tisdag 12 juni 2018

Tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter

Träffarna vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror och med mera. 
Det vill säga, företag med automatiserade processer.

Vill du bli bättre på̊ att förstå̊ potentialen och affärsnyttan med digitalisering?


Välkommen till tre träffar som ger insikt och inspiration om digitaliseringens möjligheter!
Projektet F7 och FindIt bjuder under hösten in till tre kostnadsfria träffar kring digitaliseringens möjligheter.
Ta chansen att bli inspirerad av andra företagares digitaliseringsresor och få tips på̊ vilka digitala möjlighet det finns för din verksamhet.

Träffarna är kostnadsfria och vänder sig till nyckelpersoner inom snickerier, industrier, tillverkningsföretag, företag som förädlar produkter inom trä, råvaror, textil eller halvfabrikat, pappersindustri och tillverkare av konsumtionsvaror etc.Under hösten kommer kickstart genomföras på 3 områden i Nordvästra Dalarna.

Grupp 1: Mora, Orsa & Älvdalen
Träff 1: 4 september kl. 9–16
Träff 2: 18 september kl. 12–16
Träff 3: 2 oktober kl. 12–16

Grupp 2: Leksand, Rättvik & Tällberg
Träff 1:6 september kl. 9–16
Träff 2: 20 september kl. 12–16
Träff 3: 4 oktober kl. 12–16

Grupp 3: Vansbro, Malung & Lima
Träff 1:5 september kl. 9–16
Träff 2: 19 september kl. 12–16
Träff 3: 3 oktober kl. 12–16

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Lena Norrström
FintIt
lena.norrtsrom@sandviken.se

Camilla Garbergs
Projektledare F7
camilla.garbergs@alvdalen.se

Mer info och anmälan görs via:

Denna länk: F7/Kickstart

Mer om Kickstart: 

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.

Mer om F7: 

F7 är en gemensam satsning mellan kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora.
Det övergripande målet för F7 är att öka tillväxten hos lokala småföretag.
Genom rådgivning, workshops, företagsbesök, seminarium, föreläsningar och affärsstöd ska lokala företag få verktyg, idéer och kunskap för att öka tillväxten.

Mer om FindIt: 

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

// Lis Karlsson

fredag 8 juni 2018

Information om förbudet mot terrängkörning på barmark

Som en del i Naturvårdsverkets informationssatsning om förbudet mot terrängkörning på barmark så vill naturvårdsverket berätta om uppdaterad och ny information. Sprid gärna vidare till kollegor som kommer i kontakt med frågan till exempel de som arbetar med naturvård, turism, friluftsliv och trafik.
En enkätundersökning till länsstyrelserna har visat att det är ett ganska stort problem i delar av landet med uppkörda stigar och sönderkörda myrmarker.

Gratis folder och mer information

Information om förbudet finner du här
Beställ gärna gratis eller ladda ner den nya foldern här
Det finns även en längre text om lagstiftningen som kompletterar den kortare foldern här
Naturvårdsverket har precis lanserat en kort tecknad film om terrängkörning på barmark som finns på Youtube.
Länk till film på Youtube här


Informationen kommer från: Malin Almquist, handläggare terrängkörningsfrågor, malin.almquist@naturvardsverket.se och
Nils Hallberg, Miljöjurist nils.hallberg@naturvardsverket.se

// Lis Karlsson

Idre och Sälen först i Sverige med hållbarhetsmärkning för destinationer

 I går den sjunde juni delades diplom ut av den norske näringsministern på departementet i Oslo. Det var sju nya resmål som blivit godkända enligt den norska hållbarhetsmärkningen för destinationer ”Baerekraftigt reisemål/Sustainable Destination”, varav två av dem är de svenska destinationerna Sälen och Idre, de första utanför Norge att få märkningen.

Idre och  Sälen GODKÄNDA och diplomerade som Baerekraftigt reisemål/ Sustainable destinations –Sälen och Idre har under perioden 2016-2018 varit piloter för den norska modellen ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen bedriver sitt hållbarhetsarbete på ett systematiskt sätt.
Följer du pilen så ser du vårt kommunalråd Peter Egardt som tagit emot den fina utmärkelsen.


”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018.
 I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart på företagsnivå.
 Projektet har samarbetat med Innovasjon Norge som stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige och arbetet har följts av Tillväxtverket, Region Dalarna och Visit Dalarna.
 Att inneha märkningen Sustainable Destination ger till exempel destinationen en internationell konkurrensfördel, bättre lönsamhet, bättre samverkan och sammanhållning, bättre bevarande av naturen som används för turistiska aktiviteter, fler enskilda företag som miljöcertifierar sina företag, bättre avfallshantering och en energibesparing.
 .
 Märkningen kommer att revideras om tre år, för att bli godkänd igen förutsätter märkningen att man visar progression och att arbetet har följande övergripande innehåll/ eller insatsområden under de kommande tre åren:
• En ökad insats för miljön genom att förbättra den interna infrastrukturen och genom fler miljöcertifierade företag och kommuner
• En förbättrad avfallshantering genom projektet Fjällsortering
• En bättre och mer skonsam hantering och användande av naturen genom att utveckla leder och skyltning för skidor, cykel och vandring på fjället
• Stärka arbetet med internationalisering och exportmognad genom samarbete med de övriga destinationerna i SITE. Som alla nu innehar samma hållbarhetsmärkning.
 .
 Vill nå nya målgrupper i Europa
 Sälen är Nordens största vintersportdestination och Idre är Sveriges fjärde största.
 Genom SITE – projektet arbetar båda dessa destinationer med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.
”Arbetet med hållbarhet är väldigt viktigt då destinationerna i regionen har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa.” säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.
 .
Norsk processmodell
 Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.
”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet sker i samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer” säger Camilla Lind.
 Som pilot har SITE – projektet arbetat efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet.
”Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer har varit stort i många länder under många år. Att två utländska resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under annorlunda administrativa system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt” säger särskild rådgivare Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.
 .
 Om SITE
• Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är de fyra kommunerna i SITE-regionen (Trysil och Engerdal ligger i Norge).
• SITE-samarbetet startade 2010 och har delfinansierats av EU genom Interreg samt regionala aktörer både i Dalarna och Hedmark.
• I SITE II projektet var målsättningen att regionen SITE certifieras som Bærekraftig reisemål genom den norska certifieringsmodellen som Innovation Norge förvaltar.
• Nu 2018 är hela SITE-regionen en hållbar region genom Innovation Norges märkning.
.
 För ytterligare information:
 Camilla Lind huvudprojektledare, 070-5255543, camilla@sitedestination.com
 Ingunn Sørnes, särskild rådgivare, +47 95778663, ingunn.sornes@innovasjonnorge.no
 Innovation Norges pressmeddelande:
https://www.innovasjonnorge.no/…/rekordoppslutning-rundt-n…/
Foto: Johan Andersson


Läs mer: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/rekordoppslutning-rundt-norsk-barekraftordning/


// Karin Ardefelt

tisdag 5 juni 2018

Driv företag som sommarjobb!

