lördag 31 mars 2012

Reflektioner från SKL-mötet i Stockholm

Vilka bra dagar det var i Stockholm!
Såhär i efterhand tycker jag att jag fått mycket med mig hem. Många nya insikter över hur andra kommuner hanterar näringslivsfrågor och hur viktigt det är att vi jobbar gemensamt i kommunen för att attrahera fler företag att etablera sig i kommunen och hur viktigt det är att ge en bra service till de befintliga företag som redan finns i vår kommun.
Under fredagen var det två "goda exempel" som presenterade sitt arbete; Tranås kommun och Nacka kommun.
 
Jan Holmbomnäringslivschef i Tranås, berättade om deras framgångsrika resa från negativ tillväxt till en kommun med stor framtidstro. På bilden visar han att mycket handlar om attityder i kommunen!
Från Tranås var det Jan Holmbom, näringslivschef, som berättade om deras "resa" från en kommun med dåligt samarbete internt och dåliga siffror i rankingar vilket gjorde att man upplevde en hopplöshet och en dålig tro på framtiden. Negativa spiraler.
Jan berättade om hur han börjat arbeta med den interna organisationen för att stärka självbilden och få organisationen och politikerna att samlas och samarbeta mot en gemensam målbild.
Tillsammans skapade en gemensam värdegrund: ansvar, tydlighet, respekt och kreativitet.
Ledstjärnan internt var/är:
- Kunden i centrum
- Kvalitet i varje möte
- Vi ser möjligheterna!
Han jämförde arbetet med en symfoniorkester som måste spela tillsammans för att det ska bli ett bra resuktat. Alla bidrar med sitt "eget instrument".
Han poängterade även det nödvändiga i att ha en gemensam strategi och mätbara mål för att kunna utveckla verksamheten.
Idag är Tranås en av de kommuner utanför storstadsområdena som man ser störst potential för tillväxt enligt ett antal internationella och nationella undersökningar - en fantastisk resa!
Nacka kommun - Årets tillväxtkommun 2011 berättade om deras arbete med näringslivsutveckling
Från Nacka kommun berättade Anders Börjesson, näringslivsdirektör om deras arbete med näringslivsutveckling och berättade att "de vill vara bäst på att vara kommun".
"Öppenhet och mångfald" var deras vision och deras ledord är:
- Politiskt glöd
- Gränslöst samarbete
- Utveckling varje dag
- Innovativt tänkande

Mycket i de båda kommunernas presentationer handlade om samverkan, visioner och gemensamma mål samt att ge kommuninvånare en god och tydlig service.
Bra och tänkvärt!

Vi fick även med oss en del information från SKL, bland annat en mycket läsvärd rapport om vilka utmaningar kommunerna står inför i framtiden. En omvärldsanalys väl värd att läsa!
http://www.skankomp.eu/files/Regional%20udvikling/SkanKomp/Kalender/For%C3%A5r%202011/14.06.2011%20Utbildningen%20i%20omv%C3%A4rldsanalys/V%C3%A4gval%20f%C3%B6r%20framtiden%20-%20trender%20Sveriges%20kommuner.pdf

Jag hoppas att jag får möjlighet att delta på fler av dessa seminarier för att få tips om hur vi kan arbeta i Älvdalens kommun för att stärka vårt företagsklimat i framtiden.
//Karin Hellström


torsdag 29 mars 2012

SKL-träff för näringslivsansvariga i Stockholm

I förmiddags blev det en promenad från centralstationen till Hornsgatan på Söder där SKL har sina lokaler. Mycket bilar är det...
Sveriges kommuner och landsting bjuder varje år in alla näringslivsasvariga i Sveriges kommuner till en träff i Stockholm. Syftet är att träffa andra som arbetar med näringslivsfrågor och som har liknande arbetsuppgifter och utmaningar. Man tar upp aktuella frågor som till exempel utvecklingen av e-verktyg för offentlig förvaltning, näringslivsstatistik, bemötande och service till företag från kommunerna med till exempel Företagslotsar, företagsklimat mm.
Denna gången är det drygt 50 personer från hela landet som deltar och vi träffas under eftermiddag/kväll idag och under förmiddagen imorgon.


Idag har jag utbytt erfarenheter med representanter från bland annat Östersunds, Bollnäs, Örebro, Ockelbo, Solna, Ale och Strängnäs kommun.
Jag uppfattar att vi många gånger har samma utmaningar både i de större och de mindre kommunerna när det gäller arbetet med näringslivsfrågor.
Drygt 50 näringslivsansvariga deltog under eftermiddagens föreläsningar och diskussioner på SKL

Hur kan vi på kommunerna arbeta med service för att möta företagens behov 
Nu blir det en gemensam middag på Hornsgatan.
För min del blir det en tidig kväll:) Klockan ringde 04.15 imorse i Kallser för att hinna med det tidiga tåget från Mora.
Det blir ju en ny dag med mycket att lära imorgon igen. Det är jättebra att träffa andra som arbetar med samma frågor och lära av varandra!

//Karin Hellström

onsdag 28 mars 2012

Företagsbesök på Röngårds Åkeri AB

Ove Röngård och Nils-Åke Norman utanför Röngårds Åkeri AB i Älvdalen
Idag har vi varit på företagsbesök hos Ove Röngård på Röngårds Åkeri AB i Älvdalen. Ove är en härlig person, alltid lika glad och positiv när vi ses i olika sammanhang!
Ove är inte bara företagsledare utan även ordförande i Företagarna i Älvdalen. Han har även ett stort engagemang regionalt och nationellt i olika organisationer inom transport, bland annat i Sveriges Åkeriföretags nationella organisation där han brukar framställas som en förebild i sin bransch. Fantastiskt!
Ove tog över företaget från sin far 1997 och hade då tre bilar och två anställda. Idag har Röngårds Åkeri AB växt och utvecklats och har tio bilar och fjorton anställda.
Vad kostar en bil, frågar jag?
- Mellan två och fyra miljoner kronor, berättar Ove. Stora investeringar.
Röngårds arbetar med återvinning, slamtömning och transporter och är etablerade på både lokal och regional marknad.
- Vi har jobbat länge och lagt mycket tid på ett ledningssystem. 1999 blev vi certifierade enligt kvalitet/miljö/trafiksäkerhet/arbetsmiljö och vi arbetar kontinuerligt med detta för att t ex kunna lägga anbud vid offentliga upphandlingar.
Väggarna på Röngårds Åkeri är prydda med många olika diplom och certifikat enligt det ledningssystem som företaget är certifierat för.
Vi diskuterar lagen om offentlig upphandling och hur processerna går till. Ove har mycket erfarenhet från offentliga upphandlingar och vi hoppas att han kan dela med sig av sina erfarenheter till andra företagare i vår kommun.
På frågan hur han ser på framtiden svarar Ove;
- Jag ser positivt på framtiden i kommunen. Vi på Röngårds kommer att fortsätta att arbeta med våra kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljön. Även om det innebär mycket arbete kommer det att löna sig i längden.

