fredag 21 september 2018

Vill du vara med på Idre Himmelfjälls spännande resa?

Idre Himmelfjäll inleder sin nyrekryteringsprocess med orden: -"Här får du jobba i en sagolik miljö. Vi söker dig som vill vara med på denna spännande resa vi har fram till invigningen julen 2019 och den fortsatta utvecklingen av Idre Himmelfjäll!


Även vi vill nu här passa på att sprida att Idre Himmelfjälls har inlett rekryteringsprocessen av en redovisningsekonom, liftchef, bokningsansvarig samt personal till skiduthyrningen. Vi vill även passa på att önska er läsare och Idre Himmelfjäll lycka till på denna spännande resa.http://www.idrehimmelfjall.se/default.asp?PageID=640
Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Dessa lediga tjänster finner du även på Idre Himmerlfjäll hemsida: idrehimmelfjall.se   

// Karin Ardefelt

tisdag 11 september 2018

Henrik och Johan blev årets företagare i Dalarna

Vi måste verkligen passa på att gratulera två av våra stoltheter i Älvdalens kommun. Det är Henrik Lindh och Johan Rehnström som har fått utmärkelsen Årets företagare i Dalarna.


På invigningen av musik och motorfestivalen korades
bröderna Henrik Lindh och Johan Rehnström till Årets företagare i Älvdalens kommun av Företagarna Älvdalen och företagarna SIG (Särna, Idre och Grövelsjön).


Nu har dessa båda entreprenörer även korats till Årets företagare i Dalarna. Läs mer här 


Företagarna Älvdalen
Företagarna Dalarna


Älvdalens kommun vill också passa på att överlämna ett riktigt stort GRATTIS!


Bröderna Henrik Lindh och Johan Rehnström


Motivering Årets Företagare i Älvdalen 2017
Årets företagare i Älvdalens kommun 2017 har tydligt visat prov på extrem kreativitet och företagsamhet. Entreprenörerna leder företaget så att de med stor framgång: träder in på den ena marknaden efter den andra, tar marknadsandelar i land efter land, kammar in utmärkelse efter utmärkelse, ökar starkt och kontinuerligt sin lönsamhet år efter år, anställer fler och fler. Företagarna har visat prov på att det med stor framgång går att sälja en traditionell produkt utan personlig utprovning, ändock har man lyckats skapa en upplevd trygghet, vilket är en av e-handels största utmaningar. En utmaning som detta företag behärskar med bravur. Detta har de skalat upp till oändliga möjligheter, vilket ger dem många ben att stå på. Älvdalsföretaget har till och med tidigare utsetts till Gasell av dagens industri och i tre år i rad har de utsetts till årets e-handel inom sport i Sverige.


Nu utses bröderna Henrik Lindh och Johan Rehnström till årets företagare i Älvdalens kommun 2017. Vilka är entreprenörerna bakom det framgångsrika företaget Globisen AB i Älvdalen, som i sin tur är företaget bakom skistart.com, climbing247.se,  ultitriathlon.se och klubbskistart.


Ett riktigt stort grattis till Globisen!


//Karin Ardefelt

fredag 7 september 2018

LONA stöd - statligt bidrag till projektet.

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Under 2018–2020 kan du även få bidrag för satsning på våtmarker.

Lokala naturvårdsinsatser - LONA


Fågeltorn

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Under 2018–2020 finns även en satsning på våtmarker som kan ge bidrag på 90 procent.
Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker

Läs mer om alla projekt

I LONA-registret kan du läsa om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, kolla upp vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att dra igång ett eget projekt.
Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

Ansökan

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år (gäller alla projekt utom våtmarksprojekt). När det gäller våtmarksprojekt ska ansökan för omgång 2 vara inne senast 1 oktober 2018.

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.


Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. Länk!
Lokala naturvårdssatsningen webbplats– LONA-bidraget. Länk!
Våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplatslänk. Länk!