Har du en idé som du vill testa? Eller vill du kunna styra över din egen arbetstid och vara din egen chef? Nu har du chansen att testa din idé som ditt sommarjobb. Och har du ingen idé och ändå är sugen att testa så är du ändå välkommen! Älvdalens kommun erbjuder även i år möjligheten att driva sommarlovsföretag som sommarjobb. Är du född 1999-2002 och vill testa vingarna som entreprenör? Det finns 10 platser och ansökningarna beviljas i den ordning de kommer in, så det är med andra ord ”först till kvarn” som gäller.
Driva företag som sommarjobb? Sök senast
22 juni genom att eposta Björn Tegnér!
Vi har totalt 10 platser och programmet pågår under fem veckor. Första veckan är en utbildningsvecka och sen driver du ditt företag under fyra veckor, samtidigt som du får stöd och råd under tiden. Du får 2000 kronor som startkapital för att kunna börja företagandet. Utbildningsveckan startar vecka 27 och du driver sommarlovsföretag under veckorna 28-31. Sök senast den 27 juni genom att e-posta Björn Tegnér.

VAD: Driva företag som sommarjobb - sommarjobbsentreprenör
NÄR: Vecka 27-31
FÖR VEM: För dig som är född 1999-2002 och är folkbokförd i Älvdalens kommun
ANSÖKAN: Maila namn, adress och e-postadress till bjorn.tegner@alvdalen.se senast den 22 juni. Först till kvarn gäller.


Läs mer: 


//Frida Torsein

måndag 4 juni 2018

Projektet Framsteg förlängs ytterligare ett år

I slutet på förra veckan fick vi det mycket glada beskedet att projektet Framsteg, som finansierats genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), får förlängt ytterligare ett år. Detta trots mycket hård konkurrens, 49 ansökningar har kommit in till MUCF men endast 20 projekt fick beviljat. Framsteg är ett av dem.


Just nu pågår första året i projektet som riktar sig till ungdomar mellan 16-25 år som varken arbetar eller studerar. Målgruppen är svenska såväl som nyanlända ungdomar samt tjejer såväl som killar. Målet är att få igång kreativiteten och väcka företagsamheten i de deltagande ungdomarna och uppmuntra dem till jobb och/eller praktik, start av eget företag, egenanställning eller studier. Framsteg är kort och gott ett ungdoms-, näringslivs-, och integrationsprojekt. Den 30 september i år avslutas första projektomgången. År två av projektet drar igång 1 oktober i höst och pågår till 30 september 2019.


Hittills har vi i projektet haft företagarkurs, kurs för att öka självkänsla och självkännedom, studiebesök på företag, arrangerat egna föreläsningar och deltagit på föreläsningar arrangerade av andra projekt och organisationer. I gruppen som gått företagarkurs har fyra ungdomar deltagit, varav en ungdom från en av våra grannkommuner som såg möjligheterna med projektet och tog chansen att vara med. Utöver de fyra ungdomarna i företagarkursen finns personer som deltar i projektet genom att lära sig mer om företagande individuellt och/eller för att få företagsrådgivning. I förlängningen av projektet har språkstödjare tillkommit, för att underlätta för för målgruppen nyanlända att delta i projektet.

I styrgruppen för Framsteg finns Företagarna Älvdalen med en representant, Arbetsförmedlingen med en person, integrationssamordnaren på Älvdalens kommun samt enhetschefen för Arbete och Utveckling på Älvdalens kommun, förutom projektledare. I det beviljade projektet som drar igång 1 oktober arbetar projektledare 100%, coach 50% och språkstödjare 50%. Beroende på vilka språkgrupper som deltar i Framsteg kommer språkstödjarens tjänst eventuellt delas upp på flera personer.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/sammanfattning-av-frukostmote-pa-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/12/frukostmote-i-alvdalen-6-december-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/06/alvdalens-kommun-har-beviljats-narmare.html


//Frida Torsein

onsdag 30 maj 2018

Projektstöd till företag, kanske är det något för dig?

Bengt Welin tog kontakt med mig för några dagarsedan för att informera om att det just nu bland annat finns pengar för cirka femton Projektstöd till företag. Av den anledningen vill jag nu sprida denna information vidare till er. Det finns fortfarande 2 998 716 kr kvar att fördela till projektstöd för företag. Kanske är detta något för dig?

Nedan kommer jag att lyfta fram företagsstöd eftersom Dalälvarnas utvecklingsområde måste före 31 december 2018 ha ytterligare 15 företag till som skriver på ansökan om projektstöd till just företag. Kanske är du ett av dessa företag!  Men jag vill poängtera att det även finns stöd för annan landsbygdsutveckling för föreningar och organisationer. Vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020 finner du på Dalarnas utvecklingsområdes hemsida. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

http://www.duodalalvarna.com/

Företaget kan få maximalt 200 000 kr i projektstöd.

Kan ni tänka er att Dalälvarnas utvecklingsområde finansierar projektstöd till företag om 4 398 716 kr. Idag är 1 400 000 kr reserverade för potentiella projektägare. Det innebär att det fortfarande finns 2 998 716 kr kvar att fördela.
Förutsättningar för projektstödet är att företaget har:
  • 85 700 kronor i egen privat finansiering. Exempel på egen privat finansiering är egen arbetad tid så som projektledning. Finansieringen behöver alltså inte vara i form av ”kontantinsats”
  • Företaget ska ha en koppling mellan stad och landsbygd. (Det innebär exempelvis att du ska rikta dig mot en kundgrupp i staden, att ditt företag har en filial i staden, eller kanske att du ska lösa logistikproblem mellan stad och land.)
  • Projektet får inte vara konkurrensbegränsande (Konkurrensbegränsning innebär att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens för företag. Det räcker att ett beteende är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening.) Vi omfattas av konkurrensrätten då vi tillhandahåller projektstöd.