Vi tackar Ove för ett trevligt och givande besök på Röngårds Åkeri AB i Älvdalen!
Vill du veta mer om Röngårds? Läs mer på http://www.rongard.se/

//Karin Hellström

Nyhetsbrev från näringslivskontoret i Älvdalens kommun - mars 2012


Nyhetsbrev från näringslivskontoret mars 2012
Här kommer mars månads nyhetsbrev från näringslivskontoret i Älvdalens kommun. I nyhetsbreven sammanställer vi ”smått och gott” vad som är på gång i vår kommun. Har du tips eller synpunkter på vårt nyhetsbrev? Hör gärna av dig!

Företagsamheten i Dalarna - Älvdalen ligger bra till!”Nettoförändringen av företagsamheten var relativt sett högst i Älvdalens kommun under mätperioden, med en tillväxttakt på 4.8% procent” citat från Carl Ströms inlägg: http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/foretagsamheten-dalarnas-lan-februari-2012_154005.html

Go For It – inspireras att bli företagare och entreprenör!
Funderar du på att starta eget? Vill du inspireras och få hjälp i utvecklingen av din affärsidé, hur du ska nå ut och hur du ska jobba med att sälja dina produkter eller tjänster?
Passa på att gå en ”företagarskola” i Älvdalen under april och maj. Vi lovar att det kommer att flöda kreativitet under de fem kvällar som är planerade. Läs mer på
http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/Puffar/Go-For-It---for-entreprenorsskap-och-kreativitet/
Anmäl dig till karin.hellstrom@alvdalen.se senast den 13 april. Först till kvarn…

Hjälp oss att hitta Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun!
Förra året utsågs Fjällposten Reklam & Media till Årets Nyföretagare 2010 i Älvdalens kommun. Nu vill vi ha hjälp att hitta Årets Företagare 2011.
Läs mer om vilka kriterier som krävs:
Senast den 15 april vill vi ha ditt förslag!
Funderar du på att sälja ditt företag eller har du någon som vill ta över din verksamhet? Välkommen till en informationskväll i Älvdalen med temat ”Tillväxt via ägarskifte”.
Svenskt Näringsliv, ALMI samt ett antal andra aktörer finns på plats för att ge svar på frågor kring ägarbyte. Vi ses på Hotell Älvdalen den 8 maj mellan 16-18. Läs mer på:

Work shop i IdreDen 24 april anordnar näringslivskontoret en work shop för personer som vill starta eget eller företagare som vill utveckla sin verksamhet.
Vi diskuterar på ett enkelt sätt hur man skapar en affärsplan och diskuterar frågor utifrån de behov som gruppen har. Plats: Kommunhuset i Idre. Tid: 18-20. Anmäl ditt intresse till
karin.ardefelt@alvdalen.se

Hur kan företag i Älvdalens kommun utveckla produkter och tjänster för besökare till Vasaloppet – sommar, vinter eller hela året om?Vasaloppet växer och växer för varje år! Antalet besökare ökar både under sommarveckan och vinterveckan och intresset för ”VasaloppsArenan – året om” blir allt större.
Hur kan företag i Älvdalens kommun utveckla produkter och tjänster som tilltalar dessa besökare? Hur ska företag marknadsföra sig för att locka fler till Älvdalens kommun?
Den 11 april anordnar näringslivskontoret en träff på Bergsgården i Evertsberg där vi ska diskutera och försöka hitta nya erbjudanden för att öka tillströmningen i vår kommun.
Vi ses mellan 18-20. Välkomna!

After work - kvällsmöte i Särna/Idre för företagareDen 3 maj bjuder Företagarna i Särna, Idre, Grövelsjön in till en kväll för företagare i norra delen av kommunen. Programmet är inte riktigt klart ännu men boka redan nu in kvällen!
Mer info kommer på
www.alvdalen.se/naringsliv

Företagarfrukost i Älvdalen
Den 25 april är det dags för företagarfrukost i Älvdalen igen. Denna gång hålls mötet på Östängs Kompani och det blir en blandning av; presentationer av företag, musik-& motorfestivalen, Maria Rydqvist berättar om säsongen, projektpresentationer, Stanna i Dalarna mm. Missa inte det spännande programmet! Tiden är 07.30 – 09.00. Välkomna!
Företagarna i Älvdalen bjuder på kaffe och smörgås.

Invigning av iCell
Den 29 maj är det dags. iCell inviger sin nya anläggning i Märbäck. Just nu är planeringen i full gång. Håll utkik efter mer information och läs mer om anläggningen på www.icell.se

Projektmedel att söka för ungdomar!
Älvdalens kommun ingår i två Leader-områden: Leader Dalälvarna och Leader Södra Fjällen. Nu satsar båda områden på ungdomsprojekt! Är du 12-25 år? Har du en idé som du vill förverkliga? Kontakta oss på näringslivskontoret! Läs mer på www.leaderdalalvarna.se eller www.leadersodrafjallen.se
Välkomna med din ansökan – det är inte svårt!

