onsdag 24 februari 2016

Information om hjälp för företagsutveckling

Högskolan Dalarna och IUC Dalarna kommer till Älvdalen för informera om två områden som de jobbar med som kan vara företag till nytta. Det som står på agendan är att Högskolan Dalarna, genom Maria Thulemark och Jenny Svärd, ska berätta om en tjänst som de kan tillhandahålla som kallas KTP (Knowledge transfer partnership) där ett företag får tillgång till en nyutexaminerad akademiker för att arbeta på ett projekt som sträcker sig över maximalt två år på företaget. Företaget betalar halva lönen och Högskolan står för andra halvan av lönekostnaden som finansieras genom projektmedel. Läs mer om KTP här.

IUC Dalarna, genom Peo Sjöberg, kommer att berätta om skräddarsydd massproduktion, som är ett tillvägagångssätt som används flitigt på en del industrier i bland annat Norge. Läs mer om IUC på denna länk.

Denna information hålls som en del i projektet Scandinavian Heartland som drivs av Länsstyrelsen Dalarna där Älvdalens kommun är delaktiga.

Är du intresserad av att delta, kontakta Karin Ardefelt, 0251-31228 karin.ardefelt[at]alvdalen.se eller Frida Torsein 0251-31232 frida.torsein[at]alvdalen.seLäs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsutveckling-7-kommuner-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/utvecklingen-av-w7-projektet-ar-godkant.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/06/foretagsutveckling-enligt-kanvas.html


//Frida Torsein

Nya upphandlingar snart ute

Nu är de första upphandlingarna på väg ut i det nya upphandlingsverktyget Mercell. Sedan årsskiftet håller Mora Inköpscentral, som Älvdalen och Orsa samarbetar med, på att gå över från TendSign till Mercell.
Nu är kommer fler och fler upphandlingar ut i Mercell
istället för det tidigare använda systemet TendSign.
De upphandlingar som är på väg ut och redan ute i nya systemet är ramavtal löpande byggarbeten, bemanningstjänster inom soc (dessa två syn inte ännu på annonslänkar, men de kommer inom kort ut), mejeriprodukter för Orsa/Mora och doserkalk.

För att registrera sig och kunna se upphandlingar kan du gå in här. Genom att registrera dig och logga in kan du ladda ner förfrågningsunderlaget, kommunicera med inköpare samt lägga ett anbud. För att se aktuella upphandlingar för de tre samarbetande kommunerna går du in här.


Läs mer:
http://se.mercell.com/m/mts/lite/FreeSearchSignUp.aspx
http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/Aktuella-upphandlingar1/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/fler-offentliga-upphandlingar-kommunala.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/06/offentliga-upphandlingar-i-alvdalens.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/06/stod-i-offentliga-upphandlingar.html//Frida Torsein

torsdag 18 februari 2016

Lär dig mer om var du kan hitta kapital

I mars arrangeras en sk. "kapitaldag" i Falun för att öka insikten om de utmaningar som finns, samt utöka nätverk och kunskap inom området företagsfinansiering från både privata och offentliga aktörer.
Näringslivets hur, Falun den 17 mars

Välkommen till Riskkapitaldagen i Dalarna 2016
När företaget skall starta upp eller när företaget skall växa och utvecklas är behovet av kapital ofta en förutsättning för detta. Kapitalbehovet kan tillskjutas internt. Om detta inte är möjlig, kan externt kapital tillföras. I Dalarna är erfarenheten ganska begränsad av att ta in externt kapital.

För att öka insikten om de utmaningar som finns, samt utöka nätverk och kunskap inom området företagsfinansiering från både privata och offentliga aktörer, arrangeras Riskkapitaldagen i Dalarna den 17 mars i Falun på Näringslivets Hus.

Dagen innehåller många intressanta föredrag från både privata och offentliga aktörer  med stor erfarenhet av företagsfinansiering. Dagen innehåller även paneldebatter med deltagare från både stora och mindre företag och finansiärer.

