fredag 23 februari 2018

Företagsbesök hos Erikssons Buss

Företagsbesöket hos Eriksson buss Ab i Älvdalen fick oss att häpna när vi fick veta att 65 procent av bränslet till bussarna är HVO bränsle. D.v.s. 100 procent förnybart. 

Sönerna tagit över I torsdags var kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt och näringslivskontoret på företagsbesök i kommunens södra del. Vi hälsade då på hos Erikssons buss. Där togs vi emot av Kurt och hans son Daniel samt Ken. 
Kurt Andersson, Eriksson Buss och Karin Ljudén, näringslivskontoret

Erikssons Buss är ett familjeföretag i Älvdalens kommun som tidigare hette Samuelssons. I slutet av 60-talet togs företaget över av Anders Eriksson. Han bildade sedan ett aktiebolag i början på 80 talet tillsammans med sina barn, Anders B Erikssons Busstrafik AB. 
Kurt Andersson har drivit företaget sedan 1982 då hans svärfar undrade om han och hans fru ville ta över, vilket de ville.
Idag är det Kurts söner Daniel och Stefan Andersson som har tagit över det mesta i företaget.

Daniel Andersson, Erikssons buss och Karin Ardefelt näringslivskontoret

- Vi kör linjetrafik, skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor och beställningstrafik, säger Daniel.
Eriksson buss är medlemmar i Sambus, som är ett samverkansbolag. Det är fem bussbolag från dalarna som är med i det. Det är en styrka att samverka flera tillsammans i t.ex upphandlingar och avtal, tycker Daniel.

Miljarbetet är viktigt för företaget 

- Vi är ISO certifierade i standard ISO 18001, 14001 och 9001 för att bli ännu bättre i vårt arbets, kvalité och miljöarbete, säger Kurt.
Om det funnits tankstationer med HVO-bränsle i Älvdalens kommun så hade bussarna körts med 100 procent HVO bränsle. Nu finns närmsta tankning i Mora, därför kan företaget inte uppnå 100 procent.

Kurt Andersson, Lis Karlsson, Karin Ardefelt, Daniel Andersson, Peter Egardt och Ken Järn


2014 var det 14 anställda - idag 30 anställda
Eriksson buss har nio stora bussar, tre små och sju taxibussar. 30 helårsanställda plus 6-8 extra vid behov.

Ken Järn, personalansvarig Eriksson buss

- Dom som börjar jobba hos oss, blir oftats kvar. Men det är svårt att få tag på ny personal, säger Ken Järn som är personalansvarig.
Så du som vill skola om dig och vara attraktiv på arbetsmarknaden kanske bör utbilda dig till busschaufför!

Länk: Eriksssons buss

HVO Snabbfakta: HVO är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. HVO tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor.bränsle som är 100% förnybart.

Vi tackar för ett intressant besök: Lis Karlsson, Karin Ardefelt, Karin Ljudén och Peter Egardt.

// Lis Karlsson

Rapport från frukostmötet 21 februari

Årets första frukostmöte hölls på Pressmaster. Cirka 50 deltagare slöt upp till mötet som arrangerades av Företagarna i Älvdalen tillsammans med Älvdalens kommun och Pressmaster. Åhörarna bjöds på många intressanta punkter på agendan, bland annat om olika företagsstöd som Länsstyrelsen informerade om, Idre Himmelfjälls nuläge och kommunens budgetläge. Efter mötet bjöd Pressmasters ledning på en rundtur i lokalerna. 
Företagarna Älvdalen ny styrelse


Lars Dahlberg orförande Företagarna Älvdalen
Företagarna Älvdalens ordförande Lars Dahlberg berättade bland annat att Företagarna Älvdalen haft årsmöte på STF Vandrarhem Älvdalen Tre Björnar häromkvällen. I samband med detta tackades Eva Pettersson av efter lång och trogen tjänst inom föreningen.
Under mötet valdes en ny styrelse. Lars Dahlberg valdes till ordförande. Malin Zetterman till vice ordförande. Till ledamöter valdes: Stefan Graaf, Mikael Nilsson, Marie Graf, Germund Dahlrot, Jennie Tegnér och Lars-Erik Wiik. Till valberedningen valdes Peter Nygren och Jan Knuts.
Lars Dahlberg, företagarna Älvdalens ordförande var upprymd efter frukostmötet över allt positivt som sker i vår kommun.

- Pressmaster växer och vill växa. Mycket händer inom fjällnäringarna som växer och utvecklas. Företagare och befolkningen har en positiv framåtanda.  Det känns så kul med allt som händer här, sade Lars Dahlberg.
Lars Dalberg uppmanade mötesdeltagarna att nominera företag i vår kommun till ”Årets företagare”. Nomineringarna ska skickas till lis.karlsson@alvdalen.se innan 31/3–2018.
 
En sammanfattning av kriterierna till årets företagare följer:
• Inneha ett betydande ägande av företaget.
• Aktivt driva företaget
• Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
• Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sett som bör premieras.
• Ha uthållig god lönsamhet.
• Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.


Likaså uppmanades deltagarna att nominera företag till årets nyföretagare. Även dessa nomineringar ska in till lis.karlsson@alvdalen.se senast 31/3–2018.


Kriterierna till årets nyföretagare finner du här.


-Offentliga upphandlingar

Vi som kommun hoppas att våra företagare är med och räknar på de offentliga upphandlingarna som kommunen lägger ut. I kommunen har vi som mål att upphandlingarna ska vara så enkla som möjligt utan specifika särkrav som det inte finns behov av.
Mora Orsa och Älvdalen har en gemensam upphandlingsenhet, vi använder oss av det digitala verktyget Mercell där alla våra upphandlingar och ramavtal läggs ut.  Du finner de aktuella upphandlingarna här:
Karin Ardefelt gjorde dessutom företagarna uppmärksamma på att det finns en samanställning av offentliga upphandlingar på kommunens hemsida. Där kan man finna upphandlingar från exempelvis Trafikverket, länsstyrelsen o.s.v. Du finner denna information här.


Fiber utbyggnad

Det har skett en sådan  fantastisk utveckling av fiberutbyggnaden i Älvdalens kommun.