Exempel på finansiering för ett företag som söker stöd är:

  • 200 000 kr        projektstöd
  •   85 700 kr        egen privat finansiering 
   

Jag vill ge er ett par ord på vägen.

-Jag vet att det är av mycket stor vikt att du visar på att du kan säkra framtiden för ditt projekt. De talar om hållbara projekt.  Med andra ord, du måste säkra upp så att projekten överlever när projektmedlen är slut, projektidé ska kunna stå på egna ben när projektmedlen är slut. 
-Något nytt och lysande för denna programperiod är att du börjar med att sicka in en enklare intresseanmälan. där du beskriver din projektidé lite kort.
Efter att du skickat in din anmälan så händer det här:

1. Du blir kontaktad av verksamhetsledaren inom 1–2 dagar
2. Du erbjuds möjligheten att få träffa en arbetsgrupp från styrelsen. Här kan du presentera din projektidé och få direkt feedback.
3. Du får vägledning om hur du går vidare och gör en ansökan hos Jordbruksverket.

Välj Insatsområden på Dalälvarnas utvecklingsområdes hemsida för att se ansöks kriterierna. Du ser dem även här nedan.


• Integration  


Något som också är bra att veta det är att när du skrollar ner i ett aktuellt insatsområde så finns det en flik för:
  • Företag
  • Förening
  • Organisation
Här står det tydligt vad du kan söka stöd för i respektive sektor. Mycket fiffigt måste jag säga. Är det så att du saknar någon sektor så är det på grund av att den har släkts ner, det finns helt enkelt inga pengar kvar i just den sektorn.

Det kan vara bra att veta att:

Dalälvarnas utvecklingsområde leds av LAG (Local Action Group).
LAG-gruppen fattar beslut om projektstöd och består av representanter från privat, ideell och offentlig sektor. Det finns representanter i LAG-gruppen från Älvdalens kommun. Det är:
Rosemarie Lantzsch är ordinarie i styrelsen och representerar den privata sektorn och Bengt Welin är som är ersättare, han representerar den ideell sektorn.

Bengt Welin                                            Rosemarie Lantzsch
bengt.h.welin@telia.com                        mlantzsch@gmail.com
072 217 91 31                                         070 291 34 19

Bengt Welin och Rosemarie Lantzsch hälsar att de vill göra er uppmärksamma på DUOs nya hemsida. http://www.duodalalvarna.com/  Där föreningar, organisationer och företag på ett enkelt sätt undersöka om det finns några bidragsmöjligheter för sina idéer. På sidan gör man också den första enkel intresseanmälan som leder till ett möte med DUO.
  
// Karin Ardefelt

tisdag 29 maj 2018

Årets företagare

Årets företagare i Älvdalens kommun 2017 avslöjades i fredags. Utmärkelsen har gått till två personer som har många ben (skidor) att stå på – nämligen bröderna Johan Rehnström och Henrik Lindh som är drivkrafterna bakom det framgångsrika företaget Globisen som bland annat Skistart ingår i. Globisen driver idag  fyra webshoppar: Skistart, Multitriathlon, Climbing247 och Klubbskistart.


Henrik Lindh

Växer snabbast på nätet

I en nästan anonym lokal i Älvdalen håller Globisen till med sina fyra underföretag. Där inryms över 5000 par skidor, drygt 20 anställda och så mycket mera. Det var år 2006 som Henrik Lindh köpte Globisen tillsammans med sin bror Johan Rehnström som är stationerad i Uppsala.
Skistart.com säljer längdskidor, rullskidor, klättring frystorkad mat, med mera, över hela världen, med en huvudmarknad i Norden och Sverige.
Idag växer butiker snabbast på nätet. Folk förväntar sig tillgänglighet, valfrihet och snabbare service. Sortimenten växer och kunden vill ha tillgång till allt. Nätbutiken Skistart.com är idag en av  de snabbast växande aktörerna på marknaden.
- Vi varken köper in eller säljer någon produkt som vi själva inte vill ha, säger Henrik Lindh.

Offentlig ceremoni på musik- motorfestivalen v.32

Torsdag den 9 augusti, vecka 32 kommer invigningen för musik och motorfestivalen att vara i Tingshusparken kl. 15.00. I samband med invigningen korar vi årets företagare.

Lars Dahlberg, ordförande i Företagarna Älvdalen överräcker en blombukett
Det är Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön som utser årets Företagare.
Nomineringar samlas in under årets första kvartal, och utifrån det och de kriterier som Företagarna satt upp väljs Årets Företagare.
Det var en hård kamp, men juryn, bestående av ordföranden i

Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön, Företagarna Älvdalen samt  representanter från näringslivskontoret, enades om att välja just detta företag.
Priset Årets Företagare delas varje år ut av Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön.

Länk: Skistart – Nordens största skidbutik på nätet
Länk: Multitriathlon  – Allt inom Multisport & Triathlon
Länk: Climbing247  – Allt inom klättring och friluftsliv
Länk: Klubbskistart  – Allt inom längdskidor till företag & föreningar

Årets Företagare - Motivering lyder

Årets företagare i Älvdalens kommun 2017 har tydligt visat prov på extrem kreativitet och företagsamhet. Entreprenörerna leder företaget så att de med stor framgång: träder in på den ena marknaden efter den andra, tar marknadsandelar i land efter land, kammar in utmärkelse efter utmärkelse, ökar starkt och kontinuerligt sin lönsamhet år efter år, anställer fler och fler.
Företagarna har visat prov på att det med stor framgång går att sälja en traditionell produkt utan personlig utprovning, ändock har man lyckats skapa en upplevd trygghet, vilket är en av e-handels största utmaningar.
En utmaning som detta företag behärskar med bravur.
Detta har de skalat upp till oändliga möjligheter, vilket ger dem många ben att stå på. Älvdalsföretaget har till och med tidigare utsetts till Gasell av dagens industri och i tre år i rad har de utsetts till årets e-handel inom sport i Sverige.
Nu utses bröderna Henrik Lindh och Johan Rehnström till årets företagare i Älvdalens kommun 2017. Vilka är entreprenörerna bakom det framgångsrika företaget Globisen AB i Älvdalen, som i sin tur är företaget bakom skistart.com, climbing247.se,  multitriathlon.se och klubbskistart.

