söndag 30 september 2012

Entreprenörskap till varje pris?

Entreprenörsskap till varje pris?
Vad innebär det att vara företagare och entreprenör?
Jag och mina kollegor träffar många olika typer av företagare och entreprenörer i vårt arbete, alla med olika affärsidéer, tankar och engagemang i sitt företagande.
Grunden till företagandet är för mig att ha en produkt eller tjänst som man erbjuder till en kund som efterfrågar det jag säljer. Om inte efterfrågan redan finns så kan det vara så att man ska försöka skapa en efterfrågan. Oftast lite svårare och tar oftast mer tid - vilket betyder att man måste ha längre uthållighet och kapital.
För att starta företag så tycker jag att man som minimum ska försöka att svara på följande frågor:
- Vad är det jag vill göra? Vilken affärsidé har jag?
- Vem är min kund? Finns det någon efterfrågan på min tjänst eller produkt?
- Finns det en marknad? Var finns min marknad? Lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt?
- Vilket pris behöver jag ta för min produkt eller tjänst för att jag ska få ett överskott och kunna ta ut en lön, betala skatt och sociala avgifter? Hur mycket behöver jag sälja?

Dessa frågor (plus gärna några fler) är en självklarhet för mig att man ska kunna svara på innan man startar sitt företag.
Jag upplever att det idag finns en tendens från olika håll i samhället att försöka få in människor i entreprenörskap och företagande till varje pris, och fort ska det gå. Affärsplan - varför ska man hålla på med sådant, säger vissa aktörer på marknaden?

Jag undrar - varför?
Alla kanske inte är entreprenörer och har förmågan eller drivkraften att vara egna företagare?
Det kan vara så att (om det går för snabbt och analysen inte görs) man hamnar i ekonomiska problem som man kan få dras med under en lång tid. Den informationen går inte alltid fram.
Nej, jag tycker att vi som arbetar på näringslivskontor på kommunerna ska vara realistiska och ta fram både positiva och negativa argument om entreprenörsskap och företagande.
Alla människor är inte skapta att vara entreprenörer - det krävs driv, engagemang och en omvärldsanalys över hur marknaden ser ut idag och i framtiden. Utan "säljet" - inga affärer.

Nej, vi ska inte lura in människor i företagande eller entreprenörskap! Vi ska ge information om vad det innebär att driva företag och vilka konsekvenser det kan bli om det inte går som väntat. Vi ska tillsammans med våra kunder svara på frågorna som ställs i en affärsplan och hjälpa till med budgetarbetet.
Det ser jag som vårt uppdrag på näringslivskontoret för att ha en trovärdighet gentemot våra kommuninvånare.

//Karin Hellström

fredag 28 september 2012

Många bäckar små har betydelse

Jag har i dagarna varit hos Bertil på Bertils bilservice och diskuterat vikten av vidareutbildning hos företagare. Det är så viktigt att man hela tiden vidareutbildar både sig själv och sin personalstyrka. Det är så mycket som händer och det är viktigt att man som företagare alltid är redo för förändringar i samhället, man brukar säga att de är de företag som är flexibla som klarar exempelvis svängningar på marknaden. Bertils bilservice, Assistancekåren är ett av de företag som har gått flera kurser på Dalalyftet, han har dessutom skickat sin personal. De har gått kurser i både Särna, Sälen och Idre.  Jag vill bara passa på att slå ett slag för Dalalyftets kurser en gång till, Dalalyftets kurser är till för alla våra företag i kommunen, för att hjälpa till med kompetensutveckling. För 1000: - får du och alla dina anställda gå så många kurser som det passar er, är det inte helt fantastiskt! Dalalyftet kommer att hålla kurser under hela 2012 och fram till hösten 2013 missa inte det. Dom håller kurser över hela vår kommun Grövelsjön, Idre, Särna, Älvdalen. http://www.dalalyft.se/sv/


När jag sitter i Bertil kontor så får jag se ett kvitto som sitter på hans vägg, där står det att han donerade 12600: - förra året till Cancerfonden. Jag blir nyfiken och tar reda på lite fakta. Hans upplägg är att han bjuder på sin och Pontus arbetskraft under en dag, kunderna betalar för däckbytet och dessa pengar doneras till cancerfonden. Detta är en mycket bra uppväxling av en dags arbete för två personer. Jag tycker att det är en fantastisk insats. Men då frågar jag  Bertil varför han gör detta, och Bertils svar kom snabbt.
- Det är många nära och kära som drabbats av cancer, jag tror att detta kan ha betydelse, jag har gjort detta nu under ett flertal år och jag hoppas att det kan göra en skillnad för de som drabbas av sjukdomen.

Vill du göra en god gärning då tycker jag att du ska passa på att byta till vinterdäck hos Bertil i morgon lördagen 29/9, han öppnar kl 08:00 på morgonen, det kostar 200: - Alla pengarna går direkt till cancerfonden.  Bertil berättar att det är en del människor som till och med kommer in var år och lämnar in pengar och säger att de bytt däcken själva.  Jag vill ge mina lyckönskningar för morgondagen. Många bäckar små har betydelse.


Karin Ardefelt

Nyhetsbrev från näringslivskontoret i Älvdalens kommun - september 2012

Hösthälsning från näringslivskontoret i Älvdalens kommun

Nyhetsbrev från näringslivskontoret i Älvdalens kommun - september 2012
Nu var det dags igen för ett nytt nyhetsbrev från näringslivskontoret i Älvdalens kommun.
Syftet med nyhetsbrevet är att kort berätta om vad som är på gång och vad vi kan erbjuda dig som företagare.
Har du synpunkter eller tips – kontakta oss gärna!

Tack för att du fyller i Svenskt Näringslivs undersökning
Har du fått en enkät från Svenskt Näringsliv i brevlådan eller på mejlen under den sista månaden? Glöm inte att fylla i den och skicka tillbaks till Svenskt Näringsliv.
Vi på kommunen vill veta hur du upplever vårt arbete och hur du ser på frågor som rör företagsklimatet i Älvdalens kommun.
Vi tar gärna del av din uppfattning om oss!