Det har skett en så fantastisk utveckling i Älvdalens kommun de sista åren. Under många år berättade näringen med andra ord företagen i vår kommun att det var livsnödvändigt för dem med fiberutveckling. I stora delar av kommunen finns det i dag tillgång till fiber. Kommunen har satsat i runda slängar 60–70 miljoner kr och lika mycket pengar har tillkommit i form av EU-stöd för att detta skulle bli möjligt. Dessutom har många föreningar i kommunen lagt ner ett fantastiskt arbete. I bilderna nedan kan ni alla se vad som skett och vad som kommer att ske med fiberutvecklingen i Älvdalens kommun. Stefan Linde vår kommundirektör reste sig upp på mötet och poängterade vikten av att våra kommuninvånare nu går in och tecknar nätavtal och börjar använda sin fiber. Det är då som kommunen får "puch back" , därmed pengar för att fortsätta fiberutvecklingen i kommunen vilket i slutänden gynnar oss alla.

På bilden nedan ser du områden som är i planeringsstadiet för utbyggnad av fiber.
Vi vill här uppmana dig som inte har tillgång till fiber i dag att du gör en intresseanmälan.
I det område som har flest intresseanmälningar, är det självfallet det området som får högst prioritet. Därmed skicka in intresseanmälan till kommunen och be även din granne att göra det samma! Skicka in intresseanmälan via epost fiberinstallation@alvdalen.se  Glöm inte att skriva namn, adress och fastighetsbeteckning i meddelandet.
Vår kommunikatör Lotta Andersson har gjort det lite lättare för dig att finna information på hemsidan, gå gärna in och titta där. Sist men inte minst så vill vi tacka vår alldeles egna stadsnätskoordinator Jan Eriksson för dessa fantastiska bilder som så tydligt visar den utveckling som skett de senaste åren.

Vårens verksamhet projekt F7

På bilden Karin Ljuden
Karil Ljudén från projekt F7 informerade om projektets verksamhet under våren 2018.
F7 är ett samverkansprojekt mellan Dalarnas sju nordligaste kommuner. Genom rådgivning, företagsbesök, seminarium och föreläsningar ska projektet öka lokala företagarnas konkurrenskraft.Den 28 mars hålls ett frukostseminarium med temat: Framtidssäkra dina affärer, som arrangeras av Dalarna Science Park och F7.
Vad är arbetsgivarvarumärke och hur kan jag förbättra det. Kairos Future ger oss en trendrapport som beskriver tio tydligapå framtidstrender, inom områden från energi, till personliga förhållningssätt.
Seminariet går "live" i Rättvik och webbsänds till Älvdalens hotell och Särna kontoret. Det är 
kostnadsfritt och F7 bjuder på frukost. 

Den 10 april hålls ett seminarium kring ägarskifte som är i tre fristående delar, man kan välja vilken man vill av dem. Funderar du på vad som ska hända med ditt företag när du inte längre vill eller kan driva det? Platsen för mötet är ännu ej bokad, mer information kommer.


Den 25 april arrangeras ett seminarium i Idre som handlar om Handel mot Norge.
Träffen kommer att ge information om handelsvillkor, tullar, moms och regler kring export och import. Lokala företagare delger sina erfarenheter kring gränshinder. Träffen är kostnadsfri och vänder sig till småföretag verksamma i Dalarna. Plats: Pernilla Wiberg hotell Idre


I maj/juni arrangeras ett lunchseminarium om rekrytering: Tänk om jag gör fel? Vad man ska tänka på vid en rekrytering, Exempel på goda internrekryteringar. Vart finns de arbetssökande och hur man kan nå dem. Plats: Älvdalens Hotell. Mer information kommer. 


Kommuninformation

Peter Egardt och Stefan Linde informerade om kommunens budget, fiberupphandlingen, befolkningens åldersfördelning och utmaningar. 
- En av utmaningarna är att få till en arbetsmarknad med kompetens arbetskraft. Vi kommer att få bekymmer med framtida pensionsavgångar. Just nu har vi låg arbetslöshet i kommmunen, 5,2 procent, vilket är positivt, sade Stefan Linde.
På bilden Stefan Linde
Han fortsatte att berätta om fiberupphandlingen. 
- Vi har inte varit bjudna på några hockeymatcher. Älvdalens kommun har innan P4:s granskning upptäckt felaktigheter i fakturor från företaget som skött installationerna. Vid de tillfällen som vi känner till där vi blivit felaktigt fakturerade har vi begärt pengar tillbaka och fakturorna har korrigerats. En extern utredning har utsatts, sade Stefan Linde.

Peter Egardt berättade att vi har cirka 500 miljoner i kommunen att göra en bra verksamhet av. Just nu har vi ett underskott för 2017 med cirka fem miljoner. Det blev en hög kostnad inom skolan.
Vidare pratade han om att vi har en åldrande arbetskraft och vi vi måste ta in arbetskraft utifrån och då behövs boende.
Utveckla företagsklimatet - Planera tillsammans med företagarna hur pengarna ska användas

På bilden Peter Egardt
Peter Egardt informerade även om regeringens mångmiljonsatsning till stödområde A, vilket Älvdalens kommun tillhör.
- Kommunen kan söka 1,76 miljoner i tre år för att utveckla företagsklmatet och näringslivet. Bra om vi kan göra det tillsammans med företagarna. Vi behöver ha en dialog hur vi ska använda pengarna på bästa sätt. Kanske vi kan diskutera det på ett samrådsmöte, sade Peter Egardt.

Olika stöd som finns via Länsstyrelsen

PÅ bilden Henrik Hansson
Henrik Hansson från Länsstyrelsen berättad om flera typer av stöd som företag kan ta del av.
Den röda tråden för många av stöden är energi och klimat. Det är olika typer av stöd och verk:
Företagsstöd Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
Företagsstöd (Tillväxtverket)
Stöd till solceller och bostäder (Boverket)
Klimatklivet (Naturvårdsverket)

Efter frukostmötet erbjöds ett personligt möte med Henrik Hansson.

Länk: Länsstyrelsen företagsstöd


Tack Henrik för att du tog dig ända till oss här i Älvdalen.