Ett riktigt stort grattis till Globisen! Vi ser fram emot att följa er fortsatta utveckling.

// Lis Karlsson

Aktuella upphandlingar

Om- och tillbyggnad av Storsäterns Avloppsreningsverk. 
Förenklad upphandling. 
Sista anbudsdag2018-06-07


Upphandling Storsäterns avloppsreningsverkLänk: Upphandling Storsäterns

Fler upphandlingar som rör Älvdalen, Orsa och Mora kommuner hittar du på denna länk.
På länken kan du också registrera dig som leverantör.

// Lis Karlsson

måndag 28 maj 2018

Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun 2017!


Årets nyföretagare i Älvdalens kommun 2017 avslöjades i fredags. Utmärkelsen har gått till en person som sprudlar av energi och kreativitet och hennes glädje smittar av sig på många – nämligen Johanna Malm som driver Johanna Malms Flora Ab i Älvdalen.

Offentlig ceremoni på musik- motorfestivalen v.32


Johanna Malm - glad nyföretagare


Det är näringslivskontoret på Älvdalens kommun som tillsammans med Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön som bildar en jury. 
Nomineringar samlas in under årets första kvartal, och utifrån det och de kriterier som Älvdalens kommun har tagit fram väljs Årets Nyföretagare.
Torsdag den 9 augusti, vecka 32 kommer invigningen för musik och motorfestivalen att vara i Tingshusparken kl. 15.00. I samband med invigningen korar vi årets nyföretagare.


Kommunalrådet Peter Egardt gratulerade Johanna Malm


Motiveringen lyder

Denna tjej har tagit steget som så många bara drömmer om. Hon har startat sin verksamhet på hemmaplan där hon har sitt hjärta. Det är många gånger av stor vikt att våga ta hjälp vid start, vilket denna företagare har gjort. Hon har startat offensivt och vasst men samtidigt med stor känsla. Detta är en tjej som med stort engagemang som smittar. Denna kvinna har tagit plats och levererat till kundernas stora belåtenhet.
Årets nyföretagare 2017 i Älvdalens kommun är Johanna Malm – Johannas Flora,
Stort grattis Johanna Malm!

// Lis Karlsson

fredag 25 maj 2018

Andra juni börjar Fritidshus och frilufsmässan

Det kommer att vara 120 utställare -10 visningshus på Fritidshus och frilufsmässan på Idre 2 och 3 juni. Tider, utställarna och visningshusen ser ni tydligt på bilderna nedan. Älvdalens Kommunen kommer att finnas på plats och välkomna nya husägare, besökare, potentiella nya kommuninvånare men självfallet så finns vi även på plats för att möta våra kommuninvånare som har kommunala frågor. Kanske vill du diskutera fiber, bygglov, säljbara tomter, kultur och fritidsfrågor, vård och omsorgsfrågor, eller arbetsmarknadsfrågor eller varför inte diskutera näringslivsfrågor med mig som kommer att vara på plats båda dagarna.

Vi kommer att finnas där för er. För att svara på frågor och för att hämta information i från er in till kommunen.

Det är lite extra roligt tycker jag att det kommer finnas något för alla åldrar, bland annat så kommer det att finnas minigrävare för bar, golf, terrängbana med 4-hjuling, hinder/terrängbana med montainbike, motorsågsskulptering, samekultur, klappa huskys.

Jag hoppas att vi ses!


 
Ett litet tips är att titta på filmen "En samanställning av alla visningshus".

Följ Fritidshus & Friluftsmässan - Idre Himmelfjäll 2-3 juni 2018 på facebook.

// Karin Ardefelt

tisdag 22 maj 2018

Guide för företagare om dataskyddet-GDPR - Alla berörs

Många företagare undrar vad de behöver göra när de nya EU-reglerna för dataskydd börjar gälla i maj 2018. För att underlätta för dig som har ett mindre företag har verksamt.se tillsammans med Datainspektionen tagit fram den här guiden som tar upp det viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen.

GDPR-guiden
Artikel från verksamt.se. Läs mer här: verksamt

// Lis Karlsson

måndag 21 maj 2018

Nyinflyttad företagare i vår kommun

Vid frukostmötet på Särna Camping fick vi träffa Thomas Bammer som flyttat till Nornäs. Han berättade om sig och sitt företag. Thomas kommer från Bad Toelz, Bayern, i Tyskland och är utbildad högskoleingenjör i elektroteknik.


Thomas Bammer, ny företagare i vår kommunFamiljen har bekanta i Nornäs och hälsade på dem i Nornäs första gången år 2015.
Familjen fastnade för naturen och klimatet här i Älvdalen och började drömma om att flytta. Både Thomas och hans fru Marion hade fasta jobb i Tyskland. Thomas var flitigt anlitad som IT-konsult hos både stora och små företag. Marion jobbade med värderingar av fastigheter.
Men längtan till Dalarna tog över och flytten blev ett faktum i somras, närmare bestämt i juli 2017. Då flyttade Thomas med sin fru och tre barn till Nornäs.

Ingenjör i elektronik

Vi var nog många på frukostmötet som förvånades över att Thomas lärt sig svenska så snabbt. Thomas började läsa ”Svenska som andraspråk” i Mora i januari. Modersmålet är tyska och engelska pratar och skriver han flytande. Han är utbildad till högskoleingenjör i elektroteknik.
I Tyskland hade Thomas flera förtroendeuppdrag, bland annat Handledare i tio år för ishockeylaget ”Tölzer Löwen” i Bad Tölz samt styrelsemedlem ”Montessori Verein” Bad Tölz.