Seminarium om utvecklingen av turismen i Älvdalens kommun
Den 4-5 oktober bjuder Länsstyrelsen och Älvdalens kommun in till ett seminarie för att diskutera frågor om Naturturism i skyddade områden.
Representanter från Ekoturismföreningen, destinationsbolag, Naturskyddsföreningen, PAN Park, experter på allemansrätten mfl, mfl kommer för diskutera framtiden för naturturismen i vårt land.
Ett spännande och viktigt ämne. Vi hoppas att du har möjlighet att delta. Anmäl dig på telefon 0253-59 82 00.
Läs det inspirerande programmet http://www.alvdalen.se/upload/N%c3%a4ringslivskontoret/Naturturismseminare%20(2).pdf

Många utbildningar för  företagare på gång under oktober och november månad
Vill du lära dig mer om ekonomi, marknadsföring, ledarskap, sociala medier eller kanske göra en kompetensinventering i hela ditt företag?
Dalalyft erbjuder dig som har drivit företag i minst ett år  ett stort antal utbildningar till ett mycket rimligt pris - här på hemmaplan!
Läs mer på www.dalalyft.se

Idrekonferens i Älvdalen
Företagarna i Älvdalen och Särna-Idre-Grövelsjön anordnar årligen den så kallade Idrekonferensen för företagare, ungdomar i kommunen, politiker, kommuntjänstemän mfl.
Gäster på konferensen i år blir bland annat Landshövding Maria Norrfalk, Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist.
Datumet för konferensen är den 23-24 november på Hotell Älvdalen. Boka in datumet i kalendern redan nu! Mer information kommer inom kort.

Frukostmöten i Älvdalens kommun
Företagarna i Älvdalen och Särna-Idre- Grövelsjön och näringslivskontoret anordnar regelbundna frukostmöten i kommunen.
Dessa möten ger dig möjligheter att träffa andra företagare och få information om vad som är på gång.
Kommande datum är 24 oktober i Idre, 24 oktober i Älvdalen och 13 november i Särna. Alla är varmt välkomna!
Läs mer om kommande möten på www.alvdalen.se/naringsliv

Kulluncher på fredagar
På eget initiativ har unga tjejer som driver eget företag i Älvdalen börjat träffas för att äta lunch tillsammans på fredagar.
Ett sätt att nätverka och hitta eventuella nya vägar till samarbete?
Kullorna har en egen FB -sida där info läggs ut, sök på Kullunch på fredagar.
Bra initiativ tjejer!

Företagarmässa i april 2013
Vartannat år anordnar Företagarna i Älvdalen en företagsmässa för att ge möjligheter för det lokala näringslivet i kommunen att visa upp sig och hitta nya samarbetspartners.
Datum för mässan är 26-27 april och platsen blir även denna gång Älvdalens Ishall.
Passa på att redan nu planera in denna aktivitet. Mer information kommer.

Rekordmånga UF-företag i år!
Ung Företagsamhet ger en möjlighet för ungdomar på gymnasiet att prova på hur det är att vara företagare.
Just nu pågår arbetet på Älvdalens Utbildningscentrum med UF och det är rekordmånga UF-företag i år berättar Marit Norin som är ansvarig.
På frukostmötet i Älvdalen den 24 oktober har du möjlighet att träffa några av de som driver UF-företag.
Vill du vara rådgivare för ett UF-företag? Kontakta Marit Norin på marit.norin@alvdalen.com

Idre Fjäll informerar om nuläge och framtid den 1 oktober i Idre
På måndag, den 1 oktober, bjuder Idre Fjälls styrelse och Jocke Johansson VD, in till ett informationsmöte om nuläget och framtid för Idre Fjäll.
Alla är välkomna till kulturhuset i Idre klockan 18.00.

Lösningen på kontakthantering i Särna är nära
Länsstyrelsen har i samverkan med föreningar, företagare och Älvdalens kommun på uppdrag från Post- och telestyrelsen undersökt möjligheterna att hitta nya lösningar på kontanthantering i Särna. Nu är det på gång!

Hur många företag har vi i Älvdalens kommun?
Vi får ofta frågan om hur många företag vi har i kommunen. I förra veckan gjorde jag en sammanställning av antalet företag och tog även fram statistik över branscher mm.

Företagsrådgivning W7 Dalarna
Karin Ljuden arbetar som företagsrådgivare i projekt W7 Dalarna och erbjuder gratis rådgivning i hela kommunen.
Boka en tid och bolla dina idéer med  Karin L !
Telefon 0251-  31226 mejl: karin.ljuden@alvdalen.se

Mentor Eget Företag - är du intresserad av att ha en egen mentor?
ALMI har under ett antal år arbetat med ett mycket framgångsrikt "mentorprogram" där du som företagare kan få möjlighet att ha en egen mentor under ett år. Intresserad?
Anmäl ditt intresse på www.almi.se/mentor

Nyheter inom energiområdet
Håll dig uppdaterad med nyheter på:

Vi gör gärna besök på ditt företag
Du vet väl att vi gärna kommer ut och besöker dig och ditt företag?
Hör av dig till Karin Hellström eller Karin Ardefelt.
Hur går ett företagsbesök till? Läs om ett av våra företagsbesök på Wibergs möbler: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/09/foretagsbesok-pa-wibergs-mobler-i.html

Nya telefonnummer
Älvdalens kommun har bytt telefonnummer.
Har du frågor som rör företagande eller andra frågor som du som företagare kommer i kontakt med? Hör gärna av dig till någon av oss så hoppas vi att vi kan hjälpa dig:
Karin Hellström 0251-31232
Karin Ardefelt 0251-31228
Karin Ljuden 0251-31226

Har du synpunkter på vårt arbete? Tips på hur vi kan bli bättre?
Hör gärna av dig till oss på näringslivskontoret med dina synpunkter.

Med vänligaste hälsningar
Karin, Karin och Karin

Kulluncher på fredagar i Älvdalen

Kullunch på Hotell Älvdalen
Idag har jag varit på min första Kullunch!
Initiativet till idén har tagits av ett antal unga driftiga tjejer som driver företag i Älvdalen och som vill träffa fler tjejer som är i samma situation.
Idag var vi sju personer som träffades och åt en god lunch tillsammans. Fredagar klockan 13.00 är tiden och platsen varierar från gång till gång.
Information går ut via Kullunch på fredagars Facebook-sida där man hittar information om var vi ses.
Jättebra initiativ, tycker jag. Hoppas att vi ses på fredagar klockan 13.00.