Översiktsplanen

Vår planarkitekt Mattias Graaf informerade om att. -varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Detta enligt PBL 3 kap. Översiktsplan 1 §. Meningen är att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3 §. Vi fick dessutom reda på att Översiktsplanen faktiskt inte är juridiskt bindande.


Älvdalens kommun har under en tid arbetat hårt för att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och man kommer mellan 19:e mars och 30:e april att ha planhandlingarna utställda så att allmänheten kan ta del av den och lämna in eventuella synpunkter till kommunen innan 30:e april.
Du finner de utställda planhandlingarna på:
 • Kontaktcenter, Älvdalen
 • Biblioteket, Särna
 • Biblioteket, Idre
 • Kommunens hemsida, www.alvdalen.se
Det kommer även att ges möjlighet till att träffa tjänstepersoner och förtroendevalda för att diskutera planförslaget den:

• 27:e mars 19:00-21:00 i Särna på Församlingshemmet.
• 28:e mars 19:00-21:00 på Idre inne på Lodjuret.
• 11:e april 19:00-21:00 på Hotell Älvdalen i Älvdalen

På bilden ser du samrådshandlingarna: Översiktsplan, (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge samt Miljökonsekvensbeskrivningen.
-Skyltpolicy


Skyltpolicy: Mattias passade dessutom på att informera om den Skyltpolicy som han varit med och tagit fram. Du finner mer information här:http://www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/saelens-fritidshusmaessa
Klicka på bilden om du direkt vill komma till skyltpolicyn.

Fritidshus & friluftslivsmässan 1–3 juni-2018

Niklas Nouvel och Hasse Johansson
Mässan kommer att bli en mötesplats mellan kunder och leverantörer. Här kommer det att finnas såväl byggare som företag som erbjuder olika typer av frilufslivsaktiviteter. På ett par års sikt finns över 1000 tomter tillgängliga och idag är redan över 260 tomter sålda på Idre Himmelfjäll. Det kommer att behövas husleverantörer, byggare, VVS-företag, snickare, elektriker, aktiviteter, o.s.v.
Kunderna (tomtägare, turister och lokalbefolkning) är med stor sannolikhet intresserade av det som naturen erbjuder och därför kopplas ytterligare ett tema till mässan - Friluftsliv.
Lokala företagare som erbjuder olika typer av aktiviteter som fiske, cykelturer, fågelskådning, jaktresor, äventyrsdagar och dylikt har därmed också möjlighet att delta på mässan.
Hasse Johansson från PR & Media, Orsa och Niklas Nouvel gav denna  information. Är du intresserad av att ställa ut, kontakta:

Hasse Johansson 0705-222720

hasse.johansson@prmedia.s

eller

Maria Spring | 0708-18 28 98

maria.spring@prmedia.se


Idre Himmelfjäll säljer nu två - tre tomter i veckan

Torbjörn Wallin, Vd Idre Himmelfjäll informerade om senaste nytt. Just nu ligger fokus på olika tillstånd och planer, skriva förbokningsavtal och justera den alpina detaljplanen.
En informationsträff om planerade byggnationer och tidsplaner skulle hållas i Älvdalen för alla intresserade kvällen efter frukostmötet.
Många företag ringer och frågar om tidsplaner, upphandlingar med mera. Det är kul att så många Älvdalsföretag är engagerade, sade Torbjörn Wallin.

1,2 miljarder investeras

Hittills har 260 tomter sålts på Idre Himmelfjäll, 90 procent av dessa 260 planerar att bygga under de närmaste tre åren, och ett 50-tal hus har redan byggts.
Till sommaren kommer en skidshop att byggas. Totalt kommer 1,2 miljarder att investeras i lift- och snösystem, nedfarter, servicebyggnader, vägar, med mera till december 2019.
Anläggningen kommer att invigas julen 2019 med sina första åtta liftar och cirka 20 nedfarter med en största fallhöjd på 320 meter och en längsta nedfart på 3,2 km.
Julen 2018 öppnar anläggningens skiduthyrning och sportbutik i nybyggda lokaler.
Ett nytt projekt för anläggningen är bostadsrättslägenheterna som Idre Himmelfjäll bygger i egen regi. Det är 36 lägenheter på nio hus. Säljstart om en och en halv vecka samt inflyttningsklart nästa jul (2018).
- Vi räknar med att anställa 20-30 personer på helår under närmsta åren, sade Torbjörn Wallin.
Länk: Idre Himmelfjäll


Pressmaster 103 anställda i Älvdalen
Johan Hansson, VD Pressmaster
Pressmaster växer och fick ett nytt rekord i omsättning: 130 MSEK. Pressmaster började tillverka verktyg i Älvdalen 1976. Idag har Pressmaster även säljkontor i USA, Tyskland, Italien, England och Japan. Av 120 anställda så arbetar 20 procent av de anställda med produktutveckling.- Vi tillverkar cirka 300.000 verktyg per år och då är 95 procent av detta under kundernas varumärken. Om det står made in Sweden på verktygen så vet man att de kommer från oss, sade Johan Hansson, VD på Pressmaster. 
Efter besöket delades deltagarna upp i tre grupper och fick en berikad rundtur på Pressmaster av Johan Hansson, VD/Sälj- & Marknadschef. Mats Frost, Produktionschef och Anders Jansson, Utvecklingschef.


Rundtur på Pressmaster


Länk: Pressmaster

Vi tackar Pressmaster för att ni tog emot oss och bjöd på er själva.

// Lis Karlsson och Karin Ardefelttorsdag 22 februari 2018

Karriärmöjligheter i Älvdalen - Dra åt skogen
Karriärmöjligheter. Pressmaster AB är ett högteknologiskt företag med rötterna i svenska hantverkstraditioner. Vår personal från produktion, utveckling och marknad/sälj jobbar som ett lag där alla är lika viktiga.

Dra åt skogen - Lediga jobbPressmaster AB är ett högteknologiskt företag med rötterna i svenska hantverkstraditioner. Vår personal från produktion, utveckling och marknad/sälj jobbar som ett lag där alla är lika viktiga.

