onsdag 19 juni 2019

Nyhetsbrev från näringslivsenheten Juni 2019
Snart krävs tillstånd för att sälja tobak
Från och med 1 juli behöver du tillstånd för att sälja tobak och/eller e-cigaretter till konsumenter. Tillstånd ansöks hos kommunen, ansökningsblankett och mer information finns på nedanstående länk. 
Vid frågor kontakta: Älvdalens Kommun, tel: 0251-313 00

Vill du påverka innehållet i yrkesutbildningarna?
Älvdalens Kommun arrangerar branschträffar för företagare inom olika branscher. Dessa träffar mynnar ut i att du som arbetsgivare får möjlighet att påverka innehålet samt vem som får gå på arbetsförmedlingens yrkesutbildningar. 
För mer information kontakta: Jimmy Sys, Projektledare, tel: 0251-311 50,jimmy.sys@alvdalen.se

Vilka enkla jobb finns på din arbetsplats?
Enheten för Arbete och Integration vill veta vilka enkla jobb som finns på din arbetsplats.
Det kan handla om enkla uppgifter som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan. Som till exempel ordna fika, inköp, sköta disken, städa, hämta post, sortera och märka, plocka ut sopor eller vattna blommor.
Det kan vara uppgifter som du och/eller din personal har svårt att hinna med, men som är svårt att anställa någon för att göra. Anställningsstöd via arbetsförmedlingen kan vara aktuellt.
Har du behov av rekrytering eller avlastning - svara på vårt formulär: 

Frukostmöten hösten 2019
I samarbete med Företagarna arrangerar Näringslivsenheten 9 frukostmöten per år. Förutom frukost bjuds du på mingel, trevlig samvaro och nyttig information. Datumen för höstens möten är: 
28 Augusti - Älvdalen
23 Oktober - Älvdalen
27 November - Idre
4 December - Älvdalen

Frukost från 07:00, mötet startar 07:30 och avslutas senast 09:00.
Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna.
Information om innehåll, plats och gäster publiceras närmare via:
Facebook Näringsliv Älvdalen

Driver du ett företag inom besöksnäringen och vill ta steget mot en internationell marknad?
Till hösten startar Visit Dalarnas utvecklingsprogram Kurbits Export och det finns några platser kvar till kursen som genomförs i Norra Dalarna. Syftet med Kurbits Export är att ditt företag ska kunna producera, marknadsföra och sälja turistiska produkter och tjänster för andra marknader än den svenska. Mer information finns på nedanstående länk: 

Kostnadsfri nystartsrådgivning
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta eget företag, överta eller redan har startat och behöver ett bollplank.
Boka din tid via nyföretagarcentrums hemsida.
Länk: Nyföretagarcentrum Norra Dalarna

Vill ditt företag bli partner till Nyföretagarcentrum?
Genom ett partnerskap främjas nyföretagande i kommunen och ni stötar tillkomsten av nya, livskraftiga företag.Partnerskap finns i flera nivåer och är beroende på ditt företags storlek, pris från 1000 kr - 20 000 kr per år.
Kontakta Therese Nielsen för mer information norradalarna@nyforetagarcentrum.se

Utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering
Älvdalens Kommun arrangerar en 2 dagars utbildning för dig som arbetar med alkoholservering. Oavsett om du är krögare, servitris/servitör, entrévärd eller ordningsvakt är detta utbildningen där du lär dig, det praktiska i ditt arbete på serveringsstället såsom att förutse risksituationer och lämpligt sätt ingripa för att bibehålla ordning och nykterhet på krogen. Målet med utbildningen är att minska krogrelaterat våld, minska överservering, minska narkotika i krogmiljö samt minska risken för att underåriga köper alkohol på krogen. Obs begränsat antal platser. Anmälningsinformation och mer information finns på nedanstående länk:

