måndag 30 september 2013

Nyhetsbrev september 2013

Nyhetsbrev september 2013 
Nu är hösten i full gång, och på Näringslivskontoret har vi haft en händelserik september. Man kan knappt tro att det är höst (om man bortser från gula löv) med tanke på det fina vädret vi haft nästan hela månaden.

Fler UF-företag detta läsår än tidigare år
I år blir det minst 30 UF-företag på Älvdalens Utbildningscenter. Därför är UF-eleverna i stort behov av rådgivare från företag i vår kommun. Ung Företagsamhet erbjuder ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år som vill testa att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Det är eleverna själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Som stöd och hjälp under året har UF-eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet.
Om du är intresserad att ställa upp som rådgivare, kontakta: cecilia.kihlman@alvdalen.com på ÄUC. Läs mer på bloggen: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/manga-uf-foretag-i-ar.html
Hjälp våra ungdomar nå toppen - bli rådgivare åt ett UF-företag eller ställ upp och kom på speed-dejtingen det står om nedan.
Vi söker företag
Näringslivskontoret ska tillsammans med Swedbank och näringslivskontoren i Mora och Orsa ordna en speed-dejting för ungdomar, som står utanför arbetsmarknaden, och företag. Vi vill därför gärna att företag från södra kommundelen som vill gå på denna träff den 23 oktober i Arbetsförmedlingens lokaler i Mora hör av sig till oss. Meningen är att dessa ungdomar ska kunna få möjligheter till praktikplatser för att ge dem arbetslivserfarenhet. Praktiken är kostnadsfri för företaget. Vill du vara med och hjälpa våra ungdomar, kontakta Frida Torsein; frida.torsein@alvdalen.se, 0251-312 32. Det finns även möjlighet för företag i norra kommundelen att ta emot praktikanter, kontakta Karin Ardefelt; karin.ardefelt@alvdalen.se, 0251-228.

Arbetsgruppsmöte för den nya Arbetsmarknadsenheten
Karin Ardefelt deltog på detta möte med bland annat Björn Tegnér som arbetar på den nya Arbetsmarknadsenheten. Syftet med denna enhet är att alla våra kommunmedborgare ska ha möjlighet att få en meningsfull sysselsättning.

Konferensen ”Attraktiv Näringslivskommun”
I början av september var Frida Torsein och Karin Ardefelt på en tvådagarskonferens i Stockholm där vi fick ta del av många intressanta föreläsningar från andra kommuner. Vi fick en hel del inspirerande arbetssätt och metoder med oss hem. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/tva-dagar-med-inspration.html
På näringslivskontoret fick vi många nya inspirationsblommor efter Attraktiv Näringslivskommunskonferensen
Näringslivsträffar
Karin och Frida har haft möten där vi planerat höstens aktiviteter.

Träffa Dalarna
Helgen runt 6-8 september var det dags för Region Dalarnas satsning ”Träffa Dalarna”, där alla kommuner i Dalarna på ett eller annat sätt haft öppet hus och funnits tillhands för potentiella inflyttare och medborgare för att diskutera arbetstillfällen i hela kommunen.

Studieresa för att lära sig mer om en metod för landsbygdsutveckling
Frida åkte till Floda, utanför Göteborg, för att lära sig mer om en metod för landsbygdsutveckling. Flera representanter från olika föreningar i vår kommun var med, från norra såväl som södra kommundelen. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/mer-information-om-en-metod-for.html

Visit Idre
En av de små alpackorna på Grövelsjön Alpacka
Karin var med på Visit Idres arbetsdagar för styrelsen. De hade två arbetsdagar med konferens på Myrängsgården i Våmhus. Syftet var teambuilding och de hade även besök av Birgitta Pettersson som är VD på Siljan Turism en av dagarna. Under dagarna satte Visit Idre upp mål och visioner för 2014.

Näringslivsmöte med W7
Karin Ardefelt, Frida Torsein, Stefan Linde, Karin Ljudén, Karin Eriksson och Camilla Hillbom hade näringslivsmöte för att ta del av W7s planering och dela med sig av Näringslivskontorets planering.

Företagsbesök på Grövelsjön Alpacka och Storsätra Fjällhotell
Karin var på företagsbesök på Grövelsjön Alpacka och Storsätra Fjällhotell under september. Grövelsjön Alpacka drivs av Beate Hertenstein och Storsätra Fjällhotell drivs av Lars och Helena Eriksson. Läs mer om Grövelsjön Alpacka här: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/foretagsbesok-pa-grovelsjon-alpacka.html

Möte med Länsstyrelsen om kontanthanteringsfrågor
Karin var på träff med Länsstyrelsen för att diskutera frågor om kontakthantering i Särna, och diskutera ett eventuellt pilotprojekt om servicepunkter i Särna och Flötningen.

Entreprenörskapsträffar
Dessa träffar har precis dragit igång i Särna, och vi har deltagare från hela norra kommundelen. W7 och Näringslivskontoret arrangerar dessa träffar, och deltagarna får grundläggande kunskaper i bokföring. Vid fyra tillfällen har dessa kurser hållits i skrivande stund. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/forsta-forelasningen-i-foretagande-har.html

Träff med Älvdalens kommuns chefsgrupp
Frida och Karin var med på Älvdalens kommuns chefsträff för att presentera oss och vårt arbete samt för att diskutera hur vi alla tillsammans kan öka tillväxten i vår kommun. Träffen avslutades med en liten workshop där alla förvaltningar fick presentera sig och berätta hur de arbetar.

Träff med Region Dalarna
Frida var på möte med näringslivskontor i vår region och Region Dalarna för information och diskussion om den stora generationsväxling vi står inför, och hur man kan arbeta för att ”jämna” ut denna. Vi fick även information om Region Dalarnas breddade arbete med unga.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/nyhetsbrev-augusti-2013.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/07/nyhetsbrev-juni-2013.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/06/nyhetsbrev-for-maj-2013.htmlMed vänlig hälsning
Frida Torsein och Karin Ardefelt

torsdag 26 september 2013

Företagarfrukost i Idre på onsdag 1/10. Är du entreprenör då tycker jag att du ska läsa programmet.


Frukostmöte i Idre på onsdag 2/10

Vi kommer att vara på Sporthotellet i Idre.

Mötet börjar 07:30-09:00

Företagarna i SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) och näringslivskontoret hälsar dig välkommen på frukostmöte 2/10 på Sporthotellet i Idre. Företagarna bjuder på kaffe/te och smörgås.

Program:
Företagarna SIG  Leo Persson
Företagsstöd Länsstyrelsen  Sergej Ljessnoj (Handläggare Näringsliv)
– Offentlig upphandling Länsstyrelsen  Eva Kaiser (Projektledare Näringsliv)
Vi kommer att få allmän information om offentliga upphandlingar. Eva kommer att informera om den arbetsgrupp som Länsstyrelsen har bildat i frågan. För Eva är det viktigt att få input från er företagare.