Pressmaster förser världens bästa kontaktdonstillverkare och distributörer med professionella handverktyg. Vårt hjärta finns i Älvdalen och våra kunder över hela världen.

Om du är intresserad av att jobba hos oss är du alltid välkommen att höra av dig.

Pressmaster AB 
Box 3, Industrivägen 
796 21 Älvdalen 
Sverige
Telefon: +46 (0)251 451 00 
E-post: info@pressmaster.se

Länk: Pressmaster


Flytta till Älvdalen - Dra åt skogen

Noterat: Älvdalens kommun jobbar med inflyttningskampanj "Dra åt skogen". Vi tar gärna emot tips på utvecklings- och karriärsmöjligheter i vår kommun. 


// Lis Karlsson

tisdag 20 februari 2018

17 deltagare kom till Workshop i Särna angående Fulufjällsprojektet

Fulufjällsprojektet = Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett interreg-projektet för Fulufjällets nationalparker. Det är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i både Sverige och Norge. 
Målet är att skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv.  

Jobba fram ett gemensamt budskap för Fulufjället

Förra tisdagen arrangerade Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med näringslivskonroret Älvdalens kommun ett lokalt diskussionsmöte på Lomkällan i Särna, mötet ingår i Fulufjällsprojektet.
Temat handlade om: Vad betyder Fulufjället för dig? Och hur marknadsför vi nationalparkerna för att bäst ta vara på regionen och bidra till lokal tillväxt?
Vi var 17 deltagare som jobbade med frågorna i olika work shops under ledning av projektledaren Jakob Ebner från Länsstyrelsen.
Liknande möte har även hållits på den norska sidan. Den 14-15 mars mars kommer att större seminarium att hållas i Trysil som en slags fortsättning på projektet.
Jakob Edner, projektledare Fulufjällsprojektet.


Länk: Fulufjällsprojektet


Övrigt om Fulufjället - åtgärder som kommer att göras

Lyssna på John Halvarsson på Länsstyrelsens Idrekontor som berättar i P4 om Fulufjällsprojektet och åtgärder som kommer att göras i Fulufjället under 2018, tex. gränsöverskridande leder, tilgänglighetsanpassning av leder och Old Tjikko, större parkering vid Njupeskär m.m.

Länsstyrelsen satsar på Fulufjället
Fler skyddade naturområden och åtgärder för att skydda hotade arter är några av länsstyrelsen Dalarnas satsningar.

// Lis Karlsson

måndag 19 februari 2018

Trafikinformation inför Vasaloppets vintervecka 2018Nu börjar Vasaloppets vintervecka vilket kommer att märkas i trafiken därför kan det vara bra att känna till trafikinformationen. Här kommer information från Vasaloppets pressutskick.   

Trafikinformation.Vasaloppets vintervecka 2018


Kortvasan 23 februari

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70
kl. 06.00 – ca 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70.Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Tjejvasan 24 februari

Länsväg 1025, (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00-14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information. Se pdf-kartor ovan.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70 kl. 06.00- 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och Lv 1024 via Älvdalen under dagen.

Öppet Spår söndag 25 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.
LV 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00-08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Öppet Spår måndag 26 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.

Stafettvasan 2 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 06.00–09.15. Genomfartstrafik sträckan
Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Överfarten över Spjutmodammen är helt avstängd för biltrafik mellan kl. 09.00-18.00.

Vägen upp till växling Hökberg  är avstängd för biltrafik.

Vasaloppet 4 mars

Under Vasaloppet (söndag 4 mars) är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Ej tillåtet att färdas:

Från Evertsberg till Fiskarheden mellan kl. 7.00 och 15.00.
Från Oxberg till Evertsberg mellan kl. 9.00 och 16.00.
Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast kl. 7.00. Vilket innebär att resande ska ha passerat Evertsberg senast kl. 06.30.

LV 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Fordonstrafik förbjuden Sälen
Följande vägar är avstängda för all fordonstrafik:


Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 25/2 och 26/2 kl. 05.00–09.00.
Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 2/3 kl. 06.00–9.15.
Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 2/3 kl. 19.45–20.15.
Rv 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 4/3 kl. 04.30–09.30.
Fordonstrafik förbjuden Mora
Följande gator i Mora är avstängda för all fordonstrafik:

Vasagatan från Zornmuseet till Hamngatan, från 22/2 kl. 16.00 till 4/3 kl 24.00.
Hamngatan från Vasagatan fram till korsningen Moragatan, från 22/2 kl. 08.00 till 4/3 kl. 24.00.
Kaplansgatan från 21/2 kl. 09.00 till 4/3 kl. 24.00.
Badstugatan är stängd för genomfart vid Vasagatan från 21/2 kl. 09.00 till 4/3 kl. 24.00.
Kollektivtrafik och samåkning
Genom att använda kollektivtrafiken eller samåka kan vi tillsammans förbättra trafiksituationen under arrangemanget.

Rekommenderad väg till och från fjällen via riksväg 66
Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs och Torgås, Lv 1047.
Alternativ väg från Sälenfjällen välj Lv 1051 mot Transtrand. Sedan Rv 66 över Malung – Ludvika – Västerås. Trafik mot södra Sverige tar Rv 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan Rv 66 mot Sälen.
Trafikanter till och från Idre, Särna och Härjedalen kör via Stöten väg 1054, 1053 och Torgås Lv 1047.
Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alternativt väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.
Alternativ väg mellan Sälen och Mora hela vinterveckan
Kör väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen Lv 1040, sedan mot Sälen Rv 66.

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Länk: Trafikinformation

// Lis Karlsson

Passa på - Idre Himmelfjäll informerar i Älvdalen
Infokväll om Idre Himmelfjäll torsdag 22 februari kl.19.30

Idre Himmelfjäll bjuder in till informationsträff i Salems lokal, Älvdalen torsdag den 22 februari kl.19.30. 
Ni bjuds på kaffe och kaka.
Information om planerade byggnationer, tidsplaner och framtidsplaner.

Kanske du eller ditt företag kommer att involveras.
// Lis Karlsson

Särna Camping blev Årets Turistmål

Hurra! Vilka fantastiska företagare vi har i vår kommun. Lena Håkansson och hennes campingplats har för andra året i rad blivit framröstade till Årets Turistmål i kategorin Campingplatser. 
 ❤️   Helt fantastiskt!