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering gör du direkt i LONA-registret. Sista datum för verksamhetsrapportering är 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk. Länk!

Kontakt
Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna
Telefon 010-225 03 12

Källa: Länsstyrelsen Dalarna. Länk!

// Lis Karlsson

onsdag 5 september 2018

Samanställning av näringslivsfrämjande kommande aktiviteter

Varsågod här kommer en samanställning av utbildningar och träffar som arrangeras i höst. Kommande evenemang och aktiviteter samt utmärkelser.

Utbildning och träffar- Tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter kommer att arrangeras här hos oss i höst om intresse finns och anmälningar kommer in. Det är för dig som vill stärka digitaliseringen och konkurrenskraften i företaget. Läs mer här!

- Är du nyfiken på hur det är att driva ett E-handels företag eller kanske driver du ett e-handelsföretag och vill bli bättre. Nu erbjuds du att träffa Dalarnas mest framgångsrika e-handlare. De kommer att berätta om sina erfarenheter, hur man lyckas med sin e-handel. De kommer helt enkelt att dela med sig av de bästa tipsen och deras lärdomar kring hur du lyckas med e-handel. Läs mer här!


- Utvecklar du eller vill du utveckla produkter till besökare? Du erbjuds nu en unik möjlighet att kostnadsfritt delta i Produktlabb Outdoor, en workshop-serie om tre träffar med fokus på produktutveckling mot en internationell marknad. Dessutom får du tre timmars individuell coachning av processledaren Barbro Trum. Läs mer här!


- Vill du stärka ditt företags profil? Är du företagare inom besöksnäringen i Dalarna då bjuds du härmed in till Kurbits Design vilket är ett fördjupningsprogram för företag som vill stärka sin profil. Ju mer genomtänkt och tydlig företagets identitet och formspråk är, desto lättare skapas rätt förväntningar och rätt känsla hos besökarna. Läs mer här!


- Vår ”nya” Alkoholhandläggaren Sten-Erik Eriksson vill informera om en informationsdag för krögare, taxi, hotell och boendeföretag, kring prostitution och människohandel. Läs mer här!- Spara datumet! Krögarträffen kommer att genomförs den 7 november i Idre. Information kommer längre fram, men ni kan reservera datumet.

- Spara datumet! Arrangemang, Ansvarsfull alkoholservering, där fokus kommer att ligga på narkotika i krogmiljö” / genomförs den 12 samt 13 december i Idre. Detta kommer att arrangeras i samverkan med Idrefjäll och Sälenfjällen. Information kommer längre fram, men ni kan reservera datumet.


Evenemang och aktiviteter


Företagarkonferens Älvdalens kommun Vision 2030
Företagarna Älvdalen och SIG bjuder in företag, kommun och politiska partier till den vart annat årliga konferensen som handlar om att stärka företagsklimatet i kommunen.
Boka in helgen 16–17/11 i Grönklitt Orsa. Läs mer här!
   

Frukostmöte i Älvdalen

Den 22 augusti var det frukostmöte i Älvdalen, där vi fick lyssna till bland annat Almi företagspartner, Siljagruppen företagshälsovård, Visit Dalarna och Leader DUO och mycket mer. Läs mer om frukostmötet här!
Kommande frukostmöten
Eftersom företagarorganisation kommer att arrangera företagarkonferensen i november så har vi tillsammans med Företagarna valt att koncentrera oss på tre frukostmöten under hösten. Vid behov av fler frukostmöten kommer vi att planera in fler efter hand.
28 november i Idre
5 december Älvdalen
Älvdalens företagsmässa 10–11 maj 2019
Bokningar är i full gång. Säkra din plats redan nu.
Läs mer här!
Utmärkelser

Johan Renström, Johanna Malm och Henrik Lindh

Årets företagare och nyföretagare
Vi vill passa på att göra en extra hyllning till årets nyföretagare 2017 i Älvdalens kommun som är Johanna Malm – Johannas Flora. Samt Årets företagare 2017 som är bröderna Henrik Lindh och Johan Rehnström – Globisen AB som är företaget bakom skistart.com, climbing247.se, multitriathlon.se och klubbskistart. Läs mer här!