- ALMI  Marie Norlin (Finansieringsrådgivare)
kort presentation vad Almi har att erbjuda allt i från hjälp med lönsamhetstyrning till finanseringsmöjligheter.
- Karin Hellström Scandinavian Heartland: livsstilsföretagare med utländsk bakgrund
- Idre Fiber Herbert  Halvarsson
- Norra Dalarnas Turistråd/VisitIdre Åsa Adamsson
- Näringslivskontoret informerar Karin Ardefelt Frida Torsein
- Företagspresentation Sporthotellet Peter Gidlöf
             
Med reservation för ändringar i programmet.

Har du frågor kontakta mig: Karin Ardefelt: karin.ardefelt@alvdalen.se, 0251-312 28

Efter mötet kommer:
 • Sergej Ljessnoj som arbetar som handläggare för Företagsstöd på Länsstyrelsens Näringslivsenhet att vara kvar för de som vill passa att ställa frågor som är specifika för just sitt företag.
 • Eva Kaiser från Länsstyrelsen kommer att vara kvar efter mötet och hon vill gärna ha in åsikter vad det gäller offentlig upphandling och kan även svara på frågor.

Alla är varmt välkomna!


Vad är frukostmöten för något?
Företagarna och Näringslivskontoret i Älvdalens kommun anordnar regelbundna lunch/frukostmöten i hela kommunen, Älvdalen, Särna, Idre och Grövelsjön.
Dessa möten är välbesökta av både företagare, organisationer, föreningar, politiker, tjänstemän osv.
Ett perfekt tillfälle att träffas för att diskutera aktuella frågor och få information om vad som är på gång i kommunen. Alla är välkomna, kom och hämta in information.


Många UF-företag i år!

I år pekar trenden mot att det kommer att drivas ungefär 30 stycken UF-företag på Älvdalens utbildningscenter. Det är nästan en fördubbling mot förra året, och för bara ett 10-tal år sedan var denna siffra 5-6 UF-företag. Nu behövs det rådgivningsinsatser från företag för att stötta alla dess UF-företag.

Under ett läsår får eleverna på gymnasiet prova att driva ett företag, med nära samarbete med Ung Företagsamhet. En annan förutsättning för detta är att de får tillgång till rådgivare bland våra lokala företag. Föreningen Företagarna, med ordförande Eva Pettersson, är väldigt involverade i denna aktivitet, men det behövs fler företag som kan ställa upp som rådgivare.

Här är de olika stegen med utbildningsmaterial i företagsamhet som Ung Företagsamhet tillhandahåller.
Eleverna ska själva ta fram en affärsidé, genomföra marknadsundersökningar och anskaffa startkapital. För att kunna göra detta behöver de då som sagt stöd i form av inte bara lärare utan även en rådgivare från näringslivet.

Detta kommer din roll som rådgivare att innebära:
Under året som rådgivare kommer du att coacha ett UF-företag. Med din erfarenhet från arbetslivet kommer du att vara en viktig tillgång för ungdomarna. Genom ditt engagemang får de inblick i näringslivet och tillgång till en rad nyttiga kontakter. Huvudansvaret för företaget har ungdomarna själva, men tillsammans med dig har de bättre förutsättningar att lyckas med sitt företag, samtidigt får du som företagare får en inblick i hur ungdomar tänker - ungdomar som är vår framtid.

Anmälan sker till:
Älvdalens Utbildningscentrum:
cecilia.kihlman@alvdalen.com
Senast onsdagen 16 oktober 2013


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/05/ung-foretagsamhet-vad-ar-det.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/arets-uf-foretag-i-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/11/him-uf-anordnar-halsomassa-under.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/11/skalpaddan-uf-leverarar-arets-julklapp.html


//Frida Torsein

onsdag 25 september 2013

Mer information om en metod för landsbygdsutveckling - BID (Business improvement district)

I början på förra veckan var jag på en konferens om metoden BID (business improvement districts), som jag bloggat om tidigare. Metoden går ut på att handel, fastighetsägare och föreningar går samman för att till att börja med göra en förstudie i vad man vill förändra, vilken riktning man vill för att göra sin ort mer attraktiv, fin och trygg.

BID – Business Improvement Districts, kallas metoden som används i Floda, Lerums kommun, och i centrala Göteborg. Metoden utvecklades i Canada på 1970-talet, och kom till USA på 1980-talet. I New York har den framgångsrikt använts för att göra flera distrikt i staden snyggare, renare och tryggare.

Här är det mysiga Hotell Tollered som vi fick bo på under studiebesöket/konferensen.
Jag åkte ner till Tollered, som ligger strax utanför Göteborg och granne med Floda tillsammans med Helena Adolfsson och Leo Persson som representerade Särna Idre Sockenförvaltning. Från vår kommun fanns ännu en representant från Särna Idre Sockenförening, en representant från Älvdalens Köpmangata, två representanter från Idre Sameby samt en person från ett norskt företag med svensk ägare i Flötningen med på resan.
Här är några av deltagarna, i väntan på att åka iväg till Floda för deras slutkonferens om BID-projektet.
I Floda, strax utanför Göteborg, har man under tre år nu haft ett BID-projekt, och detta projekt hade nu sin slutkonferens. Man gick igenom hur man arbetat innan man kom fram till själva BID-projektet – där man först utför en noggrann och utförlig förstudie (en sk. Pre-BID), där en projektledare undersöker vad medborgarna, företagen, fastighetsägare har för intressen av sin ort och vad man vill utveckla.

Här är vi på studiebesök i Innerstaden Göteborg, där Marianne Sörling, VD på utvecklingsbolaget, berättar om hur de framgångsrikt använder metoden för att snygga upp, fräscha till och göra området mer attraktivt för alla.
Även i Göteborgs innerstad har man använt denna metod gör att göra centrum snyggare, tryggare, säkrare och mer besöksvänligt. På en ö utanför Göteborg, Vrångö, har man haft en förstudie i hur man kan tillämpa metoden på ön som bara har ca 400 invånare.

På denna konferens och seminarium fick vi även ta del av hur man använder metoden i Skottland, där tre representanter från olika städer och organisationer berättade hur de använt metoden och vad det har gjort för deras städer.


Läs mer://Frida Torsein

fredag 20 september 2013

Vandrarhemmet Tre Björnar är till salu

I någon månad har nu Vandrarhemmet Tre Björnar i Älvdalen varit till salu, och därför beslutade vi oss för att blogga om det, så vi passade på att ställa nuvarande ägaren Ingela Norlin några frågor.

Ingela berättar att de övertog STF Vandrarhem Älvdalen, Tre Björnar (som det heter officiellt) år 2004. De hade blivit förtjusta i Älvdalen när Ingelas man Gerhard jobbade här för Skogsstyrelsen på 1990-talet och såg det som en chans att få komma och bo och jobba här.

Tre Björnar vandrarhem.
De har drivit det i samma anda som föregående ägarna Ulf och Vivi-Ann Segrell, dvs vi är anslutna till Svenska Turistföreningen och har vandrarhem. Ingela berättar att hon och Gerhard de senaste åren haft skrivretreater i juni och november, nyårsfirande med häst och släde samt midsommarfirande med häst och vagn. Detta har blivit mycket uppskattat med många gäster.