Grattis till Lena Håkansson och Särna Camping

Lena Håkansson framför sin restaurang och vandrarhemNär jag besöker Lena är hon i full färd med sitt nästa projekt: att inreda och möblera det senaste tillskottet fastigheten Håla till kontor och reception.
Och då har hon knappt hunnit klart med en omfattande utbyggnad av restaurangen, från 70 platser till 120 platser plus en stor inbjudande uteservering i anslutning till restaurangen. Lena är jätteglad över utmärkelsen Årets turismål.Från campingen, bild från Lenas Facebook

CampingstugorMotivering - hög service i världsklass...


Motiveringen är ungefär samma som förra året, säger Lena.


Lena har drivit Särna Camping i 20 år. I början hyrde hon campingen av kommunen och hade öppet från juni-början av september, vintertid jobbade hon bland annat på skidanläggningarna.
Lena ville så småningom utveckla vintersäsongen och började därför att vinterbona vandrarhemmet och campingen. I och med hundspannsgästerna blev det mer vinterturister. Idag är det i princip fullbokat vissa vinterveckor på campingen.
Hela campingen innehåller 90 campingplatser, 12 stugor och 6 rum på vandrahemmet, totalt 50 bäddar. I anslutning till campingen finns en av dalarnas finaste natursandstränder.
2013 kom Lena i kontakt med restaurangbranschen då hon drev Lomkällans restaurang i två år. Hon såg en potentioal med mat och logi. Sagt och gjort, hon kavlade upp ärmarna och gjorde om köket i restaurangen på Särna camping. Från 2015 finns därför en stor restaurng på campingen. År 2016 köpte Lena loss hela campingen.
- Jag har lagt ner 20 år av mitt liv här, så det är klart att jag ville ha det kvar och fortsätta utveckla, säger Lena.

Bra hjälp av kommunen

Hon säger också att hon fick bra hjälp av kommunen med alla papper och tillstånd som skulle fixas.
Idag är det en åretruntverksamhet med sex anställda och upp till 20 anställda sommarsäsongen.

Varierat utbud


Vardagar erbjuder restaurangen dagens lunch. Vissa helger och lov arrangeras trubadurkvällar, after work, temaaftonar med mera.


Lena Håkansson, driftig företagare i Särna


Länk: Lenas Kök och Bar
Länk: Särna Camping
Länk: Turistmål

// Lis Karlsson


fredag 16 februari 2018

Nominera "Årets Nyföretagare senast 31 mars 2018"


Det finns en utmärkelse i vår kommun för företag som är nystartade, och som inte drivit sitt företag i mer än max två år. I juryn för "Årets Nyföretagare" finns näringslivsansvariga i kommunen samt ordförandena i Företagarna SIG och Företagarna Älvdalen. Lämna ditt bidrag i kategorin "Årets Nyföretagare"

Kriterierna för Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun, se nedan.
Företagaren ska…

• ha varit igång max 2 år
• ha ett aktivt företag (inte vilande)
• företagaren ska äga eller vara delägare i företaget
• företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer
• inte ha betalningsanmärkningar
• verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat
• företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
• företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar

Nomineringen lämnas till Lis Karlsson eller Karin Ardefelt på näringslivskontoret senast 31 mars 2018. lis.karlssson@alvdalen.se 0251-31219 eller Karin.ardefelt@alvdalen.se 0251–31228.

// Lis Karlsson

torsdag 15 februari 2018

Nu är det dags att nominera årets företagare


Det är nu dags att börja nominera företag till "Årets Företagare". Vill du nominera ett företag - kontakta näringslivskontoret! Det allra bästa är att eposta företaget man vill nominera och ha en motivering till.

Nominera årets företagare 2017

// Lis Karlsson

onsdag 14 februari 2018

Frukostmöte på Pressmaster onsdag den 21 februari

På onsdag nästa vecka den 21 februari ska vi ha frukostmöte hos Pressmaster i Älvdalen. Passa på och ät frukost med oss, samtidigt som du bjuds på många nyheter från olika aktörer i vår kommun. Medverkande är bland annat Företagarna, Länsstyrelsen Dalarna, Idre Himmelfjäll, Fritidshusmässan, Projekt F7 och Älvdalens kommun. 
Pressmaster erbjuder dessutom en rundvandring efter mötet. 

Länsstyrelsen informerar om företagsstöd. Pressmaster erbjuder rundtur

Företagarna Älvdalen och Älvdalens kommun arrangerar onsdagen den 21 februari frukostmöte hos Pressmaster klockan 07.30-09.00. Företagarna bjuder på kaffe/te och smörgås som serveras hos Pressmaster. Alla är välkomna!
Dessa punkter på dagordningen bjuds ni på:

 • Välkommen 
 • Företagarna. Lars Dahlberg. Årets företagare/nyföretagare, nya styrelsen.
 • Karin Ljuden F7, generationsskifte. 
 • Kommuninformation: offentliga upphandlingar. Bygglov och skyltpolicy. ÖP. Fiberutbyggnad. Dessutom kommer Stefan Linde och Peter Egardt informera om: budgetläget, Dalgatan, upphandling av fiber. Stöd för landsbygdskommuners företags klimatutveckling. 
 • Kaffe påfyllning.
 • Information Idre Himmelfjäll.  Det planeras byggnationer för 1,2 miljarder vid Idre Himmelfjäll under de närmaste 3 åren. Vilka möjligheter finns för företagare i Älvdalens kommun?  
 • Fritidshusmässan. Mari Spring och Hasse Johansson. 
 • Länsstyrelsen Henrik Hansson  o Jessika Persson informerar om företagsstöd. 
 • Företagsinformation Pressmaster

Med reservation för förändringar.

Efter frukostmötet erbjuder Pressmaster en rundvandring för den som är intresserad. KL. 9.15-10.15.