//Karin Hellström

Hannah Risander sätter Älvdalen på kartan

Företagsklimat - en viktig fråga för kommuner idag
Igår hade vi en lång och inspirerade dag då Hannah Risander, Nils-Åke Norman och jag var i Stockholm på Svenskt Näringslivs inspirationsträff på temat: Företagsklimat.
Hannah hade blivit inbjuden för att berätta om hennes resa som entreprenör och förklara vad företagsklimatet har betytt och betyder för utvecklingen av hennes företag. På talarlistan (förutom "vår egen Hannah") stod bland annat Kenneth Bengtsson och Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv samt representanter från kommuner som finns med i toppen på rankningen "Bästa företagsklimat" som Svenskt Näringsliv gör varje år. Hannah gjorde en fantastisk prestation och presentation!
Hannah berättade om resan från hennes första steg som entreprenör på dagis...
...till Acudira...
..och att hon i somras köpte 52 rum & kök i Älvdalen
Hannah berättade även om hennes stolthet att vara från Älvdalen och stanna kvar och driva företag i Älvdalen. En förebild som många kommuner skulle vilja ha.
Under dagen fick vi tillsammans med övriga deltagare, kommunchefer, kommunpolitiker och näringslivschefer från landets olika kommuner, diskutera hur vi kan arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat ute i kommunerna. Många spännande diskussioner blev det och vi fick många tips med oss hem!
Nils-Åke diskuterar företagsklimat
Ta fram en vision för din kommun och åtgärder för att skapa ett bättre företagsklimat - en uppgift som vi fick arbeta med tillsammans med andra deltagare
Tack Hannah för att du sätter Älvdalen på kartan och för en fantastisk insats igår!
//Karin Hellström

onsdag 26 september 2012

Uppvaktning på Vasaloppsleden


Eric Erlandsson uppvaktades igår på Vasaloppsleden för sitt arbete mellan 1995-2012
Igår uppvaktade Stiftelsen Vasaloppsleden Eric Erlandsson för hans mångåriga arbete som ordförande i stiftelsen 1995-2012. Uppvaktningen genomfördes på en av Eric’s favoritplatser utmed vandringsleden Rosttjärn vid Risberg.
Eric fick själv montera upp en skylt där det framgår att den nyrenoverade slogboden tillägnas Eric Erlandsson för hans mångåriga arbete.  Efter genomförd ceremoni blev det lunch i en av byggnaderna vid Vasaloppskontrollen i Risberg.
I sin roll som ordförande har Eric’s arbete haft mycket stor betydelse för vandringsleden och dess utveckling under de år han varit ordförande. Bl a har övernattningsstugor och slogbodar byggts, markarbeten för att underlätta för vandring, utläggning av spänger mm. Vandringsleden har varit och är fortsättningsvis en viktig länk i samarbetet mellan Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora.  Med på denna dag var var bl a den nuvarande styrelsen för Stiftelsen Vasaloppsleden, Kommunalrådet i Älvdalen Kjell Tenn och Ordförande för IFK Mora Idrottsallians Olle Andersson.
//Karin Hellström
 

tisdag 25 september 2012

Fantastiska teknik!

Sju personer kom till Hotell Älvdalen på dagens kurs i Effektiva möten
Tänk vilka möjligheter det finns med den "nya tekniken"!
För drygt tio år sedan kunde jag inte hantera en dator och skulle absolut inte äga någon heller. Jag vägrade ta till mig någon teknik - tyckte nog att det var en "fluga", som en känd politiker uttryckte sig då..:-)

Idag är jag "såld" och förstummad av vilka fantastiska möjligheter tekniken ger oss - det är otroligt!
Mellan 8-10 idag på morgonen höll Jan Svärdhagen  från Dalalyft en föreläsning/lektion i hur man kan effektivisera sitt arbete genom att använda Google+ och dess funktioner för att effektivisera möten och kunna hålla möten på distans. I vår kommun som är så stor är detta verktyg helt suveränt. 

Funktionen gör att man kan koppla upp sig och se 10 personer på bild på  skärmen som man kan dela dokument med, föra anteckningar tillsammans, kommentera och lagra dokumenten i "molnet" så att alla kan komma åt det. Suveränt - eller hur?!
Jan Svedhagen från Dalalyft ledde kursen
Vi var sju personer + Jan som deltog på kursen och vi fick mycket bra hjälp av en tolerant och pedagogisk handledare. Tack Jan för ditt tålamod och alla hjälp!

Nu ska vi boka in ett möte "on line" så att vi kan praktisera det vi lärt oss och börja använda det "på riktigt".
Vill du boka ett on-line-möte? Gör gärna det så att vi kan träna upp oss. 
Det blir ju enklare ju fler gånger man övar och man hittar dessutom ständigt nya funktioner som är mycket användbara.
Jag hoppas att fler kommer att börja arbeta på detta sätt så att vi kan spara tid och spara på miljön!

Datorn och den moderna tekniken öppnar upp för nya arbetssätt - det måste vi försöka ta vara på!

Vill du gå en kurs du också? Gå in på www.dalalyft.se och sök efter "Effektiva möten".

//Karin Hellström

måndag 24 september 2012

Hur kan vi använda skid-VM 2015 för att exponera Älvdalens kommun?

VM - en stark plattform för utveckling i Dalarna
Idag har jag varit i Falun på ett möte som arrangerades av organisationen bakom skid-VM 2015 och beyond skiing. Alla 15 kommunerna i Dalarna var inbjudna för att lyssna till presentationer om bland annat visioner, värdegrunder, mål, organisationen & avtalsstrukturer, grafisk profil. Allt arbete som är grunden för att genomföra skid-VM i Falun 2015.
Mycket är på gång och engagemanget är stort bland medarbetarna i delegationen!