Gå in på http://www.riskkapitaldagen.com/ för mer information, ett detaljerat program och anmälan.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/vad-bor-man-tanka-pa-innan-man-soker.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/stod-till-foretag-och-organisationer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/tillfalle-att-lara-sig-mer-om.html


//Frida Torsein

tisdag 16 februari 2016

Vad bör man tänka på innan man söker bygglov?

Vi fick lite information från våra kollegor på byggsidan om vad som kan vara bra att tänka på innan bygglov söks, för att processen ska vara så snabb som möjligt.

Innan bygganmälan - kontakta Samhällsenheten för
rådgivning: 0251-31 300
Ta kontakt med Samhällsenheten i god tid
När du går i byggtankar - tag kontakt med samhällsenheten på Älvdalens kommun så tidigt som möjligt för rådgivning och information. En tidig kontakt kan göra att du tidigt får värdefulla råd och tips som kan spara pengar genom färre revideringar. Ring 0251-31 300 för att komma till kommunens kontaktcenter som lotsar dig till rätt person.

Sök bygglov innan sommaren
Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov? Under våren är det många som söker bygglov. För att hinna med din bygglovsansökan innan semestern behöver Samhällsenheten på Älvdalens kommun få in den så tidigt som möjligt. Redan nu är det bra om bygglovsansökningarna kommer in för att minska trycket under sommaren.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:
din ansökan är komplett
det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

//Frida Torsein

Stöd till företag och organisationer genom Klimatklivet

Genom Naturvårdsverket och "Klimatklivet" finns det nu möjligheter för företag och organisationer att söka stöd för olika åtgärder för att förbättra miljön. Nedan ser du vilka rubriker som stödet gäller.
Kanske ditt företag vill göra en satsning för att återvinna energi?
Exempel på åtgärder som kan få stöd:
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
De största växthusgasutsläppen i Sverige kommer från transporter, energiförsörjning, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:
Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
Energiförsörjning – genom återvinning av energi
Jordbruket – genom minskade utsläpp
Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering.

KlivIT - här gör du din ansökan
Du söker medel genom att skicka in en ansökan till din länsstyrelse via det digitala ansökningsverktyget KlivIT. Nu är ansökningsverktyget öppet fram till den 14 mars.
Till KlivIT
Förberedelser innan ansökan i KlivIT
Du kan förbereda din ansökan genom att gå igenom de frågor som ska besvaras i ansökningsverktyget.

och ansökningstiden är från 15 februari till 14 mars 2016 för beslutsomgång 2.

Nästa ansökningstillfälle:
Beslutsomgång 3
Ansökningsverktyget är öppet 16 maj till 13 juni.
Beslut i mitten av september.
Beslutsomgång 4
Ansökningsverktyget är öppet 29 augusti till 26 september.
Ansökningsverktyget är öppet 29 augusti till 26 september.
Beslut i början av december.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.


Läs mer://Frida Torsein

måndag 15 februari 2016

Tillfälle att lära sig mer om styrelsearbete

Grant Thornton och Styrelseakademin samordnar ett seminarium om styrelsearbete och välkomnar alla till ett seminarium som vänder sig till dig som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag, alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete.
Vill du ha en aktiv styrelse i ditt företag? Då kanske
detta seminarium är något för dig.

Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen?

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd på seminariet. Dessutom kommer du att träffa många andra företagare och styrelseledamöter, som du kan utbyta erfarenheter med och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

Under eftermiddagen kommer vi diskutera och gå igenom följande:
• Vad kan ett styrelsearbete tillföra mitt företag?
• Vilka förutsättningar behöver jag som ägare skapa för att styrelsen ska kunna fungera?
• Hur får jag igång styrelsearbetet?
• Hur arbetar en framgångsrik styrelse?

