fredag 29 september 2017

Nyhetsbrev september 2017

Nu är snart september till ända, och vi har passat på att skicka ut nyhetsbrevet för denna månad. En av de största nyheterna denna månad är det massiva klättring som kommunen gjort i Svenskt Näringslivs ranking i Företagsklimat.

Älvdalens kommun "Sveriges klättrare"
Det är riktigt glad stämning på näringslivskontoret. Ja, och i hela kommunhuset..! Vi är glada att ett gott samarbete med företagen i kommunen har burit frukt. Ett gott näringslivsklimat i en kommun är A & O för ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen. Älvdalens kommun är den kommun i landet som klättrat mest i rankingen och därmed har vi uppmärksammats som "Sveriges klättrare". Den handlingsplan som upprättats tillsammans med företagarföreningarna har varit en stor bidragande orsak till klättringen.
Läs mer här
Och här

Företagsbesök under september
Under september har vi besökt Rindi, Mixtrum och Johannas Flora i Älvdalen, samt Särna Camping och Särna Allehanda. Du kan läsa mer om besöken på länkarna nedan!
Läs om Rindi
Läs om Johannas Flora
Läs om Särna Camping
Läs om Särna Allehanda


Anmäl intresse att ta emot praktikanter!
Om du vill ta emot en eller flera praktikanter till ditt företag, kan du fylla i formuläret i länken nedan. Kanske kommer denna person vara den du i framtiden anställer som ny medarbetare!
Länk till intresseanmälan att ta emot praktikant till ditt företag


Frukostmöte
Den 18 oktober är det dags för frukostmöte i Älvdalen, då bland annat Älvdalslax kommer och berättar om sin verksamhet.
Den 22 november är det frukostmöte i Idre.Inbjudan till föreläsning om prostitution och tiggeri
Samordnarna mot våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen, bjuder in till en föreläsning om prostitution, människohandel och tiggeri riktad mot näringsliv och hotellverksamhet. Vi vill uppmana er som driver butiker eller boendeanläggningar att passa på att delta på denna föreläsning, antingen fysisk eller följa seminariet via webben!
Läs mer här

Upphandlingsenheten bjuder in Konkurrensverket och lokala företag
Vi vill uppmärksamma er företagare på ett unikt tillfälle att träffa Konkurrensverket. De kommer till Mora och berättar om sin verksamhet, och ni bjuds härmed in för att få möjlighet att träffa dem!
Läs mer här

Hela Sverige Ska Leva söker processledare till Särna
"Service i samverkan" är ett pilotprojekt finansierat av Tillväxtverket Projektägare och ansvarig är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projekttiden är beräknad till 26 månader med start hösten 2017. Projektets budget är drygt 16 miljoner kr. Nu söker de en processledare med stationering i Särna!
Läs mer

Kommunen har nya sponsringsriktlinjer
För att få en samlad bild av all sponsring har kommunen tagit fram sponsringsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att ett formulär ska fyllas i av alla som söker sponsring, oavsett slag, som sedan lämnas till kommunens Kontaktcenter, varefter Allmänna utskottet fattar beslut om sponsringen. Sponsring kan bara ske om det finns medel till det.
Läs mer om riktlinjernahttp://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kommunens-sponsringsriktlinjer.html


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/i-ar-kan-vi-titulera-oss-sveriges.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/upphandlingsdialog-dalarna-bjuder-in.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/dra-at-skogen-blir-film.html


//Frida Torsein

torsdag 28 september 2017

Dra åt skogen blir film

Under sommaren och hösten har vi på Näringslivskontoret jobbat med projektet Dra åt skogen.
Meningen är att vi ska lyfta fram vår härliga kommun och visa på vilka möjligheter det finns att bo och verka här.

Projektet är ett samarbete mellan Älvdalens kommun och Idre Fjäll. Kommunen är medstiftare till Idre Fjäll, som är en av kommunens största arbetsplatser. Det har även varit ett uttryckt önskemål från näringslivets sida läs mer att Älvdalens kommun arbetar målinriktad med att attrahera mer arbetskraft och kompetens utifrån och även synas bättre.

Vi som redan bor här vet att många besökare ofta uttrycker ett önskemål om att förena hobby med vardagsliv. Vi hör ofta våra gäster säga, ”Tänk om jag kunde bo här alltid, då skulle jag….!”

I somras pratade vi med hundratals gäster på Idre Fjäll och frågade dem om de kunde tänka sig att flytta till Älvdalens kommun. Riktigt många blev nyfikna och ville veta mer.