Boka tid för personligt möte med Länstyreslen

Ett erbjudande till ditt företag att få ett perssonligt möte med Länsstyreslens representanter efter mötet för att diskutera möjligheterna till företagsstöd. Boka dig här för 30 minuters personligt möte. Först till kvarn som gäller.
Boka möte här

Sten-Rune Lundin, chef funktionen landsbygds- och företagsutveckling har informerat om att det finns mycket pengar att söka när det handlar om investeringar och inte minst till investeringar inom energi och klimat! Länsstyrelsen kommer att informera om hur det fungerar och till vad företag m.fl. kan söka till.
Om du vill förkovra dig innan mötet, få mer information om företagsstöd. klicka här: Länsstyrelsen företagsstöd


Välkommen! Lis Karlsson och Karin Ardefelt

Näringslivssamordnare

Har du frågor, tag kontakt med oss.
Karin.ardefelt@alvdalen.se 0251-31228
Lis.karlsson@alvdalen.se 0251-31219

// Lis Karlsson

fredag 9 februari 2018

Företagsbesök hos krögaren Fari Ceken som har ett familjekrogimperium

Under vår företagsbesökardag i Idre gjordes det tredje och sista besöket för denna dag hos krögaren Fari Ceken på en av hans restauranger i Idre: Restaurang Lodjuret.


Fahri Ceken 

Bott i Idre i 18 år - driver sju restauranger

Fari är kurd från Turkiet och flyttade till Sverige 1986. Fari ville till Sverige för att jobba och för att han hade släktingar här.
Efter att ha bott och jobbat i bland annat Stockholm, Östersund och Härjedalen kom han till Idre år 2000 och här blev Fari kvar.
Idag har Fari ett litet imperium med restauranger som han driver med sin familj
- Restaurang Lodjuret i Idre som ligger i Idre kulturhus.
- Askes pizzeria på Idre Fjäll.
- Restaurang Timmerkojan på Idre Fjäll.
- Café Gosen i Gördalens bystuga.
- Fjällbjörken Restaurang & Pub i Drevdagen.
- Serveringen Njupeskär vid vattenfallet.
- Golfrestaurang i Idre

Det är totalt 13 anställda plus ungdomar som jobbar extra i restaurangerna.


Viktigt anpassa sig i samhället 

Fari är inte rädd för att jobba och tycker det är viktigt att man sköter sig, har alla papper, tillstånd och annat i ordning. Han gillar att ge service, vara noggrann och seriös. Fari understryker att det är viktigt att anpassa sig dit man kommer, delta i kultur och seder samt engagera sig i samhället. Lika viktigt är det att familj och släkt hjälper varandra. Fari är verksam i en del föreningar och sitter med i bygdegårdens styrelse.

Älvdalen - bästa kommunen han bott i

Fari trivs i kommunen och säger att det är den bästa kommunen han bott i. Det är så många hjälpsamma människor i Idre och i kommunen.
På frågan om han planerar att utöka sitt imperium, ler Fari bara och svarar att det vet man aldrig.

Vi tackar för beöket den 29 januari 2018 : Peter Egardt, kommunalråd. Camilla Garbergs och Karin Ljudén projekt F7 samt Lis Karlsson, näringslivssamordnare.

// Lis Karlsson

torsdag 8 februari 2018

Gör som Beate Herstenstein #Draåtskogen


Gör som Beate Herstenstein flytta till Älvdalens kommun. -Ja som sagt, om du vill kan du stanna kvar när de andra åker hem. Se filmen "Dra åt skogen" om Beate Herstenstein, genom att klicka på bilden nedan.Att bo och jobba nära naturen har ett högt värde. Att värna om det som är viktigt för oss kan kombineras med din profession! Det innebär att du kan ta del av friheten, stillheten och naturens rikedomar samtidigt som du förenar nytta med nöje.

Härmed vill vi i Älvdalens kommun be er alla att "Dra åt skogen" :)

Relaterad information
Lediga jobb
Driva företag
Bo i Älvdalens kommun, Älvdalen, Särna, Idre och Grövelsjön
Bo på Idre Fjäll (Idre fjälls webbsida öppnas i nytt fönster)

Boende och aktiviteter i Älvdalens kommun och på Idre Fjäll
Kultur och fritid
Boka boende på Idre Fjäll (Idre Fjälls webbsida öppnas i nytt fönster)
Vinteraktiviteter och barmarksaktiviteter på Idre Fjäll (Idre Fjälls webbsida öppnas i nytt fönster)
Visit Dalarnas webbsida (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor till Älvdalens kommun
Kontakta Älvdalens kommuns kontaktcenter
Telefon 0251-313 00

Mer information:
/http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Dra-at-skogen1/

//Karin Ardefelt

onsdag 7 februari 2018

Företagsbesök Coop konsum Mitt Idre - Ny regi

Under vår företagsbesökardag i Idre gjordes det andra besöket hos Coop Konsum Mitt i Idre som de senaste fem åren drivits som ett franchiseföretag av Ann-Sofie Rönning. Från och med den första januari 2018 drivs butiken åter i Coops Mitts egen regi. Då började också Henrik Thorell jobbet som butikschef.

Ny butikschef


Henrik Thorell, ny butikschef Coop Konsum Mitt Idre

Henrik härstammar från Sollerön, och har bland annat bott och jobbat i England, USA och Stockholm. Han har tidigare jobbat med upphandlingar, affärsresor och som säljare.
För två år sedan tog hemlängtan vid och Henrik med familj flyttade tillbaka till Mora från Stockholm.
Henrik talar varmt om personalen som är butikens kärna. Butiken har åtta anställda plus extra personal vid behov.
- Vi är även postombud och apoteksombud, berättar Henrik.
Butiken har öppet alla dagar till klockan 20.00.

Samarbete kring personal

Butiken känns fräch och välkomnande. Henrik har en del planer på några förändringar och tror på en expansiv framtidsutveckling i Idre. Utmaningarna ligger främst i att Idre toppas av hög- och lågsäsong. Därför är det svårt att anställa flera året runt, eftersom behovet är störst vinter och sommar. 
- Tänk om vi tillsammans med andra butiker och/eller med fjällanläggningar kunde samverka på något sätt kring personalfrågan så att vi fick behålla personal året runt, avslutar Henrik. 