Stort GRATTIS!


Årets förening. Företagarna SIG (Särna Idre Grövelsjön) blev Årets förening av 270 i Sverige
Den fina nomineringen lyder: ”Den lilla föreningen som drivit fram Älvdalsmodellen - ett lyckat samarbete mellan näringsliv, kommun och invånare som gett alla en stark framtidstro. De hittar ständigt nyskapande lösningar för att attrahera företag inom olika branscher. De är en positiv kraft att räkna med. Stefan Nordin är ordförande i Företagarna SIG. Läs mer här!   

// Karin Ardefelt och Lis Karlsson

                                                                                                                                                                                                     

Rekrytera personal – Dra åt skogen filmer


Många av våra företag har svårt att rekrytera personal. Vi vill arbeta tillsammans med er för att få fler människor till vår kommun. Hjälp gärna till och sprid våra ”inflyttarfilmer” Dra åt skogen. Filmerna hittar du här!


// Karin Ardefelt och Lis Karlsson
”Service och reparation av storköksutrustning sam kyl och frys” - Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner

Aktuella upphandlingar finns på denna länk! Nedan finner du en av alla upphandlingar som som rör Älvdalen, Orsa och Mora kommuner.Service och reparation av storköksutrustning sam kyl och frys” - Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner

Kort beskrivning: Upphandlingen omfattar service, underhåll och reparationer av utrustning som betecknas storköksutrustning samt kyl- och frysanläggningar i avropsberättigade kommuners storkök. Uppdraget omfattar utrustning och dess tillbehör som finns i bilagan "maskinförteckning".
Anbudsområdet kyl- och frysanläggningar i avropsberättigade kommuners storkök omfattar inte Malung-Sälens kommun. Utrustningen är av varierad fabrikat och ålder.


Mer information finner du här!

// Lis Karlsson

måndag 3 september 2018

26 september viktig informationsdag för krögare-hotell-boende och taxiföretag

Sten-Erik Eriksson, alkoholhandläggare Älvdalens kommun vill informera om ett kommande evenemang från Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna som välkomnar till en informationsdag kring prostitution och människohandel. 
Yrkesverksamma inom dessa verksamheter har en viktig brottsförebyggande uppgift när det gäller att upptäcka prostitution och människohandel. 
Prostution och människohandel förekommer i hela landet

Ta tilllfället i akt och få information om hur det ser ut i Dalarnas län samt i landet för övrigt och vart man vänder sig när man upptäcker något som kan vara prostitution och människohandel.
”Mycket av människohandelns organisering och kommunikation bedrivs
i det dolda, där det är svårt att ingripa.
Organiserad prostitution kan försiggå i hyrda lägenheter och på hotellrum.
Indikatorer på människohandel och koppleri kan vara att det är mycket ”persontrafik” i trappuppgångar vid ovanliga tider, mycket taxitrafik till vissa adresser på ovanliga tider, många utländska kvinnor som söker sig till kvinnojourer, många kvinnor utanför och i hotellens barer och restauranger samt flera kvinnor som åker taxibilar till kunderna”.
Program att ladda ner här.

26 september 2018 på Högskolan i Dalarna, program med länk för att anmäla sig bifogas här.
Ni har möjlighet att delta endast förmiddag men är välkomna att vara med hela dagen. Dagen är kosnadsfri.

Plats: Högskolan Dalarna i Falun
Datum: 26 september Tid: kl. 10.00 – 15.15, registrering och kaffe från kl. 09.00
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på fika, men inte lunch. Din plats kan överlåtas till annan deltagare.