Som ett led i detta arbetet, kommer det finnas filmer som berättar om personer som flyttat till kommunen, först och främst på grund av friheten och naturen, men även för att de sett möjligheter till arbete, starta företag och förverkliga sina idéer här.

Filmerna är nu  i redigeringsfasen och presenteras senare i Idre Fjälls intern TV för gästerna i vinter.  Länk till filmerna kommer senare under hösten även att finnas på kommunens hemsida under knappen ”Dra åt Skogen!”

Nedan ser du några bilder från filmarbetet.


//Runi Wold

Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till kurs för företagare

Kommuner och landsting planerar nu sina upphandlingar för 2018 års verksamhet. Här finns det stora möjligheter att göra goda affärer och ni erbjuds nu en gratis kurs i hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Vill ni göra affärer med offentlig sektor?
Lär dig mer om hur du kan lägga anbud i en offentligt upphandling!
Kostnadsfri kurs för småföretagare, i arrangemang av Upphandlingsdialog Dalarna.
28 november i Hedemora               kl.16.00-19.30
29 november i Falun/Borlänge       kl.16.00-19.30
30 november i Gagnef                    kl.16.00-19.30
4 december i Siljansnäs                  kl.16.00-19.30 (speciellt för arbetsintegrerande sociala företag)
Du väljer själv vilken plats som passar bäst.

ANMÄLAN: Via denna länk. Sista anmälningsdag är 23 november 2017. Anmälan är bindande. Vi tar ingen avgift för ditt deltagande, men vid utebliven avanmälan tar vi ut en avgift på 200 kronor för våra omkostnader.
KOSTNAD: kursen är kostnadsfri och Upphandlingsdialog Dalarna bjuder på smörgås och dryck
MER INFO: Läs här
KURSLEDARE: Björn Brandell; anbudskonsult, strategisk upphandlare, utbildare och
rådgivare. Karin Kaibel; rådgivare och marknadsförare, EPIS AB.
KONTAKT: Upphandlingsdialog Dalarna, Kerstin Angberg-Morgården, 010-22 50 276

Denna kurs har liknande upplägg som de tidigare kurserna som UDD genomförde kommunvis under vintern 16-17. Den här gången har vi komprimerat utbildningen till en eftermiddag. Utbildningen är kostnadsfri men vi kan tyvärr inte erbjuda det individuella stödet till subventionerat pris denna omgång.

tisdag 26 september 2017

I år kan vi titulera oss "Sveriges klättrare"

Idag är det riktigt glad stämning på näringslivskontoret. Ja, och i hela kommunhuset..! Vi är glada att ett gott samarbete med företagen i kommunen har burit frukt. Ett gott näringslivsklimat i en kommun är A & O för ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen. Älvdalens kommun är den kommun i landet som klättrat mest i rankingen och därmed har vi uppmärksammats som Sveriges/ klättrare.

Vi vill passa på att visa upp vissa delar av rankingen som kan vara intressanta att göra jämförelser med tidigare år. Ni hittar rankingen i sin helhet på denna länk. Flest placeringar i landet klättrar Älvdalens kommun, och har förbättrat oss 96 placeringar. Från plats 204 till plats 108, vilket ger oss titeln "Sveriges klättrare"! Tack än en gång Företagarna Älvdalen och Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) för ett gott samarbete med hela kommunen.
KOMMUNENS SERVICE TILL FÖRETAGEN 
Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.ALLMÄNHETENS ATTITYDER TILL FÖRETAGANDE
Faktorn beskriver hur företagen upplever allmänhetens attityder till företagande. Allmänhetens inställning till och kunskaper om företagande har stor betydelse för det lokala företagsklimatet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.


NYFÖRETAGSAMHET
De individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller styrelseordförande i ett aktivt aktiebolag räknas som ”företagsamma”. De som senaste året blivit ”företagsamma” bedöms som ”nyföretagsamma”. Faktorn beskriver nyföretagsamma personer per 1 000 invånare i kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.


SKOLANS ATTITYDER TILL FÖRETAGANDE
Faktorn visar hur företagarna upplever skolans attityder till företagande. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap och näringslivet och företagande. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Denna rubrik är den enda där kommunen inte har förbättrat sin plats utan sjunkit i rankingen.

Vi vill passa på att tipsa er om att läsa intervjun som Svenskt näringsliv har gjort med Klas Eriksson på RC Electro som har sitt säte i årets klättrarkommun Älvdalen. Du finner den här på sidan 12.