Skuggstyrelse - något för dig?På Idrekonferensen lyftes ett önskemål från ett antal företagare i kommunen om att få tillgång till en så kallad skuggstyrelse. Nu försöker vi på näringslivskontoret samordna och vi vill att du hör av dig till oss. Vill du ha hjälp av en skuggstyrelse i ditt företag? Vill du sitta med i en skuggstyrelse och hjälpa företagare i kommunen att växa? Hör av dig! I samverkan med W7 Dalarna har vi som mål att arbeta fram en modell för hur det ska gå till.
Mejla till
karin.hellström@alvdalen.se och anmäl ditt intresse.

Näringslivskontorets blogg har fyllt ett årJ
366 inlägg har det blivit och vi har haft 21 800 träffar på Näringslivskontorets blogg under första året. Helt fantastiskt, tycker vi. Tack alla ni som följer oss och uppskattar våra inlägg!
Vi fortsätter berätta om vårt arbete och livet i Älvdalen.
Följ oss du också på: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/

Nästa nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av april. Välkommen med tips och förslag!

Vi som jobbar med näringslivsfrågor i Älvdalens kommun är:
Karin Hellström,näringslivssamordnarekarin.hellstrom@alvdalen.se
0251 - 80 232
Karin Ardefelt, näringslivssekreterarekarin@ardefelt@alvdalen.se
0251 - 80 228
Karin Ljudén, företagsrådgivare W7 Dalarnakarin.ljuden@alvdalen.se
0251 - 80 226

Med vänliga hälsningar
Karin Hellström

tisdag 27 mars 2012

Möte med landsbygdsutvecklare och Leader Dalälvarna


Landsbygdsutvecklare från Malung-Sälen, Gagnef, Mora/Orsa tillsammans med LeaderDalälvarnas verksamhetsledare, administratör och ordförande i LAG-gruppen.
Idag har jag varit i Leksand på möte med landsbygdsutvecklare från Mora/Orsa, Malung-Sälen och Gagnef kommun. Det var Leader Dalälvarna som kallade till mötet för att diksutera frågor som;
- nya ansökan till nästa Leaderperiod
- möjligheten att söka pengar till ungdomsprojekt
- eventuell projektmässa för Leader-projekt
- möjligheter att gå en utbildning för att lära om en ny utvärderingsmodell

Landsbygdsutvecklarna och Leaderkontoret träffas regelbundet och det blir ofta diskussioner om små och stora frågor - mycket av det vi jobbar med varje dag är ju landsbygdsutveckling!
Det finns fortfarande pengar kvar att söka till projekt.
Gå in på LeaderDalälvarnas hemsida och läs mer om vad som krävs: http://www.leaderdalalvarna.se/

Jag vill även "slå ett slag" för ungdoms-projekten!
Är du mellan 12-25 år? Har du en idé som du vill förverkliga?
Skriv ned:
- Vad du vill göra?
- Varför - vad ska det leda till?
- Hur mycket kostar det?
- Vem är du/ni som vill driva projektet?

Mejla din "ansökan" till karin.hellstrom@alvdalen.se
Karin Hellström, Tomas Nord (ungdomssamordnare i Älvdalens kommun) och en representant från LAG granskar de inkomna förslagen och utser de som får pengar till att förverkliga sin idé.
Inte svårt alls:)
Välkommen med din ansökan!

//Karin Hellström


måndag 26 mars 2012

Utveckling av produkter och tjänster i samband med Vasaloppet?


VasaloppsArenan lockar massor av besökare till vårt område under både sommar och vinter. Kan vi och våra företag i Älvdalen erbjuda dessa besökare produkter och tjänster som de efterfrågar?
Hur kan vi utveckla våra företag i Älvdalens kommun att möta besökare och deras behov i samband med Vasaloppen och under andra delar av året?
Hur ska vi synas i samband med CykelVasan? Vinterveckan nästa år?
Kan vi få fler att komma till oss i Älvdalen på skid-läger eller cykel-läger?
Andra aktiviteter i VasaloppsArenan?

Vi kan konstatera att Vasaloppet växer och växer. Massor av människor besöker varje år vår region för att ta del av något av alla loppen eller att följa med någon som är aktiv i loppen.
Hur kan vi och våra företag agera för att locka till oss besökare till Älvdalens kommun?
Många frågor är det...
Vi på näringslivskontoret kallar nu till ett möte på Bergsgården i Evertsberg.

Plats: Bergsgården i Evertsberg
När: 11 april 2012
Tid: 18-20

Kom med en öppen tanke för att delta i diskussionen - alla är varmt välkomna!

//Karin Hellström 

Vad är service för Dig?

   
Full fart på byn på Musik- & motorfestivalen. Många besökare i kommunen ger underlag för en bättre kommersiell service.
Idag har jag blivit intervjuad av Länsstyrelsen via telefon. Syftet med intervjuerna är att sammanställa hur kommunerna i Dalarna ser på service.
Hur definierar man service? Vad är det?
Vi svarar troligtvis alla olika på frågan beroende på hur vår livssituation ser ut?

I frågeställningarna hade de delat upp service i tre olika delar - offentlig, kommersiell och ideell service.
Jag svarade främst ur ett näringslivsperspektiv från kommunen på frågorna:
Hur jobbar kommunen med näringslivsutveckling?
Vilken service erbjuder näringslivskontoret till kommuninvånare och företagare?
Mina svar är att vi bland annat jobbar med:
- Företagsbesök - inventering av företagarnas behov vid personliga möten.
- Företagarfrukostar - information om vad som är på gång i kommunen.
- Personlig rådgivning till företagare och personer som vill starta eget.
- Forum Älvdalen - möjlighet att möta tjänstemän på kommunen för att ställa frågor.
- Work shops - utbildning/rådgivning i grupp.
- Nätverksträffar med olika teman.
- Utbildningar genom till exempel Dalalyft.
- Näringslivskontoret arbetar även med information som till exempel nyhetsbrev, blogg, twitter och facebook.
- Näringslivskontoret hjälper till att slussa företagare vidare vid till exempel företagsstöd, rådgivning för invandrare, innovationer mm.

Vi på näringslivskontoret hoppas att alla (eller iallafall de flesta) upplever att vi ger en god service på näringslivskontoret i Älvdalens kommun.
Om ni inte tycker det hoppas vi att ni hör av er till oss så att vi kan bli bättre.