Datum och tid: Måndag den 11 april kl. 16.00-18.00. Vi serverar kaffe och smörgås.
Plats: Mora Parken, Parkvägen, 792 37 Mora.
Konferensrum: Mågsbodarna.
Föreläsare: Roland Dansell, certifierad affärsrådgivare, Grant Thornton.
Pris: Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Anmäl dig på www.grantthornton.se/seminarier senast den 6 april.

Varmt välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/raiden-ateruppstar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/foretagsbesok-algparken-pero-och-rv-el.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/information-om-lokalt-ledd-utveckling.html


//Frida Torsein

torsdag 11 februari 2016

Raiden återuppstår!

Det var en gång en längdskidtävling i Norra Dalarna som hette Raiden. Starten gick i Drevsjö i Norge och fortsatte över fjället ner till Idre By som var målet för den första etappen. Dagen efter startade alla i gemensam start på Idresjön, klättrade upp på Idre Fjäll och vidare ner mot målet i Särna. 

Många har längtat och frågat efter Raiden, så nu tänker vi väcka liv i den igen! Lite ändringar blir det med fortsatt lagom tufft, både för elit och motionär. Viktiga förutsättningar för tävlingen är att återskapa den höga trivselfaktorn, en unik tävling med annorlunda skidupplevelse. Längdskidåkning är en del av kulturen i Dalarna och vi vill återskapa ett evenemang som drar över 10 000 personer till Norra Dalarna.

Raiden 2016 kommer heta "Raiden Unplugged" och blir en tävling för inbjudna åkare, vissa platser kommer att släppas för allmänheten och du kan anmäla dig genom att klicka på "anmälan" nedan på sidan. Årets tävling kommer att ha både start och mål i Grövelsjöområdet, detta år går det inte att förlägga bansträckningen till Idre By p.g.a. skogsavverkning.

Under Raiden 2017 kommer start att ske i Grövelsjön och målgång mitt i Idre by, en sträcka på drygt 5 mil. Startplats blir Lövåsen, upp till STF Grövelsjön Fjällstation, förbi Storsätra Fjällhotell och vidare genom skogen längst älven mot Idre. Loppet kommer gå längst delar av den gamla postvägen som gick från Grövelsjön till Idre förr i tiden. Dag 2, 2017, startar tävlingen åter i Idre med målgång i Särna.


Fakta om Raiden Unplugged 2016
Datum: 12 Mars
Starttider:  Damer Elit: 10:00, Herrar Elit: 10:10, Vipklass Dam/Herr: 10:15
Tävlingsform: 25km klassisk stil, med tillåtelse för skejt inom vissa uppförsbackar som är markerade.
Bana: Start och mål i Lövåsen, Grövelsjön. Banan kommer gå i skogs- och fjällterräng från Lövåsen upp till Fjällstationen och ner via Storsätra Fjällhotell. Banan bygger på natursnö och upplevelser under vägen.
Startavgift: 100kr
Anmälan sker via denna länk

Boende: Boende på hotell och stugor kan bokas via Visit Idre på www.visitidre.se


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/foretagsbesok-algparken-pero-och-rv-el.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/information-om-lokalt-ledd-utveckling.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/01/kommunstyrelsen-bjod-in-till.html//Frida Torsein

måndag 8 februari 2016

Företagsbesök Älgparken, Pero och RV Electro och RV telecom

I onsdags var vi på företagsbesök på Älgpark och huskyfarm i Öjvallberget, PeRo i Särna och RV Electro och Telecom. Vi vill passa på att dela med oss av vårt besök.

Fjolingarna Lillebo och Michael i älgparken
Först ut var som sagt Älgparken och huskyfarm, där vi fick träffa några jämtlandsgetter och älgarna Bosse, Lena, Michael och Lillebo samt ungefär 40 alaskan malamutehundar. Detlef Herche, som driver företaget tillsammans med sin fru, berättade att de lagt ner mycket tid och arbete på att få hela parken i ordning såpass som den är idag och väldigt mycket har de gjort själva. Runt om i landet finns ungefär 30 älgparker, och det finns ett nätverk kring detta. De hyr ut stugor och erbjuder även hundspannsturer utöver att ta emot besökare till själva älgparken.