Nedan följer ett utdrag ur intervjun:
-Huvudkontoret ska alltid ligga i Älvdalen” Initialerna i RV Electro står för River Valley. Företagsnamnet ger en antydan om grundaren Klas Erikssons kärleksfulla förhållande till sin hembygd Älvdalen, som är årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking.  – Att vara företagare i Älvdalen är fantastiskt. Även om det innebär hårt arbete så har man en frihetskänsla i att kunna styra över sitt eget liv och samtidigt bidra till en positiv utveckling för kommunen, säger Klas Eriksson, RV Electro.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/lokalt-foretagsklimat-ranking-2017_684519.html
Klicka på bilden om du vill läsa intervju med  
Klas Eriksson på RC Electro på sid 12.


Läs mer:
http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/september/alvdalen-visar-vagen/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/forbattrat-foretagsklimat-alvdalens.html
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Forbattrat-foretagsklimat-i-Alvdalens-kommun--nast-basta-utvecklingen-i-hela-Sverige/
//Frida Torsein och Karin Ardefelt

2017 års resultat i Svenskt Näringslivs ranking

Som vi skrev i maj i år, då vi fick försmaken på rankingen genom det samlade omdömet, har det gått väldigt bra för vår kommun i Svenskt Näringslivs ranking. Vi har genom målmedveten arbete klättrat ett stort antal platser. Ett gott samarbete med näringslivet är A och O för att skapa ett gott näringslivsklimat, och den handlingsplan som upprättats tillsammans med företagarföreningarna har varit ett bevis på detta.
Jämförelse länets ranking
Vi kan glatt berätta att vi ligger på plats 5 bland i länets kommuner. Älvdalens kommun har med andra ord klättrat från plats 203 från 2016, vilket är 96 platser då vi i årets resultat ligger på rekordlåga plats 108! Vi har med andra ord blivit årets klättrare i rankingen.
Med anledning av denna "all time high" placering borde det firas!
Passa på att läsa på mer om företagsklimatet i vår kommun. Även i mars i år gjordes en undersökning av Svenskt Näringsliv som visade att kommunens företag ligger bra till gällande nyföretagande och tillväxt i företag.

Och sist, men absolut inte minst, vill vi rikta ett riktigt stort tack till alla företag i vår kommun, som varit med och bidragit till detta fantastiska resultat! Älvdalens kommun är ingenting utan er!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/forbattrat-foretagsklimat-alvdalens.html
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Forbattrat-foretagsklimat-i-Alvdalens-kommun--nast-basta-utvecklingen-i-hela-Sverige/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/alvdalens-kommun-klattrar.html


//Frida Torsein

måndag 25 september 2017

Företagsbesök Särna Allehanda

Under torsdagen hann vi även med att träffa kvinnorna på Särna Allehanda. Själva byggnaden, som är den gamla strippen i Särna, ägs av Susanne Olsson, och i byggnaden huserar förutom Susanne och Helena Adolfsson som vi också träffade, sammanlagt 5 personer.
Helena Adolfsson och Susanne Olsson
Det var för fem år sedan som Susanne förvärvade lokalen, och gjorde om den till en butik och kontorshotell/galleria. I lokalen klipper Susanne sina kunder, samt säljer kläder och inredning. Helena Adolfsson är även hon frisör och är den som bemannar Särna Visitor Center i lokalen, och förutom dem klipper även Maud i lokalen.

Förutom Helena och Susanne finns även Siv Lund, som har en syhörna där hon syr och lagar samt väver. Hon gör allt ifrån att klä om skotersitsar, väva till att sy renskinnsdräkter. Tina Wall har fotvård i ett rum inne i lokalen.

Sommartid har Särna Allehanda även uteservering med kaffe och glass. Under hösten kommer det att komma en nyhet i butiken, nämligen ögonfransförlängning, så häll utkik!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-sarnaffarn.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/foretagsbesok-hos-kurvans-tyg-och.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/11/foretagsbesok-pa-tre-bjornar-knuts-bygg.html


//Frida Torsein

fredag 22 september 2017

Företagsbesök på Särna Camping

Under torsdagen har kommunalrådet och näringslivskontoret varit på företagsbesök i Särna. Första företaget att besöka var Särna Camping som drivs av Lena Håkansson. Hon passade på att visa och den senaste investeringen, en utbyggnad till restaurangen med fantastisk utsikt över Särnasjön som stod klar i somras.
Lena med den fina, nyligen utbyggda restaurangen
Det hela började för 20 år sedan, när Lena blev arrendator på campingen, och på den tiden var det endast öppet några månader om året. Successivt har öppettiderna ökat genom åren, till att det är öppet med endast lågsäsong under oktober, november och maj.