Vad är service för dig?
Tvivla inte - mejla eller ring oss om ni har synpunkter på vårt arbete och vår service!

Vi som arbetar med näringslivsfrågor:

Karin Hellström (kontor i Älvdalen)
Näringslivssamordnare
karin.hellstrom@alvdalen.se
0251- 80 232

Karin Ardefelt (kontor i Särna)
Näringslivssekreterare
karin.ardefelt@alvdalen.se
0251 - 80 228

Karin Ljudén (kontor i Älvdalen)
Företagsrådgivare W7 Dalarna
karin.ljuden@alvdalen.se
0251 - 80 226

//Karin Hellström

söndag 25 mars 2012

Växtzon 8...?

Jag bor i växtzon 8, tror jag. Eller snarare sagt, jag har bestämt att jag bor i växtzon 8 och det är jag jättenöjd med.
Det må vara hur många program på tv, inslag på radio, reportage i snygga tidningar som helst om senaste trenderna vad gäller trädgård. Jag säger bara; nej, att odla är inte min grej!
Jag kan i och för sig förstå att det skulle vara helt fantastiskt att vara självförsörjande på alla grönsaker man kan tänkas behöva och att kunna visa upp en perfekt kryddträdgård med basilika, timjan, rosmarin och dylikt men de finns ju faktiskt att köpa på ICA eller Coop också:)
Att plocka pinnar på våren och elda upp dem är min prestation vad gäller trädgårdsarbete.
Jag har börjat idag. Solen har visat sig till och med här i Kallser och nu kändes det som att det var dags att gå ut och se över "ägorna".
Den så kallade "trädgården" består av ljung, blåbärsris, mossa och några strån med gräs som kommer upp allt efter som under sommaren. Dem klipper vi med trimmern kanske en gång om året.
Helt fantastiskt!
Kallser = växtzon 8? Jaaa!
För er trädgårdsintresserade som funderar på att flytta till Älvdalens kommun kan jag informera att det finns de som lyckas väl med trädgård även i våra trakter. Villa Blåkula är en fantastisk trädgård som är känd i trädgårdskretsar i hela Sverige. Läs mer och njut av bilderna på http://tradgardaridalarna.se/?id=2&sida=26

Jag tror att de har ett större intresse än jag för trädgårdsarbete...:-)

//Karin Hellström

lördag 24 mars 2012

Tre dagar i Göteborg - borta bra men hemma bäst!

Jag har haft semester!
Onsdag, torsdag och fredag i förra veckan var jag ledig  och passade på att åka söder ut till min gamla hemstad Göteborg.
Göteborg bjöd på vårvärme, TUR-mässa, inspiration samt möten med gamla kollegor, vänner och släktingar. Det är bra att få lite input från stadens puls men det räcker med tre dagar för att man ska få nog:)

På TUR-mässan var det full aktivitet under torsdagen med seminarier, möjligheter att knyta nya kontakter och att se hur olika destinationer i Sverige (och världen) profilerar sig.
Dalarna hade en gemensam monter där alla DMO visade upp sig (VisitIdre, Visit Malung-Sälen, Siljan, Visit Södra Dalarna mfl)
Montern var välbesökt och många plockade broschyrer och inspirerades av erbjudanden.
Vi får hoppas att det lockar till besök och att många besöker vårt vackra Dalarna!
Dalarnas monter lockade många besökare
Ett givet besök i Dalarnas monter!

Traditionella symboler
 Vi passade även på att flanera i Göteborg och var givetvis tvugna att besöka mina gamla arbetskollegor i och utanför Saluhallen. Saluhallen har ju varit min arbetsplats i cirka 20 år.
Det var där som familjeföretaget Ebons Charkuteributik drevs mellan 1985 - 2000. Innan 1985 fanns butiken i Bazar Alliance (som revs 1985), där farmor Ebon startade upp företaget 1922.
Många minnen och kända ansikten på torget och i Saluhallen!

Stora Saluhallen på Kungstorget i Göteborg

Anki säljer grönsaker på Kungstorget

Ett måste vid Göteborgsbesöket är...
...ett besök i Viktoriapassagen för att avnjuta Göteborgs bästa espresso:)
Som sagt - borta bra men hemma bäst. Älvdalen är hemma för mig nu och det känns jätteskönt att vara hemma i Karlsarvet igen och njuta av lugnet och den underbara naturen vi har här i Älvdalen!
Det räcker gott och väl med tre dagar i stan....

//Karin Hellström

lördag 17 mars 2012

Goda exempel på paketering mot den tyska marknaden

Sameviste tillhörande Idre Sameby i Grövelsjöfjällen
Igår när vi träffade Elisabet Asp Christiansson på Region Dalarna berättade hon om ett gott exempel på paketering mot den tyska marknaden - en produkt som genomförs i Älvdalens kommun.
Jag blev nyfiken och var tvungen att leta på nätet för att se hur de presenterar och marknadsför paketresan.
Arrangören heter Wikinger Reisen och de säljer en vandringsresa till Älvdalens kommuns norra delar med tema:
- Samisk kultur
- Vandring i två nationalparker
- Vandring till världens äldsta träd
- I spåren av Carl von Linné
- Mysigt boende på litet hotell (Storsätra Fjällhotell)
Priset för denna resa på åtta dagar är 1 995 euro (17 795 kronor enligt www.riksbanken.se )
Läs mer om resan på:
http://www.wikinger-reisen.de/wandern/skandinavien/5223.php

Enligt Elisabet talades det mycket om denna resa och intresset från kunder verkade vara mycket stort.
Hoppas att det blir en succé och att gästerna blir nöjda - vi i kommunen får försöka vara goda värdar och ambassadörer för vår bygd när de är här på plats!

Kanske kan detta exempel få fler företag att paketera och hitta bra erbjudanden till gäster från alla delar av världen. Vi har så mycket att erbjuda i vår kommun!

Anders Ejdervik på Carl von Linné på en Linné-tur i Grövelsjöfjällen 2007
Vandringar av olika slag attraherar gäster från andra delar av världen


//Karin Hellström

fredag 16 mars 2012

Kopparleden på nya marknader?