Vi tackar för beöket: Peter Egardt, kommunalråd. Camilla Garbergs och Karin Ljudén projekt F7 samt Lis Karlsson, näringslivssamordnare. 

// Lis Karlsson


Ska du bygga - ta kontakt i god tid

När du går i byggtankar - tag kontakt med samhällsenheten på Älvdalens kommun så tidigt som möjligt för rådgivning och information. En tidig kontakt kan göra att du tidigt får värdefulla råd och tips som kan spara pengar genom färre revideringar.


Sök bygglov innan sommaren

Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov?
Under våren är det många som söker bygglov. För att hinna med din bygglovsansökan innan semestern behöver Samhällsenheten på Älvdalenskommun få in den så tidigt som möjligt.
Ta därför kontakt med Samhällsenheten i god tid!

Tele: 0251-313 00

Länk: Bygga och Bo Älvdalens kommunDu kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:
· din ansökan är komplett
· det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
· de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

måndag 5 februari 2018

Sveriges åttonde största byggbolag med ca 1000 anställda blir delägare i Fjätervålens skidanläggning

Vi känner oss oerhört glada över att Sveriges åttonde största byggbolag Serneke valt att satsa i vår kommun. En expansiv koncern som sprudlar av nytänkande, mod, hjärta, engagemang och nyfikenhet. Vi hälsar bolaget Serneke med Ola Serneke som VD och koncernchef för Serneke Group välkommen till Älvdalens kommun. 

Går in med tio miljoner

Det var för cirka två veckor sedan vid Fjätervålens AB:s årsstämma som det beslutades att entreprenadföretaget Serneke går in i bolaget som ny delägare med 40 procent av aktierna. Nyemissionen innebär 10 miljoner kronor i Fjätervålens kassa.Ola Serneke valdes till styrelseordförande i Fjätervålen AB. Fjätervålen kan se fram emot en långsiktig förädling av anläggningen.

Vem är Ola Serneke och vad lockade till vår kommun?

Det beslutade vi oss för att ta reda på mera om och fick en liten intervjuv med Ola Serneke.


Ola Serneke
Ola Serneke är född 1971 i Alingsås. Är utbildad vid Chalmers till civilekonom och civilingenjör. Grundade företaget Serneke 2002. Serneke har huvudkontor i Göteborg och 13 lokalkontor runtom i södra Sverige, inklusive Stockholm och Malmö. Totalt cirka 1000 anställda.
Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.Serneke har fyra verksamhetsområden: Bygg, anläggning, projektutveckling och fastighet.

Utsedd till Årets VD samt åker Vasaloppet

I november utsågs Ola Serneke till Årets vd för stora bolag när Årets vd-galan gick av stapeln i Stockholm.Utmärkelsen Årets vd syftar till att uppmärksamma och premiera goda förebilder bland Sveriges vd:ar och genom det goda exemplets makt påverka till ett värderingsstyrt ledarskap och en positiv utveckling av svenskt näringsliv.
Förutom att driva projekt, bygga och vinna utmärkelser hinner Ola Serneke också med att både träna och åka längdskidor.
- Jag älskar skidåkning, framför allt på längden och gärna riktigt långt. Åker flera långlopp varje år, bland annat Vasaloppet och Marcialonga, säger Ola Serneke.

Vad gör Fjätervålen speciellt för er och vad är Dalarna och Älvdalen för er? 

- Fjätervålen är en riktigt fin skidort med många bra och genuina värden, inte minst fantastisk natur och riktigt bra skidåkning. Att det också ligger på ett bra avstånd från södra Sverige är så klart också ett plus.
Dalarna erbjuder en fantastisk natur och en väldigt fin turistindustri. Ni förstår att ta vara på värdena och erbjuder många möjligheter för olika grupper att uppleva friluftsliv i fjällvärlden, oavsett om man vill ha det småskaliga naturnära eller det mer storskaliga och kommersiella.
Älvdalens kommun är en vidsträckt kommun med underbar natur. Vi ser fram emot att lära oss mer om kommunen i vårt samarbete framöver, svarar Serneke.


Vad har ni för framtidsplaner om Fjätervålen?

Ola Serneke tycker att Fjätervålen är en jättefin skidort med mycket potential att förädla och med en själ värd att bevara.
- Vi är en växande koncern och vår personal är självklart en av de viktigaste resurserna vi har. Vi ser möjligheter att göra en hållbar satsning på Fjätervålen för att kunna erbjuda vår personal fina möjligheter till rekreation, hälsa och friluftsliv.
Fjätervålen har väldigt fina miljöer och förutsättningar men behöver förädlas för att vara långsiktigt hållbar. En förädling kostar tid, resurser och engagemang och det kan Serneke erbjuda. Vår ambition är inte att överexploatera Fjätervålen. Vår vision är dels att skapa möjlighet för rekreation och ett utbildningscenter för koncernens anställda, dels att anläggningen ska stärkas och vara hållbar över tid, vilket givetvis ska komma alla besökare och stugägare till del, avslutar Serneke.

Fjätervålens VD Fredrik Litzén glad och hoppfull

Fredrik Litzén


– Vi är väldigt glada över samarbetet. Serneke Group arbetar efter en aktiv och
sund profil. Det ligger helt i linje med vår egen ambition att skapa ett modernt och
genuint skidområde. Att förädla varsamt med kvalité och upplevelse i fokus blir ett
lyft för både gamla och nya gäster. Vår förhoppning är att Fjätervålen ska bli en
åretruntdestination till glädje för många säger Fredrik Litzén, VD, Fjätervålen AB.

Länk: Serneke

Länk: Fjätervålen 

// Lis Karlsson

Företagsbesök hos Gulf i Idre

Årets första företagsbesök gjordes måndagen den 29 januari 2018 hos Emil Henning som driver Idre Petrolium AB i Idre. I folkmun kallas företaget för Gulf. 

Köpte bolaget

Emil är 35 år och har jobbat till och från på "macken" sedan han var 13 år. Efter grundskolan utbildade Emil sig till snickare och jobbade i Oslo en period.

