Energi- och klimatrådgivning bjuder in till kostnadsfria föreläsningar om solceller. 

För företaget: Träffen riktar sig till företagare och kommer avhandla såväl teknisk funktion som regelverk och ekonomi. I anslutning till föredraget finns möjlighet att ställa frågor och boka enskild rådgivning. Föredragshållare är Arne Andersson med många års erfarenhet av solceller men också elhandels- och elnätsfrågor.

Datum: 18 mars
Tid: 13:00-15:00
Plats: Andreasgården, Dalagatan 13, Mora
Karta: karta
Mer info finns på: föreläsning solceller
För mer anmälan maila: 
Annika Persson 0250-552309, annika.persson@orsa.se

För privatpersoner och bostadsrättsföreningar: En träff för privatpersoner och bostadsrättsföreningar som vill börja producera egen el med hjälp av solen. Ta chansen att lära dig mer lom solcellsinstallationer gällande såväl teknik som regelverk och ekonomi. I anslutning till föredraget finns möjlighet att ställa frågor och boka enskild rådgivning. Föredragshållare är Arne Andersson med många års erfarenhet av solceller men också elhandels- och elnätsfrågor.

Datum: 18 mars
Tid: 18:00-20:30
Plats: Väsa bystuga, Väsavägen 64
Ingen anmälan krävs alla är välkomna. 

Föreläsningarna arrangeras av: Dalarnas Energi- & klimatrådgivare en verksamhet som finansieras av energimyndigheten.

// Camilla Garbergs

onsdag 20 februari 2019

Mycket händer kring Fulufjällets nationalpark


Under Fulufjällsprojektet har det talats mycket om att det är önskvärt om uthyrningsbara stugor i våra reservat samt i nationalparken blir mer synliga och lättare att hyra. Jag har fått reda på att nu är även Lilla Tangsjöstugan bokningsbar och därför vill jag passa på att sprida denna glädjande nyhet.


Lilla Tangsjöstugan vid Tangsjön

Du hittar stuga bokningsbar på Visit Dalarnas hemsida

Denna lilla stugan ligger mycket vackert vid Tangsjön och har ett minst sagt ogenerat läge. Läs mer om stugan på Visit Dalarnas hemsida.

// Karin Ardefelt

tisdag 19 februari 2019

Företagsfrukostar 19 mars Idre och 21 mars Älvdalen

Välkomna till årets första företagsfrukostar i Idre och Älvdalen, temat på träffarna kommer vara banktjänster och finansiering, vi kommer även bland annat få information om den kommande företagsmässan, Visit Dalarna och kommuninfo.Ät en god frukost, mingla och knyt nya kontakter samtidigt som du lyssnar till nyttig information. Företagsfrukostarna arrangeras i samarbete mellan företagarna och Älvdalens kommun.
Alla är välkomna, träffarna är kostnadsfria då företagarna står för frukosten och ingen föranmälan
krävs.

 
 
Plats: Idre
Datum: 19 mars
Tid: 07:30-09:00
Plats: Lodjuret, Idre karta:
 


Plats: Älvdalen
Datum: 21 mars
Tid: 07:30-09:00
Plats: Hotell Älvdalen karta:

 
 
 
Vill du presentera dig och ditt företag på en näringslivsfrukost?
kontakta  Karin Ardefelt på karin.ardefelt@alvdalen.se 0251-31228
 
 
Förslagsvis så kan du lägg in datumen för frukostmöten 2019 i din kalender. Sker det några förändringar så finner ni dessa på kommunens hemsida där vi uppdaterar eventuella förändringar.

Vecka 12    19-mar Idre Lodjuret
Vecka 12    21-mar Älvdalen  Hotell Älvdalen
Vecka 16 16-apr Särna
Vecka 18 03-maj Älvdalen  Hotell Älvdalen
Vecka 21 23-maj Älvdalen  Hotell Älvdalen,              Svenskt Näringslivs Rankingfrukost
Vecka 35 28-aug Älvdalen iCell
Vecka 43 23-okt Älvdalen Hotell Älvdalen
Vecka 48 27-nov Idre 
Vecka 49 04-dec Älvdalen  Salems kapell

 

// Karin Ardefelt och Camilla Garberg

måndag 18 februari 2019

Har du tillväxtplaner, då ska du läsa mer här

Driver du ett företag som omsätter minst 2 miljoner och har tillväxtplaner, då tycker jag att ni ska ta tillfället i akt och träffa Mats Jacobsson ALMI nu på torsdag 21 februari, han kommer att vara i Särna och kan träffa dig på ditt företag eller också så ses ni på kommunhuset i Särna eller i Älvdalen.Mats på frukostmöte
i Älvdalen
Jag skriver här nu för att du ska kunna ta tillfället i akt att ha ett första möte på hemmaplan, när Mats ändå är i närheten, torsdag 21 februari. Det finns mycket som ALMI kan stötta med och kanske kan detta vara ditt första steg i en ny riktning. Ring Mats 070–2367950 och hör dig för om detta kan vara något för dig och ditt företag.


