tisdag 29 september 2015

Inbjudan till möte om LOU

Den 29 oktober arrangeras två träffar om LOU (lagen om offentlig upphandling). Första träffen blir i Särna (förmiddagen) respektive Älvdalen (eftermiddagen). Passa på att boka in datumet redan nu.

Thomas Karlsson
Thomas Karlsson, som tidigare varit upphandlingschef i Mora, Östersund och Ludvika, men som numer är upphandlingskonsult i egen firma, kommer att vara föreläsare och moderator under mötet.

Juhani Halonen, som är upphandlingschef på Älvdalen, Orsa och Mora kommuners gemensamma upphandlingscentral kommer att finnas med på mötet och berätta om hur upphandlingskedjan ser ut från det att en upphandling föds till det att den utförs. Kommunala tjänstemän samt en och annan politiker kommer också att finnas på plats.

Det kommer att finnas utrymme för frågor under sista delen av mötet.


SÄRNA
VAR: Kyrkbacksgården
DATUM: 29 oktober
TID: 10.00–12.00
Vi bjuder på fika

ÄLVDALEN
VAR: Salem
DATUM: 29 oktober
TID: 14.00–16.00
Vi bjuder på fika

Välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/05/aktuella-och-kommande-upphandlingar-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/06/stod-i-offentliga-upphandlingar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/04/vill-du-lara-dig-mer-om-offentlig.html//Frida Torsein

fredag 25 september 2015

Fulufjällets forskarseminarium

Nu är det åter dags för det årliga forskarseminariet på Fulufjället. Den 15 oktober är första seminariet på Lomkällan i Särna och den 16 oktober på Ljöratuen i norska Ljördalen. Passa på att besök dessa högintressanta seminarier!

Program för Fulufjällets forskarseminarium
Program torsdag 15 oktober kl.9-17 på Lomkällan, Särna, Sverige:
8.45 Kaffe och macka
9.00 Inledning. Moderator Anders Ejdervik
9.15 Turismen i Grövelsjön – från då till nu, Anders Ejdervik
10.25 Spår efter fjärrvägar i gränsområdet Särna-Lillhärdal? Katarina Bodin & Stig Ericsson
11.30 Guldstjärnan – Sveriges finaste natur, Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna
12.00 LUNCH
13.10 Skidan. Ett redskap för jakt, kommunikation och nöje i Dalarnas lågfjällsområden under 2000 år
Fil. Dr. Joakim Wehlin, Arkeolog, Dalarnas museum
14.20 Turist i Fulufjället, Stein Egil Storbaekk
15.00 Kaffe
15.15 Nya fynd i gamla fångstmarker, Per Olav Mathiesen
16.15 Avslutning och sammanfattning, Anders Ejdervik
16.30 Exkursion till järnåldersgravar om vädret tillåter, Elon Andersson & Per Olav Mathiesen

Program fredag 16 oktober kl.9-17 på Ljöratunet, Ljördalen, Norge:
8.45 Kaffe och macka
9.00 Inledning. Moderator Anders Ejdervik
9.10 Nasjonalparkene som turistattraksjon og verdiskaper – noen perspektiver, Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet, ETOUR
10.15 International perspectives on Eco-tourism, Professor Taylor Stein, University of Florida, USA
11.20 Visit northern national parks, Tina Dennemark & Lars Söderström
12.20 LUNCH
13.20 Merkevarestrategi og besøksstrateg i nasjonalparker, Therese Ruud, Miljødirektoratet
14.30 Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark 2001-2014, Professor Peter Fredman
Mittuniversitetet, ETOUR
15.30 Kaffe
15.45 Vårt liv som pilot. Besøksstrategiarbeidet i Hallingskarvet nasjonalpark. Trond Erik Buttingsrud, Nasjonalparkforvalter
16.45 Avslutning, sammanfattning. Moderator Anders Ejdervik

Anmälan till naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se eller 010-225 0349 SENAST 10 OKTOBER!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/09/fulufjallets-forskarseminarium-2014.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/09/missa-inte-fulufjallets.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/06/mycket-pa-gang-pa-stf-turistgarden-i.html


//Frida Torsein

torsdag 24 september 2015

Jordbruksverkets nya stöd för företag på landsbygd

Jordbruksverket har nu två nya stöd för investeringar som kan sökas av företag på landsbygden. Enligt Jordbruksverket definieras Älvdalens kommun som en landsbygdskommun och därmed är alla företag i kommunen som uppfyller kraven i övrigt berättigade att söka, såväl lantbrukare som övriga företagare. Passa på att läsa mer om detta!