Ett förslag på kommunpaket
Organisationen för beyond skiing har tagit fram ett förslag, ett så kallat "kommunpaket", för att få med sig ett kommunalt engagemang som förhoppningsvis leder till ett stort lokalt engagemang i hela Dalarna.
Ett förslag på avtal finns nu framtaget som kommer bli ett underlag för kommande diskussioner med alla de 15 kommunerna. Organisationen poängterar att de vill föra diskussioner utifrån de olika förutsättningar kommunerna har.
Den 19 oktober kommer representanter från beyond skiing hit till Älvdalen för att diskutera hur vi går vidare.
Hur kan vi använda skid-VM 2015 för att exponera Älvdalens kommun?
Har du tankar, tips eller idéer? Hör av dig!

                                          Den grafiska profilen för skid - VM 2015 i Falun

Vill du som företag gå in som sponsor till skid-VM i Falun 2015?
Hör av dig till oss på näringslivskontoret så hjälper vi dig vidare till kontaktpersoner i beyond skiing!
Läs mer om organisationen på http://www.beyondskiing2015.com/

//Karin Hellström

söndag 23 september 2012

Statistik, statistik & statistik

Hur många företag har vi i Älvdalens kommun? Vilka brancher är de verksamma i?
Jag får ofta frågor om hur många företag vi har i Älvdalens kommun? Hur många som är verksamma inom olika brancher, nya företag, konkurser mm. Ren statisktik som jag oftast inte kan svara på på rak arm.
Det blir oftast inte tid över att sitta och leta efter denna typen av information, vilket givetvis är fel. Men så är det - man kan inte hinna allt!
Eftersom jag ska till Stockholm på torsdag på Svenskt Näringslivs "Kommundag" och Hannah Risander ska prata om Älvdalens kommun var det läge att uppdatera sig i ämnet - om det skulle komma upp frågor.
Efter ett par timmar på www.uc.se , en tjänst som vi på kommunen köper för att hålla oss updaterade med denna information samt kunna se hur företag i kommunen utvecklas, har jag nu fått fram lite siffror som jag tänkte dela med mig av här på bloggen.

När jag söker på totala antalet företag i Älvdalens kommun får jag fram en siffra på 951 stycken.
Vid en rensning där jag bara väljer: aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handels- & kommanditbolag samt stiftelser får jag en siffra på 850 stycken.
(resterande 99 tillhör grupperna ekonomisk förening, försäkringsbolag, banker, bostadsrättföreningar, trossamfund, statliga och kommunala enheter mm,mm)

Vad har de olika företagen för huvudnäring?
Här kommer ett axplock:
Jordbruk, skog & fiske - 229 företag.
Bygg - 116 företag.
Handel - 97 företag.
Tillverkning - 57 företag.
Hotell & restaurang - 52 företag.
Uthyrning, fastighetsservice & resetjänster - 45 företag.
Kultur, nöje & fritid - 35 företag.
Anna serviceverksamhet - 32 företag.
Tranport (taxi & passagerartrafik) - 4 företag.
Listan kan givetvis göras längre.

Vad gäller anställda - hur ser det ut då?
0 anställda/enmansföretag - 520 företag.
1-4 anställda - 154 företag.
5-9 anställda - 35 företag.
10-19 anställda - 19 företag.
20-49 anställda - 11 företag
50-99  anställda - 5 företag

Nystartade företag - hur ser statisktiken ut där?
Januari - augusti 2011 startades 27 nya företag i Älvdalens kommun.
Januari - augusti 2012 startades 41 stycken nya företag i Älvdalens kommun.

Konkurser?
Januari - augusti 2011 var det 2 företag som gick i konkurs i Älvdalens kommun.
Januari - augusti 2012 var det 5 företag som gick i konkurs i Älvdalens kommun.

Upphörda företag?
Totalt 12 stycken i Älvdalens kommun:
Avregistrerade - 5 företag.
Likviidation - 3 företag.
Fusion - 1 företag.
Inaktiverade - 3 företag.

Nu är det analysen som ska göras av statistiken, som vi bör jobba med på näringslivskontoret hela tiden! Vad kan vi på näringslivskontoret göra för att hjälpa företag att utvecklas och växa?

Jag fick frågan när vi var på mötet med Norra Dalarnas Turistråd/ VisitIdre om hur många företag som är verksamma inom besöksnäringen i vår kommun?
Om jag räknar samman handel, hotell & restaurang, uthyrning, fastighetsservice, kultur, nöje & fritid, annan serviceverksamhet, transport (taxi & passagerartransport) så blir det totalt 261 företag.
Men allt beror ju på hur man räknar, till exempel byggsektorn lever troligtvis till stor del av turismen och besöksnäringens spridningseffekter också.
Jag har som målsättning att sätta mig in i VisitSwedens sätt att räkna och hur de olika undersökningarna görs för att kunna tolka resultatet på ett rättvist sätt.
Det får bli i en snar framtid!

Har du frågor eller kommentarer?
Hör gärna av dig på karin.hellstrom@alvdalen.se
Källa för informationen är www.uc.se

//Karin Hellström


fredag 21 september 2012

Safarilodger i Älvdalens kommun?

Kommer det att finnas safarilodger i anslutning till Fulufjällets nationalpark i framtiden?

I veckan läste jag i Svenska Dagbladets resebilaga om att safari kommer att efterfrågas i Europa i en nära framtid. Artikeln tog upp frågor kring hur glesbygden med dess avfolknings-problematik kan hitta nya intäktkällor och öka attraktionskraften genom att profilera sig med genuin och äkta vildmark.

Citat från artikeln:

"Med europeiska mått har Sverige några fördelar när det gäller att dra nytta av naturens många värden. Svenska björnar, älgar, vargar, sälar och fåglar, samt stora vilda områden till exempel i Lappland har en stark attraktionskraft, inte minst på utländska besökare. Utmaningen ligger i att bäst omsätta dessa värden i jobb, försörjning och skatteintäkter.
–Sverige är i vissa avseenden en förebild, till exempel med kvalitetssystemet Naturens Bästa. Men Finland och Spanien är bättre på att visa upp sina vilda djur och att tjäna pengar på det. Det är bara en tidsfråga innan den första riktiga safarilodgen i Europa slår upp portarna. Västra iberiska halvön kommer att kunna utvecklas till ett europeiskt Serengeti, och södra Karpaterna till ett Yellowstone! Om människorna som bor där vill."
Läs mer på:
http://www.svd.se/resor/vilddjur-och-safari-i-europa_7503148.svdJag tänker - genuin och äkta vildmark, det är ju det vi har här i Älvdalens kommun!
På naturturismseminariet den 4-5 oktober i Idre kommer frågor kring utveckling av naturturismen att diskuteras.
Har du anmält dig? Om inte - gör det på telefon 0253 - 59 82 00.
Det kommer att bli två spännande dagar där frågor om framtiden för turismen i vår kommun står i fokus.
Läs det späckade programmet här:
http://www.alvdalen.se/upload/N%c3%a4ringslivskontoret/Naturturismseminare%20(2).pdf