Jag vet att han även kommer att vara i kommunen 18 mars så det skulle också kunna vara en möjlighet, men ring honom redan i dag.


Många tror att Almi endast sysslar med lån men så är det inte, dom kan stötta dig med så mycket mycket mer. Exempelvis så sysslar dom med affärsutveckling, lån, riskkapital, övrig finansiering, guidning och vägledning.


ALMI har bred kunskap och de har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett dem en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt sig en hel del om vad som behövs för att lyckas.


ALMI
Mats Jacobsson
Affärschef
mats.jacobsson@almi.se


// Karin Ardefelt

tisdag 12 februari 2019

Kommunen och företagen vill ta ett samlat grepp


Under företagarnas konferens i november träffades lokala företagare, politiker och tjänstepersoner för att lyftes fram tillväxtmöjligheter och eventuella tillväxthinder. Ett tillväxthinder som identifierades var kort och gott finansiering. Det är helt enkelt så att det är svårt för företagen här hos oss att få tillgång till finansiering för investeringar. Något som efterfrågas stort hos många av våra företagare är något så enkelt som personlig kontakt med banktjänstepersoner vilka har lokalkännedom. En bank med lokalkännedom identifierades som en nyckel, en möjlighet till förändring i denna fråga.Det var en arbetsgrupp under konferensen som resonerade kring frågan finansiering, det framkom bland annat under deras diskussionerna att det saknas lokal förankring hos banker här i vår kommun. Enighet fanns i gruppen om att en lokal bank skulle öka den lokala kännedomen om företagens förutsättningar. Ett exempel som lyftes var att det i vissa banker sitter med lokala företagare i bankernas styrelser, vilket är ett exempel på hur man enkelt kan underlätta lokalkännedomen hos banker.

Finansierings gruppen kom fram till att de bankupphandlingar som kommunen gör med jämna mellanrum är ett kraftfullt och bra verktyg som kan brukas för att få till en bättre finansiell service här hos oss. Exempelvis så pekade gruppen på att detta i en förlängning skulle kunna innebära en lokal bank med lokalkännedom hos oss.
På bilden ser ni arbetsgruppen som arbetade med finansieringsfrågan under Företagarnas konferens.


Det som vi nu tittar närmare på i Älvdalens kommun är att ta ett bredare grepp för att attrahera fler banker att vara med i den kommande upphandlingen. Detta tror vi kan leda till bättre lokal finansiell service. De som ofta får de finansiella uppdragen i kommunerna brukar vara våra stora banker och när de är få banker. När det är få banker med i upphandlingarna så är det svårare att ställa krav på en god lokal service till företag och privatpersoner.

Arbetsgruppen visadepå på att åtgärd måste vidtas för att den finansiella marknaden inte fungerar på entreprenörernas nivå, likaså saknas god service till privatpersoner. Situationen är inte unik i Älvdalen, utan så här ser det ut på många håll i Sverige. Detta är ett tillväxthinder vilket är tillräckligt för att Älvdalens kommun och näringen tillsammans tagit tag i frågan för att göra någonting åt den rådande situationen.

Arbetsgruppen var på det klara med att om detta ska kunna bli verklighet så krävs det i ett första steg en tidig dialog mellan kommunen och företagen inför den kommande lokala bankupphandlingen som Älvdalens kommun inom kort ska göra. I denna fråga behöver helt enkelt företagen och kommunen arbeta tillsammans.Steg 1, Som sagt i denna process är första steget att bjuda in företagen till dialog. Av den anledningen flaggar jag redan nu för ni företagare är inbjudna till dialog under frukostmötena i Idre den 19 mars och i Älvdalen den 21 mars. Där vi tillsammans går vidare med att undersöka behoven och utreda förutsättningarna för en lokal bank med lokalkännedom. Spara datumen! Inbjudan kommer här inom kort.


På frukostmötet kommer vår ekonomichef Jonas Källman som är projektledare för den kommande upphandlingen samt Ronny Svensson som är expert på området att delta för att leda denna process.
Frågeställningarna som vi kommer att fokusera på under frukostmötet är:
 
Jonas Källman Ekonomichef 
  • Vilka behov av finansiering och övriga banktjänster finns det här hos oss.
  • Behov av en dialoggrupp finns, men vilken/vilka entreprenörer kan vara representanter i en framtida dialoggrupp.
  • Vilka frågor är det viktigt att vi tar med i dialoggruppen.
 