Beskrivning av Förädlingsstödet 
Stödet ska göra att du kan förädla fler egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel och sedan sälja dem på en lokal marknad eller att det genom förädling av jordbruksprodukter till livsmedel gör att det blir fler arbetstillfällen på landsbygden.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar/foradlingsstod.4.6ae223614dda2c3dbc44f34.html

Beskrivning av investeringsstödet Nya jobb på landsbygden
Du kan få stöd för investeringar i anläggningar, utrustningar och maskiner i företag inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang samt kultur och nöjen. Investeringen ska bidra till att det skapas flera arbetstillfällen på landsbygden.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar/nyajobbpalandsbygden.4.6ae223614dda2c3dbc44fca.html

För båda stöden är maximalt stödbelopp 40 % av investeringen.

Pengarna till stöden är begränsade och då är det extra viktigt att göra en bra ansökan. Vi vill därför tipsa om Hushållningssällskapet, som har stor erfarenhet av den här typen av ansökningar och kan hjälpa de företag som önskar det. De har en kostnadsfri webbinformation  om de två nya stöden.

Inbjudan från Hushållningssällskapen om en information om de nya stöden som du tar del av i din egen dator via webben.

Webbinformationsmöte om de nya investeringsstöden Förädlingsstödet och Nya Jobb på Landsbygden
Tid: 13 oktober 2015 kl. 13.00 - 14.00
Plats: vid din egen dator, surfplatta eller surftelefon
Anmälan senast: 6 oktober 2015 till HS Konsults växel, 018-56 04 00 eller hskonsult@hush.se
Program: Information till dig som
- driver företag på landsbygden inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang, kultur och nöjen och som vill investera i ditt företag för att öka konkurrenskraften och skapa fler arbetstillfällen
- vill bredda din verksamhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäringen för att förädla fler jordbruksprodukter till livsmedel eller för att skapa fler arbetstillfällen
Få information om villkoren och hur Hushållningssällskapets rådgivare kan hjälpa dig med ansökan.
Avgift: Kostnadsfritt

Kontaktpersoner på Hushållningssällskapet:
Ylva Belin, 072-565 31 80 eller ylva.belin@hushallningssallskapet.se (båda stöden)
Frida Hedin, 0727-419 414 eller frida.hedin@hushallningssallskapet.se (Nya jobb på landsbygden)


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/05/besok-i-byggevallen-utanfor-sarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsstod-jordbruksverket.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/08/skogsstyrelsen-utlyser-foretagsstod_12.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/04/foretagsstod-fran-lansstyrelsen.html


//Frida Torsein

Medarbetare på Samhällsenheten - Margareta Eriksson

Vi har nu börjat att presentera våra kollegor på Samhällsenheten, den enhet som näringslivskontoret nu tillhör. Idag presenterar vi Margareta Eriksson som är miljöinspektör.

Margareta Eriksson
Hej Margareta! Skulle du vilja berätta lite mer om dig själv och det du arbetar med?
Jag är en 50-årig tjej som kommer ifrån Sundsvall. Jag flyttade till Älvdalen i augusti 2011 och bor numer i Rot där jag pysslar med min gård och mina djur. På fritiden tycker jag om att vara ute i skogen och tycker mycket om att fiska. Jag spelar golf och är mycket sportintresserad. Resor ut i världen men även i Sverige är ett annat intresse som jag har.