Bammer Tjänsten AB

Ganska omgående efter flytten registrerade Thomas sitt företag:  Bammer Tjänsten AB, Sörsjön-Nornäs. Företaget erbjuder: Omfattande dator-, server-, nätverks- och datateknik, även rådgivning för individer och företag. Skräddarsyr efter kundens behov.
Datakunskap:
Har mycket goda kunskaper i DMS (OTS DMS3, IBM FileNet P8), Windows (operativsystem, server, SNA server, SQL server, Exchange, Share Point server och services, MS Office, Visio), Linux (VMWare ESX server, virtuell infrastruktur uppåt från version 2.5), New Technology Partners Quota Admin, Norton/Symantec antivirus programvara uppåt från version 5, TrendMicro Serverprotekt, hårdvara (server produkter till exempel Storage SAN / NAS eller Proliant, Apple produkter).

Goda kunskaper i Linux (Novell/Suse Distribution, Red Hat Distribution), nätverk (LAN, WAN, DSL, ISDN, Firewall, TCP-IP, RS232, RAS, Ethernet), databaser (Access, SQL-Server, Oracle 10g och 11g), IBM Tivoli Starage Manager, HP ITO och OVO, NetIQ OnePointAdministration, Cheyenne Antivirus för server, hårdvara (nätverk produkter till exempel Cisco, HP, Extreme).

Kontaktuppgifter: Thomas Bammer
                                Tyrinäsvägen 212
                                78069 Sörsjön – Nornäs
                                Mobil: 072-1710417
                                E-post: thomas.bammer@bammer-tjaensten.seVi hälsar Thomas Bammer med familj välkomna till vår kommun och önskar dem lycka till.

// Lis Karlsson

fredag 18 maj 2018

Transportstyrelsen informerar om sommarens arbeten i trafiken i Dalarna

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Dalarnas län sommarsäsongen 2018

Bild från Trafikverkets hemsidaHåll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv.
Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.
Länk till tabell och Trafikverkets information: klicka här

Text och bild från: www.trafikverket.se

// Lis Karlsson

För oss är det glädjens dag. Trenden fortsätter åt rätt håll. Det glädjer oss eftersom det är så viktigt att företagen trivs här hos oss.

Företagens omdömen förra året gav Älvdalens kommun titeln ”Årets klättrare”. Den positiva utvecklingen fortskrider i årets mätning. Företagen upplever att politikernas och tjänstemännens attityder till företagande samt dialogen med kommunledningen förbättrats markant. De får också relativt höga betyg när det gäller hur företagen upplever att kommunen vägleder och ger råd i samband med tillsyn, tillstånd och kontroller.


Varför är det viktigt med ett gott näringslivsklimat?

”Kommunerna med gott näringslivsklimat tenderar att ha högre sysselsättning. Därmed är det av stor betydelse att stimulera och attrahera näringslivet.”  Källa: Nima Sanandaji. Krympande eller växande städer. Reforminstitutet, Stockholm. 
Nima Sanandaji uttrycker att det i åtskilliga rapporter visas på att det inte är omöjligt att skapa en positiv utveckling genom att tillgodose rätt förutsättningar för entreprenör och småföretagare som stimulerar tillväxt. Han bekräftar dock att det är en tuff utmaning för glesbygdskommuner, men samtidigt av stor vikt att man ska lyckas med att skapa bättre förutsättningar för att utveckla jobbskapande verksamheter, så att orterna exempelvis kan erbjuda arbetstillfällen. Nima Sanandaji hävdar att man inte kommer undan med faktumet att de kommuner som krymper också är de kommuner som har brist på arbetsmöjligheter och jobbskapande verksamheter. Vi vill sticka fram hakan och säga att detta tordes vara några av andledningarna till varför näringslivsarbetet är så viktigt i vår kommun.

Älvdalen fortsätter klättra - Vi är så glada för vårt företagsklimat

Älvdalen behöver företagsamma människor och framgångsrika verksamheter. Det är glädjande att se att företagsklimatet blir allt bättre.
Theresa Bergkvist
Ett bra företagsklimat kan jämföras med att åka Vasaloppet. Hur bra det går och hur snabbt man kommer i mål beror på lite olika faktorer. Som till exempel vilken utrustning man har, hur man har förberett sig och tränat samt om spåren är preparerade och bra planerade. Ja ungefär så inledde Theresa Bergkvist. från svenskt näringsliv i Dalarna under frukostmötet på Älvdalens hotell igår, när hon presenterade resultatet om den årliga enkäten som mäter företagsklimatet i hela Sverige.  
- Bland Dalarnas 15 kommuner ligger Älvdalen på fjärde plats i sammanfattande omdöme av enkäten, sade Theresa.

Teamarbete 

200 företag med minst en anställd i Älvdalens kommun har fått enkäten och 98 har svarat. En utveckling som stack ut särskilt var upplevelsen av politikens gehör för näringslivet. Det betyder otroligt mycket för oss på kommunen att veta var vi står i förhållande till företagarna. Då kan vi fortsätta med det arbete vi påbörjat, kavla upp ärmarna och fortsätta utveckla de insatser som efterfrågas. Vi vill vara ett team. Det är genom lagarbete som exempelvis regelkrångel kan undvikas, samt att våga fatta viktiga beslut. Något som även Theresa påpekade.
Det ska vara lätt att göra rätt, till exempel förut fick inte tillsynsmyndigheter för livsmedel ge råd, idag får man det, berättade Theresa.

Älvdalen - Tredje plats i service

I frågan service till företag hamnade Älvdalens kommun på tredje plats. Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion.

F7 kommunerna överlag förutom Malung-sälen låg i topp

2015 låg tre av F7 medlemskommuner över sverigesnittet gällande kommunens företagsklimatet - nu (2018) ligger fem av medlemskommunerna med god marginal över sverigesnittet och Orsa klättrar med rask takt uppåt! Kanske är detta ett kvitto på att F7-s och tidigare W-7 hårda arbete ger resultat. Ambitionen är i varje fall att stötta och ge företagen så goda förutsättningar som möjlighet.

Men vad är egentligen ett bra företagsklimat?
Den frågan kan företagarna själva ge bäst svar på. Därför väger frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

 Vill du läsa mera om mätningen, se statistik, diagram med mera. Klicka här: Svenskt näringsliv
Här kan du se hur företagen upplever dialogen mellan företagen och kommunledningen (politiker och tjänstemän) i Svenskt näringslivs mätning.