Förutom restaurangen i det vackra gula huset finns vandrarhem på övervåningen, husvagnsplatser samt 12 småstugor. På gång är att investera i stugor med toalett och dusch. Under 2016 köpte Lena campingen och driver den nu helt i egen regi.

Lena berättar att det är en grupp fransmän som kommer varje år, som tycker att Särna är perfekt för att träna med sina hundar och delta i Polardistans. Besökarna är till stor del utländska gäster från Holland och Tyskland, men kategorin svenska turister ökar. Lena berättar att Särna blivit mer och mer målet för de turister som kommer till skillnad från tidigare år.

Vi vill passa på att tacka Lena för att vi fick lära oss mer om Särna Camping!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/dialogmote-infor-up-to-date-missa-inte.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/tips-pa-viktig-och-kostnadsfri.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html


//Frida Torsein

Dialogmöte inför Up To Date - missa inte detta!

Nu startar Visit Dalarna ett stort och viktigt arbete – att tillsammans med er i besöksnäringen sätta ner foten kring hur Dalarna ska utvecklas som besöksregion. Vi bjuder in till dialogmöten för att samla in branschens input till revidering av strategin för Dalarnas besöksnäring 2030. Detta är ett förberedande möte till det "stora" Up To Date som kommer att hållas 9-10 november på Romme Alpin.
2016 års Up To Date
Missa inte detta tillfälle! Ta chansen att vara med och forma strategin och framtiden för besöksnäringen i vår kommun. Anmäl dig här!

Det hålls dialogmöten i Älvdalen och Idre:

Hotell Älvdalen, onsdag den 27 september 13.30-16.30

Kulturhuset i Idre, onsdag den 4 oktober kl.13.00-16.00

Du kan läsa mer om det stora Up To Date 9-10 november här.

Anmäl dig här!

Med sikte på år 2030 bjuder vi nu in till möten i alla Dalarnas kommuner för att ta del av era åsikter om framtidens affärer med följande frågeställningar:

• Vilka upplevelser och reseanledningar erbjuder Dalarna 2030?
• Vilka utvecklingsfrågor måste vi börja driva nu för att nå våra framtida mål?
• Hur ser Dalarna ut som besöksregion år 2030?

När vi ses på Up to Date den 9-10 november kommer vi gemensamt att färdigställa strategin baserat på dessa lokala dialoger. De lokala mötena blir det viktigaste underlaget för Strategi 2030. Efter Up to Date bjuder vi sedan in till en uppföljande lokal träff kring det viktiga arbetet med respektive kommuns strategier.

 Vi vill gärna att du kommer och formar strategin och framtiden!

 Passar inte tiden i din hemort är du varmt välkommen att delta i något av våra andra möten.
 Anmälan senast kl 17:00 dagen innan.

Varmt Välkommen önskar Visit Dalarna!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/boka-in-arets-datum-for-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/tips-pa-viktig-och-kostnadsfri.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/upphandlingsenheten-bjuder-in.html


//Frida Torsein

onsdag 20 september 2017

Tips på viktig och kostnadsfri föreläsning för dig som driver boendeanläggning eller butik!

Samordnarna mot våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen, Länsstyrelsen Dalarna och Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till en föreläsning om prostitution, människohandel och tiggeri riktad mot näringsliv och hotellverksamhet. Seminariet kommer även att websändas, men anmälan krävs även för webbsändningen. Vi vill uppmana er som driver butiker eller boendeanläggningar att passa på att delta på denna föreläsning, antingen fysisk eller via webben!

Program
09.00 Människohandel och prostitution finns det i våra kommuner?
Mia Schyberg, Regionkoordinator mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, informerar om sitt arbete och om möjligheten att ge stöd och hjälp vid misstanke om människohandel eller prostitution.
10.00 Fika
10.30 Misstänker du människohandel eller prostitution?
Anna Lagerdahl, gruppchef för Polisens grupp som arbetar mot prostitution och människohandel. Hon har erfarenhet från både Stockholm och Karlstad av arbete mot människohandel, prostitution, koppleri, köp av sexuell tjänst samt människosmuggling.
Dagen avslutas kl. 12.00.

Datum: 12 oktober
Plats: Mora folkhögskolas aula
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: senast 9 oktober till: mora@sv.se, tel: 0250-142 24 (oavsett om du är med via webben eller fysiskt)
Kontakt: Jennifer Qvarnström, 0250-263 15 eller Anna Jonsson, 0250-263 16

Du kan också passa på att lyssna på detta radioklipp om liknande arbete i grannlänet Värmland.


Välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/viktigt-seminarium-for-dig-som-driver.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kommunens-sponsringsriktlinjer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html


//Frida Torsein

Kommunens sponsringsriktlinjer

För att få en samlad bild av all sponsring har kommunen tagit fram sponsringsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att ett formulär ska fyllas i av alla som söker sponsring, oavsett slag, som sedan lämnas till kommunens Kontaktcenter, varefter Allmänna utskottet fattar beslut om sponsringen.Det som måste uppfyllas för att en ansökan ska godkännas (under förutsättning att det finns medel för detta) är:
 - Namn på förening/organisation
 - Sponsringsaktiviteten ska stärka bilden av Älvdalens kommun och bidra till att utveckla
 - Sponsringsaktiviteten ska ge kommunen positiv uppmärksamhet.
 - Kommunens logotyp ska alltid finnas med i annonser eller synliggöras i aktiviteter och den grafiska profilen ska följas
 - Syftet får inte vara alkohol- eller drogrelaterat.

Ansökningsformuläret hittar du här.

Det är finns flera evenemang och organisationer som söker sponsring från Älvdalens kommun, och det kan gälla både ekonomiskt stöd såväl som att man vill ha kommunryggsäckar som pris i ett sportarrangemang. Sponsringen avser t ex profilprodukt, subventionerad lokal eller kontant stöd. Sponsring beviljas endast om det finns medel samt att ovanstående kriterier uppfyllts.

Hjälp oss sprida denna info om nya krav på ansökan om sponsring!

Läs mer:
Till ansökningsformuläret
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagarnabarometern.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kurbits-affarsutveckling-fore.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-johannas-flora.html//Frida Torsein

måndag 18 september 2017

Hela Sverige ska leva söker lokala processledare i Dalarna till projektet "Service i samverkan"

Service i samverkan är ett pilotprojekt finansierat av Tillväxtverket Projektägare och ansvarig är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projekttiden är beräknad till 26 månader med start hösten 2017. Projektets budget är drygt 16 miljoner kr. Nu söker de en processledare med stationering i Särna!

Projektet kommer att genomföras i elva kommuner i sammanlagt sex län. Projektet har över 20 projektpartners som medfinansierar och bidrar aktivt i arbetet.

Tjänsten är på 50% i Älvdalens kommun. Arbetsplats för den lokala processledaren kommer att ordnas på lokalkontoret i Särna – Älvdalens kommun.
Det är Särna som är stationeringsort för processledaren.
FOTO: Nisse Schmidt
Arbetsuppgifter: 
Etablera kontakter med den första nivån/ lokala utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet för att mobilisera och skapa en eller flera lokala strukturer som framöver kan vara en förankrad samverkanspart med aktuell kommun.

Genomföra träffar och föra dialog med de lokala intressenterna och/eller med kommunbygderåd på de ställen där sådana existerar samt med kommunens representanter.

Medskapa en struktur/modell som är långsiktigt hållbar och som samverkar med kommunen kontinuerligt i framtagande av planer for servicetillgång och skapande av exempelvis lokala servicepunkter på landsbygden. Arbetet genomförs utifrån lokala behov, förutsättningar och underbyggd faktainsamling med verktyg som betalanalysverktyget (PIPOS), lokalekonomisk analys (LEA), lokala utvecklingsplaner, kommunfakta, etc

I det dagliga arbetet ingår att sköta rapportering, administration och ekonomi av de kostnader som uppkommer i kommunen. Underlag för rekvisitioner av projektmedel från

Tillväxtverket ska levereras varje månad till Hela Sverige ska leva.

Vi vill att du
·       har erfarenhet av att leda projekt och processer
·       helst är lokalt förankrad i den kommun du ska arbeta i
·       har erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete
·       är en god processledare och vill anordna inkluderande möten med olika aktörer
·       är en god administratör och kan hantera ekonomiuppgifter lokalt
·       är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl i ord och skrift
·       har lätt för att samarbeta med andra och driva projektet framåt
·       kan arbeta självständigt och är duktig på att lösa lokala situationer som uppkommer
·       har god datorvana, körkort och tillgång till egen bil

Meriterande är
·       tidigare erfarenhet av servicearbete lokalt eller annat lokalt utvecklingsarbete
·       vana att arbeta i team
·       vana att arrangera möten

Vi förutsätter att du delar Hela Sverige ska levas värderingar och är intresserad av att bidra till landsbygdens serviceutveckling.