Vad tror du - kommer vi att erbjuda safarilodger i Älvdalens kommun i framtiden?
//Karin Hellström

Idre Fjäll bjuder in till informationsmöte


                          Jocke Johansson, VD för Idre Fjäll bjuder in till ett informationsmöte i Idre

Hej Jocke Johansson, VD för Idre Fjäll!
Jag såg i Fjällposten att Idre Fjälls styrelse och ledning bjuder in till ett informationsmöte den 1 oktober i Idre.

Kan du berätta lite mer om mötet?
Vi har under åren genomfört återkommande möten där styrelse och företagsledning berättar om nuläge och framtidsplaner eftersom vi vet att det finns ett stort intresse att höra om
Idre Fjälls planer då många berörs direkt eller indirekt av Idre Fjälls utveckling och framgång.

Vem riktar sig mötet till; företagare, politiker eller alla som är intresserade?
Alla är välkomna som är intresserade av att höra om Idre Fjäll framtidsplaner.

Jag läste i annonsen att ni gärna tar emot frågor innan på mejl, vem ska man mejla till?
Man mejlar till info@idrefjall.se

Måste man anmäla sig till mötet?
Nej, det behöver man inte.

Tack Jocke!
Jag ser fram emot mötet i Idre och kommer att vara på plats för att lyssna till nuläge och framtida planer för Idre Fjäll, en stor och viktig aktör i vår kommun.
Ni kommer att givetvis att få rapport från mötet här på bloggen.

Plats? Kulturhuset i Idre
När? Måndagen den 1 oktober klockan 18.00

Vi ses i Idre den 1 oktober.

//Karin Hellström

torsdag 20 september 2012

Non Stop Business!

Idag har Mora Parken varit fylld av entusiastiska företagare från Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen.
W7 Dalarna anordnade tillsammans med Acudira för andra året i rad eventet Non Stop Business på temat energi, kunskap och inspiration.
Många företagare från Älvdalen fanns på plats. Anki från Idre Buss & Taxi hade ställt upp med bussar och plockade upp företagare från hela vår kommun. Tack Anki!
På programmet fanns ett antal föreläsare som talade om retorik, storytelling och ditt personliga varumärke. Lärorikt och inspirerade!
"Speed-dating" - på en minut ska du presentera ditt företag..:-)
"Speed-dating " som aktivitet gav företagarna möjligheter att presentera sig för varandra och hitta nya samarbetspartners eller kunder. Ljudnivån var hög :-)
Joakim Hermansson pratade om retorik och kommunikation
Sofia och Linda, nöjda deltagare från Älvdalen i vimlet
Många spännande föreläsningar under dagen för alla som deltog på Non Stop Business
Malin och Hannah på Acudira anordnade eventet tillsammans med...
...Karin Eriksson, Karin Ljudén och Camilla Hillbom på W7 Dalarna
Tack för en inspirerade dag och hoppas att det blev många nya affärskontakter mellan deltagarna på Non Stop Business i år också!

//Karin Hellström

Effektivisera ditt arbete med stöd av ny teknik!

På Non Stop Business visade Dalalyft upp hur man kan delta på möten via  Google+ - en gratis-tjänst  som ger möjligheter att effektivisera din tid genom att ha möten via nätet
På tisdag i nästa vecka (den 25 september) ska jag gå på ett seminarie på temat: Effektivisera eller förändra ditt arbete med stöd av ny teknik.
Det är Dalalyft som anordnar seminariet och det är helt gratis!
Jag funderar många gånger när jag åker runt på olika möten i Älvdalens kommun och i andra kommuner i Dalarna varför vi inte utnyttjar möjligheterna med ny teknik mer än vad vi gör? Att köra runt kostar både tid, pengar och är inte bra för miljön!
Givetvis måste man även träffas fysiskt men jag tror att många möten kan utföras via Skype, Goolge+ och andra lösningar.
Jag hoppas att vi på tisdag får lära oss lite mer och får en inblick i hur man kan göra för att börja använda tekniken mer!
Detta gäller ju inte bara oss som arbetar inom kommunal förvaltning utan även dig som har eget företag!
Det kan ju vara kostnadseffektivt att prata med dina kunder via datorn och slippa långa resor. Passa på när vi får en introduktion i ämnet i Älvdalen!

Anmäl dig idag till jennie.fredriksson@dalalyft.se

Läs mer om seminariet på http://www.dalalyft.se/sv/senastenytt/kategori/seminarier/

När? Tisdag den 25/9 klockan 08:00 - 10:00
Var? Hotell Älvdalen
Dalalyft bjuder på kaffe och smörgås.

Vi ses på tisdag på Hotell Älvdalen - ta gärna med din dator för att få ut maximalt av seminariet!

//Karin Hellström

onsdag 19 september 2012

Samarbete för utveckling av besöksnäringen i Älvdalens kommun

Tatjana, Nathalie, Karin och Linnea diskuterar hemsidan 
Nu är jag tillbaks på plats igen på kontoret efter två halvdagar med verksamhetsplanering för Norra Dalarnas Turistråd (NDT) och VisitIdre AB.
NDT/ VisitIdre AB har en ny styrelse och delvis ny personal sedan årsmötet tidigare i år och har arbetat aktivt för att hitta former för organisationen och framtidens utveckling av besöksnäringen i Älvdalens kommun.
Fokus under dessa två halvdagar har bland annat varit att ta fram mål och strategier till deras verksamhetsplan för 2013. Nu kommer Tatjana Summermatter, som arbetar på turistbyrån i Älvdalen, sammanställa resultatet och styrelsen kommer att presentera verksamhetsplanen för alla medlemmar innan årsskiftet.
Som jag skrev i gårdagens blogginlägg upplever jag att diskussionerna har varit mycket bra och att NDT/ VisitIdre AB nu satsar helhjärtat på att nå ut till fler och förankra deras arbete både hos nuvarande medlemmar och blivande medlemmar.
Vi på näringslivskontoret och turistbyråerna kommer att samarbeta i ännu större utsträckning för att hjälpa företag att samarbeta och paketera, anordna träffar och utbildningar och skapa en bättre förståelse för varandras verksamheter och erbjudanden.
Gudrun S Lohne från Destination Trysil berättade om deras arbete
Som gäst  hade styrelsen bjudit in Gudrun S Lohne som arbetar som destinationschef på Destination Trysil. Gudrun berättade om arbetet med utvecklingen och resan där Trysil utvecklats från den lilla, lilla orten till den största skid-destinationen i Norge. Ett imponerande arbete!
Hennes berättelse ledde till många frågor och diskussioner.

