måndag 21 januari 2019

Skicka in din nominering gällande Årets nyföretagare i Älvdalens kommun

Vi vill nu flagga för att det börjar blir dags att nominera företag i Älvdalens kommun till utmärkelsen "Årets Nyföretagare". Är det någon nyföretagare i Älvdalens kommun som ni tycker att vi ska uppmärksamma så ska ni skicka in företagets namn samt en liten kort beskrivning varför ni tycker att vi ska uppmärksamma denna företagare.


Din nominering ska du e-posta till karin.ardefelt@alvdaeln.se senast 31 mars. Kommunen tillsammans med företagarorganisationerna bildar sedan en liten grupp som prioriterar utifrån de nomineringar som kommit in.


Priset för Årets Nyföretagare delas ut på Företagsmässan 10 maj i Älvdalen.


 

Nedan ser du kriterierna för Årets Nyföretagare

Företagaren ska…

• ha varit igång max 2 år


• ha ett aktivt företag (inte vilande)


• företagaren ska äga eller vara delägare i företaget


• företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning


• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras

• visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer


• inte ha betalningsanmärkningar


•  verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat


• företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper


• företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar


Förra året blev Johanna Malm som driver Johannas Flora Årets Nyföretagare.
På bilden ser du den fina stenplattan som Johanna Malm fick
då hon korades till årets nyföretagare.
Det ska bli spännande att se vem som får stenplattan
årets nyföretagare 2018.Glöm inte att även nominera Årets Företagare i Älvdalens kommun!


//Karin Ardefelt

fredag 18 januari 2019

Skicka in din nominering "Årets Företagare" Älvdalens kommun

Det är nu tid att nominera företag i hela Älvdalens kommun till utmärkelsen "Årets Företagare". Priset delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. Du nominerar ett företag enkelt genom att e-posta företagets namn och en liten kort beskrivning varför du tycker att just detta företag ska få utmärkelsen årets företagare i Älvdalens kommun. Priset för Årets Företagare delar Företagarna ut, med diplom och statyett. Årets företagare får sin utmärkelse på Företagsmässan 10 maj i Älvdalen.

E-posta din nominering tillsammans med en motivering till karin.ardefelt@alvdalen.se senast 31 mars.


Det är företagarna Älvdalen och Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) som utser en jury för att ta fram en kandidat.


Förra årets vinnare var Skistart.se  

Kriterierna kring årets företagare kan ni läsa nedan:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Företagaren ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om företagaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att denne är verksam i företaget. Det innebär att den ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald och jämställdhet.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att företagaren gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.


Skicka även in en nominering till Årets Nyföretagare
// Karin Ardefelt

Påminnelse! Nätverksträff för besöksnäringen

Visit Dalarna bjuder in till Nätverksträff 24 jan för besöksnäringen i Älvdalen. Träffen vänder sig till aktivitetsföretag, logianläggningar, föreningar och entreprenörer som arbetar inom besöksnäringen i Älvdalen.

NÅGRA PROGRAMPUNKTER» Presentation av Visit Dalarna och samarbetet med Dalarnas Besöksnäring

Ekonomisk Förening.
» Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening – What’s in it for me?

» Information om Visit Dalarnas marknadskommunikation.

» Mingel och möjlighet att knyta kontakter med andra inom besöksnäringen.


Varmt välkommen!

När: 24 JANUARI
Var: Salem, Älvdalen

15.00 Afternoon Tea och mingel
15.30 Start på dagens program
17.00 Slut för dagen


DELTAGANDE ÄR KOSTNADSFRITT
Anmäl dig till
senast måndag 21/1.


Vid eventuella frågor kontakta:
Cissi Forslund 010-600 29 16

Visit Dalarna hälsar er välkomna till Nätverksträff// Karin Ardefelt

Turismen - en miljardindustri i Älvdalens kommun


Jag minns när jag satt med som adjungerad i Visit Idres (i dag Visit Dalarna) styrelse och vi satte upp målet att omsättningen i den inresande turismen skulle nå en omsättning på den oerhört galna och orimligt siffran 1 miljard år 2020. Politiker, turistföretagare, du som satt med i styrelsen och kommuninvånare nu är vi där! Turismomsättningen i Älvdalens kommun har nu överstigit en miljard kronor. Det är helt galet.


I fjärran syns Idre Fjäll

Turismen - en miljardindustri i Älvdalens kommun


Färska siffror från Resurs visar att turismomsättningen i Älvdalens kommun
för första gången överstiger 1 miljard kronor. Ökningen märks främst inom
logi och aktiviteter.


Varje år samlar Resurs in data för att göra turistekonomiska effektmätningar. Siffrorna för 2017
visar att Älvdalens kommun växer starkt och att turismomsättning överstiger 1 miljard kronor.
En ökning med 36 miljoner från föregående mätning 2016. Framförallt är det logi och aktiviteter
som ökar.


Av den totala omsättningen står logi för den största delen med 368 miljoner kronor. De
utländska gästnätterna är de som står för det ökade resultatet, där andelen har ökat från 12 % till
13 % av de totala gästnätterna i kommunen. Siffrorna visar totalt 238 000 utländska gästnätter
2017.

Fördelning av den totala omsättningen i Älvdalen, (Resurs)

De internationella satsningar som Visit Dalarna genomför tillsammans med Visit Sweden och
utvalda anläggningar i Älvdalens kommun har börjat ge frukt. Sommartid gästas Älvdalens
kommun främst av besökare från Nederländerna. Efterfrågan är stor på cykling och vandring
och dessa produktområden matchar mycket väl utbudet i Älvdalens kommun. Vintertid står
Danmark för majoriteten av de internationella besökarna.

Av den totala turismomsättningen i Älvdalens kommun står aktiviteter för 212 miljoner kronor.
Det motsvarar 22 % av den totala omsättningen vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 7 %.
Anledningen är de flertalet skidsportanläggningar som finns i Älvdalens kommun och att
skipass räknas som aktivitet.

Inresande och regional turism i Dalarna hade en total omsättning på 7,4 miljarder kronor under
2017.


Denna positiva tränad verkar hålla i sig.


Enligt Visit Dalarnas egna preliminära siffror för 2018 beräknas kommersiella gästnätter i Älvdalens
kommun öka med ca 4 % vilket motsvarar en ökning på ca 30 000 gästnätter. Ökningen kan härledas
främst till kommersiellt förmedlade stugbyar.

Källa: Resurs
Kontakt: Jonas Rosén
VD Visit Dalarna
jonas.rosen@visitdalarna.se
010-600 29 01


// Karin Ardefelt