Handbok om motåtgärder

(Lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder. Handboken svarar på frågan hur organiserad brottslighet kan förebyggas lokalt; kommunala förvaltningar, myndigheter, lokala näringslivet, fackföreningar och organisationer kan på olika sätt och i samverkan försvåra för kriminella att driva sin verksamhet.
Brottsförebyggande rådet 2010). Finns att ladda ner här.


// Lis Karlsson

fredag 31 augusti 2018

Vill du stärka digitaliseringen och konkurrenskraften i företaget.


Vill du bli bättre på att förstå potentialen och affärsnyttan med digitalisering? Är du nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror etc. Då finns det ett erbjudande till dig här på hemmaplan!Projektet F7 och FindIt bjuder under hösten in till tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter.

Ta chansen att bli inspirerad av andra företagares digitaliseringsresor och få tips på vilka digitala möjligheter det finns för din verksamhet.

 


Träffarna är kostnadsfria och vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror etc.

Innehåll:

Del 1: Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer (heldag)

Del 2: Workshop för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)

Del 3: Workshop för att inför kommande start aktiviteter i det egna företaget (halvdag)

 

Under hösten kommer kickstart genomföras i Rättvik och vid intresse av 8 eller fler företag kommer ytterligare en omgång genomföras med start i november, träffarna kommer vara lokaliserade till norra Dalarna.


Det kommer även att arrangeras i Älvdalen och datumen för träffarna i Älvdalen ser ni nedan. ( Dessa träffar arrangeras i Älvdalen vid intresse av 8 eller fler företag, så anmäl dig i dag.)

  Dag 1 – Tisdag 13/11
  Dag 2 – Tisdag 27/11 em
  Dag 3 – Tisdag 11/12 em


Anmäl ditt intresse redan idag här

Frågor eller funderingar? Kontakta:
Lena Norrström
FintIt
lena.norrstrom@sandviken.se

Camilla Garbergs
Projektledare F7
camilla.garbergs@alvdalen.se


Mer om Kickstart:

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.


// Karin Ardefelt

De bästa tipsen och lärdomar kring hur du lyckas med e-handel!

Är du nyfiken på hur det är att driva ett E-handels företag eller kanske driver du ett e-handelsföretag och vill bli bättre. Då ska du kanske passa på att träffa tre entreprenörer bakom tre lyckade e-handels företag och ta del av deras erfarenheter. Den 17 september kommer bland annat vår egna framgångsrika e-handlare Henrik Lindh som driver Skistart i Älvdalen kommer att vara där. 3 år har Skistart fått utmärkelsen årets e-handlare i Sverige och i år årets företagare i Älvdalens kommun!

E-handel – Våga testa, misslyckas och lyckas

Dalarnas mest framgångsrika e-handlare är samlade och de kommer att berättar om sina erfarenheter, hur man lyckas med sin e-handel. De kommer att dela med sig av de bästa tipsen och deras lärdomar kring hur du lyckas med e-handel.

Du ges chansen att ställ dina frågor till:


När: 17 Sep                                 
Tid: 18:00 - 20:00  
Var:Teatern (Medborgarhuset), Norra Allégatan 30, Vansbro   PS: Vi samåker från Älvdalen om intresse finns.        
               
 
Kvällens moderator är Mats Ingels.
Kom och inspireras på ett lättsamt sätt samtidigt som du knyter nya kontakter!


 
 
 
Läs inbjudan i pdf.
Samarrangemang med F7 Företagsutveckling i Dalarna 7 kommuner i samverkan, Vansbro kommun, Företagarna Dalarna och Dalarna Science Park.
Anmäl dig här! 
PS: När du anmäler dig ska du kryssa i att du, -önskar att samåka om intresset är tillräckligt stort.  
// Karin Ardefelt

Utvecklar du eller vill du utveckla produkter till besökare?