Jag har arbetat som miljöinspektör i 25 år och älskar mitt arbete. Som inspektör får jag möta nya människor och får olika frågeställningar nästan dagligen i min yrkesroll och det trivs jag med. Jag har ansvar för miljö- och hälsoskydd på Samhällsenheten. Mina arbetsuppgifter är prövning av anmälan om nya företag, prövning av anmälan/ ansökan om nya avlopp. Handläggning av klagomål på både miljö och hälsoskyddssidan m.fl. Planerad tillsyn på miljö- och hälsoskyddsverksamheter och dricksvatten.

Tack Margareta, nu vet vi lite mer om dig.

tisdag 22 september 2015

Dags att nominera årets mest företagsamma människa i Dalarna

Nu börjar det bli dags att nominera till "Årets mest företagsamma människa i Dalarna" på initiativ från Svensk Näringsliv. Har du någon du vill nominera till detta? Gå i så fall in på denna länk.


Syftet med tävlingen är att hylla och lyfta våra företagsamma människor. Att visa hur viktiga de är för oss då de (genom att våga ta risker, våga anställa, våga följa sina drömmar etc) skapar produkter/tjänster som vi vill ha, de skapar arbeten åt andra och de bidrar därigenom med skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Vem som helst får nominera - så vi vill uppmuntra er alla att nominera företagsamma personer i vår kommun!

Den 7:e oktober stänger nomineringsportarna - så passa på! Via den här länken  nominerar du http://dalarna.svensktnaringsliv.se/Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/09/nominera-arets-mest-foretagsamma-person.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/10/nyhetsbrevseptember-2014-nu-ar-sommaren.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/09/arets-up-to-date.html//Frida Torsein

fredag 18 september 2015

Intervju med Maja Daniels

Häromveckan träffade jag Maja Daniels, som bor i London med som har anor från vår kommun genom släkt och vistelser här i ungdomen. Maja arbetar just nu på ett projekt om älvdalskan och ungdomen, som hon berättar mer om i intervjun nedan.

Maja Daniels
Jag bad Maja berätta lite mer om sig själv:
Jag jobbar som frilansande fotograf och delar upp min tid mellan mina egna projekt och beställningsjobb. Har jag idéer själv så söker jag stipendier eller stöd från fonder för att kunna genomföra dem. Jag har studerat sociologi så jag använder mig ofta av sociologiska metoder och verktyg när jag jobbar på mina egna projekt.

Jag drivs av ett intresse att försöka förstå hur och varför ett samhälle är och ser ut som det gör och jag dras till att skapa berättelser som är rotade i verkliga händelser, som handlar om riktiga människor men som samtidigt formas av ett starkt personligt berättarspråk.

År 2012 påbörjade jag mitt projekt här i Älvdalen som fortfarande är pågående idag. Det började som ett personligt försök att hitta ”hem” igen efter många år i utlandet. Den kulturella och språkliga mångfald jag samlat på mig under åren som jag varit bosatt i Paris och London och samtidigt rest i jobbet har bidragit till att jag nu vill berätta om det språk och den kultur som står mig närmast.
Maja Daniels

Jag är inspirerad av en slags mystik som jag kopplar till Älvdalens historia, främst älvdalskan. Jag började intressera mig för hur man lokalt, genom till exempel föreningen Ulum Dalska och Besparingsskogens språkstipendier, försöker få en ny generation att engagera sig och rädda sin egen kulturhistoria. Jag har träffat flera av ungdomarna som fått språkstipendiet och dokumenterat dem genom mina foton. Genom dem fokuserar jag på den rådande generationsväxlingen, där förhandlingar och spänningar mellan modern livsstil och tradition är en viktig men ofta osynlig nutida kamp (som ofta pågår långt från de större städerna). Jag hoppas, på ett kreativt och humoristiskt men även kritiskt sätt, kunna förmedla värdet i ett samhälle som är stolt över sin historia och som vågar vara annorlunda.


Läs mer om Maja:


Läs mer på bloggen:


//Frida Torsein

torsdag 17 september 2015

Förändring = framtid, men hur gör jag?

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Mia Hultman om värderingar och förändringsprocesser. En föreläsning som berör fylld av tankar och idéer och som går att omsätta i varje deltagares vardag.