Det som ingår i försäljningen är rörelse med namn och goodwill, hemsida etc. Kundkretsen är i första hand medlemmar Svenska Turistföreningen men de har även många andra kunder som företag med säsongsarbete i Älvdalen. I rörelsen ingår alla inventarier så man direkt kan ta över och driva verksamheten. Det finns inga anställda.

Efter snart tio år i verksamheten säljer de nu eftersom de även har ett annat företag inom arkeologi, R-Info Kultur. De producerar bland annat informationsmaterial och har fått alltmer jobb sista åren och har svårt att hinna med både det och vandrarhemmet. De har även släkt i Stockholm de gärna vill se mer av, men de stortrivs i Älvdalen och med människorna här. De har en fäbodstuga de kan hålla till i framöver och blir längtan för stor får de väl hyra sig ett hus här, berättar Ingela.


Tack för att du tog dig tid, Ingela, att svara på våra frågor!


Läs mer://Frida Torsein

onsdag 18 september 2013

15-årsjubileum på Glimten

Glimten i Idre är ett Arbets- och Utbildningskooperativ med ca.120 medlemmar från Särna, Idre och övriga landet och nyanlända. Nu ska de fira 15 årsjubileum och detta firar dom med Öppet hus den 5 oktober 12013. Dagens agenda ser du nedan.

15-årsjubileum på Glimten den 5 oktober Kl. 11.00 – 15.00

11.00 Välkomstdrink och program för dagen
 Vid olika stationer i huset presenteras:
 Butik, sy- och vävstuga, snickeri, Café, trädgård, konst, kurser
 Nostalgi med Annika Söderqvist
 Filmen från Glimtens start
 Särskilt program för barnen!
 Leaderprojekt Glimten-Utveckling-Samverkan

12.30  Vi bjuder på sopplunch med underhållning och lottförsäljning

13.30 Fortsatt presentation av vår verksamhet i huset.
 Vi är öppna för samtal om idéer och samarbete.

14.30 Vi bjuder på kaffe och kaka.

Du finner Glimten på Byvägen 19 vid Konsum parkeringen i Idre!
Tfn 0253-203 22

På bilden ser ni Veronika och Berit som ställer ut.

Glimten i Idre sprider glädje, har du inte varit där så tycker jag att du ska passa på, jag blir i varje fall glad varje gång som jag besöker Glimten.

//Karin Ardefelt

Missa inte Fulufjällets forskarseminarium 2013

Årligen hålls det ett forskarseminarium på Fulufjällets. Här presenteras aktuell forskning runt Fulufjället både med avseende på natur och kultur. Nedan ser du dagarnas agenda.
I år hålls forskarseminarium 26-27 september kl.9-16.


Torsdag 26 september
Kl.9 Samling, kaffe
Kl.9.15 Inledning Moderator: Anders Ejdervik
Kl.9.30 Biologiskt kulturarv i boreal skog Tomas Ljung
Kl.10.45 Kolning: historik och praktik  Lars Nicklasson
Kl.12 Lunch: Pyttipanna
Kl.13.15 Så vände vinden  Per Wallsten
Kl.14.30
Kl.15.45 Fika, avslutning

Fredag 27 september
Kl.9 Samling, kaffe
Kl.9.15 Inledning Moderator: Anders Ejdervik
Kl.9.30 Spor fra gamle fangstmarker  Per Olav Mathiesen
Kl.10.45 Samiska kulturlandskap  Peter Andersson
Kl.12 Lunch: Raggmunk med fläsk
Kl.14 Gammelgården i Särna  Elon Andersson
 Visning av byggnader och föremål
Kl.15.45 Fika, avslutning

Anmälan senast 20 september till naturum Fulufjället, 0253-170 75, naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se
Ange i din anmälan om du önskar äta lunch. Lunchen kostar 85kr inkl smör, bröd, sallad och kaffe.

//Karin Ardefelt

tisdag 17 september 2013

En fullspäckad dag på Näringslivskontoret med AME och entreprenörskapsträff på agendan

I dag har det varit en dag med mycket på agendan. Vi började dagen med ett möte med AME (arbetsmarknadsenheten). Därefter engagerade sig stora delar av mina hjälpsamma kollegor i Älvdalen med att leta rätt på en mikrofån som jag behövde för kvällens föreläsning som handlade om BUDGET. 

Jag började dagen med ett möte med AME (arbetsmarknadsenheten). Där personer från flera förvaltningar träffades för att vi skulle slå våra kloka huvuden i hopp för att arbeta fram en strategi och ett gemensamt mål, med syfta att så många som möjligt ska få en meningsfull sysselsättning i vår kommun. Vi på näringslivskontoret har gjort en nulägesanalys av vårt arbete kring arbetsmarknadsfrågor, det har vi gjort genom en SWOT- analys. I denna analys har vi definierat våra styrkor svagheter möjligheter och hot ut efter ett AME perspektiv.

På bilden kan man utläsa förvärvsintensitet i Älvdalens kommun.
Dagen fortsatte med steg 2 på entreprenörskapsträffarna som vi på näringslivskontoret tillsammans med W7 arrangerar i Särna. Vi började kl: 17:30, och jag tror att vi alla var slut när vi kl: 20:30 avslutade dagen som i stort handlade om just BUDGET, kanske inte så upphetsande men nog så nödvändigt. Nedan kan du se vad vi gick i genom. Kanske blir du sugen att gå en kurs du med i framtiden. Kursledare för kvällen var Anneli Bälter och jag Karin var hjälpreda.

Budget
 • Resultatbudget.
 • Likviditetsbudget. 
 • Att sätta rätt pris.
 • Grundläggande ekonomiska begrepp.


Vi fortsätter kurserna på måndag kväll med:
Träff 3
 • En företagare berättar…..
 • Skatter & avgifter

På tisdag nästa blir det: 
Träff 4

 • Bokföring – en nödvändighet
 • Praktisk bokföring
 • Vad blir resultatet av din bokföring?
 
//Karin Ardefelt

måndag 16 september 2013

Första föreläsningen i företagande har gått av stapeln, så kallade entreprenörskapsträffar

I kväll har vi haft vår första föreläsning under namnet entreprenörskapsträffar. Dagen föreläsning gick under namnet ”Våga starta och driva eget”. Det är första gången som vi håller en streamad kurs, det var jätte spännande. Jag ser detta som en god möjlighet för oss här uppe i norr att få  tillgång till bra utbildningar och föreläsningar. Det är näringslivskontoret tillsammans med projektet W7 som håller i dessa träffar.
Så här såg det ut framme vid tavlan på kvällens strimade föreläsning.

Föreläsningen var på kommunkontoret i Särna och det kom 10 deltagare, en från Grövelsjön, två från Idre och sju från Särna. Det var en skara med olika förkunskaper, allt från erfarna företagare till de som har en dröm om att en gång starta något eget. Annelie Bälter från VISMA och konsumentrådgivare Marit Nilsson var de som höll i kvällens föreläsning och det tycker jag att de gjorde mycket bra. Jag är så glad att det var så många som visade intresse av att komma. Jag hoppas att ni har mycket med er efter denna kväll. Mitt intryck var att alla gick hem med några bra erfarenheter. Vi ses i morgon kväll då vi går in i steg två.