Tillträde: så snart som möjligt

Arbetsgivare:
Anställningen kommer att vara hos Riksorganisationen Hela Sverige ska levas kansli, Stortorget 7, 111 29 Stockholm.

Frågor om tjänsterna besvaras av:
Hela Sverige ska leva Dalarna: ordförande Leo Persson 0251-710 25, 070-595 93 77,  leo.projektcenter@gmail.com eller Lisa Fröbel 070-336 02 22 lisa@4eu.se.

Vi vill ha din ansökan senast den l oktober 2017 till info@helasverige.se. Märk ansökan med "Service i samverkan-Dalarna". För mer info se www.helasverige.se/dalarna

Välkommen med din ansökan!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/las-om-det-valbesokta-frukostmotet-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/08/behover-din-forening-inspiration.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/samakning-och-transportlosningar.html//Frida Torsein

Upphandlingsenheten bjuder in Konkurrensverket och lokala företag

Vi vill uppmärksamma er företagare på ett unikt tillfälle att träffa Konkurrensverket. De kommer till Mora och berättar om sin verksamhet, och ni bjuds härmed in för att få möjlighet att träffa dem!

Inbjudan ligger på Upphandlingens sida.

Du anmäler ditt deltagande via denna epostadress.

Konkurrensverket kommer till Mora och berättar om sin tillsynsverksamhet, idéburet offentligt partnerskap och kollektivavtal. Leverantörer, politiker, beställare och andra intresserade är varmt välkomna!

Det är den 18 oktober kl.18.00 som företag bjuds in att träffa Konkurrensverket. Varmt välkomna!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/aktuella-upphandlingar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/valkommen-pa-en-tidig-dialog-vid.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/04/foretagarna-arrangerade-pubafton-igar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/10/lou-traff-under-torsdagen.html


//Frida Torsein

torsdag 14 september 2017

Företagsbesök på Johannas Flora

Under vår dag av företagsbesök hann vi även med ett besök på Johannas Flora i Älvdalen. Johanna firade för ett par helger sedan 1-årskalas, då hon nu drivit butiken under ett helt år.
Johanna Malm
Blomsterbutiken Johannas Flora drivs av Älvdalstjejen Johanna Malm. Johanna är florist sedan 2003 och har arbetat både i Falun och Mora. Drömmen om en egen butik blev verklighet i september 2016  då hon startade upp Johannas Flora på hemmaplan.

Älvdalingarna har välkomnat Johanna och kundtillströmningen har varit stor sedan start. I butiken finner kunden allt från blommande krukväxter, trendiga gröna växter, en välfylld snittblomskyl, krukor och interiör för alla smaker. Johanna ser positivt på framtiden i Älvdalen och alla härliga utmaningar som väntar- det är då man blommar som florist!

Vi vill tacka Johanna för att vi fick komma och hälsa på, och vi hoppas att vi får se Johanna berätta om verksamheten på ett frukostmöte framöver!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html


//Frida Torsein

torsdag 7 september 2017

Småföretagarbarometern

Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna har idag släppt "Småföretagarbarometern" som visar hur det ligger till för företagen i länet när det gäller exempelvis tillväxt, sysselsättning och liknande. Småföretagskonjunkturen i Dalarnas län är stark och den positiva utvecklingen förväntas fortsätta bland Dalarnas småföretagare 2018.
Om småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. De samarbetande organisationernas förhoppning är att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Dalarnas län är bristen på lämplig arbetskraft. Det uppger 24 procent av länets småföretag. Vidare upplevs tuff konkurrens av var femte företagare som det främsta tillväxthindret. I fjolårets undersökning var höga arbetskraftskostnader det främsta hindret, vilket 9 procent av småföretagen i årets undersökning anger som främsta hinder för expansion. 

Hela 41 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till order under de senaste året. Den huvudsakliga anledningen som företagen uppger är att de redan har mer att göra än de hinner med (62 procent av de som tackat nej). Även arbetskraftsbrist anges av många som ett skäl till att företaget har tackat nej till order, hela 22 procent. 

Företagarbarometern är ett viktigt verktyg för att se trender i näringslivet, som kan vara viktigt för kommunen i näringslivsarbetet.

För att läsa hela Småföretagarbarometern i sin helhet, maila frida.torsein@alvdalen.se, så skickas den till dig via mail.

Läs mer:


//Frida Torsein

Kurbits affärsutveckling för besöksnäringsföretag

Du som driver företag inom besöksnäringen - passa på att anmäla dig till Kurbits Affärsutvecklingsprogram! Det kommer att vara flera kurbitsgrupper i hela Dalarna, så visa ditt intresse redan nu för att öka möjligheterna att få en omgång i vår kommun!Kostnaden är 5500 kr ex moms för hela processen och Länsstyrelsen går in med resterande ca 20 000 kr. Kurbits affärsutvecklingsprogram är en process och det kommer att krävas eget engagemang och tid mellan träffarna för bästa resultat.