Frida Torsein, näringslivssamordnare och
Karin Ljudén, företagsrådgivare, matar älgar
Andra företaget vi besökte var PeRo i Särna, som drivs av Roger Mörk och Per Blomqvist. De har i dagsläget ca 10 heltidsanställda och 4 deltid. PeRo startade Roger och Per 2004 och de har drivit det sedan dess, och blev Årets Ungdomsföretagare i Dalarna 2008. De är bland annat anslutna till Däck Team, har en verksad samt entreprenad och torvbrytning i sin repertoar. Verksamhetsområdet är inte bara Dalarna, utan arbetsområdet är större än så.

Sista besöket för dagen blev på RV Telecom och RV Electro, där vi träffade Jan Eriksson. Jans företag RV Telecom är ett företag som sätter upp master för telefoni och de arbetar inte bara nationellt utan har även leverantörer/kunder internationellt. Jan är även delägare i RV Electro, som drivs av hans bror Klas Eriksson som vi dessvärre inte hade möjlighet att träffa, och de utför olika elinstallationer.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/foretagsbesok-lovasgarden.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/foretagsbesok-pa-coop-ica-och-fjaril.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/11/foretagsbesok-pa-tre-bjornar-knuts-bygg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/foretagsbesok-pa-evas-harverkstad.html//Frida Torsein

torsdag 4 februari 2016

Information om Lokalt Ledd Utveckling och Leader under två kvällar

I måndags och tisdags hölls informationsträffar om den nya Leaderperioden som sträcker sig från 2016-2020, och att det nu är möjligt att söka stöd. På måndagen hölls ett möte i Idre och på tisdagen i Älvdalen. Vi har även lagt ut de presentationer som verksamhetsledare Christina Lindfors visat på träffarna.
Rose-Marie Lantsch och Bengt Welin, ledamöter i
styrelsen för Dalälvarnas utvecklingsområde
Christina började med att presentera sig själv och de två styrelseledamöterna från Älvdalens kommun, Ros-Marie Lantsch och Bengt Welin, som arbetar i styrelsen för Duo Dalälvarna och är de som tillsammans med två andra personer per kommun av de ytterligare 9 kommuner som ingår i Leaderområdet, beslutar om vilka projekt som ska beviljas stöd. De kommuner som ingår är förutom Älvdalens kommun även Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, och Vansbro.

Informationsträffen i Älvdalen
När arbetet med de nya Leaderområdena påbörjades, var tanken att Älvdalens kommun fortsättningsvis skulle tillhöra två Leaderområdet och arbetet fortsatte på den linjen, och Rose-Marie och Bengt valdes till ledamöter i styrelsen. Mot slutet av perioden visade det sig att Älvdalens kommun skulle få ett stort område i norra kommundelen utan möjligheter att söka Leaderstöd om inte hela kommunen ingick i Dalälvarnas utvecklingsområde, varför kommunen tog ett snabbt beslut att hela kommunen skulle ingå i samma Leaderområde, och så blev det. Varje år väljs nya ledamöter, så det finns möjlighet till större geografisk spridning av ledamöter från vår kommun längre fram.

Christina började informationskvällen med att berätta vilka området som det går att söka stöd inom, och klickar du här kommer du till kommunens hemsida där du hittar presentationerna.

Det kommer att bli två tillfällen per år att lämna in ansökningar, den första i mars och den andra i oktober. Innan du ansöker ett projekt, titta gärna igenom presentationerna på kommunens hemsida och kontakta gärna Leaderkontoret Dalälvarnas utvecklingsområde för vägledning: christina.lindfors@duodalalvarna.com eller ring 0703-010624.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/01/informationsmote-om-nya-leader-perioden.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/06/nytt-fran-leader-dalalvarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/10/nya-leader-perioden-planeras.html//Frida Torsein