Olika saker som dagens föreläsning berörde
 • Vad är skillnaden mellan att vara konsument och företagare.
 • Information om lagar och avtal
 • För och nackdelar med att vara egen företagare
 • Affärsidé och affärsplan
 • Affärsidéer
 • Hur gör du en affärsplan? Tips & råd vad du ska tänka på
 • Olika företagsformer/ vilken passar bäst och  vad ska du tänka på vid val av företagsform?
 • Försäkringar
 • Företagsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Pensionsförsäkring
 • Arbetsmarknadsförsäkring
 • Öriga försäkringar
 • Avtal
 • Grundläggande avtalsrätt
 • Köpeavtal
 • Anställningsavtal
 • Övriga avtal
 • Tillstånd

Redan i morgon kommer vi att ha nästa föreläsning, då kommer vi att beröra följande ämnen:

• Resultatbudget
• Likviditetsbudget
• Uppföljning mot budget - behövs det?
Att sätta rätt pris
• Hur vet du vilket pris du ”måste” ta ut?
Grundläggande ekonomiska begrepp.
 
 
//Karin Ardefelt

Företagsbesök på "Grövelsjön alpacka"

Jag har varit på besök hos Beate Hertenstein som startat "Grövelsjö Alpacka". När du besöker Beates gård så får du träffa hennes ovanliga, fyrbenta, mjuka vänner. Beate är en så kallad inflyttare och nu även företagare och enlig mig mycket modig. Hon har flyttat från Tyskland till Grövelsjön, lärt sig svenska och nu startat eget företag.


Hos Beate kan du vandra på fjället tillsammans med dessa fyrbenta fina djur som heter alpacka. (Grövelsjön ligger mitt bland svensk/norska fjäll längst uppe i nordligaste hörnet av Dalarna)Alpacka är ett slags kameldjur med en mycket mjuk och dyrbar ull. Alpackorna är anpassat till bygdens mycket tuffa klimat, är det inte fiffigt, men inte nog med det, alpackorna sägs vara ett djur som pälsallergiker klarar av. Tänk dig vad fantastiskt för en familj som inte har möjlighet att ge sina barn möjlighet att umgås med djur på grund av allergi, tidsbrist eller platsbrist. Nu kan de åka upp med barnen på den årliga fjällvandringen och samtidigt få möjlighet att få umgås med ett djur.
-Ja visst är det fantastiskt. Du kan också bara komma till gården för att umgås med djuren till en liten kostnad.

På gården håller Beate och hennes man dessutom på att bygga upp ett litet gårdscafé, där de även har försäljning av alpackaprodukter. (Ullen från alpackan är stark, mycket lätt samt oerhört mjuk och en specifik engenskap är att den inte sticker. Ullens värmehållande förmåga är unik, den ska vara 30% varmare än merinoull).  Passa på att köpa ett par alpackastrumpor, nu när kylan håller på att göra intåg. Beate och hennes man är så kallade inflyttare i vår kommun, dom har flyttat från Tyskland till vårt vackra Grövelsjön. Beate passade dessutom på att gå entreprenörskapshelgen för två år sedan, och nu står hon här på sin egna lilla gård. Alla lyckönskningar nu Beate, roligt att du vågade ta steget. Jag hoppas att du kan inspirera fler att flytta till oss, och göra som du starta eget företag, du ska veta att vi behöver så väl fler som du. Jag tycker att bilderna får tala sitt språk i resten av inlägget.

På bilden ser du Beate och Anna Matsson SITE- destination
 
 
Årets lilla kalv
 


 
På bilden ser du Anna Matsson SITE -destination, som för en diskussion med en av alpackorna 


Beates hemsida är inte klar ännu, men om du vill så kan du gå in på hennes blogg för att se fler bilder på hennes alpackor. Här kan du också se det hantverk som hon gör.

// Karin Ardefelt

torsdag 12 september 2013

Vad händer kring "vasaloppsarenan" ?

Den 15 augusti var det stormöte med Vasaloppskommunerna och Vasaloppet för att bland annat informera om vad som sker i VasaloppsArenan samt diskutera den framtida utvecklingen.  Några entreprenörer som verkar kring !"arenan"  och nytjar dess fördelar berättade om sina verksamheter. Frågorna för dagen var:

– Hur ska vi arbeta framåt?


– Vad är viktigt just nu? PS: Vi fick ta del av en nyhet: "Ultra Vasan" 2014.
Vi som representerade Älvdalens kommun var jag Karin Ardefelt på Näriningslivskontoret och Birgitta Jansson-Åslund representant från Centern och Stiftelsen vasaloppsleden.


På bilden ser du Birgitta Jansson i full diskussion med entreprenören Staffan från ”Aktiv sport”
 
Diskussionerna handlade om arenan som aktivitetsområde och dess attraktionskraft, och vilka möjligheter som den ger oss.

Axplock från vad som är på gång!
 • Nästa steg är att satsa mer på marknadsföringen av arenan.
 • En ny gemensam hemsida för vasaloppsarenan och stiftelsen vasaloppsleden kommer att utvecklas under vinter/våren.
 • Stiftelsen vasaloppsleden och kommunerna kommer under oktober och november att markera kommungränserna, syftet med detta är att de som åker loppet/loppen ska bli medvetna om att man träder in och ut ur tre kommuner under loppet. 
 • Skolvandring kommer att arrangera den 4/9, då bjuder man in klasser från Mora, Malung/Sälen och Älvdalens kommuner för att ge dem möjlighet att gå en del av sträckan. Förra årets skolvandring kan du läsa om här.
Presentation av entreprenörer som tar vara på fördelarna med arenan.
Vi fick träffa några entreprenörer som verkar i arenan, mycket intressant eftersom vasaloppsarenan och vi på näringslivskontoret har arbetat för att få enskilda entreprenörer att se arenan som en affärsmöjlighet. Entreprenörerna får här tillgång till ett inarbetat varumärke som slår det mesta.

• Först ut att presentera sig var ”Dala upplevelser”.  Inger Rommedahl berättar att de säljer paket med boende och vandring med guide längs och kring arenan. Under vandringarna berättar de om både kultur/historia och Geologi. Hon tycker att Vasalopsleden är en fantastisk produkt att använda sig av som entreprenör. Dala upplevelser har haft gäster från hela värden exempelvis, Taiwan, Holland m.m. Inger berättar för oss att det finns stor potential, det är många som vill komma för att vandra i ”fäders spår”. Men det är önskvärt att vi arbetar tillsammans för att nå ett så bra resultat som möjligt, vi kan exempelvis utveckla detta till en stark ”vandringsdestination” .