Företagsbesök
Under hösten kommer näringslivsenheten tillsammans med kommunledningen genomföra 15-20 företagsbesök för att få bättre insyn i företagarens vardag och nya kontakter.
Vill du ha besök?
Kontakta oss!
Karin Ljudén, 0251-312 26, karin.ljuden@alvdalen.se
Camilla Garbergs, 0251-312 21, camilla.garbergs@alvdalen.se

Nyhetsbrev
Får du inte våra nyhetsbrev? Registrera dina uppgifter i kommunens företagsregister för nyhetsbrev och om du vill kan ditt företag bli synligt på kommunens hemsida. https://business.updatesystem.se/alvdalen/company-create

tisdag 18 juni 2019

INBJUDAN

Diplomerad 2-dagarsutbildning i ”Ansvarsfull Alkoholservering”
Utbildningen riktar sig till krögare, restauranganställda, ordningsvakter, värdar, restaurangstuderande, poliser eller andra inom verksamhetsområdet. Målet med utbildningen är att minska krogrelaterat våld, minska överservering, minska narkotika i krogmiljö samt minska risken för att underåriga köper alkohol på krogen.

Datum: Onsdag 11/12 – Torsdag 12/12 – 2019
Tid: kl. 08:15 – 16:30
Plats: Idre Fjäll, lokal Nipsalen
Kostnad: 500 kr + moms/deltagare
Kursmaterial, fika och lunch ingår.
Anmälan är bindande, vid utebliven närvaro debiteras full kursavgift + moms.
Anmälan: Senast den 28 november 2019.

Obs! 
Antalet platser är begränsade så anmäl er i god tid.
Är någon allergisk mot pälsdjur eller är allergisk mot någon mat, så vänligen tala om detta innan utbildningen. 

Program
Alkoholens medicinska effekter
Alkohollagen
Narkotikamissbruk på krogen 
Polisens arbete i krogmiljö med fokus narkotika och alkohol.
Polisen 112-Vad har inträffat?
Konflikthantering
Policy för krogen/personalen
Ambulansens akutsjukvård
Skriftligt prov

I årets utbildning deltar exempelvis dessa:
Kommunpolis Johan Hed Lpo Mora
Narkotikapolis Lowe Hulterström polisområde Sälen
Narkotikahund från polisregion Bergslagen
Jan ”Skånejanne”Eriksson Toftahill
Daniel Müller Konflikthantering CUAB
Ambulansen Landstinget Dalarna
Alkoholhandläggare Älvdalens kommun

Anmälan till kurs tas emot på e-post samt frågor om utbildningen besvaras av 

Kontaktcenter 0251-313 00 alt. kommun@alvdalen.se

torsdag 13 juni 2019

Näringslivsstrategi 2019-2021

Älvdalens nya näringslivsstrategi. 
Kommunstyrelsen har antagit och godkänt en ny näringslivsstrategi för 2019-  2021. Syftet med näringslivsstrategin är att skapa samsyn och garantera en långsiktighet för det lokala näringslivets utveckling och förenkla för nyetableringar och tillstånd. Målet är att erbjuda ett gott företagsklimat, öka kommunens attraktivitet samt stärka kommunens företagsamma tradition. 

Utifrån kommunens vision, analyser och möten med representanter från näringslivet har följande tre områden identifierats som betydelsefulla de kommande åren: 
● Intern samverkan
● Främja entreprenörskap
● Kommunikation och Dialog

Fokusområde 1: Intern samverkan
Älvdalens kommun ska verka för att ökad samverkan mellan de olika verksamheterna inom kommunen. Den interna samverkan mellan olika förvaltningar är mycket betydelsefull för företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i kommunen.