Elisabet Asp Christiansson, internationell säljare på Region Dalarna tillsammans med Karin Hellström, näringslivssamordnare på Älvdalens kommun
Idag har vi varit på ett jättebra möte på Region Dalarna i Falun.
Vi hade bokat tid med Elisabet Asp Christiansson som sedan ett par månader arbetar i ett projekt på Region Dalarna som internationell säljare.
Elisabets uppgift är att marknadsföra och sälja Dalarna som destination på ett antal utvalda marknader i  Europa. Ett jättespännde arbete som känns viktigt för Älvdalens och
Dalarnas utveckling inom besöksnäringen!
Alla Dalarnas destinationsbolag; VisitIdre, Siljan Turism, Visit Södra Dalarna, Visit Malung-Sälen, Visit Avesta-Hedemora ska i projektet utvecklas och samverka för att bli exportmogna mot den internationella marknaden.
Vårt syfte med besöket var främst att presentera http://www.visitkopparleden.com/ som ägs av Älvdalens kommun sedan 2011. Produkten/hemsidan "Kopparleden - från världsarv till världsarv på motorcykel" togs fram av Interreg-projektet Scandinavian Heartland I, ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge där man såg möjligheten att utveckla sträckan mellan Falun och Röros.
Ett fantastiskt jobb är gjort med hemsidan och nu arbetar kommunen tillsammans med Benny Tator, Attraktionsbyrån, för att utveckla Kopparleden på både den nationella och den internationella marknaden.
Elisabet såg en stor utvecklingspotential i http://www.visitkopparleden.com/ och vi hoppas nu på ett samarbete för att nå ut till fler och få många besökare till den fina sträckan mellan Falun och Röros.
Det finns fantastiskt mycket att erbjuda längs Kopparleden!
Vi diksuterade även andra frågor gällande utvecklingen av besöksnäringen i Älvdalen och alla andra kommuner i Dalarna. Mycket spännande och givande diskussioner.
Vi konstaterade att ett gott samarbete är jätteviktigt för att vi ska kunna utveckla regionen och bli mogna för att ta emot gäster från hela världen.
Tack Elisabet för en mycket givande dag!

//Karin Hellström

torsdag 15 mars 2012

Acudira flyttar in i nya lokaler


Malin och Hannah i deras nya fina lokaler på Dalgatan i Älvdalens kyrkby
Idag har jag varit och hälsat på Hannah och Malin i deras nya lokaler mitt emot mitt kontor på Dalgatan i Älvdalens kyrkby.
Renoveringen är i full gång i de ljusa och fräscha lokalerna där tjejerna inreder modernt med ny design. Det är mycket inspiration som ska flöda mellan dessa väggar!
Hanna Risander blev utsedd till Årets Ungdomsföretagare i Dalarna 2011 och fick stå i rampljuset på scen på Dalarna Business stora gala i Falun i början av 2011.
Det är vi stolta över här i Älvdalen!

Jag ställer frågorna; Hur går det? Har ni mycket att göra? Många nya kunder?
Både Hannah och Malin ler och de utstrålar positiva signaler i hela deras kroppsspråk när de båda säger:
- Jaaa, det är såå mycket som händer!!! Och det är jättekul!!!

Jag förstår att det är mycket på gång och vi lär nog få se resultat av Hannah och Malins jobb både lokalt, regionalt och nationellt under kommande år.
- Vi vågar inte säga så mycket ännu, säger de båda två, vi får återkomma!

Ja, vad ska man säga?
Positiv energi brukar smitta av sig och det gör det verkligen när man träffar Hannah och Malin på Acudira!

Stort lycka till med alla era projekt!
Vi lär få återkomma både en och fler gånger till denna kreativa verkstad - mitt i Älvdalens kyrkby.

//Karin Hellström

Tillväxt via ägarskifte - välkommen på en informationskväll i Älvdalen

 

 När vi ser på företagsstatisktik i Älvdalens kommun kan man konstatera att är det många företagare som börjar "komma upp i åren".
Vi kan även se att många företag "försvinner" och läggs ned.
För att vi ska få en positiv utveckling i kommunen behöver vi fler företag och företagare i framtiden och kanske kan befintliga företag överleva med en eller fler nya ägare?
I samverkan med Svenskt Näringsliv, ALMI och ett antal andra aktörer anordnar vi nu en informationskväll på hotellet i Älvdalen.
Vi hoppas att många företagare kommer och lyssnar.
Träffen kommer att svara på frågor som till exempel:

Hur förändras värdet på mitt bolag idag och om 2-3 år?
Kan jag påverka värdet?
Vad skall jag tänka på om jag vill jobba kvar men inte längre vill axla ägaransvaret?
Hur ser jag bäst till att verksamheten finns kvar på orten och hur ser skatteproblematiken ut vid en ägarförändring eller ett generationsskifte?
Exempel på bra finansieringsupplägg?

Älvdalen 8/5 kl 16.00 -18.00 '
Plats; Älvdalens Hotel

Program:

1.  Värdar; Älvdalens kommun, Svenskt Näringsliv   
2.  Överlåtelseprocessen och värdering Jan Wiklund SFF
2.  Ett generationsskifte Heimer & Co Reklambyrå Eva Wikner Grahnström berättar om sina erfarenheter.
3.  Skatterådgivning Ernst & Young
4.  Finansiering Almi Företagspartner'

Kaffe och macka såväl före som efter.

Anmälan till Karin Hellström eller Karin Ardefelt senast den 27 april.

Telefon Karin H : 0251 - 80 232
Telefon Karin A: 0251 - 80 228

Varmt välkomna!

//Karin Hellström

 onsdag 14 mars 2012

"Skuggstyrelse" - är du intresserad?


Kan en "skuggstyrelse" få ditt företag att växa och frodas?
Anmäl ditt intresse till oss på näringslivskontoret.
På Idrekonferensen i november 2011 kom frågan om "skuggstyrelser" upp.
Bland deltagarna fanns det ett antal mindre företagare som var intresserade av att ha en "skuggstyrelse" som kan hjälpa till och vägleda och stötta i olika frågor vad gäller utvecklandet av företaget. Frågan har legat och grott i mitt huvud och jag fick nu i veckan en påminnelse från en av företagarna med frågan;
hur går det med planerna?
Jag hade nog inte riktigt förstått hur det ska gå till men efter att ha rådfrågat min kollega Karin Eriksson, projektledare på W7 Dalarna, har vi nu "fått igång" processen.