Samrådsmöten viktiga för både kommunledningen och företagarna


Som sista punkt på frukostmötet berättade Lis Karlsson, från näringslivskontoret och Marie Graf från företagarna i Älvdalen om de gemensamma samrådsmöten som hålls två gånger per år. 

Frågor stöps och blöts i handlingsplanen

Marie Graf
Samrådsmöten har funnits i många år och är en dialog mellan kommunledning och företagarna. Efter företagarnas konferens i Sälen för två år sedan (i november 2016) där tjänstemän, politiker och företagare deltog, upprättades en handlingsplan för att titta närmare på olika frågor som identifierades under konferensen.
Handlingsplanen är ett levande dokument där saker kommer till och bockas av allt eftersom. Den är viktig för både kommunen och företag då den tydligt visar vilka aktiviteter som näringslivet önskar av kommunen och vice versa. 
Samrådsmötena har representanter från Företagarna SIG och Företagarna Älvdalen, LRF samt Älvdalens Köpmangata. Från kommunen deltar näringslivssamordnare och kommunledning.
Senaste mötet var den 8 maj och nästa möte är den 28 november. Har du frågor som du vill ska komma med på handlingsplanen - ta kontakt med någon i styrelserna för de företagarföreningar som finns i kommunen eller med näringslivskontoret.

// Karin Ardefelt och Lis Karlsson

torsdag 17 maj 2018

Stöd till företag - Enklare för mindre företag att anställa

Växa-stödet, som ska underlätta för företag att anställa sin första medarbetare, har även infört stödet för vissa aktiebolag och handelsbolag. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018, men även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 har rätt till stödet.


Många fler företag har möjlighet att ansöka


Sedan januari 2017 har cirka 5000 företagare ansökt om Växa-stöd, men man räknar med 
att cirka 40 000 företagare är en potentiell målgrupp. 
Det innebär att många fler har möjlighet att söka.
Växa-stödet innebär en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för enmansföretag som anställer sin första medarbetare (betalar endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent) och infördes den 1 januari 2017. 
Då omfattades endast enskilda näringsidkare. 

Nytt från den 1 januari 2018 är att även aktiebolag och handelsbolag omfattas av sänkningen. 

Detta ökar möjligheter för fler företagare som funderar på att anställa för första gången vilket i praktiken innebär att det blir enklare för mindre företag att växa och utöka sin verksamhet.

 Ytterligare information finns här:  Här ligger faktabladet
Villkor för att få växa-stöd

Aktiebolag och handelsbolag:
Växa-stödet gäller aktiebolag (AB) utan anställd, eller med bara en anställd som också är delägare eller närstående till delägaren.
Växa-stödet gäller handelsbolag (HB) utan anställda och med högst två delägare.
Stödet gäller den först anställde (utöver delägare eller närstående vid AB) under förutsättning att den första personen anställs tidigast 1 april 2017.
Ingen anställd (förutom delägare eller närstående vid AB) får ha funnits i verksamheten under perioden 1 januari – 31 mars 2017.
Nedsättningen av avgifter för den nyanställde gäller anställningar som pågår i minst 3 kalendermånader i följd och anställningen ska omfatta minst 20 timmar i veckan.
Nedsättningen gäller för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden och som betalas ut under tiden 1 januari 2018 – 31 december 2021.
Stödet kan medges under högst 12 månader.

Mer information på: Skatteverket

// Lis Karlsson


Dra åt skogen och sök jobb i Älvdalen - lediga jobb

Erikssons buss söker buss/ taxi förare till verksamheten. Erikssons Buss är ett familjeföretag i Älvdalens kommun med 30 anställda, 18 fordon och en omsättning på 25 miljoner.
Kanske är du en naturmänniska som söker lugnet i vildmarken ?
Då kan Älvdalen vara kommunen för dig, med vidsträckta skogar och stora möjligheter till friluftsliv såsom jakt, fiske, skidåkning med mera.


Erikssons buss kör linjetrafik, färdtjänst, sjukresor och beställningstrafik

Företaget har en låg personalomsättning. Ken Järn, personalansvarig berättar att det är ett trevlig gäng som jobbar i företaget och att personalen är företagets största tillgång. 
- Arbetsmiljö och trivsel är enormt viktigt för oss, säger Ken.
Företaget är ISO certifierade i standard ISO 18001, 14001 och 9001 för att bli ännu bättre i arbets, kvalité och miljöarbete.Erikssons buss söker nu förare enligt nedan

Bussförare:
Är du vår nästa kollega som gillar livet bakom ratten?
Nu söker vi flertalet bussförare till våra depåer i Älvdalen och Idre.
Krav på utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper:
YKB och D-körkort Lugn och säker körstil God svenska Övriga språkkunskaper är meriterande Serviceinriktad Ansvarsfull Punktlig Stresstålig Lojal och delar företagets värderingar

Taxichaufför:
Är du vår nästa kollega som gillar livet bakom ratten?
Nu söker vi flertalet Taxiförare till våra depåer i Älvdalen och Idre.
Ditt arbete hos oss innefattar färdtjänst, sjukresor, skolresor.
Krav på utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper:
Serviceinriktad Ansvarsfull Punktlig Stresstålig Lojal och delar företagets värderingar
Din förmåga att möta människor med speciella behov. God svenska i tal och skrift.
B-körkort i minst 3 år. Taxiförarlegitimation (om du inte har leg. kan vi hjälpa dig igång).

Ansök så snart som möjligt, vi kommer att arbeta löpande med rekryteringen!

Ken Järn

Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Ken Järn på telefon 070-2777950 eller via e-post ken@erikssonsbuss.se.

Läs mer på: Erikssons buss


På Älvdalens kommuns hemsida finns fler lediga jobb, länk: Dra åt skogen// Lis Karlsson

onsdag 16 maj 2018

Inbjudan till guider och guideföretag

Det har tidigare gått ut en inbjudan till guider som tidigare varit med i Guidenätverket på den svenska sidan i SITE regionen. Det är en hel del anmälda till uppstarten i Sälen den 22/5, färre i Grövelsjön den 24/5.