• Nästa företags presentation var ”Mat vid Siljan”. Det är dom som nu kommer att hålla med mat vid målgången i det stora tältet utanför Vasaloppets hus. Robert som är entreprenören bakom företaget beskrev sig själv som en dalkar som har kommit tillbaka hem. Det är ingen liten utmaning som de står inför, kan du tänka dig att det är i runda slängar 220 000 besökare under en vinterveckan, och då ska några av dessa passa på att äta. Roberts företag har stora evenemang som affärside och han pekade på vikten av att kommunerna som myndighetsutövare visar en samarbetsvilja och flexibilitet, det underlättar enormt för den enskilda entreprenören. Han poängterar att det är viktigt att man samarbeta tidigt vad det gäller regelverk, så att man undviker att man går på "miner", eftersom det kan kosta så  mycket energi och pengar för den enskilda entreprenören så att man stoppar viljan och och som följd till detta tillväxten. Robert föreslår att man samordnar lagar och regler på ett lättförståligt sätt. Om man har ett kundperspektiv även inom kommunen så kan detta generera i fler företag, mer intäkter till kommunerna os.v. Denna dag passade man även på att inviga Mat vid siljans resturangen i tältet intill Vasaloppets hus.  Du ser på bilden när Vasalpppets VD Anders Selling klippte bandet.

• Staffan från ”Aktiv sport” är nästa som tar sig tid att berätta för oss om hur han tar vara på arenan. Aktiv sport har så kallade träningsläger i och kring arenan, Han säger att arenan visserligen lockar hit folk men att det är hela bygden som ger möjligheten. Han poängterar att stigar och leder i vasaloppets närhet är önskvärt i än större skala, om detta kan bli fallet i en framtid så kommer gästerna automatiskt att stanna längre.

• Sist ut var Linnéa Johansson som informerade oss om Biking Dalarna. Vår egna stolthet Idre Fjäll är med i detta projekt där det finns flera mil av cykelleder i vidsträckt fjällmiljö. Lederna är tillgänglig från hela anläggningen. Gå gärna in och läs mer om cykel lederna på Idre fjäll, Kanske ska du som jag prov cykla.

Visste du att!
• Den traditionella "Vasalopps" besökarna stannar i snitt 1-2 dagar i trakten.
Besökaren till sommarveckan genererar mer per person eftersom de stannar här i snitt 4-6 dagar, dessutom så spenderar denna i snitt dubbelt så mycket pengar/dag och många gånger så har han hon dessutom med sig hela sin familj.
• Det finns en detaljerade karta i nytryck framtagen specifikt för VasaloppsArenan. På kartan finner du alla kontroller, sovstugor och sevärdigheter. Kartan VasaloppsArenan finns att köpa på turistbyråer eller bokhandlare och kan även beställas direkt i Calazos egen webbshop. Läs mer om kartan genom att klicka här.
• 2012 såldes 9000 platser till Cykelvasan och i år 2013 har man sålt 12 000 platser, en konstant och jämn ökning.
•½ av åkarna hämtar ut sina nummerlappar i Mora och den andra hälften hämtar ut sina nummerlappar i Sälen.


Mina tankar efter denna trevliga och informativa tillställning är. Vi måste ta för oss av fördelarna, bygga paket och sätta Älvdalen på kartan. Jag tror faktiskt att det är så mycket som 2/3 av vasaloppspåret som går genom vår fina kommen Älvdalen.

// Karin Ardefelt

onsdag 11 september 2013

Vi har haft ”Lunchmöte i den nordligaste delen av kommunenVi fick äran att hålla mötet på Björnlidens fjällby, tack så mycket Hans det blev en mycket gemytlig stämning. Det var många punkter på dagordningen: Länsstyrelsen upplyste om möjligheten till att informera om aktiviteter på Naturum.  Arbetsförmedlingen deltog, och stannade kvar efteråt för vidare diskussion. Visit Idres nya medarbetare Åsa Adamsson presenterade sig och diverse statistik . Beate presenterade sitt nystartade företag "Grövelsjöns alpacka", SITE- destination var med för att informera om Entreprenörskapshelgen som i år kommer att hållas i just Grövelsjön. Näringslivskontoret presenterade vad som händer just nu och i framtiden och sist men inte minst så presenterade vårt kommunalråd Nils-Åke Norman den kommande omorganisation som vi står inför.


Det är ett lugn som infinner sig hos mig var gång jag närmar mig Grövelsjön. Jag tycks inte vara den enda som känner det så,  på bilden ser du  Åsa Adamsson-Eriksson från Visit Idre och Sofia Tiger från Naturum.
– Första talaren för dagen var Sofia Tiger som är naturrumsföreståndare vid Fulufjället. Hon informerade om att alla företagare och föreningar som ska ha någon form av aktivitet i anslutning till fulufjället är välkomna till naturum med informationsmaterial. Dessutom så finns det en möjlighet att visa upp sig på naturums hemsida.  Sofia informerade dessutom kort om vilka regler det är som gäller om man ska bedriva kommersiell verksamhet i ett naturreservat/nationalpark. Du finner mer information i ämnet på vår blogg genom att klicka här. I Grövelsjön ligger en av landets mest svårtillgängliga nationalparker Töfsingdalens nationalpark, just nu ser man över föreskrifterna för denna, är du intresserad av fördjupa dig i detta så finner du mer information i ett tidigare inlägg på vår blogg. Tack Sofia jag hoppas nu att information från företagarna ska strömma in. God information är av stor vikt för att våra gäster ska känna sig trygga.

 – Marita Myrberg från arbetsförmedlingen stod på tur, vi är så glada för att vi har dig, du prioriterar alltid våra byar upp i norr och alltid kommer du med ett leende på läpparna. Marita berättade att arbetsförmedlingen alltid finns till hand och att de gärna kommer upp för besök. Marita passade också på att slå ett slag för de unga i samhället. http://www.ungajobb.se/                                                                                              
Arbetsförmedlingen Kundtjänst 0771-416 416  där anger du att du är arbetsgivare, öppet alla vardagar 8-22, lö-sö 10-16. Bettina Jäderlund, Af Mora, 010-487 38 92 Jourtelefon Mora, 010-487 77 59.  
  
–Åsa Adamsson-Eriksson som är ny på turistbyrån i Idre (Visit Idre) tog tillfället i akt att presentera sig. Vi fick lite statistik av Åsa, blandannat så visade hon på en positiv trend vad det gäller gästnätter vilka har ökat med 1 104  jämfört med föregående år, kassaomsättningen på turistbyråerna har ökat med nästan 23 000, Besöken på hemsidan har ökat från 5 723 till 8 219. Dessutom så fick vi veta att det såldes boende samt aktiviteter i systemet för över 180 000 över budget. Nytt för i år är att större delen av vintermagasinet kommer att vara på engelska. Man kommer blandannat att fortsatt arbetet med att paketera över gränsen. Tack Åsa och än en gång välkommen att arbeta tillsammans med oss.
– Ett nystartat företag i Grövelsjön presenterade sig Det var Beate Hertenstein som presenterade "Grövelsjö Alpacka". Hennes företadgside är vandring med alpackor i Grövelsjöfjällen. Tanken är att det ska vara en åretrunt aktivitet. Kommer även att öppna ett café med butik med försäljning av alpacka produkter. Spännande Beate och lycka till. Gå gärna in och titta på Beates blogg.