Visit Dalarna erbjuder nu dig en unik möjlighet att kostnadsfritt delta i Produktlabb Outdoor, en workshop-serie om tre träffar med fokus på produktutveckling mot en internationell marknad.
Dessutom får du tre timmars individuell coachning av processledaren Barbro Trum.https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/axaco/uploads/2018/08/29/lsoYDjY2/1920x1080_produktlabb_outdoor_180829.pdf
Klicka på bilden för att se presentationen.

Inbjudan riktar sig till företag inom besöksnäringen i Dalarna, främst till företag som jobbar med produktutveckling i koppling till outdoor.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/axaco/uploads/2018/08/29/lsoYDjY2/1920x1080_produktlabb_outdoor_180829.pdf
Klicka på bilden för att se presentationen.


Ta chansen och göra dina outdoor-produkter ännu mer attraktiva, samtidigt som du lär känna andra i branschen och kanske hittar nya samarbeten!

Det blir alltså Export med utomhusupplevelser i fokus.

Sista anmälningsdag den 7 september
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/axaco/uploads/2018/08/29/lsoYDjY2/1920x1080_produktlabb_outdoor_180829.pdf
Lägg till bildtext
Klicka på bilden för att se presentationen.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/axaco/uploads/2018/08/29/lsoYDjY2/1920x1080_produktlabb_outdoor_180829.pdf
Klicka på bilden för att se presentationen.
Visit Dalarna har satt ett värde på detta erbjudande på ca 11 000 kr per deltagare, du har chansen att få det kostnadsfritt, -Inte illa!
Plats bestäms beroende på vart deltagarna kommer ifrån. 

Blir det bara tex Älvdalsföretag så håller man den i Älvdalen, blir det från fler platser får man komma överens om var det blir bäst. 
Om alla tillfällen blir fulltecknade så genomför det två program i södra, två i mellersta och två i norra delen av Dalarna.


HÄR anmäler du dig
// Karin Ardefelt


torsdag 30 augusti 2018

Vill du stärka ditt företags profil?


Är du företagare inom besöksnäringen i Dalarna då bjuds du härmed in till Kurbits Design vilket är ett fördjupningsprogram för företag som vill stärka sin profil. Ju mer genomtänkt och tydlig företagets identitet och formspråk är, desto lättare skapas rätt förväntningar och rätt känsla hos besökarna. Deltagarna i Kurbits Design får kunskap och verktyg för att ta fram den röda tråden i sitt företag och skapa en helhetsbild som ökar tydligheten utåt.

http://www.kurbits.org/kurbitsprogram/kurbits-design/
Klicka på bilden och läs mer.


Kurbitsprogrammen genomförs ute på deltagarnas egna företag med en blandning av workshops och eget arbete.
Programprocessen pågår under 6 månader med en träff per månad. Mellan träffarna använder deltagarna sina nyvunna kunskaper och verktyg i sitt arbete med att utveckla sin egen verksamhet.
 
Det kan vara intressant att se vilka effekter "Kurbits" har haft hos de företag som gått programmet, klicka här  och läs mer.
Detta erbjudande delfinansieras av Länsstyrelsen i Dalarna och som deltagare betalar man endast 6.500:- exkl. moms (ord. pris 26.000:-)

http://www.kurbits.org/kurbitsprogram/kurbits-design/


Anmälan och information, kontakta processledare Lotta Hernek på lotta@hernekdesign.se
Läs mer om programinnehållet: http://www.kurbits.org/kurbitsprogram/kurbits-design/


Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan RTS, Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare med erfarenhet av turistnäringen. Målet är att ge företag inom turistnäringen möjlighet att öka lönsamheten i sin verksamhet. Sedan januari 2012 ägs och drivs Kurbits av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS). Läs mer på www.kurbits.org

Länk till Kurbits Affärsutveckling på FB: https://m.facebook.com/kurbits.org/

(Kurbits finns idag på fyra språk och genomförs i flera europeiska länder)// Karin Ardefelt

Vi har gjort ett företagsbesök på ICA Supermarket Idre bua.