Åtgärdsförslag: 
Samverkan skola och näringsliv 
Älvdalens kommun ska ta hänsyn till näringslivets behov och styra utbildningsinsatser utifrån detta. Älvdalens kommun ska öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att undersöka möjligheten till att tillsammans med grundskolan genomföra ”Vansbro-modellen” gällande praktik och studiebesök hos lokala företag för att påvisa möjligheten för ungdomar bredden av branscher och yrken som finns i Älvdalens kommun. Kommunen ska fortsätta och utveckla sitt arbete med Ung företagsamhet. Insatserna syftar till att Älvdalens kommun ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla skeden samt bidra till att fler jobb skapas. 

Upphandlingar 
Älvdalens kommun ska synliggöra kommande och aktuella upphandlingar. Insatserna syftar till att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling.

Interna kompetenshöjande insatser 
Älvdalens kommun ska arbeta för att kommunens organisation får ett ökat helhetsperspektivet där varje verksamhet ser sin delaktighet och betydelse för att skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling. Genom kompetenshöjande insatser såsom till exempel näringslivsfrukostar för tjänstemän, workshop för förvaltningschefer samt temadagar för kommunstyrelsen med företagsbesök och fokus näringslivsfrågor skapas ett öppet samverkans klimat som skapar förutsättningar för näringslivets utveckling. 

Fokusområde 2: Främja entreprenörskap
Den allt snabbare förändringstakten i samhället ger upphov till ett ökat behov av utveckling, anpassning och omställning. Älvdalens kommun ska vara en attraktiv företagskommun som bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka bo och leva i Älvdalens kommun. Kommunen ska i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling. 

Åtgärdsförslag: 
Företagsfrämjande aktörer 
Älvdalens kommun ska främja och utveckla samarbetet med företagsfrämjande aktörer som till exempel Almi, Dalarna Science Park, Region Dalarna, Coompanion och Länsstyrelsen. Älvdalens kommun ska stödja nyföretagandet genom ett aktivt samarbete med nyföretagarcentrum. Insatserna syftar till att bidrar till att fler jobb skapas och att näringslivet utvecklas.

Destinationsutveckling 
Destinationsutvecklingen sker i samarbete med Visit Dalarna.  
Älvdalens kommun ska stödja projekt som syftar till destinationsutveckling och bör ägna särskild kraft på besöksnäringens utvecklingen i SIG-området genom att ta tillvara på det nuvarande investerings intresset i fjällområderna. Insatserna syftar att bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun.

Rådgivning 
Älvdalens Kommunen ska lotsa och stötta företag som vill utvecklas genom rådgivning och nätverk. Älvdalens kommun ska informera företag om möjligheter till extern finansiering i form av stöd och bidrag till utvecklingsinsatser. 

Kompetenshöjande insatser för småföretagare 
Satsningar på utbildning och kompetensutveckling är viktiga då dessa leder till minskat utanförskap, ökat nyföretagande och är en förutsättning företagens verksamheter på lång sikt. Älvdalens kommun ska genomföra kompetenshöjande insatser riktade mot småföretagare, utifrån aktuella teman såsom till exempel digitalisering, cirkulär ekonomi, marknadsföring i sociala medier och ekonomi. Detta ska genomförs 2 gånger per år. Insatserna syftar till att kommunen i dialog med näringslivet skapar goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 

Centrumutveckling 
Älvdalens Kommun har antagit en projektplan för centrumutveckling i Älvdalen, Idre och Särna där kommunen i samverkan med handel och fastighetsägare de kommande åren kommer arbeta med praktiska åtgärder i kommunens centrum miljöer. Kommunen ska uppmuntra och initiera projekt som bidrar till ökad attraktivitet och tillväxt i kommunens centrum miljöer. Insatserna syftar till att stärka och förenkla företagens kontakter med kommunen samt stärka kommunens attraktivitet som en företagsvänlig kommun.

En dörr in - Forum Älvdalen 
Älvdalens kommun fortsätter satsningen på En dörr in - Forum Älvdalen som underlättar kommunikationen mellan entreprenören och kommunens tjänstepersoner. Insatserna syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringslivets utveckling.  