– Anna Matsson från SITE-destination var uppe för att informera om entreprenörskapshelgen som i år går av stapeln i 24-26 jan på Grövelsjöns fjällstation. Entrprenörshelegens målsättning är att ta tillvara på den kompetens som finns bland studerande, säsongare och lokalinvånare. Under helgen får man lära sig grunderna i företagande, knyta kontakter och inte minst inspireras för att bli företagsam och eventuellt företagare. Vi hoppas att anläggningarna tar detta till sig och ser det som en möjlighet att få kompetent personal att stanna under flera sesånger. Informera dem, och ge dem ledigt denna helg.
– Näringslivskontoret informerade om att W7 inom kort kommer ut med information om en workshopp på temat "Skogen som startkapital". Frågan är blandannat,  hur kan man andvända vinsten från skogen till att starta ett företag / att förverkliga en dröm. Håll utkik på Näringslivskontorets blogg.
– Vi informerade om entreprenörskapsträffar som kommer att hållas i höst i kommunens norra del. På dessa träffar får man lära sig grunderna i ekonomi och bokföring samt marknadsföring i allmänhet och på nätet. Dessa träffar är för er i Särna, Idre och Grövelsjön som är på gång att starta eget eller nyligen startat eget. Vi drar i gång den 16 september, det börjar bli bråttom med att anmäla sig. Du finner mer information genom att klicka här.
– Vi tog tillfället i akt att påminna om det fina Mentorskaps programmet som man kan delta i. Här blir du som egen företagare tilldelad en egen mentor som du under ett år kommet kommer att träffa. Detta är en fantastisk möjlighet som jag inte tycker att ni får missa. Ni som kan delta är allt i från nystartade företag till erfaren företagare som inte är helt mogena för att exempelvis ha en egen styrelse. Gå in och anmäla dig.
– Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha tillgång till rimlig service – offentlig, kommersiell och ideell. Det är ambitionen för Dalarnas Regionala Serviceprogram under 2010 – 2013. Är det något som saknas i Grövelsjön det var frågan som jag ställde till deltagarna. Gå in och läs mer om Servisprogrammet.
 – BID är en förkortning av Business Improvement Districts. Det är en metod för att utveckla stadskärnor och även landsbygd. Scandinavian Heartland bjuder på ett studiebesök den 17 September . Vi på näringslivskontoret hoppas att även någon från Grövelsjön har möjlighet att delta.
–Jag påminde om att 31/12 är den datum då ansökan för fonderade byggdemedel ska in (trängslets regleringsfond). Läs mer i om trängslets regleringsfonder i ett tidigare inlägg genom att klicka här.
–Jag hade fått med mig en påminnelse från Fritidsförvaltningen att sista datum för att söka föreningsstöd är 1 oktober.
– Den stora omorganisation som vår kommun står inför informerade Nils-Åke Norman vårt kommunalråd om. Han inledde med att de ekonomiska förutsättningarna för kommunen är starkt kopplade till befolkningsutvecklingen. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 478 personer (6%) och de senaste fem åren med 223 (3 %). Det innebär för de senaste fem åren cirka 10 miljoner kronor i minskade intäkter. Minskade skatteintäkter innebär att vi måste anpassa vår organisation till en mer effektiv organisation. Det arbetet påbörjades redan i januari 2010 då kommunchefen fick i uppdrag att initiera en översyn av kommunens organisation. Arbetet påbörjades genom att företaget PWC gjorde en analys av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Arbetet var klart vid årsskiftet 2011/2012
Organisationsförslaget skulle syfta till att
• Effektivisera beslutsprocessen och ärendehanteringen genom att avveckla nämnder och istället tillsätta utskott
• Stärka dialogen mellan de förtroendevalda och kommuninvånarna
• Förstärka kommunfullmäktiges roll
Det blir fyra förvaltningar under kommundirektören och fyra politiska utskott, du ser en ilustration av detta till höger.
 • En vård och omsorgsförvaltning  
 • Samhällsutvecklingsförvaltning 
 • Barn och ungdomsförvaltning
 • Gemensam serviceförvaltningDen nya organisationen ska sjösättas redan i januari 2015

–Vi passade på att uppmana alla att komma med förslag på hur de tycker att tjänstemannaorganisationen borde se ut. Leta upp gruppen Idégrupp – Älvdalens kommun på Facebook och kom med dina förslag! Förslag mottages mellan 22 augusti och 22 oktober.

–Sist men inte minst ut för dagen var Hans Segerhjälm som är ägare och driver Björnlidens fjällby. Vi fick på ett öppet och hjärtligt sett ta del av Björnlidens fjällbys historia och resa till vad det är i dag. Hans har  jobbat  hårt med att rusta upp, de sex lägenheterna som finns, lägenheterna är fullt utrustade med fyra till sex bäddar, med gemensam bastu, tvättstuga och samlingssal/konferenssal som Hans till dagen ära hade köpt nya möbler till, för att vi skulle ha någon stans att sitta. Därefter avslutade Hans med att visa oss runt i anläggningen. En än gång tack Hans för att vi fick besöka dig och din verksamhet.
//Karin Ardefeltmåndag 9 september 2013

Nyhetsbrev augusti 2013

Nyhetsbrev augusti 2013 
Bättre sent än aldrig, nu kommer nyhetsbrevet från Näringslivskontoret. De allra flesta kan nog hålla med om att denna sommar och början av hösten varit bra ur flera synvinklar – och inte bara vädret.

Möte med W7
Karin Ljudén, Karin Eriksson, Camilla Hillbom på W7 och Karin Ardefelt och Frida Torsein på Näringslivskontoret hade ett möte för att diskutera bland annat W7s framtid. 2014 måste de göra en ny ansökan till en strukturfond för att leva vidare.

Hemvändarkväll på Rot Skans
Rovswaiders på Rot Skans hemvändarkväll.

Den 7 augusti, när Musik och Motor-festivalen börjat smyga igång, var det Hemvändarkväll på Rot Skans – med fint väder (tills aftonen nästan var slut) och bra musik från ortens duktiga musiker. Näringslivskontoret var där för att kunna berätta mer om verksamheten. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/08/musik-och-motorfestivalen-igang.html

Musik och motorfestivalen
Näringslivskontoret hade en monter på Älvdalens Flygfält under bilutställningen på Musik och Motorfestivalen för att locka potentiella inflyttare att verkligen flytta hit. Vi träffade ett antal som var väldigt intresserade av det – och vi hoppas nu att de ska höra av sig till oss. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/08/alvdalens-kommun-representerad-pa.html

Vasaloppsarenan
Karin Ardefelt var på möte i Mora om Cykelvasan och vassaloppsarenan, och denna var just då även i full gång. Det var ett stormöte med politiker och tjänstemän från Älvdalen, Malung-Sälen och Mora samt representanter från Vasaloppet som diskuterade VasaloppsArenans framtid. Vi fick ta del av VasaloppsArenans arbete som avslutades med diskussioner om arenans framtid. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/vad-hander-kring-vasaloppsarenan.html

Möte om kommande strukturfondsprogram i Dalarna
Karin Ardefelt av på möte i Falun om de kommande strukturfondsprogrammen i Dalarna. Det var Region Dalarna som bjöd in till denna träff för att informera och hämta hem synpunkter på kommande programperiod. Strukturfonder är EU-medel som ska stödja kritiska områden och punkter i vår region såsom gränssamarbeten, logistik, entreprenörskap och mycket mer.