Jag vill tacka för två mycket inspirerade dagar och ser fram emot ett ökat samarbete mellan näringslivskontoret och NDT/ VisitIdre AB.
                                                                                                                                                                       
Nu ska verksamhetsplanen för Norra dalarnas Turistråd/ Visit Idre AB för 2013 uppdateras med det resultat som styrelsen och deras medarbetare kommit fram till . Resultatet  redovisar styrelsen till medlemmarna innan årsskiftet.

//Karin Hellström


Högskolan Dalarna inbjuder till forsknings- och utvecklingssamarbete


Tänk vad mycket möjligheter det finns för oss att utveckla företag/produkter osv. Nästan varje dag blir jag förbryllad över hur många möjligheter och hur mycket resurser det finns på nära håll. Högskolan Dalarna bjuder in till öppet hus 2 oktober för forsknings- och utvecklingssamarbeteen. Det kommer att vara kl: 09:00-15:00 Högskolan Dalarna i Borlänge.

Högskolan Dalarna satsar nu hårt på att utveckla samarbetet med indus­trin inom energi-, bygg-, miljöteknik, maskinteknik och materialteknik. Vårt mål är att både de små och medelstora företagen i regionen ska se oss som en naturlig samarbetspartner i utvecklingen av sin verksamhet. Detta i form av forskning, utbildning, produktutveckling med mera. Våra forskare och studenter kan via examensarbeten, studentprojekt och forskn­ingsprojekt hjälpa till att genomföra era idéer.

Vi kan hjälpa till med utveckling och utvärdering samt ge förslag på hur du skall förbättra dina produkter så att effektivitet och prestanda förbättras.
Den 2 oktober har vi öppet hus och vi visar upp våra resurser i form av laboratorieutrustning och beräkningsprogram. Vi håller populärvetenska­pliga presentationer inom Materialteknik och Energiteknik där vi berättar om projekt som genomförs i samarbete med företag och industri.


Program 2:a oktober 2012, Borlänge, Röda vägen 3

Bearbetnings- och materiallab
• Bearbetning och formning av metaller, exempelvis pressning och rullformning
• Mekanisk provning av plaster och metaller, exempelvis dragprovning och hårdhetsprovning
• Tribologisk provning, exempelvis friktions- och nötningsprovning
• Mikroskopi och ytanalys, exempelvis svepelektronmikroskopi


EMC-Energi och miljökompetenscentrum
• Test och simuleringar av värmesystem
för småhus
• Energieffektivt byggande
• Mätningar av energianläggningar och byggnader i fält
• Statiska och dynamiska test av solfångare
• Test och simulering av solcellssystem och komponenter för småskalig elproduktion

Gå in på Högskolan och finn mer information genom att klicka på länken nedan. http://www.du.se/labbet2012 


Varmt välkomna hälsar!

Högskolan Dalarnas
laboratorium
Rödavägen 3
781 70 Borlänge

Materiallab
Michael Lindgren
Tel: 0243-24 07 63
Mobil: 0705-24 36 73
E-mejl: mld@du.se

Energilab
Mats Rönnelid
Tel: 023-77 87 12
Mobil: 070-690 87 12
E-mejl: mrd@du.se
tisdag 18 september 2012

Möte med Norra Dalarnas Turistråd om framtidens utvecklingsarbete


I styrelsen för NDT sitter representanter från Grövelsjön, Idre, Särna och Älvdalen. På bilden ser ni även turistbyråpersonal från Älvdalen och Idre samt representanter  från Älvdalens kommun
Idag har Stefan Linde, Kjell Tenn, Sven-Olof Åsberg  och jag från Älvdalens kommun deltagit på ett möte tillsammans med styrelsen och personal på Norra Dalarnas Turistrån/VisitIdre.
Syftet med mötet var att delta och diskutera hur arbetet med turistutvecklingen i Älvdalens kommun ska gå till i framtiden; sätta upp mål och strategier för det framtida arbetet i Norra Dalarnas Turistråd/Visit Idre.
Barbara Frilund-Ekberg ledde arbetet med SWOT-analysen 
Barbara Frilund Ekberg, ordförande, höll i mötet där vi först gjorde en SWOT-analys för att ta fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vi kan konstatera att vi har många styrkor och möjligheter i kommunen men det finns givetvis även svagheter internt och hot från omvärlden.
Tavlan fylldes snabbt efter många bra diskussioner om utveckling  av besöksnäringen i Älvdalens kommun
Under eftermiddagen arbetade vi vidare med Balance Score Card, ett sätt att arbeta fram mätbara mål genom att även mäta "mjukare värden" - inte bara ekonomiska termer.
Imorgon fortsätter mötet med att sammanställa resultatet från idag och ta fram mål för arbetet under 2013 och 2014.
Jag upplever att vi under dagen haft många öppna och bra diskussioner där vi alla har samma mål - att öka antalet besökare i hela Älvdalens kommun.
Ett gott samarbete mellan Norra Dalarnas Turistråd, entreprenörer i hela kommunen, Älvdalens kommun och andra aktörer är nyckeln för att utveckla vår destination på ett positivt sätt.

//Karin Hellström

Föreläsning "Marknadsföring på nätet"


 

  • Älvdalens 17/10 kl: 18:30-21:00 (Postiljonen) näringslivskontoret i kommunhuset i Älvdalen.
  • Idre 22/10 kl: 18:30-21:00 kommunkontoret i Idre (vi har nu lagt föreläsningen i Idre, men vi hoppas att det kommer företagare från både Grövelsjön, Särna och andra närliggande byar.) 