Vad gör vi nu?
1. Nu gör vi en inventering av hur många företagare i kommunen som är intresserade av att ha en "skuggstyrelse" till hjälp?

Anmäl ditt intresse till oss på näringslivskontoret.
Karin Hellström karin.hellstrom@alvdalen.se
Karin Ardefelt karin.ardefelt@alvdalen.se
Karin Ljudén karin.ljuden@alvdalen.se

2. När vi har fått in en lista på intresserade företag/företagare går vi ut med en inbjudan till alla de personer som W7 dalarna haft i sina styrelseutbildningar om det finns ett intresse att sitta med i en "skuggstyrelse".
Vi tar även givetvis emot intresseanmälan från andra personer som vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och hjälpa företagare i kommunen att utveckla sina företag.

3. Vi försöker utifrån kompetens göra en matchning mellan den kompetens som finns och de företag som visat intresse. Sekretessavtal tas fram.

Om det blir fråga om ersättning till styrelseledamöter eller ej - den diskussionen fortsätter.
Har du synpunkter eller idéer och förslag om hur vi kan utveckla detta? Hör av dig.

//Karin Hellström

Nu är det dags - anmäl dig till Go For It!


Nu börjar det närma sig...
Vårens mest inspirernade träffar på temat entreprenörsskap och krativa affärsidéer!


Är du på gång att förverkliga din affärsidé?
Vill du starta eget företag och träffa andra som har samma mind-set?
Kom igen och anmäl dig till Go For It! En fantastisk möjlighet för dig att få gå kurs i Älvdalen!

Hur går det till?
Under sex kvällar ska Pierre jobba med inspiration, idéförpackning, utvecklande av idéer, marknadsföring och sälj, förhandling, prissättning mm,mm.
Målgruppen är främst personer mellan 18-30 år men har du en sprudlande idé och ett stort engagemang är du givetvis välkommen även om du är yngre eller äldre:)
Planerat upplägg:

26/4 Inspirationskväll (kl 18-21)
3-4/5 Företagare för en dag (3/4 kl. 09-13 och 4/5 kl. 09-16)
8/5 Idéförpackning, utvecklande av idé (kl 18-21)
10/5 Marknadsföring/sälj (kl 18-21)
22/5 Försäljning/förhandling (kl 18-21)
24/5 Kompl. marknadsföring/sälj/prissättning (18-21)
Plats: Älvdalens kyrkby, (lokal meddelas senare)

OBS! Det krävs 10 personer för att kursen ska genomföras. Sprid gärna informationen till kompisar som du vet är intresserade!

Sista dag för anmälan är den 13 april.

Anmäl dig till:
Karin Hellström - karin.hellstrom@alvdalen.se
Pierre Mörck - pierre.morck@e-centra.se

Välkomna!!!

//Karin Hellström

Agneta får nya arbetsuppgifter på kommunen


Agneta Larsson flyttar i nästa vecka till sociala avdelningen där hon kommer att arbeta med konsument-, budget- och skuldsanering
I nästa vecka flyttar vår kollega Agneta Larsson till en ny avdelning här på kommunen.
I samband med den kommunala omorganisationen har tjänsten som landsbygdsutvecklare gjorts om och de arbetsuppgifter som Agneta haft med bland annat projektstöd inom Leader kommer att läggas över på Cen Månsson, Karin Hellström och Karin Ardefelt.

Vad blir dina nya arbetsuppgifter, Agneta?
- Jag kommer att fortsätta arbetet med konsument-, budget- och skuldsanering som jag arbetat med tidigare på 50%. Dessutom har jag fått ett antal nya arbetsuppgifter som
t ex förebyggande arbete med hushållsekonomi hos privatpersoner. Att arbeta preventivt och hjälpa till - innan det blir allt för allvaliga konsekvenser.

Hur länge har du arbetat som landsbygdutvecklare?
- Jag började med det i slutet av 90-talet.

Vad kommer du att sakna med landsbygdsutvecklingen?
- Jag kommer att sakna det positiva arbetet med personer som vill driva projekt och utveckla vår bygd - mötet med alla engagerade människor!
Hur ser du på dina nya arbetsuppgifter?
- Spännande och utmanande. Det känns bra att kunna hjälpa människor att bli självständiga och få kontroll på sin egen ekonomi. Att kunna hjälpa till i tid och förebygga att människor hamnar i kläm.

Kommer du fortsättningsvis att arbeta med att hjälpa både privatpersoner och företag?
- Jo, så är det. Alla är välkomna att kontakta mig - företagare eller privatpersoner.
Mina kontaktuppgifter är:
Telefon; 0251 - 80 221
Mejl: agneta.larsson@alvdalen.se

Vi på näringslivskontoret önskar Agneta lycka till med sina nya arbetsuppgifter!

//Karin Hellström

Årsmöte med Företagarna i Älvdalen

Ove Röngård, ordförande i Företagarna i södra delen av Älvdalens kommun, tillsammans med Karin Torneklint, regionchef på Företagarna i Dalarna och Eva Pettersson vice ordförande i Älvdalen
Igår kväll höll Företagarna i Älvdalen årsmöte (den södra föreningen).
Mötet hölls i foajén på simhallen och ett tiotal personer mötte upp för att bland annat ta del av information om vad som hänt under 2011, val av styrelse, suppleanter osv.
Företagarna har under 2011 haft ett antal aktiviteter som t ex; tjugondaknut-dans, UF-mässa, fem företagarfrukostar, möten med kommunen, Företagarmässa, Idrekonferens mm. Företagarna har arbetat aktivt med att få fler medlemmar och har ökat mest i Dalarna under 2011; idag har de 90 medlemmar - bra jobbat!
Ordförande för årsmötet var igår kväll kommunalrådet Nils-Åke Norman och som sekreterare valdes Karin Torneklint, regionchef för Företagarna i Dalarna.
Karin Torneklint och Nils-Åke Norman skötte ordförandeskapet och uppdraget som sekreterare för mötet perfekt!
Efter det ordinarie mötet fick vi ta del av inkormation från Maria Torstensson, fritidschef i Älvdalen. Maria berättade om aktiviteterna i simhallen och ishallen.
28 000 personer besöker simhallen varje år, berättade Maria, och hon hälsar alla invånare i kommunen (och givetvis alla andra) välkomna till anläggningen som erbjuder en fantastisk 50-metersbassäng och en stor lekdel för barn.Man kan både köpa årskort och familjekort till en rimlig kostnad.Läs mer om simhallen på http://www.alvdalen.se/sv/Kultur-och-fritid/Simhallar-i-Alvdalens-kommun1/Alvdalens-sim--och-ishall/