Här kan man förutom att handla mat, husgeråd, yllegarn och andra förnödenheter, ta en fika på cafeét, betala räkningar och sätta in pengar på konton. Men behöver man vara rymdingenjör för att driva en ICA butik? Ett måste är det självklart inte men ett plus i kanten verkar det vara för ICA Supermarket Idre bua, eftersom en av ägarna i grunden är just rymdingenjör.

Marie Dahlström, Mikael Dahlström, Stefan Linde och Karin ArdefeltRekordsommar 

Förra veckan  var vi på företagsbesök i Idre på ICA Supermarket Idre bua som drivs av två engagerade entreprenörer, makarna Dahlström.
Företagarna Mikael och Marie Dahlström ser ljust på framtiden, dom har inte riktigt ord för hur denna sommar har gått, men de beskriver helt enkelt att det har varit -"hur många som helst i Idre i sommar, och alla ska så klart handla mat".
- Hos oss kan man dessutom betala räkningar med kontant betalning, sätta in pengar på konton via Kassagirot och föra över pengar via Western Union, berättar Marie.
Idre bua är nämligen ombud till Kassagirot. Kassagirot har ofta öppet när banken har stängt. På Idre bua kan man göra bankärenden mellan klockan 9.00-18.00. Idre bua tillhandahåller även en viss cateringservice, bland annat smörgåstårtor och tårtor.
Butiken har öppet måndag-lördag klockan 08.00-20.00 och söndagar 11.00-20.00.Caterar smörgåstårtor


Idre bua är ombud till kassagirot

40 procent av kunderna kommer från andra länder

Vidare berättar dom att besökarna från Norge har ökat radikalt de sista åren. Något som var lite överraskande är att Juli månad är den månad som har allra högst omsättning, detta trots att Idre är känt för att vara en utpräglad vinterdestination. Detta bekräftar att turismen är på väg mot en säkrare helårsverksamhet i Idre. Mikael och Marie berättar dessutom att 40 procent av besökarna i juli månad kommer ifrån andra länder.

Utmaningar - personalbrist


Vi brukar alltid fråga vad företagarna ser för utmaningar framöver och likt många andra företag så bekräftar de att det är svårt att finna extrapersonal. När en bygd expanderar får företagen problem med att finna personal och detta är Idrebua inte ensamma om i vår kommun. Vi har i dag i Älvdalens kommun mycket låg arbetslöshet.Snabbfakta rymdingejör: 
Som rymdtekniker eller rymdingenjör kan man arbeta inom många olika områden, både praktiskt och teoretiskt. För det mesta handlar det om experiment som ska genomföras i rymden och till detta krävs rymdingenjörer, både de som kan bygga och designa experimenten och de som kan skicka upp dem med antingen raket, vetenskaplig ballong eller satellit. Som rymdingenjör kan du t ex vara med och ta fram nya bränslen till satelliter, konstruera experiment som ska fungera i mikrogravitation, vara den som trycker på ”fire” vid raketuppskjutningar eller sköta elektroniken vid ballongsläpp.
Källa: Länk Framtid.se


Tack Mikael och Marie för att vi fick besöka er.// Karin Ardefelt och Lis Karlsson

torsdag 23 augusti 2018

Frukostmöte på Hotell Älvdalen 22 augusti

I går hölls frukostmöte på Hotell Älvdalen, där bland annat Almi, DUO Dalälvarnas utvecklingsområde, Visit Dalarna och Siljagruppen företagshälsovård fanns med bland talarna. På frukostmötet deltog cirka 55 personer, och förutom företagspresentationer fick vi även information om översiktsplanen och va-planen som går ut i utställnings/ remissversion under inledningen av september. Företagarna Älvdalen och Älvdalens kommun arrangerade frukostmötet.