Vad gör Kurbits unikt?
• Baserat på mångårig forskning och praktiskt arbete med pedagogik anpassad för småföretagare.
• Utvecklat i samarbete med universitetet, näringsliv och offentliga aktörer.
• Programmet kan med lätthet integreras i beställarens pågående satsningar.
• Specialanpassade verktyg ger företagen hjälp att gå från ord till handling.
• Gruppsammansättningen är utarbetad för att skapa en grund för nya samarbeten.
• Alla Kurbitsföretags resultat mäts och analyseras under en femårsperiod.
• Lång erfarenhet av att utveckla nya program även mot närliggande branscher.
Det finns även fyra fördjupningsprogram:
Design, Export, Finansiering och Mat
Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen
UNDER HÖSTEN -17 KÖR VI KURBITS I DALARNA - VILL DU VARA MED?

Kurbits Affärsutveckling
För företag som behöver kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Programmet utgår från det egna företaget med syfte att göra verksamheten ännu mer affärsmässig och lönsam. Viktiga delar av verksamhetsutvecklingen gås metodiskt igenom med hjälp av workshops och diskussioner varvat med eget arbete.

1. Affärsmål och nulägesanalys
2. Produkter och tjänster
3. Marknadskommunikation
4. Försäljning och distribution
5. Ekonomi
6. Entreprenörskap och studieresa
Två tillfällen med personlig coachning

För mer info, kontakta:
Annethe Andersson 
Mobil: 0703 130 733 
Petra Lindberg

Mobil: 0736 952 358 
petra@kurbits.org 
www.kurbits.org Läs mer:


//Frida Torsein

onsdag 6 september 2017

Väx med export!

Vi vill passa på att tipsa ett event som arrangeras av Dalarnas Regionala Exportcentrum - ett frukostevent i Mora på Mora Parken. Skistart, som är verksamma i vår kommun, kommer att vara en av föredragshållarna! Temat är export och förhoppningsvis inspirerar de er andra att våga och vilja ta steget ut på en internationell marknad. 
Passa på att lära dig mer om export!
Business Swedens chefsekonom kommer inledningsvis att ge en bild av det världsekonomiska läget. Samtliga aktörer som ingår i Exportcentrum kommer att finnas med, det vill säga ALMI, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren, Invest in Dalarna, EKN och Länsstyrelsen Dalarna.

VAR: Moraparken, Parkvägen
TID: 07.30 – 9.30
DATUM: 28 september
FRUKOST: Matig frukostbuffé serveras från 07.30.
FÖREDRAGSHÅLLARE: Henk Noback, Morakniv och Henrik Lindh, Skistart
ANMÄLAN: Anmäl dig här

Läs mer:


//Frida Torsein

tisdag 5 september 2017

Företagsbesök på Rindi

Idag var näringslivskontoret, Arbete och utveckling samt kommunalrådet ute på företagsbesök. Det var företag i Älvdalen som vi koncentrerade oss på denna gång. Vi besökte Rindi, Mixtrum och Johannas Flora. Först ut var Rindi.
Tomas Wiklund, Rindi
Rindi, som ursprungligen är ett gotländsk företag, etablerade sig i Älvdalen med en sprillans ny fabrik 2009. Anledningen till att Rindi hamnade i just Älvdalen var att man såg stora fördelar med att kunna ha produktionen nära råvaran, som är just trä då Rindi tillverkar träpellets. 2012 blev Rindi uppköpt av norska Solör Bioenergi.

Vi fick träffa Tomas Wiklund och Andreas Eriksson, råvaruchef respektive platschef, som berättade för oss om verksamheten. Just nu är de 17 fasta anställda, och ungefär 3 vikarier, och produktionen är igång 365 dagar om året och de anställda arbetar i 5-skift.

Arbetet med olika certifieringar pågår hela tiden, och den pellets som Rindi tillverkar är helt fri från tillsatser och kemikalier.

Vi vill passa på att tacka för att vi fick besöka Rindi, och vi hoppas att vi ska få tillfälle att besöka er igen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-sarnaffarn.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html


//Frida Torsein

Svara på några korta frågor om turismen i Älvdalens kommun!