Anna-Karin från ClassGym presenterade verksamheten och lämnade fina erbjudanden till företag som är medlemmar i Företagarna
Vi fick även en presentation från Class gym:s VD Anna-Karin som lämnade fina erbjudanden till företagen som är medlemmar i Företagarna. Anna-Karin berättade även hur positiv utvecklingen av gymet i Älvdalen är med 200 medlemmar.
- Det är mer än vi vågat drömma om, säger Anna-Karin. Intresset från älvdalingar har varit enormt! Läs mer om ClassGym på http://www.classgym.se/alvdalen/

Mötet avslutades med en gemensam fika i den vackra foajén i simhallen.
Vill du veta mer om Företagarna? Läs mer på http://www.foretagarna.se/Regioner/Dalarna/Foreningar/Alvdalen/

Har du förslag på Årets Företagare i Älvdalen?
Lämna ditt förslag utifrån kriterierna:
http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Arets-Foretagare/Arets-Foretagare-i-kommunerna/Mejla ditt förslag till eva@lpskog.se

//Karin Hellström

måndag 12 mars 2012

Hjälp oss att hitta Årets Nyföretagare i Älvdalen!

Hjälp oss att hitta Årets Nyföretagare i Älvdalen!

Kriterier - företaget/företagaren ska:
- företaget ska inte vara äldre än två år.
- företagaren ska äga eller vara delägare i företaget.
- företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
- genom bland annat gott ledarskap ska företagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare.
- företagaren ska ha vist prov på att vara kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
- företaget ska ha god lönsamhet.
- företaget ska inte ha några betalningsanmärkningar.

Hjälp oss att föreslå företag/företagare som ni tycker ska utses!
En jury från kommunen utser vinnaren.
Mejla förslag till karin.hellstrom@alvdalen.se
Årets Företagare 2010, Skistart, Årets Nyföretagare 2010, Fjällposten Reklam & Media, Linda Martinsson - Estenberg tog emot sitt Gesällbrev på Företagsmässan i Älvdalen i maj i fjol.
//Karin Hellström

Fördjupad företagarskola med W7 och Dalalyft!

                 Kompetensutveckla dig och ditt företag!
     
Block 1: Ekonomi för småföretagare
Hur kan jag enkelt få bättre koll på ekonomin och lönsamheten?
Vad tjänar jag/vi pengar på?
Var förlorar jag/vi pengar?
En praktisk och småföretagsanpassad utbildning på dina villkor som ger verktyg för hur du kan förbättra lönsamheten och hur du enkelt kan läsa fram det väsentliga ur ekonomiska rapporter.
Datum: 17/4 kl17-21 och 19/4 kl.17-21

Block 2: Marknadsföring för småföretagare
Dina kunders behov och valmöjligheter är ena utgångspunkten. Dina egna resurser, mål och ambitioner är den andra. I form av workshops arbetar du direkt och konkret med ditt företag för att förstärka din marknadsposition och öka försäljningen. En praktisk och småföretagsanpassad utbildning. Läs mer här

Datum: 24/4 kl.17-21 och 26/4 kl.17-21


Anmäl till linda.soderberg@orsa.se senast 30 mars eller på dalalyft.se Det går bra att bara välja en kurs om man inte vill gå båda. Det kostar 1000 kr/företag oavsett om man går en kurs eller flera kurser med Dalalyft. Se Dalalyfts kursutbud på dalalyft.se

Plats och lokal meddelas senare. Kurserna blir antingen i Mora eller Orsa beroende på hur många anmälda det blir från varje ort.

                         

söndag 11 mars 2012

Söndagstur till nya toppstugan på IdreFjäll

Idag har vi varit på söndagsutflykt till norra delen av vår vackra kommun, närmare bestämt till IdreFjäll och den nya toppstugan med restaurang Utsikten som invigdes i början av vintersäsongen 2011. IdreFjäll är (efter kommunen) det företag i Älvdalens kommun som har flest anställda och är en stor aktör i sin bransch. IdreFjälls utveckling är viktig för kommunens näringsliv.
Vi hade inga skidor med oss idag utan fick ta liften upp till toppen för att äta lunch och njuta av den fina utsikten.
 
Solen strålade och det var relativt fullt i restaurang och backar. Härligt att se att många hittar till Idre och Älvdalens kommun på semester!
På menyn i restaurangen fanns både vilt och traditionella rätter. Inredningen var ljus och fräsch och den stora terassen var lockande i solskenet.

Många semesterfirare besökte den nya toppstugan


inredningen i den nya restaurangen var ljus och fräsch med mycket rymd och lampor av renhorn (om de är äkta vet jag inte)
Efter att ha tagit liften ner igen blev det en tur till Nipgubben och Nipfjället för att se på den fantastiska utsikten mot Städjan. Många turister fanns i skidspåren på fjället och passade på att sitta och njuta i solen.

Det är alltid lika härligt att komma upp till fjällriket i vår kommun!
//Karin Hellström

lördag 10 mars 2012

Vårkänslor med bastubad och dopp i älven!