Välbesökt frukostmöte på Älvdalens hotell


Stor företagarkonferens på gång 16-17 november 2018

Först ut var emellertid Peter Nygren, som representerade företagarna Älvdalen. Han informerade om den kommande stora konferensen 16-17 november som företagarna Älvdalen arrangerar. Den kommer att hållas i Orsa rovdjurscenter under temat:

Tema för konferensen: Vision Älvdalens kommun 2030
Länk: Företagarna facebook

Visit Dalarna

Därefter var det dags för Linnea Johansson, Affärsutvecklare / Projektledare från Visit Dalarna som berättade om verksamheten. Läs mer på separat inlägg: Visit Dalarna presentation

Linnea Johansson, Visit DalarnaLäs mer på separat blogginläggSiljagruppen företagshälsovård


Tore Gustavsson berättade om Siljagruppen/Arbetshälsan som stöttar företag och individer i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner sedan starten 1994. Dom hjälper drygt 100 företag och organisationer med sammanlagt ca 7 500 anställda att påverka sin arbetsmiljö positivt. Tjänsteområdena är förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete, sjukvårdande behandlingar och rehabilitering.  Siljagruppens mottagning finns på Vasagatan 31A i Mora, men verkar även ute hos  kunderna. Företagshälsovård garanteras även i glesbygden inom deras kommuner Mora, Orsa och Älvdalen.Birgitta Mattsson, företagssköterska på Siljagruppen bor i Åsen 

Brigitta Mattsson finns nära företagarna i Älvdalens kommunTore Gustavsson, Siljagruppen
 Arbetsgivare kan få bidrag för vissa insatser


Läs mer om Siljagrupppen på: Länk Siljagruppen


Kontaktuppgifter:
Vasagatan 31 A i Mora (i Polishuset)
Tel. 0250-389 10
www.siljagruppen.se
info@siljagruppen.se


Kommuninformation 

Branden i Trängslet


Peter Egardt pratade om bränderna som härjade för bara några veckor sedan och vände upp och ner på tillvaron. Kommunen kommer att arbeta en hel del med det under hösten. Utvärderingar skall göras och människor ska tackas.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om branden: Länk


Översiktsplanen och v/a-planen

Christina Holback, förvaltningschef samhällsförvaltningen berättade om översiktsplanen och va-planen som går ut i utställnings/ remissversion under inledningen av september.
- Det har varit ett stort intresse bland befolkningen att engagera sig i planena, vilket jag tycker är jätteroligt, sade Holback.
Christina Holback, förvaltningschef Samhällsförvaltningen

Företagsmässan 2019Tobbe Wallin och Niklas Nouvel berättade om att det redan nu är hög tid att boka plats på Företagsmässan 2019 som kommer att gå av stapeln 10–11 maj-2019.
Alla blev uppmanade om att lägga in detta datum i kalendern och Tobbe berättade med ett leende på läpparna att Dalarnas Landshövding Ylva Thörn redan har gjort det, att hon har avsatt hela dagen till Företagsmässan i Älvdalen.
Länk: Facebook Älvdalens Företagsmässa 2019

Tobbe Wallin och Niklas Nouvel

DUO-Dalälvarnas Utvecklings Område.

 Rosmari Lantzsch, Christina Lindfors och Bengt Welin

Verksamhetsledare Christina Lindfors informerade bland annat om projektstöd till företag.
Vi har tidigare gjort en liten information om detta på bloggen som ni kan läsa här.
Informationen är lättläst på deras hemsida duodalalvarna.com
Hon tipsade om att man snabbt och enkelt kan testa sin projektidé genom att göra en intresseanmälan, vilken ni finner här därefter kommer man att få en kontakt för vidare diskussion om möjlighet till stöd. Mycket fiffigt må jag säga.
Även Bengt Welin och Rosmari Lantzsch som medverkar i DUO´s  styrelse deltog på mötet.