Länsstyrelsens informationsträff om Dalarnas näringsliv
För att beskriva näringslivets struktur i Dalarna lät Länsstyrelsen ett konsultföretag genomföra en statistisk kartläggning av Dalarnas näringsliv. För att alla näringslivskontor i länet skulle få ta del av detta bjöd de in till ett möte som Karin var på och där hon fick ta del av det.

Speed-dejting - unga jobb
Karin Ardefelt var i Mora för att tillsammans med Swedbank, Näringslivskontoren i Mora och Orsa planera en kommande så kallad speed-dejting med fokus på att hitta praktikplatser för unga under 25 år.

Företagsbesök på Friskvårdsfokus
Frida var på företagsbesök hos Carola Hahlin och hennes företag Friskvårdsfokus, som masserar, har mama boot camp, är personlig tränare, har spabehandlingar samt säljer produkter från bland annat Maria Åkerberg. Friskvårdsfokus finns i Prästgården i Älvdalen. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/08/foretagsbesok-pa-friskvardsfokus.html

Forum Älvdalen
Karin och Frida kallade samman en grupp tjänstemän samt en representant från Länsstyrelsen för att diskutera tre företagsärenden som kräver insatser från både Länsstyrelsen samt flera förvaltningar inom Älvdalens kommun. Ett så kallat Forum Älvdalen-möte.

Lunchmöte i Björnlidens Fjällby
Karin höll i ett lunchmöte i Björnlidens Fjällby den 27 augusti och där presenterade ägaren Hans Segerhjälm sitt företag. På dagordningen fanns bland annat Sofia Tiger på Länsstyrelsen Naturum berättade hur man gör för att marknadsföra sig på Naturums hemsida, Arbetsförmedlingen, SITE Destination marknadsförde entreprenörskapshelgen 24-26 januari som ska vara på Grövelsjöns Fjällstation, presentation från Näringslivskontoret om vad som händer inom kort och Nils-Åke Norman berättade om kommunens omorganisation.

Företagsbesök på Grövelsjö Alpacka
Karin var med Anna Mattsson på SITE Destination på företagsbesök hos Beate Hertenstein som har Grövelsjö Alpacka. Hon erbjuder vandringar med alpackor i Grövelsjöfjällen, och har ett nystartat företag. Hon var deltagare på en tidigare entreprenörskapshelg. Mer kommer på bloggen om detta.

Informationsmöte om flygplatsen i SITE-regionen
I Rörbäcksnäs pågår planerna för en flygplats, och Karin var på möte om detta som hölls i slutet av augusti. På detta möte presenterades planerna för ett framtida Airport Center där flygplatsen även ska ta fördelarna med allt vad gränshandel innebär. Mötet avslutades med en paneldebatt med representanter från bland annat Region Dalarna, Tillväxtverket, Trafikverket och Näringslivsdepartementet. Läs mer på bloggen om en snar framtid.

Frukostmöte i Älvdalen
Den 28 augusti höll Frida i frukostmöte på Hotell Älvdalen. På dagordningen fanns bland annat Företagarna, Eva Kaiser från Länsstyrelsen som berättade om deras arbete med offentliga upphandlingar, Rindi, Turistbyrån i Älvdalen tillsammans med Meteorum, information om årets Musik och Motorfestival och information om Älvdalens Sportcenterloppet som hölls i början av augusti. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/08/frukostmote-i-alvdalen-28-augusti.html

Gränskommittén
Karin träffade två representanter från Gränskommittén för att berätta om lyckade projekt som man kunnat mäta resultat av, från vår kommun. Detta ska sammanställas i en bok för att fler ska kunna ta del av det. Gränskommittén är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge med huvudsyftet att försöka underlätta gränshinder, skapa affärsmöjligheter och ännu mer utbyte mellan Norge och Sverige. Mer information kommer inom kort på vår blogg: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/

Arbetstiderna under augusti och september på Näringslivskontoret
Under augusti och halva september har Frida Torsein varit föräldraledig 50%. Med anledning av detta kan det ha varit svårt att få tag på oss, och vi ber om ursäkt för det och tror att det kommer bli lättare från och med nästa vecka när Frida återigen arbetar 100%. Karin Ardefelt kommer att ett tag framöver vara ledig på fredagar.
Med vänlig hälsning
Frida Torsein och Karin ArdefeltLäs mer:


torsdag 5 september 2013

Två dagar med inspration!

Nu sitter jag och Frida på väg hem i från två helspäckade dagar i Stockholm. Vi har varit på föreläsningar och en workshop - ”Attraktiv näringslivskommun 2013” Det har varit två fantastiskt inspirerande dagar och nu sitter vi och sorterar alla ideér som vi bär med oss hem.Axplock av de tankar som vi bär med oss:
•Samsyn
•En serviceminded kommun
•Intern och extern kommunikation
•Inspireration till ungdomarna, gällande entreprenörskap
•Fokusera på några få mätbara mål
•Ett gemensamt och tydligt mål för oss alla i kommunen
•Översiktsplaner
•Långtidsplanering
•Verksamhetsplan
•Samlat kalendarium
•Vem är vår "kund"?
•Hur förenklar vi processen?
•Tillväxtverkets nyhetsbrev
•Sommarlovsentreprenörerna
•Fonder
•Kan företagen ha förtur i beslutsprocessen?
•Välfärd
•Varumärke

Det har verkligen varit bra att komma ut och träffa andra personer som arbetar med näringslivsfrågor runt om i Sverige.


// Karin Ardefelt o Frida Torsein

Är du sugen på att flytta till oss?

I helgen drar Region Dalarnas satsning Träffa Dalarna igång. Årets tema är jobb och Älvdalens kommun kommer under helgen 6-8 september att ha öppet hus för att berätta om jobbmöjligheterna i kommunen. På lördagen kommer även en representant från Landstinget Dalarna att finnas på plats för att berätta om arbetsmöjligheter i vårt område. 


Näst längst till höger ser du Stefan Eriksson som är representant från vår kommun.
 
Besök oss på kommunkontoret på Per Mats Torg i Älvdalen (ta höger i rondellen i Älvdalen).

Under helgen kommer kommunkontoret att vara bemannat av tjänstemän från flera förvaltningar och Elvy Tysk från Landstinget som kommer att informera om olika tjänster inom Landstinget Dalarna.

Just nu finns det sju tjänster lediga på Älvdalens kommun:
 1. Lärare ÅK6, Älvdalsskolan, Älvdalens kommun
 2. Socialsekreterare, Älvdalens kommun
 3. Socialsekreterare barn, Älvdalens kommun
 4. Skolbibliotekarie, Älvdalens kommun
 5. Lärare ÅK2-6, Montessori, Älvdalens kommun
 6. Byggnadsinspektör, Idre, Älvdalens kommun
 7. Kommunikatör, Älvdalens kommun 

Passa även på att besöka Turistbyrån i Älvdalen och Idre på fredagen mellan 10-18 för att se mer om besöksmål och aktiviteter i vår kommun - Älvdalen, Särna, Idre och Grövelsjön, http://www.visitidre.se/.