Marknadsföring på nätet växer i dag snabbt. Det handlar helt enkelt om att göra sitt företag och de varor eller tjänster som erbjuds synliga på Internet. Att inte synas bland sina konkurrenter där, är att missa en möjlighet att göra affärer. Syftet med våra föreläsningar är att visa på vilka möjligheter det idag finns att använda IT i företagets verksamhet. 


Föreläsningen ger dig kunskap att använda internet som en integrerad del i din marknadsföring och svar på frågor så som:
  
  • Hur kan jag marknadsföra företaget på internet?
  • Vad ska jag tänka på inför inskaffande av hemsida eller webbshop?
  • Hur gör jag för att mina kunder ska hitta företaget på internet?
  • Vad ska jag tänka på när jag väljer IT leverantör?
  • Behöver jag delta i sociala medier?

Du anmäler dig till:
Karin.ardefelt@alvdalen.se
0251-31228
eller så kontaktar du turistbyrån i Idre eller Älvdalen   


På tisdag 25/9 kommer man att kunna se på teater i Särna skola och det är Särna turistförening som är arangörer för denna tillställning. Föreläsningen är inte "live" utan den är så kallad streamad (med andra ord direktsänd på filmduk). Tänk vilka fantastiska krafter det finns på den Svenska landsbygden det är alla engagerade människor i Sverige som gör det möjligt att leva ett rikt liv på landet, det är våra gemensamma krafter som sätter "pricken över i:t".Det är Dalateatern som sätter upp Hemsöborna av August Strindberg på tisdag kl:19:00

Du kan köpa biljetter på Särna turistbyra 0253-10851
Du kan också boka biljetter på nätet www.dalateatern.se
Du kan dessutom betala inträde vid dörren

Över 25år 120:-
Under 25år 80:-
lj:

HemsöbornaAv August Strindberg

Underhållande, folkligt, dramatiskt . En svensk klassiker
”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen…”
Carlsson, en lantis från Värmland, söker lyckan hos en gammal änka, madame Flod som har en liten gård, som försummats sedan maken dog.
Det vådliga försummandet av annars så fin jord ligger sonen på gården – Gusten - i skuld till… Korna har magrat och ogräset börjat få överhand på åkrarna. Ända tills Carlsson nöjsam stiger in i bilden och utnämner sig till högsta tupp på gården, ty nu ska det bli andra bullar!
Ja, vad händer med människorna på den lilla ön när förändringens vindar rör om såväl vanor som relationer? Är kärleken blind? Tar vi makt eller får vi den av andra? Och vad har han egentligen i kikarn, han Carlsson? Och skäms hon inte, Madame Flod?

Om du vill finna mer information kan du klicka på länkarna nedan.

http://alvdalen.se/upload/Hems%c3%b6S%c3%a4rnasvartvit.pdf
www.dalateatern.se

Karin Ardefelt

Nyetablering söker lokal i Älvdalen

Dalgatan i Älvdalen - nya företag söker lokaler!
I förra veckan fick jag två förfrågningar från företag som vill etablera sig i vår kommun. Vi på näringslivskontoret blir givetvis jätteglada när vi får denna typen av förfrågningar och försöker hjälpa till att hitta lokaler och ge annan service som företagen kan tänkas behöva.
Igår fick jag en mer specifik beskrivning av behovet från ett av de två förfrågningarna.

Sökes: Lagerlokal (med värme), bra belägen i Älvdalen med kontorsmöjligheter. Möjligheter till parkering samt för praktiska in- och utleveranser. Yta:100-200 kvadratmeter.

Känner du till någon lokal som skulle kunna vara passande? Även om alla krav inte kan uppfyllas kanske några av dem kan?

Hör av dig på mejl karin.hellstrom@alvdalen.se så vidarebefordrar jag uppgifterna. Tack.

Vi vill ju alla att det ska bli fler företag i Älvdalens kommun, eller hur!

//Karin Hellström

måndag 17 september 2012

Utveckla Dig och Ditt företag!


Kunskap är livets källa? Passa på att fylla på dina kunskaper under hösten i  Grövelsjön, Idre, Särna och Älvdalen.
Det finns mycket att välja på!
Hur kan man som företagare hålla sig uppdaterad med omvärlden när allt bara snurrar snabbare och snabbare?
Det är inte lätt att hinna med och många gånger kanske man inte prioriterar utbildning och omvärldsanalys.
Vi på näringslivskontoret samarbetar med många aktörer i Dalarna som hjälper till med omvärldsanalys och kompetensutveckling av företag i vårt län.
Idag har jag försökt att göra en sammanställning av de kurser och seminarier som erbjuds under september, oktober och november i vår kommun.
Troligtvis finns det fler - men jag har försökt att sammanställa de jag fått information om.

Välj och vraka - vilken kurs/seminarie vill du delta på för att utveckla dig och ditt företag?

Utvecklingsseminarie - 4-5 oktober
4-5 oktober - "Hur kan vi utveckla naturturismen i Älvdalen och Dalarna?"
Två fullspäckade dagar för dig som arbetar inom besöksnäringen. Hur kan vi bli bättre på att marknadsföra vår produkt och utvecka vår destination tillsammans?
Anmäl Dig nu! Läs mer i det uppdaterade  programmet http://www.alvdalen.se/upload/N%c3%a4ringslivskontoret/Naturturismseminare%20(2).pdf

Up To Date - 11 oktober - nytt datum!
I Idre anordnar Region Dalarna en utbildningsdag den 11 oktober på temat Up to Date.
En heldag där du som arbetar inom besöksnäring lär dig att tjäna mer pengar på det som du brinner för!
Mer info hittar du på www.visitidre.se

Sökoptimering - ett sätt att synas mer
Vill du lära mer om sökoptimering? ALMI anordnar tillsammans med näringslivskontoret och VisitIdre en kurs i Idre den 22 oktober och en i Älvdalen den 17 oktober.
Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta oss på näringslivskontoret eller turistbyråerna i Idre eller Älvdalen.