Invånare i Älvdalens kommun! Vi vill uppmana så många som möjligt att svara anonymt på några korta frågor om turismen i din kommun. Ni finner länken till enkäten nedan, och det tar inte mer än ett par minuter!

Klicka här för att svara på frågorna: https://sv.research.net/r/DJWN6N9

SITE Destination är ett EU interregsamarbete mellan Sälen, Idre, Trysil och Engerdal som fokuserar på hållbar turistutveckling i vår region.

Denna undersökning genomförs som del av arbetet med att kvalificera för märkningen «Hållbar destination» där Idre och Sälen är piloter i Sverige för det norska «kvalitetsmerket Bærekraftig reisemål».

Har du frågor om undersökningen, kontakta Camilla på camilla@sitedestination.com


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/boka-in-arets-datum-for-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html


//Frida Torsein

fredag 1 september 2017

Nyhetsbrev augusti 2017

Nu är augusti månad till ända, och vi har sammanfattat månaden och även visat på vilka aktiviteter som är på gång närmsta tiden. Passa på att läsa mer!

Välkomnande av nya företagare
Under sommaren har vi passat på att önska nya företagare välkomna i vår kommun. Tillsammans med F7 har vi satt samman lite matnyttig information som rör företagande. Älvdalens kommun har blivit en väldigt företagsam kommun och vi kan hittills i år hälsa 62 nya företag välkomna! Med stolthet kan vi nämna att Älvdalens kommun enligt en undersökning Svenskt Näringsliv gjorde i våras bäst i länet och näst bäst i landet när det gäller nyföretagande.
Läs mer om detta här

Väx med export - så gör du!
Den 28 september kan du ta dig till Mora Parken för att lyssna till förutsättningarna och möjligheterna för dig som driver företag i Dalarna när det gäller export! Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, berättar om vad du som driver företag bör tänka på i en allt mer osäker omvärld.
Läs mer på bloggen

Save the date: Idre 3-4 oktober
Välkommen att ta del av aktuell kunskap om besökstrender, naturturism och fjälleder året runt. Detaljerad information kommer i augusti. Möjligt att delta endast en av dagarna.
Läs mer här

Aktuella upphandlingar
Det finns ett ganska stort antal upphandlingar ute just nu. Det är allt mellan fiberutbyggnad, livsmedel och däckservice. Passa på att läsa mer - kanske är det någon av dessa upphandlingar som just du kan lägga anbud i!
Läs mer här


Personalförändringar på näringslivskontoret
Karin Ardefelt kommer att sluta på Älvdalens kommun, men finns som resurs under hösten. Frida Torsein blir tjänstledig den 1 oktober för att under 1 år arbeta i projektet FRAMSTEG (är tillbaka 1/10 2018). Karin Eriksson kliver av som enhetschef och börjar på näringslivskontoret i Mora. Erik Casselbrant tar över hennes roll som enhetschef.
Läs mer om detta här


Digitaliseringsseminarium på Mora Parken
Den 19 oktober är det dags för ett seminarium om digitalisering på Mora Parken. Det är genom Dalarna Business som denna möjlighet ges. Välkommen till ett seminarium om digital omställning. En eftermiddag full av kunskap om digital utveckling med flera spännande exempel som visar hur andra gjort. ”Vad händer när kunderna blir allt mer digitala och nätverkande?”
”Hur blir du en digital mästare?” är frågor som ska besvaras under seminariet.
Läs mer här

Frukostmöte i Älvdalen
Den 23 augusti var det frukostmöte i Älvdalen, där vi fick lyssna till balnd annat Erikssons Buss, Dalatrafik, vilka offentliga upphandlingar som finns ute just nu och mycket mer.
Läs mer om frukostmötet här

Design Region Sweden till vår kommun
Design Region Sweden kommer att ha sin nätverksträff här i Älvdalen i september på temat destinationsdesign. Det betyder att olika aktörer bla flera högskolor kommer att finnas på plats. På dagordningen finns bla en "stadsvandring" i centrala Älvdalen för att få inspel om centrumutvecklingsmöjligheter till kommunens nya översiktsplan. Några representanter från företagarföreningarna kommer att bjudas in för deltagande där. Det är också ett " fönster " för några av våra lokala aktörer att få möjligheter att presentera / visa sig och knyta nya nätverk inom destinationsdesignområdet. Porfyr- och Hagström, Idre Himmelfjäll, Vasaloppsarenan året och dygnet runt och Gopsmors gammelgård kommer att finnas som programpunkter.
Läs mer


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/valkomnande-av-nyforetagare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/las-om-frukostmotet-pa-hotell-alvdalen.html


//Frida Torsein