Emil Henning, ägare Gulf  i IdreNär firman gick omkull som han var anställd i kom Emil tillbaka till Idre. Började då jobba som anställd i "macken Gulf". Han blev erbjuden att köpa bolaget, men var inte intresserad. Istället köpte två andra killar bolaget, idag äger dom skalet av byggnaden. Men för nio år sedan övertalades Emil att köpa och driva bolaget, vilket han också gjorde.
- Det funkar bra nu. Jag har tre heltidsanställda och extrapersonal vid behov, säger Emil Henning.

Gulf

Gulf är en fristående bensinstation som använder varumärket Gulf. I somras investerade Emil i nya bensinpumpar och bytte ut alla rör till dem. Det är nu supermoderna bensinpunpar. Förutom drivmedel så ingår även gatukök, livsmedel, försäljning av reseptfria läkemedel, bil- och släpvagnsuthyrning samt bilverkstad i Emils bolag. Bra backup från EMAB

Emil berättar att han är medlem i EMAB AB, som är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring / kampanjer samt affärsutveckling och omfattar allt vad en modern trafikbutik behöver. Emil säger att han får bra stöd, utbildning och backup från EMAB. 
EMAB ägs av sina ca 430 medlemmar, som är fria handlare, från bland annat, Statoil 123, Bilisten, Preem, OK/Q8. Av dessa är ca 120 butiker FRENDO, en profil / kedja inom EMAB.
EMAB har inget eget vinstintresse. Allt mervärde som skapas återgår till medlemmarna.

Svårt hitta personal, var tvungen stänga 

Ett problem är att få tag på kompetent personal, säger Emil. En period var han tvungen att hålla verkstaden stängd då bilmekaniker saknades. 

Kunde sedan öppna när Martin ville #Dra åt skogen

Martin Brunsberg, 27 år kommer från Enköping. Han och sambon brukade åka till Idre så ofta de hann, främst för deras naturintresse. När han såg att det fanns ett ledigt jobb som fordonstekniker på Gulf i Idre, tvekade paret inte. Så i november 2017 flyttade paret till Idre och kort därefter började Martin jobba på Gulf.

Martin Brunsberg, inflyttad fordonstekniker med specialkompetens

Vi tackar för beöket: Peter Egardt, kommunalråd. Camilla Garbergs och Karin Ljudén projekt F7 samt Lis Karlsson, näringslivssamordnare. Våra Företagsbesök

Näringslivskontoret gör cirka 30-40 företagsbesök årligen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för företagens (vardag)villkor och förutsättningar. Vi kan också vid dessa möten få in synpunkter och idéer och information om företagets framtidsplaner för att vi ska kunna vara behjälpliga om så behövs, exempelvis så har vi information om stöd och annat som kan vara till hjälp. Det är lika viktigt för oss att få reda på vad du har för förväntningar på kommunen.
Det är näringslivssamordnare, kommunalråd, F7 och eventuellt andra tjänstemän som berörs av det aktuella företagsbesöket som deltar när vi besöker företagen. Tre företagsbesök/tilfälle är i normala fall hanterbart.


Karin Ljuden och Camilla Garbergs från F7 samt kommunalrådet Peter Egardt på företagsbesök hos Gulf i Idre

Vill du att vi kommer och besöker ditt företag? 

Kontakta oss:  Lis Karlsson, näringslivssamordnare: lis.karlsson@alvdalen.se, 0251-31 219
Karin Ardefelt, näringslivssamordnare: karin.ardefelt@alvdalen.se, 0251-31 228

Länk: Gulf Idre

// Lis Karlsson

fredag 2 februari 2018

Internationell flygplats 1,5 timme från Älvdalen

1,5 timmes bilfärd från Älvdalens kommunhus till en internationell flygplats – ja snart är det en verklighet. Vintern 2019-2020 planeras Scandinavian Mountains öppna.

Flygplatsen ger oss en stor tillväxtpotential

Just nu markbereds den 2500 meter långa landningsbanan vid Rörbäcksnäs i vår grannkommun, som till hösten ska asfalteras. Förutom bygget av flygplatsen, planeras en handelsplats om 30 000 kvm.
Flygplatsen kommer öppna en helt ny marknad för internationella turister och ger ett underlag för året runt-verksamheter.
Idag har Sälen, Idre, Trysil och Engerdal endast sju procent internationella gäster, om tio år förvänts de internationella turisterna mångdubblas.
”Like coming to Narnia” – var den engelska familjens kommentar om sin vistelsen i Trysil.
Unika naturupplevelser, ultimativa snöförhållanden, förväntningar, gott värdskap, hög service och ett brett utbud av olika aktiviteter. Det är avgörande när den engelska turisten väljer destination enligt Trevor de Villers från Norway home of skiing och Gordin Ritter från TUI.

Visste ni förresten att Scandinavian Mountains ligger intill Skandinaviens sydligaste vildmark, har 3 nationalparker och är Skandinaviens största skidområde inom 4 kommuner.

 SITE´s konferens
I tisdags medverkade vi vid SITE´s konferens "Get ready to take off 2.0" där det pratades om internationalisering och den ny-gamla flygplatsen vid Rörbäcksnäs som kommer heta Scandinavian Mountains.
Länk: SITE


Direktflyg

Scandinavian Mountains kommer bli en modern och internationella flygplats med direktflyg till/från Stockholm, London, Danmark och Södra Sverige till en början för att sedan utvecklas vidare. SAS, RyanAir, KLM, BRA, FinnAir, EasyJet, Lufthansa och Air China är några av flygbolagen som flygplatsledningen bearbetar för att dem ska förlägga rutter till Scandinavian Mountains.Snabbfakta Scandinavian Mountains

Scandinavian Mountains är en världsdestination. Sveriges och Norges största alpina destinationer, Sälenfjällen och Trysil, tillsammans med Idre och Engerdal.

Genom att skapa tillgänglighet ”rakt in i hjärtat” av regionen med förbättrad infrastruktur tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av den nya storregionen som växer fram, i Sverige och Norge.

Vi blir en regional motor som genom förbättrad tillgänglighet, fler gäster och ökad verksamhet bidrar till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.// Camilla Garbergs, projektledare F7 - 7 kommuner i samverkan för tillväxt.

// Lis Karlsson, näringslivssamordnare