Nätverk

Therese Hulterström har kontaktat oss för att sprida ut inbjudan. Hon vill bjuda in Er och eventuella andra guideföretag som ni känner till och som ni tror skulle gynnas av att delta i guidenätverket.
På uppstartsmötet kommer vi gå igenom alla förutsättningar för nätverket, så det vore bra och roligt om även ni skulle kunna vara med, på så sätt kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för nätverkets gemensamma arbete för att lyfta vår del i SITE regionen ytterligare.


Klicka på bilden för att se den i större format.


Med vänliga hälsningar / Best regards

Terése Hulterström

Försäljningsansvarig

Telefon: +46 (0) 280 – 48 10 10 Mobil: +46 (0) 70 – 454 77 61

E-mail: terese@exploresalen.se

 // Lis Karlsson

VI påminner om frukostmötet i morgon som Svenskt Näringsliv Dalarna arrangerar i Älvdalen

Inbjudan med anmälan har tidigare gått ut. Har du missat den, kontakta isåfall Theresa Berg ifall det finns återbudsplatser.

Presenterar resultatet

Theresa Bergqvist önskar er varmt välkommen till denna träff där hon presenterar resultaten i årets mätning av ”Lokalt företagsklimat”.
Sedan årsskiftet har 200 företagare i Älvdalens kommun haft möjlighet att svara på hur de upplever företagsklimatet i kommunen utifrån lite olika parametrar. Theresa Bergqvist kommer att visa upp resultatet och tillsammans samtalar vi om bakomliggande orsaker och vad man kan göra framåt. 

Politiker, tjänstemän, företagare och andra intresserade är välkomna. Theresa har bjudit in från sitt nätverk. Vill du ta med dig någon från ditt nätverk är de varmt välkomna. Men anmäl gärna via länken ovan så hon vet hur många som kommer.// Lis Karlsson

måndag 7 maj 2018

Frukostmöte torsdag den 17 maj, hotell Älvdalen kl 7.30-9.00

Tema: Företagsklimatet i Älvdalens kommun 2018
Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Älvdalens kommun! Vi kommer tillsammans att gå igenom och analysera vad företagen egentligen tycker om företagsklimatet, dyka ner i resultaten från årets enkätundersökning och lyfta diskussionen om hur företagsklimatet i Älvdalens kommun kan utvecklas. 
Presenterar resultatet

Theresa Bergqvist önskar er varmt välkommen till denna träff där hon presenterar resultaten i årets mätning av ”Lokalt företagsklimat”.
Sedan årsskiftet har 200 företagare i Älvdalens kommun haft möjlighet att svara på hur de upplever företagsklimatet i kommunen utifrån lite olika parametrar. Theresa Bergqvist kommer att visa upp resultatet och tillsammans samtalar vi om bakomliggande orsaker och vad man kan göra framåt. Politiker, tjänstemän, företagare och andra intresserade är välkomna. Theresa har bjudit in från sitt nätverk. Vill du ta med dig någon från ditt nätverk är de varmt välkomna. Men anmäl gärna via länken ovan så hon vet hur många som kommer.

Anmälan senast 8 maj (går bra att anmäla sig några dar efter 8 maj)

Du måste själv anmäla dig genom att: klicka här

Vänliga hälsningar
Teresa Bergkvist
Regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Svenskt  Näringsliv

// Lis Karlsson


Mötesplanen för projektet "service i samverkan"

Nedan finner ni mötesplanen för projektet "service i samverkan" i Älvdalens kommun. Skörden från mötena kommer att användas i arbetet med att ta fram den nya kommunala serviceplanen”.


// Karin Ardefelt

Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet inbjuder lokala utvecklingsgrupper och lokala företagare till:


Alla som är engagerade i och intresserade av bygdens utveckling är välkomna. Under mötet kommer vi utforska servicebehovet i Idre. Skörden från mötet kommer användas i arbetet med att det fram den nya kommunala serviceplanen”.

SERVICE I SAMVERKAN IDRE

Vad betyder service för dig?

Vad betyder service för ditt företag? påverkar expansionen inom turistnäringen era behov?

Hur kan samverkan stärkas ditt område till nytta för besökare, ortsbor, föreningar och företagare?

Ta en chans att dela dina erfarenheter och berättelser. Få en möjlighet att påverka den kommunala serviceplaneringen.

Projektet Service i Samverkan är ett nationellt pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden.

Mötet leds av Sigrid Larsson, lokal processledare i Älvdalens kommun. Medverkar på mötet gör representanter från kommunbyarådet. Vi bjuder på fika!

Välkommen till möte i Idre bygdegård tisdag 8/5 kl.19


Vid frågor kontakta processledare:
 Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86

PS. För intresserade från Flötningen, Storbo, Drevdagen så kommer ni att bjudas in till ett möte i Flötningen 29 maj kl.19. DS.

onsdag 25 april 2018

Fritidhus & frilufsmässan 2-3 juni 2018


Här vill vi bara kort uppmärksamma er företagare om att det börjar att bli fullt på Fritidshus & Friluftsmässan - Särna, Grövelsjön Idre, vilken kommer att hållas uppe på Himmelfjäll
2-3 juni 2018. Jag har i dag fått reda på att utställningsplatserna i tältet är fullbokade men det finns fortfarande platser kvar ute. Som sagt det finns fortfarande platser kvar. "Det är först till kvarn som gäller".


http://www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/saelens-fritidshusmaessa
Klicka på bilden om du vill läsa mer om mässan.


Arrangörerna för mässan skriver på sin hemsida:


Trots succé för Sälens Fritidshusmässa 2015 tvingas vi släppa det eventet då lokalerna ej längre finns tillgängliga. Istället storsatsar vi på Fritidshus & Friluftsmässan - Särna, Grövelsjön, Idre, på Himmelfjäll den 2-3 juni 2018.


Mässan huserar på Himmelfjäll som är den snabbast växande nya fjälldestinationen i mannaminne. Över 1000 tomter finns tillgängliga på ett par års sikt och idag är redan över 180 tomter sålda. Här behövs det byggare, husleverantörer, snickare, elektriker, mm, mm. På mässan möts tomtägare och omnämnda leverantörer.