Nu håller vi tummarna för framtiden och hoppas på stor uppslutning i från er företagare på frukostmötena. Vi behöver ha dialog med såväl stora som små företag. Tillsammans kan vi bli starka.

Ronny Svensson
Jag vill sammanfatta detta med att vi tillsammans vill ta ett nytt grepp, nu när upphandlingen av ett nytt bankavtal ska inledas. Visionen är att kommunen ska inkludera näringens efterfråga i den kommande finansiella upphandlingen.


Förenklat innebär detta att vi vill baka ihop hela kommunens finansiella tjänster till en produkt, vilket kommer ge oss möjlighet att ställa helt andra krav när kommunen gör sin finansiella upphandling. Förhoppningen är att detta leder till en lokal bank med god lokalkännedomen om företagens förutsättningar. Tidigare har det inte varit formellt möjligt att lägga in önskemål och krav i en upphandling men nu finns den chansen.


Vi vill nu helt enkelt ta ett samlat grepp för att väcka intresse hos fler banker att komma in på vår marknad.

// Karin Ardefelt

En kort film om Fulufjället

Ur Fulufjälls projektet har en kortfilm tagits fram. Det är en saga som utspelar sig i vår nationalpark, i två länder. Kanske ger den dig inspiration, kanske kan du använda den i din marknadsföring eller också får den dig kanske att öppna ögonen. Ibland är det som ordspråket säger: "Det är svårt att se skogen för alla träd".


Titta gärna på sagan Fulufjällets National Park, använd den och sprid den gärna. Du finner den här. 
https://vimeo.com/300464762
Klicka på bilden och se filmenKarin Ardefelt

fredag 8 februari 2019

Vasaloppet Business Forum 28 feb

Vasaloppets vintervecka närmar sig och traditionsenligt så arrangeras Vasaloppet Business Forum, ett öppet frukostmöte med intressanta talare och föreläsare som i år leds av älvdalskullan Jennie Mörk.


Frukosten huvudföreläsare är Markus Torgeby. Som ung var Markus Torgeby en lovande löpare med drömmar om en karriär inom idrott. Men han hoppade av och levde fyra år i en kåta i skogen och livnärde sig på havregryn. Markus föreläsning tar sitt avstamp från åren i skogen och handlar om vad som händer med en människa som vågar gå sin egen väg. Vågar välja bort den ständiga uppkopplingen och vilken kraft det finns att hämta i stillheten, i det avskalade.
  • Datum: 28 februari
  • Tid: Frukost och mingel från 07:00, programmet startar 08:00, avslut 10:30
  • Plats: Restaurangen, Vasaloppsmässan i Mora.


Träffen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.
Mer info finns på här


//Karin Ardefelt
Bedriver du och ditt företag handel med Storbritannien då ska du se hit.


Nytt är att det nu finns möjlighet för företag som bedriver handel med Storbritannien att söka en internationaliseringscheck för att utreda frågor kopplade till Brexit.
 Är detta av intresse för ditt företag , då ska du skicka en intresseanmälan till Annika Eriksson på Region Dalarna.
annika.eriksson@ltdalarna.se
 

// Karin Ardefelt

torsdag 7 februari 2019

Vi kommer att finnas på Älvdalens företagsmässa 10-11 maj

Den 10-11 maj arrangeras Älvdalens företagsmässa för den trettonde gången. Programmet är digert och som vanlig kommer dagarna vara fyllda av möten, utställare, aktiviteter och redan nu finns ett fulltecknat spännande scenprogram med intressanta gäster så som landshövdingen Ylva Thörn, Frida Hansdotter, systrarna Kallur med flera. Älvdalens kommun har en monter och just nu pågår arbetet för full att planera innehåll och aktiviteter.En sak är dock redan klart, under mässan finns möjlighet att träffa kommunens tjänstepersoner och få veta mer om kommunens olika verksamheter. Ta chansen att ställ dina frågor kring exempelvis:
 
LIS-områden,
Bygglov
Tillstånd kring livsmedel,
Brand och säkerhet mm.
 
Vi på näringslivskontoret har bjudit in våra företagsfrämjande kollegor från Almi, Dalarnas Science Park och Region Dalarna som lovat att de kommer för att berätta mer om deras erbjudande och tjänster för dig som vill starta företag eller som redan driver företag.
 
 

// Camilla Garberg Karin Ardefelt