När vi flyttade till Älvdalens kommun 2007 för att börja studera på Älvdalens Utbildningscentrum var det ont om hus till salu. Vi kämpade ganska tappert med att hitta ett boende. Tittade på ett par hus - men det var inte något som vi tyckte var riktigt bra. De som vi var intresserade av fick vi av okänd anledning inte köpa (enligt mäklare som avbokade visningar på löpande band) Vi förstod ingenting.En dag ringde en man från Stockholm som ville sälja sitt fritidshus i Karlsarvet. Vi åkte och tittade och bestämde oss direkt. Huset kanske inte var det allra bästa men läget kunde vi inte säga nej till; 60 meter från Österdalälven, ostört och utan allt för nära grannar. Perfekt.
Att det är drygt 30 kvadrat och att det innebär "compact living" på riktigt - det har vi vant oss vid!
Drömmen var ju att ha en vedeldad bastu och 2010 fick en lokal hantverkare montera in den nya bastun i det lilla huset vi tror varit en valstuga (!).
Idag fick jag vårkänslor  och bestämde mig för att basta och ta ett premiärdopp i älven. Vanligtvis brukar jag och grannen bada på nyårsafton varje år men så blev det inte i år - det var alltså hög tid för premiärdoppet!

Den gamla valstugan som blivit bastu i Karlsarvet:)
Tänt i den nya vedeldade batun
ut i snön......ner i älven

Av förståliga skäl visas inga mer utförliga bilder på doppet:)
Jag vill ju inte skrämma iväg läsarna från bloggen!
Vårkänslor? Ja, jag vet inte, det kom både snö och regn efter doppet i älven.
Det dröjer nog en stund innan våren har hittat hit till Karlsarvet.

//Karin Hellström

Ett år med näringslivskontorets blogg - 20 000 besökare

Ett år har gått sedan näringslivskontoret började blogga. Tiden går fort när man har roligt!
342 inlägg har det blivit och 20 000 har besökt vår blogg - helt fantastiskt, tycker vi!
Kul att så många följer våra inlägg och vårt arbete på näringslivskontoret.
Varför håller vi då på med detta?
Vad är syftet med att vi lägger tid på att sitta vid datorn och skriva inlägg?
När jag började arbeta på näringslivskontoret (den 1 april 2011 började jag min "ordinarie" tjänst på näringslivskontoret efter att ha jobbat i projekten W7 och W8 sedan den 1 januari 2010)  fick jag ofta frågan; Vad gör ni på näringslivskontoret??
Hannah Risander gav mig tipset - börja blogga! Så blev det.
Bloggen har blivit som en dagbok där alla kommuninvånare (och eventuella framtida kommuninvånare!) kan följa det vi gör, läsa om företag i kommunen och annat smått och gott som händer i Älvdalens kommun.
Jag hoppas att ni som läser bloggen kommer med synpunkter och tips om hur vi kan utveckla vårt arbete och hur vi arbetar med kommunikationen utåt i kommunen. Det är viktigt att alla är delaktiga i utvecklingen av vår fantastiska kommun!

Karin Ardefelt och Karin Hellström arbetar med näringslivsfrågor i Älvdalens kommun. Det är även vi som skriver här på bloggen.
Kontakta oss gärna och ge oss era synpunkter på vårt arbete och hur vi kan utveckla näringslivet i Älvdalens kommun.

Med vänliga hälsningar
Karin Hellström
karin.hellstrom@alvdalen.se
Karin Ardefelt
karin.ardefelt@alvdalen.se

//Karin Hellström

fredag 9 mars 2012

Salong Hårkällan i Älvdalen firar 1-årsjubileum!


Linda Estenberg-Martinsson firade 1-årsjubileum i förra veckan på Salong Hårkällan
I förra veckan firade Linda Estenberg-Maritnsson 1-årsjubileum på Salong Hårkällan i Älvdalen. Stort grattis!
Linda fick sitt gesällbrev i september 2010 efter tre år som elev mot Frisörskolan i Falun och uppfyllde en dröm när hon startade upp sin egna salong för ett år sedan.
Jag hälsade på Linda idag på salongen och ställde lite frågor:

Hur känns det efter ett år som egen företagare Linda?
- Det känns jättebra - tiden har gått fort!

Vad är det som är bäst med att vara egen företagare?
- Det är nog friheten att kunna bestämma över sig själv.

Vad är det som är negativt?
- Det kan vara negativt att man är så uppbunden och sårbar.
Blir man sjuk (Linda har precis drabbats av förkylning) så är det ingen annan som täcker upp. Jag har ju ingen som hoppar in om jag skulle vara borta.
Annars kan jag inte komma på något.

Hur tycker du att det går?- Det går bättre än vad jag vågade hoppas på. Jag får hela tiden nya kunder och stamkunderna kommer tillbaks. Det är jättekul!

Hur ska man se ut i håret sommaren 2012 Linda? Har du några tips?
- Allt är tillåtet idag - det finns så många olika stilar!
Långa hår är alltid populärt och de flesta klipper, färgar och slingar sitt hår idag. Permanent är inte så modernt just nu.
Min specialitet är 50- och 60-talsfrisyrer, fortsätter Linda. jag har ett jättebra samarbete med Rockabillybutiken ( ligger granne med Salong Hårkällan) som säljer kläder från 50- och 60-talet.
Vi "stylar" och hjälper dem som vill ha en riktig 50- och 60-tals look.
Till exempel vid Musik- & motorfestivalen här i Älvdalen har vi massor att göra!

- Men ni verkar även utanför Älvdalen, du och Sofia på Rockabuillybutiken?
Ja, berättar Linda stolt, vi har blivit tillfrågade och kommer att vara med och "styla" personer på en Rockabilly-kryssning den 1 september med färjan från Stockholm till Finland. Jättespännande!

Stort lycka till Linda!
Vi lär återkomma till Salong Hårkällan och Rockabillybutiken framöver.//Karin Hellström

Nya affärsidéer...:)


Idag var jag på ute byn för att hälsa på hos ett antal företagare i Älvdalens kyrkby.
När jag gick förbi Dalgatan 118 kunde jag inte låta bli att ta en bild på denna skylt.
Det verkar vara fullbokat innan 22.00 - vad som sedan händer efter 22.00??
Ni som går dit kanske kan rapportera i nästa vecka:)

Nya affärsidéer...:)

//Karin Hellström