De nyblivna tomtägarna är med stor sannolikhet intresserade av det som naturen erbjuder i hela Särna - Idre - Grövelsjöregionen och därför kopplas ytterligare ett tema på mässan - Friluftsliv. Lokala företagare som erbjuder olika typer av aktiviteter som fiske, cykelturer, fågelskådning, jaktresor, äventyrsdagar och dylikt har också möjlighet att delta på mässan.    


Lekmannamässigt har jag identifierat målgruppen för denna messa, under samtal mes arrangörerna, vilka tordes vara: Alla de som ska investera i tomter och ska bygga i vårt område samt befintliga husägare. Man har kopplat på ordet "frilufsmässa" av naturliga skäl eftersom besökarna till vårt område även vill finna aktiviteter under sin vistelse i vårt natursköna område.


Mer information om Fritidshus och Frilufsmässans finner du här.
Du kan också följa dem på fackbok


Kontaktpersoner:
Hasse Johansson | 0705-22 27 20
hasse.johansson@prmedia.se


Niklas Nouvel | 0702-47 18 33
niklas@dalaartist.se


Maria Spring | 0708-18 28 98
maria.spring@prmedia.se

Länkar: http://www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/saelens-fritidshusmaessa


// Karin Ardefelt

måndag 23 april 2018

Företagsbesök Särna Camping


Än en gång måste jag säga att det är så roligt att få uppleva när en entreprenör växer här hos oss. Lena Håkansson som är ägare av Särna Camping har verkligen fått vind i seglet och hon utvecklar verksamheten som aldrig förr, vilket ger resultat, utmärkelse efter utmärkelse tilldelas Särna Camping. Lena du är verkligen en företagsam människa som många av oss är stolta över. Kan ni tänka er en att Särna Camping har haft en omsättningsökning på över 72% de sista åren. Sträck på dig Lena med personal, för det förtjänar ni.  


Till vänster Karin Ljuden F7, Stefan Linde kommundirektör, Peter Egardt kommunalråd, Lena Håkansson Särna Camping, Lis Karlsson näringslivssamordnare och vid kameran Karin Ardefelt näringslivsstrateg.

Lena berättar att hon drev Lomkällan med tillhörande restaurang sommaren 2013, denna sommar såddes ett frö vilket utmynnade i att Lena gjorde en satsning utav resturangen på Särna Camping vilket har varit en lyckad satsning. Hon har sedan dess byggt och fräschat upp köket, och inför sommarsäsongen 2017 byggde hon ut själva matsalsdelen med en fantastiska utsikt över Särnasjön och städjans topp i fjärran. Jag måste poängtera att den vyn är inte lätt att överträffa. Satsningarna i resturangen har dessutom mynnat ut i diverse olika event så som exempelvis trubadur och pubkvällar.

Särna sommar med städjans topp i fjärranInte nog med detta, Lena har tagit över Särnas stolthet "fjällporten" som i många år har varit en stark symbol för Särna. För många låter detta kanske inte som något stort projekt men Lena beskrev att flytt och övertagande av Fjällporten har inneburit en massa byråkrati och pappersexercis. Men i dag står den  i varje fall på Särna Camping och pryder sin plats.


Fjällporten

Det har varit många utvecklingsfaser de senaste åren och därför hade Lena planerat ett litet "viloår" 2018. Så blev inte fallet för i år tog hon även över Hålan, den gamla fritidsgården i Särna där det planeras att bli reception samt en liten konferenssal på ovanvåningen. Under lågsäsong har Lena 4 anställda och under högsäsong mellan 13-20 anställda.


Lena beskriver att besökarantalet på Särna camping blir allt fler och hon ser till och med en trend att besökarna gärna stannar några dar längre. Även besökare under vintern blir fler och det är framförallt skoterturismen som är på snabb framfart. Gäster efterfrågar en säsongplats där de kan bo och ha "drive in drive out" med skotern, vilket är något som Lena kan erbjuda, hennes camping ligger precis i anslutning till skoterlederna. En annan grupp som ökar är de som har med sina fyrfota vänner. Hundspans folket har funnit Särna Camping där de kan bo och träna sina draghundar. Polardistans som är en långdistanstävling för draghundar med världsmästerskapsstatus går av stapeln vecka 10 varje år på Särna Camping. Den drar tävlande från när och fjärran.  2018 deltog det tävlande i från 12 olika nationer och många av de tävlande kommer innan för att träna sina hundar. Särnas långa vintrar, natur och fantastiska lednät lockar hundspans förare.Diplom årets turistmål 2016 o 2017
Särna Camping har utvecklats starkt de sista åren och de har fått ett flertal utmärkelser. 2016 fick de utmärkelsen årets turistmål i kategorin Campingplatser och likaså 2017. Vidare så berättade Lena under företagasbesöket att han låg på topp 20 listan, för vackraste campingplatsen i Sverige. Hör och häpna, Lena berättade för oss att Särna camping var den enda campingen som var med i från vårt natursköna Dalarna.  En annan stor händelse som är värd att nämna är att stora delar av "Det stora fågeläventyret", en svensk så kallad realityserie från 2017 spelades in på Särna Camping. Där sju folkkära deltagare paras ihop med varsin passionerad ornitolog för att tävla i fågelskådning och samarbete. Gå gärna in på Länken där ser ni vyn i från Särna Camping.

Intresset är stort men Lena önskar gärna samarbete med andra entreprenörer som kan skapa upplevelsepaket tillsammans med henne. Kanske är det någon som vill hålla aktiviteter nere på den vackra stranden, eller hålla i andra aktiviteter som kan förgylla tillvaron för besökarna, på de viset tror Lena att besökarna attraheras att stanna några dagar till. Detta skulle kunna vara ett "win win" koncept för oss alla menar Lena. Har du några idéer? är det kanske du som framöver utvecklar produkter tjänster för besökarna ta i sådana fall kontakt med Lena sarnacamping@gmail.com.

Lena utanför huvudbyggnaden på Särna Camping
Man kan sammanfatta företagsbesöket så här: Här finns det tro på framtiden, och allt pekar framåt mot ett starkare Särna Camping, fler arbetsplatser, fler turister i Särna och därmed fler skatteintäkter till Älvdalens kommun. En så kallad "win win" situation. Tack Lena för din satsning och tack för att du tror på Särna och för att du visat att det går att ta ett steg framåt trotts att det kan kännas motigt i bland.  

// Karin Ardefelt