Dalalyfts kurser:
Älvdalen
25/9 - Effektiva möten online, 8:00 - 10:00
1/10 - Ledarskap för småföretagare, steg 1,  13:00
6/10 - Ledarskap på för småföretagare, internt arbete, steg 1, 13:00
18/10 - Ledarskap på småföretagare, steg 2, 13:00
21/10 - Ledarskap för småföretagare internt arbete, steg 2. 13:00
8/10 - Paketering av tjänster

Särna
15/10 - Paketering av tjänster , steg 2, 08:00

Idre
16/10 - Ledarskap för småföretagare, steg 2,  13:00
Facebook för företaget, bas, - datum ej fastställt. Anmäl ditt intresse!
Facebook för företaget, medel - datum ej fastställt. Anmäl ditt intresse!
Utvecklingssamtal och rekrytering - datum ej fastställt. Anmäl ditt intresse!

Grövelsjön
15/10 - Ledarskap för småföretagare, steg 1, 13:00
29/10 - Ledarskap för småfötretagare, steg 2, 13:00
28/9 - Sociala medier för företag, steg 1, 08:00 - Anmäl dig nu!
28/9 - Sociala medier för företag, steg 2, 13:00 - Anmäl dig nu!

För att kursen ska genomföras måste 8 personer vara anmälda.
Priset för Dalalyftets kurser är en engångsavgift på 1 000 kronor. När du betalt avgiften kan du gå hur många kurser du vill!! Läs mer på www.dalalyft.se
Observera att du måste gå in och registrera dig på Dalalyfts hemsida innan du kan anmäla dig till kurserna - www.dalalyft.se

För anmälan eller frågor - kontakta oss på näringslivskontoret eller turistbyråerna i Älvdalen eller Idre.
Reservation för förändringar.


Frågor?
Kontakta mig på:
karin.hellstrom@alvdalen.se
0251 - 31 232

//Karin Hellström

söndag 16 september 2012

Företagsbesök på Wibergs möbler i Älvdalen

Leif Wiberg, tredje generationen på Wibergs möbler i Älvdalen
I fredags var jag på ett mycket inspirerande företagsbesök - jag träffade Leif Wiberg som är tredje generationen på Wibergs möbler i Älvdalen. Företaget firar 120-årsjubileum (!) nästa år!
Jag måste erkänna att jag inte besökt butiken tidigare och jag blev mycket imponerad av det utbud som Leif erbjuder - det finns ingen anledning att åka från Älvdalenför att handla sängar, möbler, mattor, kuddar, täcken och andra inredningstillbehör.
Wibergs erbjuder även tjänster som renovering av möbler och tillverkning utifrån kundens specifika behov. Både Leif och Camilla, en medarbetare på Wibergs, är tapetsörer.
Leif berättade om " resan" från de små lokalerna till de idag nästan 500 kvadratmeter som innehåller butik, tillverkning och lager. En häftig resa!
Specialtillverkad soffa tillverkad i endast ett exemplar av Leif Wiberg (såldes till kund i fredags eftermiddag!)
    Ett stort sortiment av mattor, täcken, kuddar och andra tillbehör till hemmet hittar man på Wibergs
De handgjorda sängarna säljs under varumärket Wasabädden
I mitten på 1990-talet startade Leif och hans särbo Maria tillverkning av sängar som går under varumärket Wasabädden. De handgjorda sängarna blev en succé och tillverkningen pågår för fullt i den nya tillverkningsbyggnaden när jag är på besök.
Hur ser er kund ut, frågar jag?
- Vi säljer mycket sängar till privatpersoner men även till större fjällanläggningar i vårt område. Vi har även många återförsäljare i landet som uppskattar vår kvalitet och service, berättar Leif.
- Cirka 60-70 % av våra privata kunder kommer från Mora, Orsa, Malung-Sälen, fortsätter Leif. Många kommer hit på rekommendationer från andra som köpt våra sängar. Det är den bäste reklamen! Vi tillverkar ju sängarna utifrån kundernas specifika behov vad gäller längd eller förstärkning - det är mycket uppskattat.
- I och med att vi har byggt ut butiksdelen säljer vi mycket tillbehör. Det är ett bra komplement till sängarna, förklarar Leif vidare. Inredning ligger i tiden.
 
                                 Kuddar i många modeller och färger finns på Wibergs i Älvdalen
                 I tapetserarverkstaden är det full aktivitet - ett bra komplement till övrig verksamhet
1893 startade Adolf Wiberg skinngarveri och sadelmakeri. 1929 tog sonen Maritn över och satsade på tapetserarverkstad och möbelaffär på samma plats som Leif idag driver Wibergs möbler.
Leif tar med mig upp på övervåningen i huset och visar på alla gamla saker som sparats efter hans far och farfar.
- Att öppna upp ett museum för att visa upp alla gamla fina saker är en dröm, berättar Leif. Här finns så mycket historia att visa upp!
Hur ser du på framtiden? frågar jag Leif.
- Ett hot är att många av de gamla underleverantörerna i Sverige lägger ner sina verksamheter eller går i konkurs. Konkurrensen med tillverkning från låglöneländerna är stor och många mindre leverantörer får svårt med lönsamheten.
- Men vi försöker hitta lösningar, fortsätter Leif. Det gäller att ha goda samarbetspartners.
Vi fortsätter diskussioerna med samarbete mellan företag i Älvdalen och framtiden för företag i kommunen.
Det gäller att vi som bor i Älvdalens kommun gynnar våra lokala företagare och gör affärer på hemmaplan uttrycker jag.
Leif håller med och vi ser båda positivt på framtiden i Älvdalen.
- Många av våra kunder som köper sängar av oss är ungdomar, berättar Leif. De kommer in och vi hjälper dem att hitta rätt säng - när de går härifrån brukar de vara positivt överaskade över priset. De upplever att det är billigt att köpa säng hos oss!
Jag kan inte annat än att hålla med. Priserna på bland annat sofforna ligger på cirka halva priset mot i stan, där jag kommer från.

Jag tackar Leif för pratstunden och önskar honom lycka till i de nya lokalerna. Det är inte sista gången jag tar en tur till Wibergs i Älvdalen.
Ta en tur du också och titta på deras fina nya butik!

Läs mer på www.wasabedden.com

                                    Annons från en av de gamla telefonkatalogerna Leif sparat
//Karin Hellström