Samma helg är det även Hälsoveckan - så för er som inte bara vill flytta till Dalarna utan även är hälsointresserade finns en hel del aktiviteter denna helg, läs mer på http://www.halsoveckan.nu/.

Besökstider kommunkontoret:
 Fredag 6/9: klockan 13-16
 Lördag 7/9: klockan 10-16 (Landstinget Dalarna finns på plats denna dag)
 Söndag 8/9: klockan 10-14

Har du drömmar om att flytta hit?

 Välkommen till oss!


Plats: Älvdalens kommun, receptionen
Mer information: www.alvdalen.se

Vill du läsa mer om eventet Träffa Dalarna:
http://www.träffadalarna.se/program&o=15

// Karin Ardefelt o Frida Torsein

Älvdalens kommun söker kommunikatör

Ser du möjligheterna?
Informationsarbete betraktas som en kvalificerad strategisk fråga i Älvdalens kommun. Information och kommunikation är en grundförutsättning för att Älvdalens kommun ska kunna utveckla och förstärka demokratin. Som kommunikatör har du förmågan att förstå organisationens sätt att fungera och utvecklas, exempelvis hur visioner, mål, värderingar, strategier, strukturer, regler och kulturer inverkar och påverkar genomförandet av uppdraget.

Du har mycket god kommunikativ förmåga och ett konsultativt och situationsanpassat arbetssätt samt en förmåga till helhetssyn och att analysera och hantera komplexa sammanhang. Vidare ser vi att du självständigt kan initiera, planera, driva, fullfölja och utvärdera processer samt att du har en förmåga att påverka andra, leda och driva uppdrag mot angivna mål.

Viktigt är också att kunna skapa och behålla goda samarbetsrelationer. Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram modeller för kommunikation
Agera bollplank till våra chefer
Hålla i utbildningar om information och kommunikation internt
Utarbeta informationsmaterial
Ge stöd och råd i pressfrågor
Arbeta proaktivt för att lyfta fram kommunens nyheter och resultat
Producera pressmaterial
Arbeta med både interna och externa kommunikationsinsatser
Ta fram en kommunikationsplan med konkreta informationsinsatser
Föreslå och förankra kommunikationsstrategi
Medie- och omvärldsbevakning
Digitala nyhetsbrev, pressmeddelanden, inbjudningar, informationsblad
Ingår i kommunens ledningsgrupp

Arbete på kvällar och helger kan förekomma.

Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning på information och kommunikation eller motsvarande. Du är serviceinriktad och social, tycker om att arbeta i team men har även god förmåga att arbeta självständigt. Du kan ta egna initiativ, är ansvarskännande och noggrann. Du har förmåga att förenkla, begripliggöra, förtydliga och förkorta information utan att utelämna något viktigt.

Du ska ha mycket god förmåga att kommunicera både i tal och skrift på svenska och engelska samt ha goda kunskaper i webbpublicering.

Du kan tänka analytiskt och arbeta strukturerat. Du är väl insatt i PUL, och andra
lagar vad gäller publicering. Du skall ha lägst B-körkort.

Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med massor av utmaningar, individhandledning, en
personlig utvecklingsplan och kompetensutveckling. Friskvård är något som vi
prioriterar.

Arbetstid/Varaktighet
Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast.
Lön
Individuell lönesättning. Ange löneanspråk.


Kontaktpersoner
Kommunchef Stefan Linde, 0251-31201, stefan.linde@alvdalen.se
Informationschef Anders Barke, 0251-31456, anders.barke@alvdalen.se
Näringslivssamordnare Frida Torsein, 0251-31232, frida.torsein@alvdalen.se


Uppgift om fackliga företrädare lämnas av kommunväxeln, tel.
0251-31 300.

Ansökan: REF NR 267/2013
Skickas till Älvdalens kommun, Kommunstyrelsen, Box 100, 796 22 Älvdalen
eller via e-post kommun@alvdalen.se senast den 4 oktober 2013.

 
 //Karin Ardefelt

onsdag 4 september 2013

Erfarenhetsutbyte mellan Indien och Sverige

Just nu är ett gäng representanter från vår kommun på studiebesök i Shimla, en kommun i Indien, för att ta reda på vad vi kan ha för utbyte med varandra. Detta projekt är finansierat av SIDA. Denna information har skickats till oss på Näringslivskontoret från kommunalrådet Nils-Åke Norman och W7s projektledare Karin Eriksson.

Här är den glada delegationen från Älvdalen.
Delegationen från Älvdalen som just nu besöker kommunen Shimla i Indien genom det Sida-finansierade projektet kommunalt partnerskap har nu varit på plats i tre dagar. De har träffat både tjänstemän och politiker som beskrivit en rad utmaningar som kommunen Shimla står inför. T ex har kommunen svårt att får fram tillräcklig stor mängd dricksvatten till en rimlig kostnad. Delegationen har besökt Shimlas vattentäkter och blivit förevisade de svårigheter man har. Det handlar om tekniska problem och dyra kostnader för att pumpa vatten.
En indisk ingenjör visar en av vattenreservoar som på bilden är tom för att rengöras.
De har också fått presentera en rad försök man gör i kommunen att få fler arbetstillfällen genom att satsa på turism. T ex vill man förbättra den hockeyrink man har i staden för att kunna satsa på skridsko. Man vill också satsa på att bygga ut äventyrsturism men saknar infrastruktur och kunskap om säkerhet, som de själva inser behövs, t ex när man tar med turistgrupper på forsränning.

Vid besöken har man diskuterat hur vi löser frågor som dessa i Älvdalen. Om tre veckor kommer en delegation från Shimla också att besöka Älvdalen. Där kommer de att få tillfälle att diskutera sina utmaningar med sakkunniga på olika områden.
//Frida Torsein

tisdag 3 september 2013

Skolvandring i VasaloppsArenan

Imorgon, onsdag, är det dags för Vasaloppets Skolvandring. Fjärdeklassare från Idre och Särna ska åka på detta från vår kommun. Förutom dem är det elever från Malung-Sälen och Mora.

Den 4 september kommer alltså Vasaloppet, att för 2:a året, genomföra Skolvandringen där fjärdeklassare inbjuds att delta. Det blir 2 st 4:e klasser från respektive kommun. Vasaloppet ordnar med en buss per kommun, blåbärssoppa utmed vandringen samt lättare lunch när vandrarna kommer fram till Bergsgården i Evertsberg.
Förra årets skolvandring.
Vandringen är på ca 7 km och startar vid skjutbanan i Evertsberg där barnen och lärare, samt speciellt inbjudan såsom vår kommunchef, tillsammans med personal från Vasaloppet guidas mot Evertsberg. Både på vandringsled och cykelled kommer vandringen att ske. Utmed vandringen kommer vandrarna även att få svara på frågor (tipspromenad) som är av allmänbildande karaktär och givetvis vissa specifika Vasaloppsfrågor.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/09/cykel-i-vasaloppsarenan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/09/fjardeklassare-fick-uppleva.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/05/cykelvasa-och-skolvandring.html


//Frida Torsein