Mia Hultman. FOTO: Camilla Svensk
Alla är välkomna till en föreläsning med glädje, delaktighet och aha-upplevelser!

NÄR: 30 september 2015, kl. 19.00-20.00
VAR: Älvdalens sporthall
KOSTNADSFRITT!

Mia har jobbat med förändringsprocesser och värderingar i företag som Systembolaget, Statoil och Björn Borg.

Har du frågor kontakta:
Älvdalens kommun
Kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se


Läs mer:
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Forandring--framtid-Men-hur-gor-jag/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/08/behover-din-forening-inspiration.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/01/leader-dalalvarna-inspiration-for.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/09/mycket-inspiration-i-sunne.html

måndag 14 september 2015

Vill du veta mer om LONA-bidrag?

Är du ny inför begreppet LONA-bidrag? I så fall ska vi förklara mer i detta inlägg - men vi kan redan nu avslöja att det rör sig om naturvårdssatsningar av olika slag.Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Redan nu kan du börja skriva på din projektansökan i LONA-registret.

Projekten genomförs antingen i regi av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen eller kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Kontaktperson för detta på Älvdalens kommun är Edita Pinxter, miljö- och energisamordnare, tel: 0251-311 73, e-post: edita@pinxter@alvdalen.se

Hur man ansöker om bidraget och vad som krävs kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

Vem kan ansöka om bidrag till LONA - projekt?
Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Samhällsenheten administrerar LONA-projekten.

När kan man få bidrag till LONA - projekt?
Nyckelord för satsningen på LONA-projekt är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Följande kategorier har fått stöd:

• kunskapsuppbyggnad

• framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram

• områdesskydd

• vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö

• restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter

• information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Vem beslutar om man får bidraget?
Nästan samtliga kommuner har fått del av LONA sedan starten 2004. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Tilldelning av lokalt naturvårdsbidrag styrs av Förordning 2003:598 om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

När ska ansökan vara inlämnad?
Ansökningstiden för bidrag för 2016 går ut 1 december 2015. Ansökan görs i LONA-registret. Skicka också ett underskrivet exemplar av ansökan till länsstyrelsen med post.


Vill du veta mer om LONA?
Kontakta:
Edita Pinxter, miljö- och energisamordnare
Tel: 0251-311 73
E-post: edita@pinxter@alvdalen.seLäs mer:
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Lokala-naturvardssatsningen-/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsutveckling-7-kommuner-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/07/projekt-for-utveckling-av-leder-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/12/gar-du-i-tankarna-att-driva-ett-mindre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/04/projekt-utveckla-navardalens.html//Frida Torsein

fredag 11 september 2015

Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till seminarium: Hur kan en ”Dalamodell” för direktupphandling se ut?

Upphandlingsdialog Dalarna, som samordnas av Länsstyrelsen Dalarna med Eva Kaiser i spetsen, arrangerar den 23 oktober ett seminarium som kan bli startskottet för en "Dalamodell" inom upphandling. Var med och påverka!


Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till seminarium
När beloppsgränsen för direktupphandling höjdes till 505 800 kr ökade förhoppningarna att små företag skulle få bättre möjlighet att delta i offentliga upphandlingar, men har det blivit så? Enligt Upphandlings-utredningen, SOU 2013:12, är cirka 73 % av alla upphandlingar idag direktupphandlingar, en stor möjlighet för de små företagen!

Seminariet vänder sig till företagare, upphandlare, näringslivsutvecklare och alla som kommer i kontakt med direktupphandlingar. Malin Cope, sakkunnig från den nya Upphandlingsmyndigheten kommer att berätta om den nya myndigheten och om lagstiftningen angående direktupphandling.

Arrangör: Upphandlingsdialog Dalarna
Tid: Fredag 23 oktober 2015 kl. 09.00 – 12.30
Plats: Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun
Kostnad: 600 kr per person, anmälan är bindande
Anmälan: skickas till eva.kaiser@lansstyrelsen.se, senast 12 oktober, ange namn, företag/organisation och fakturaadress, samt även allergier eller särskilda behov.

För mer information ring Eva 010-225 03 76.

