måndag 27 maj 2019

Fortsatt gott företagsklimat i Älvdalens kommun.


Årligen skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till ca 60 000 företag i Sverige för att ta temperaturen på företagsklimatet. Cirka 200 företag samt kommunfullmäktigepolitiker i Älvdalens kommun fick möjligheten att besvara årets enkät.

Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog utifrån de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Enkäten tillsammans med statistik anger kommunens företagsklimat, Älvdalens kommun har sedan 2015 förbättrat sin ranking, men tappade några enheter i det sammanfattande omdömet för 2019 som ligger på 3,66 jämfört med 2018 års resultat på 3,74.

Kommunen fortsätter sitt arbete med att vara en attraktiv företagskommun genom bland annat projektet främjande myndighetsutövning där målet är att underlätta för företagare att göra rätt och att de ska uppleva hög service och vägledning i kontakten med kommunens tjänstepersoner.

Bland dem åtgärder som kommunen bör prioritera kan vi utläsa att fler bostäder är av stor betydelse.
Läs mer på foretagsklimat.se

Tabell hämtad från Svenskt Näringsliv.fredag 24 maj 2019

Centrumutveckling i Idre


Älvdalens kommun har påbörjat ett långsiktigt arbete för att förbättra offentliga miljöer i centrala Idre. Med hjälp av olika åtgärder vill vi tillsammans med näringen skapa ett centrum som är attraktivt och inbjudande - en plats där människor som bor eller besöker centrum, vill vistas. 

Under onsdagen (22/5) träffades ett 30-tal inbjudna fastighetsägare, politiker, företagare, tjänstepersoner från kommun och trafikverket för en stadsvandring med efterföljande workshop. Under den timmeslånga reflektionspromenaden stannade grupperna till vid tio centrala platser för att reflektera över hur området ser ut idag, hur människor rör sig och vilka möjligheter till förbättringar som finns. 

Återkommande kommentarer från vandringen var önskningar att se över trafiksituationen, fler parkeringar, offentliga toaletter, skyltar, bredare trottoarer, en lekplats och busshållplats med väntsal. Det fanns även visionära idéer om en strandpromenad, bryggor, båthamn, badstrand, torg, ny informationspunkt, handelsbodar, skoterparkering, utegym, försköning av befintliga fasader samt möjligheter till utökad handel med café, bageri, kontorshotell och wellness. 

Efter vandringen genomfördes en workshop där deltagarna fick analysera möjligheter och utmaningar kopplade till centrum utifrån fem gruppers behov: barn och ungdomar, besöksnäring, företag, permanentboende samt säsongsarbetare.  

En spännande eftermiddag och kväll, med givande och intressanta samtal.
Nästa steg blir en stadsvandring för allmänheten den kommer ske i augusti/september.

Har du inspel till kommunen i arbetet kring centrumutvecklingen? 
Maila oss på kommun@alvdalen.se med centrumutvecklingen i rubriken. tisdag 14 maj 2019

Företagsmässa i Älvdalen 10-11 maj

Helgen den 10-11 maj arrangerades Företagsmässa i Älvdalen, ”alla var där” att döma av en överfull parkeringsplats och det stora antalet besökare på mässan. Ett hundratal företag och organisationer fanns representerade och scenen bjöd på ett välfyllt program.I kommunens monter bjöds besökarna på en inblick i kommunens breda verksamhet och hade möjlighet att möta representanter från kommunens olika verksamheter.

Näringslivsenheten erbjöd tillsammans med företagsfrämjande aktörer enskilda ”en dörr in” möten i anslutning till mässhallen. Företagare och blivande företagare träffade tjänstepersoner och företagsfrämjande aktörer för att få testa sin affärside, hitta finansiering och/eller få svar på sina frågor/funderingar.  

Närmare 50 personer gjorde kommunquiz;et som fanns i montern. Vinnarna är kontaktade.
Facit:
  1. Hur många grundskolor har vi i kommunen? Rätt svar: 7 st
  1. Vad heter de tre mötesplatser för äldre som finns i kommunen? Rätt svar: Träffpunkten, Rockstugan och Solängsgården
  1. Hur många företag finns det registrerade i kommunen? Rätt svar: Ca 900 stycken
  1. Inom plan och bygg hanteras det många förkortningar. Vad betyder POIT? Rätt svar: Post och inrikes tidningar
  1. Hur många barn föddes i Älvdalens kommun under 2018? Rätt svar: 66 stycken
  1. I kommunhuset kan personer med rösträtt nu rösta i EU-valet. När är valdagen? Rätt svar: 26 maj
Svaret på utslagsfrågan: Älvdalens kommun hade 2019-04-30 538 personer som är tillsvidareanställda.

Vi tackar för en inspirerande helg med intressanta möten och samtal!

Nästa mässtillfälle blir fritidshusmässan på Idre Himmelfjäll 31 maj – 1 juni. Kommunens tjänstepersoner kommer att finnas på plats för att ge information om byggande, markfrågor samt vad som krävs vid ansökan om bygglov.

// Camilla Garbergs

måndag 6 maj 2019

Kom och träffa kommunen på företagsmässan den 10-11 maj. 

Vi bjuder på ett spännande program som informerar och öppnar för samtal. Du får bland annat möjlighet att programmera skolans robotar, veta mer om kommunens framtida rekryteringsbehov, ställa dina frågor och funderingar kring bygglov och projektet Wilum og bellum ger en snabbkurs i Älvdalska. Se hela programmet nedan. 

Hur mycket kan du om kommunens verksamhet? Ta chansen att tävla om fina priser i kommunquizet. På prisbordet finns fina priser så som sällskapsspelet Dįįet ą̊, ryggsäck, böcker och paraplyer.

Under mässdagarna finns även möjligheten att boka ett enskilt möte, med en eller flera aktörer som kan stötta dig som företagare framåt genom rådgivning, nätverk och/eller finansiering.
Ta chansen att träffa alla kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle. Mötet sker i anslutning till mässhallen.

Följande aktörer finns på plats: 
Företagarna Älvdalen
Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön
Almi Företagspartner Gävle Dala
Älvdalens kommun
Invest in Dalarna
Dalarna Science Park
Coompanion Dalarna
Visit Dalarna

Begränsat antal möten - först till kvarn.
Boka ditt möte via: https://forms.gle/KKnnVwhGAeet7EKf9