Fokusområde 3: Kommunikation och Dialog
Älvdalens kommun ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra medborgare är vår viktigaste resurs. I möten och kommunikationen skapas en positiv samtalston och ett öppet samverkans klimat. Vi ska stå för tolerans, mångfald och jämställdhet. 

Åtgärdsförslag: 
Främjande myndighetsutövning
Älvdalens Kommun ingår tillsammans med grannkommunerna Mora och Orsa i projektet “främjande myndighetsutövning”. Målet är att underlätta för företagare att göra rätt och att de ska uppleva hög service och vägledning i kontakten med kommunens tjänstepersoner. I projektet undersöks hur företag upplever myndighetsutövningen. Resultatet kommer leda till ett utvecklingsarbete inom samhällsenheten som ska resultera i smarta och bra lösningar samtidigt som regelefterlevnaden står i fokus. Insatserna syftar till att förenkla företagens kontakter med kommunen samt stärka kommunens attraktivitet som en företagsvänlig kommun.   

Kommunikation 
Älvdalens Kommun ska vara tillgänglig och använda sig av moderna metoder för kommunikation som underlättar kontakterna med det lokala näringslivet. Idag används främst kanaler så som blogg och hemsida. Valet av framtida medier och kanaler anpassas efter mottagarna. Insatserna syftar till att stärka och förenkla företagens kontakter med kommunen och företagsfrämjare, samt stärka kommunens attraktivitet som en företagsvänlig kommun. 

Företagsbesök 
Älvdalens kommun ska tillsammans med politiker och kommunala tjänstepersoner genomföra 15-20 företagsbesök per år. Insatserna syftar till att förenkla företagens kontakter med kommunen.

Frukostmöten 
Älvdalens kommun ska fortsätta arbeta med de uppskattade och välbesökta frukostmöten i Älvdalen, Idre och Särna som arrangeras 9 gånger per år. Insatserna syftar till att skapa mötesplatser och förutsättningar för näringslivets utveckling.

Samrådsmöten 
Älvdalens kommun ska verka för en bra dialog med företagarna och föreningar i kommunen genom att arrangera forum för dialog mellan politiker, tjänstepersoner och företagarna. Tjänstepersoner och politiker ska medverka på företagarkonferenen som arrangeras av företagarföreningen vartannat år. Konferensen har tidigare resulterat i en handlingsplan som fångar upp behov och identifierar tillväxthinder som kommunen tar in i organisationen för att eliminera tillväxthinder. Handlingsplanen stäms av i samrådsmöten 2 gånger per år. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.

Jämlikhet och ökad mångfald 
Älvdalens kommun ska aktivt bedriva omvärldsbevakning och säkerställa jämlikhet och ökad mångfald. Vi ska arbeta med att bryta normer genom en jämlik fördelning av utrymme vid till exempel företagsfrukostar, samrådsmöten, företagsbesök. Kommunen ska arbeta med att bredda nätverket, testa nya kommunikationskanaler och aktiviteter för att nå nya målgrupperInsatserna syftar till att alla människor ska känner sig trygga och välkomna i kontakterna med kommunen, samt skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.

Inflyttning 
Älvdalens kommun ska uppmuntra och initiera projekt som skapar intresse, uppmärksamhet och attraktivitet för investerare och kompetent arbetskraft. Detta sker genom en fortsättning av "dra åt skogen” i form av nya filmer och event. Insatserna syftar till att stimulera till inflyttning och etablering.
Näringslivsstrategin i sin helhet finns på: 

Nu ska strategin omvandlas till handling och planeringen inför hösten är i full gång. 
Har du frågor, funderingar eller inspel kontakta gärna Karin eller Camilla.  
Camilla Garbergs (Tele 0251-312 21) 
Karin Ljudén (Tele: 0251-312 26)
Mail: förnamn.efternamn@alvdalen.se

// Camilla Garbergs