Program
9.00 Inledning av moderator Karin Ringsby, Företagarna Dalarna och Olof Herko, Näringslivsutvecklare Orsa kommun
9.15 Malin Cope, Upphandlingsmyndigheten. Presentation av den nya myndigheten. Lagstiftningen angående direktupphandling
9.45 Mingelfika
10.15 Så här arbetar vi med direktupphandling idag, exempel från Dalarna. Kommunerna: Jussi Halonen Mora, Inger Lodén Smedjebacken, Robert Carlsson Avesta, Urban Näslund Borlänge. Kommunalt bolag: Marianne Hammarström Falu Energi och Vatten.
10.45 Frågor
11.05 På väg mot en Dalamodell? Anders Karlin UpphandlingsCenter resonerar kring principer och modeller, företagsregister och anbudsannonsering.
11.20 Rörelsepaus
11.35 Diskussion, deltar gör även Karin Johnsson upphandlingschef Landstinget och Marita Nygårds-Gullstrand upphandlingsansvarig Länsstyrelsen.
12.30 Avslut

Läs mer:
http://upphandlingsdialogdalarna.se/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/07/upphandling-av-vintervaghallning-ute-nu.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/05/aktuella-och-kommande-upphandlingar-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/aktuella-upphandlingar.html


//Frida Torsein

tisdag 8 september 2015

Dags att lämna in material till Visit Idres vintermagasin

Nu är det dags att lämna in material till Visit Idres vintermagasin - och de ökar upplagan i år för att tillgodose den ökade efterfrågan.

Detta magasin skickas ut till hela kundregistret i November. Under säsongen delas den ut via skidanläggningar, receptioner, hotell, restauranger, butiker och affärer i hela kommunen. Den delas även ut på turistbyråer runt om i landet samt under event och mässor. Många beställer den via turistbyråshopen och på www.visitidre.se där man även kan läsa magasinet digitalt.

Information om hur du lämnar in material och bokar annons i vintermagasinet
Vill du vara med och synas i årets upplaga ta kontakt med Fredrik på Visit Idre för annonsbokning: 070-603 00 45, marknad@visitidre.se

Material & Leverans: Senast 8 oktober
Materialadress: info@fjallposten.se, tel. 0253-310 55
Vi tar emot PDF och EPS. CMYK. Upplösning 300 ppi
Annonsproduktion ingår i priset!


Läs mer:


//Frida Torsein

torsdag 3 september 2015

Lediga tjänster inom vård- och omsorg

Just nu finns ett antal tjänster lediga inom vård och omsorgsförvaltningen. Kanske är just du den som ska bli vår nya medarbetare?

Kanske hittar du ett guldkorn bland stenarna som är ditt nya jobb...
Om du klickar här kommer du till våra lediga tjänster. Just nu söker vi:
- Vikarierande undersköterska till hemtjänsten i Särna
- Vikarierande undersköterska till hemtjänsten i Älvdalen
- 1:e socialsekreterare/specialisthandläggare
- Socialsekreterare till barn- och ungdomsgruppen

Passa på att sök!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/05/lediga-tjanster-pa-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/04/lediga-tjanster-pa-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/08/lediga-tjanster-pa-alvdalens-kommun.html


//Frida Torsein

onsdag 2 september 2015

Företagsbesök Lövåsgården


Igår var näringslivskontoret och kommunalrådet Peter Egardt på företagsbesök på Lövåsgården i Grövelsjöfjällen. Mycket vackert beläget mitt bland fjäll och renar finns Lövåsgården - och vi vill rekommendera er alla en tur dit om ni är i Grövelsjöområdet.

Anders Doverskog, som är ny ägare tog emot oss och han driver Lövåsgården sedan den 4 maj i år tillsammans med sin fru Linda. Sedan övertagandet har de bland annat lanserat en ny hemsida

I vinter kommer de att öppna något tidigare än andra år, i början av december och de kommer hålla öppet till ett par veckor efter påsk. Vid midsommar öppnar de för sommarsäsongen igen.