Thomas Gölles inflyttad - Polarforskaren som blev datavetenskapare  

Thomas Gölles, doktorandMötets speciellt inbjudna gäst var österrikaren Thomas Gölles som flyttade till Älvdalen för cirka två år sedan. Då kom han direkt till Älvdalen från Svalbard.
Thomas startade ett AB i juni 2018 som heter ATSEDA AB, där han erbjuder tjänster som exempelvis:
Urvalsrådgivning för Business Intelligence (BI) lösningar för små och medelstora företag.
Support till self-service
BI för små och medelstora företag.
Utveckling av matematiska modeller för prognoser (data science): till exempel prognose över sålda enheter, Predictive Maintenance.
Data audit: Bedömning och analys av data och visa möjligheterna.
Data analys och visualisering

D.r Thomas Gölles. Fysiker, programmerare, snickare och fjällräddare


Han är en datavetenskapare med domänkompetens inom maskinteknik, geofysik, klimatförändringar och turism. Tidigare var han polarforskare och arbetade med dataanalyser, under hans doktorand kunde han då utveckla numeriska modeller från början.
- Under min doktorand utvecklade jag flera modeller av processer relaterade till Grönlands is och klimatförändringar.  Innan jag ens började studera miljösystemvetenskap: fysik arbetade jag redan mer än tre år som mekanisk ingenjör, berättade Thomas.


Erfarenheter

Thomas kunskap och erfarenhet sträcker sig från miljövetenskap till bilindustrin, turism och e-handel.
Han pratar tyska, engelska, svenska och lite norska.

Länk: Hemsida


Service i samverkan

Den Röda pilen pekar på Sigrid Larsson

Sigrid Larsson från projektet  ”Service i samverkan” bad om input om hur vi ser på servicen här i vår kommun. Hon uppmanade deltagarna att komma med inspel om hur servicen fungerar.
Informationen kommer sedan bland annat att bakas in i den lokala serviceplanen, därmed blir detta ett viktigt styrdokument. Exempelvis så kan detta dokument styra var man exempelvis ska göra stödjande åtgärder i framtiden för att exempelvis en livsmedelshandlare ska finnas kvar o.s.v.
Tag gärna kontakt med henne om det är något som du vill delge henne:
Kontaktuppgifter Sigrid Larsson.  sigrid.larsson@helasverige.se     Tel. 070-249 05 86.

Projektet F7

http://www.f7dalarna.se/

Karin Ljuden från projektet F7-Dalarn delgav oss diverse info om händelser under hösten. Läs vidare om dessa möjligheter:

ALMI


Mats Jacobsson och Anna Hanspers från Almi  gav oss information om alla fantastiska erbjudanden som de har till företagen i Dalarna. Det är känt för många att ALMI lånar ut pengar till tillväxtföretag i alla branscher och i alla faser. Information gavs om att ALMI har nära samarbete med bankerna, och tanken med ALMIS lån är att de inte ska ersätta bankerna, utan de ska stötta bankernas verksamhet. Mats poängterade att det är viktigt att veta är att ALMI arbetar med företag som vill utvecklas och växa.

Nyttig och bra information som jag antecknade för er skull följer nedan:
• Gå in på Digitalakademin ! Där kan du som företagare lära dig hur ditt företag kan blir mer framgångsrikt på nätet. Kan du tänka dig digitalakademin erbjuder kostnadsfria online utbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online. På deras hemsida står det till och med att utbildningarna finns på över 30 språk! Det är bara tacka och ta emot, en sådan fantastisk möjlighet.

• Almi välkomnade dig som företagare till seminarier hos Almi och de slog ett slag på frukostmötet för en föreläsning onsdagen 29 augusti i Mora ”Du och ditt företag - om att gå från idé till affärsmodell”

• Mentorsprogramet var något annat som jag vill passa på att lyfta. Jag kan verkligen rekommendera. När jag gick det med mitt företag för en himla massa år sedan så gav det så oerhört mycket.

Hoppas att ni funnit någon nyttig information
Det var roligt att ni kom, Lis Karlsson, Karin Ardefelt och Företagarna älvdalen.


// Lis Karlsson och Karin Ardefelt