Vi är glada att ni valt att driva en verksamhet här, och 
vill passa på att välkomna familjen Doverskog till vår kommun!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/06/foretagsbesok-pa-marksgarden.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/07/foretagsbesok-pa-nya-byggvaruhuset-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/05/inbjudan-onsdagen-den-28e-maj-kl.html
http://lovasgarden.se/


//Frida Torsein

tisdag 1 september 2015

Frukostmöte i Idre

Idag höll näringslivskontoret och Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön frukostmöte på Lodjuret i Idre. Strax över 30 personer valde att komma för att lyssna på bland annat Glimten i Idre, Idre Blomsterhörna, Arbetsförmedlingen och information om projektet Vision 2021.

Leo Persson, ordförande Företagarna SIG
Först ut var Företagarna SIGs ordförande Leo Persson som berättade om företagarna och projektet Vision 2021, där ett stort antal företag i kommunen är med. Projektets syfte är att utveckla bygden, och man drar under hösten igång en förstudie som ska pågå till våren 2016. För mer information, kontakta Leo (leo.projektcenter[at]telia.com).

Arbetsförmedlingen fanns på plats, och Jimmy Sys berättade om Arbetsförmedlingens nya syn- och arbetssätt. Idag har de mer fokus på arbetsgivarna för att finna lösningar för att underlätta för dem. Jimmy uppmanar alla företag att kontakta honom för att få hjälp när det gäller att rekrytera. Visste du förresten att du inte måste ut med en jobbannons för att hitta personal? Du kan kontakta Arbetsförmedlingen och be om kontakter till sådana som skulle kunna passa in i ditt företag, och så gör de ett urval som du kan få ta del av.

Margareta Bylund, Glimten
Margareta Bylund på Glimten berättade om deras verksamhet. Glimten är ett arbets- och utbildningskooperativ som kan utföra diverse sysslor, samt skapar eget hantverk som de säljer i sin butik. Förutom butik, erbjuda tjänster och utbildning har de även kafé – passa på att besöka dem när du är i Idre!

Marie Martinsson, Idre Blomsterhörna
Marie Martinsson som driver Idre Blomsterhörna berättade om sitt företag, som hon drivit under ganska precis ett år. Vi är tacksamma att vi har sådana driftiga personer som Maria som ser möjligheter och startar en egen verksamhet!

Johan Olsson, planarkitekt på Älvdalens kommun, berättade om arbetet med översiktsplanen som pågår just nu. En översiktsplan behövs för att kunna planera den fysiska planeringen i kommunen, och denna beräknas vara klar under 2017. Även en VA-plan håller kommunen just nu på att ta fram, och denna beräknas vara klar under 2016. Under frukostmötet diskuterades även bygglovshanteringen – under perioder är trycket mycket hårt på byggavdelningen vilket kan orsaka olägenheter för näringslivet.

Sist blev det lite kommuninformation där vi bland annat berättade om de offentliga upphandlingar som just nu finns på Mora, Orsa och Älvdalens gemensamma upphandlingscentral. Vi passade även på att uppmuntra er företagare att skicka in en ansökan till ALMI om att få en egen mentor under ett års tid. Våra nyinflyttade får ett välkomstbrev som Älvdalens kommun anlitar ett företag att skicka ut. I detta finns erbjudanden från företag i vårt område, men det har visat sig att en stor del av de erbjudanden som finns i våra välkomstbrev kommer från företag i Mora. Kanske du vill vara med och välkomna våra nyinflyttade? Ta i så fall kontakt med
Fredrik Lundgren, distriktschef på DRS Reklam: tel 0431-36 94 50, mobil 070-638 6384, fredrik[at]drsreklam.se.

Vi vill passa på att tacka alla som kom på frukostmötet – såväl ni som berättade om er verksamhet såsom ni som kom för att lyssna.

Nästa frukostmöte i norra kommundelen blir på Särna Camping den 22 oktober och då kommer bland annat Christina Lindfors på LEADER Dalälvarna för att berätta mer om planeringen av nya LEADER-perioden. Boka in det redan nu, välkomna då!


Lär mer:


//Frida Torsein